Czwartek, 21 września 2023 r. | imieniny: Jonasza, Mateusza
Droga „Bielcza – Biadoliny” po remoncie

DSC 0963Zakończono prace budowlane związane z remontem drogi gminnej nr 250028K „Bielcza - Biadoliny" w miejscowości Bielcza. Roboty prowadzone były na odcinku 1350 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano: profilowanie niwelety rowów po obu stronach jezdni na łącznej długości 1500 metrów (lewa i prawa strona), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 567 344 złote.

- To jedna z inwestycji realizowanych w ramach środków pozyskanych z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań drogowych. W ramach dotacji modernizujemy istniejące ciągi komunikacyjne, jak również budujemy nowe drogi na osiedlach mieszkaniowych „Borzęcin – Działki” i „Borzęcin – Łazy” – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów realizacji zadania, a wkład własny stanowił 5% wartości inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Blisko 250 tysięcy złotych dla szkół z terenu gminy Borzęcin na promocję Lasów Państwowych

Klasa z drewnaAż trzy szkoły z gminy Borzęcin, znalazły się w gronie laureatów konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. Na ogólnopolski konkurs ogłoszony w lipcu br., wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń, które podlegały ocenie komisji konkursowej. W wyniku oceny do dofinansowania zakwalifikowano 106 projektów z terenu całego kraju, w tym projekty zgłoszone przez Zespoły Szkolno - Przedszkolne w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Borzęcinie Dolnym. To niewątpliwy sukces szkół, który świadczy o wysokim poziomie zaangażowania kadry pedagogicznej w edukację na rzecz ochrony środowiska.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bielczy przygotował projekt pn. „Wszystkie klasy znają lasy”, na którego realizację otrzymał środki w wysokości 99 800 złotych. Działania projektowe obejmują: budowę altany i ścieżki edukacyjnej w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno - edukacyjnego przy ZSP w Bielczy, realizację zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, biologii i techniki, muzyki, plastyki i innych przedmiotów, przy wykorzystaniu scenariuszy i materiałów udostępnionych na stronie Lasów Państwowych oraz przeprowadzenie multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami lokalnych zakładów pracy i instytucji wykorzystujących w swojej działalności zasoby leśne, lekcje w terenie z leśniczym z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, warsztaty kulinarne „Potrawy z grzybów” prowadzone przez przedstawicielki KGW „Bielczanki z Pasją”, spotkania zawodoznawcze z lokalnymi firmami wykorzystującymi drewno w swojej produkcji, warsztaty pracy w drewnie, wycieczki rowerowe do tartaku oraz Rezerwatu Lasów Radłowskich.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym zrealizuje projekt pn. „Tropiąc przyrodę - mała architektura drewniana oraz ścieżka przyrodnicza”, na którego realizację otrzymał środki w wysokości 75 025,24 złotych. W ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury drewnianej oraz ścieżka przyrodnicza. Zaplanowano montaż altany, w której będzie zainstalowany ławostół z grą edukacyjną „Grzyby”, montaż ławostołu z grą edukacyjną „Rośliny”, ławek dla uczestników zajęć terenowych, drewnianych donic z jałowcami, wrzosami i kosodrzewiną, tablicy wolnostojącej z grą edukacyjną „Kto mieszka w lesie”. Ponadto wykonana zostanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w ciągu której usytuowane zostaną tablice i gry edukacyjne obejmujące taką tematykę, jak: „Dendrologia”, „Drzewa liściaste”, „Drzewa i krzewy iglaste”, „Gady i płazy”, „Ptaki leśne”, „Ssaki naszych lasów”, „Zwierzęta chronione” i „Owady pożyteczne”. Pomiędzy tablicami edukacyjnymi zainstalowane zostaną: hotel dla owadów, budka lęgowa dla ptaków oraz drewniane donice zawierające rodzime gatunki krzewów i krzewinek (jałowce i wrzosy).

Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży samodzielne odkrywanie elementów świata przyrody i lasu oraz edukację poprzez zabawę. Ścieżka jest ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym na realizację zgłoszonego projektu pn. „Wsłuchaj się w las” otrzymał środki w wysokości 69 396,79 złotych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno – edukacyjnej dla uczniów i przedszkolaków. Projekt zakłada stworzenie w formie parkowej wielogatunkowego nasadzenia rodzimych drzew i krzewów. W nasadzeniu tym zlokalizowane będą tabliczki z logiem Lasów Państwowych z opisami zawierającymi nazwę gatunku drzewa, drewniane rzeźby różnych gatunków ptaków i zwierząt leśnych, ławki służące zarówno prowadzeniu zajęć, jak i rekreacji, altana z wyposażeniem rekreacyjno – edukacyjnym w tym m.in. siedziska, stoliki oraz duża, zamykana, drewniana skrzynia na pomoce dydaktyczno – edukacyjne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów.

Stworzona przestrzeń będzie pełniła dwie funkcje: edukacyjną i rekreacyjną. Na obiekcie będą odbywały się zajęcia szkolne i przedszkolne. Ponadto w ramach żywych lekcji przyrody zaplanowane są warsztaty na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska oraz we współpracy z Kołami Łowieckimi cykl spotkań dotyczących zachowań w lesie, okresów ochronnych zwierząt i dokarmiania zwierząt zimą.

Gratuluję Zespołom Szkolno – Przedszkolnym świetnie przygotowanych projektów, które zyskały uznanie i akceptację komisji konkursowej Lasów Państwowych. W gronie laureatów konkursu, jesteśmy bodajże jedyną gminą, z której aż trzy szkoły otrzymały finansowe wsparcie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi za stałą, merytoryczną współpracę, również w zakresie przygotowania projektów w ramach konkursu „Klasa z drewna” i ich późniejszą rekomendację. Troska o edukację najmłodszych, poparta konkretnymi działaniami i tworzeniem niezbędnych do rozwoju warunków to najlepsza inwestycja w przyszłość – podkreśla wójt.

Celem konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna” jest propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na znaczenie lasów w środowisku, w szczególności poprzez: aktywizację dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania w ramach zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, edukację przyrodniczo-leśną, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych, promocję Lasów Państwowych oraz trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - Podsumowano zmagania druhów

DSC 0392Druhowie ochotnicy z Borzęcina Dolnego zwyciężyli w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych i będą reprezentować gminę Borzęcin podczas zawodów powiatowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Pokonali swoich kolegów z jednostek OSP w Borzęcinie Górnym, Przyborowie, Bielczy i Łękach. Zwycięzcom i pozostałym strażakom dziękował prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Janusz Kwaśniak, a jednocześnie wójt gminy Borzęcin, który ufundował nagrody finansowe o łącznej wartości 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego. Zawody odbyły się na stadionie sportowym w Przyborowie. Ich organizację komplementowali sędziowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Warto przypomnieć, że jednostka OSP w Przyborowie w tym roku – po wielu latach starań – została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy są tym podstawowym filarem bezpieczeństwa w naszych gminach – mówił obecny podczas uroczystości poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk. – Gaszą pożary, ratują dobytek i życie w wielu losowych sytuacjach. Są pierwsi na miejscu zdarzeń drogowych i niejednokrotnie pokazują, że są bardzo skuteczni. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej, ale z drugiej strony oni też muszą mieć to poczucie. Dlatego z Funduszu Sprawiedliwości doposażamy jednostki w niezbędny sprzęt. Tutaj w Borzęcinie to wsparcie w kwocie ponad 200 tys. złotych. To najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak zgodnie twierdzili obecni podczas zawodów prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Marian Zalewski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadier Janusz Potera organizowane zawody są sprawdzianem gotowości bojowej jednostek i okazją do pokazania się przed publicznością zarówno w sztafecie pożarniczej z przeszkodami, jak i ćwiczeniu bojowym.

W sztafecie strażacy mieli do przebiegnięcia dystans 7 x 50 m i pokonanie kilku przeszkód, w tym równoważnię i drewnianą ścianę. Kolejne ćwiczenie - tzw. „bojówka" - to imitacja prawdziwej linii gaśniczej. W trakcie tej konkurencji należało zbudować dwie linie gaśnicze, a struga wody ze strażackiej prądownicy miała strącić ustawione wcześniej pachołki i obrócić tarczę na specjalnym słupku.

W obu ćwiczeniach prym wiodły jednostki z Borzęcina Górnego i Borzęcina Dolnego, które dzieliła niewielka różnica punktowa. Warto wspomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce podczas ostatnich zawodów sportowo-pożarniczych, które miały miejsce w 2019 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowy chodnik w Łękach

DSC 0242Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w Łękach, polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową” - etap I. W ramach inwestycji, na odcinku 243 metrów wykonano odwodnienie, chodnik ze zjazdami na posesje oraz poszerzenia jezdni wraz z nową nawierzchnią na odcinkach korekty wyjściowej. Całkowita wartość prac zamknęła się kwotą 423 267 złotych, a wykonawcą robót była firma Kamil Krupa KAM -TRANS - KOP z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

Na realizację zadania, Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR w wysokości 98% wartości inwestycji.

- Jako, że budowa chodników leży w kompetencji zarządcy drogi wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Brzeskiego o przekazanie realizacji tego zadania gminie Borzęcin. Dzięki temu, przy niewielkich nakładach ze strony gminy i powiatu - po 1% wkładu własnego do wartości przedsięwzięcia - powstał odcinek ciągu pieszego przy drodze o dużym natężeniu ruchu, co ma istotne znaczenie dla wzrostu poziomu bezpieczeństwa, szczególnie pieszych – wyjaśnia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Całkowita wartość robót wyniosła 423 266,86 złotych, z czego wartość dofinansowania to kwota 414 801,52 zł (co stanowi 98% wartości robót), a wkład własny gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego - 8 465,34 złotych (2% wartości inwestycji).

- To pierwszy etap realizacji budowy chodnika w Łękach. Kilka tygodni temu wystąpiliśmy z wnioskiem w ramach kolejnej, 6. edycji Rządowego Programu Polski Ład - PGR o dofinansowanie kontynuacji realizacji zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu zrealizujemy budowę chodnika na kolejnym odcinku o długości 750 metrów. Przewidywany koszt II etapu realizacji inwestycji to kwota 1 milion 350 tysięcy złotych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace związane z kontynuacją budowy chodnika w Łękach rozpoczną się w najbliższych miesiącach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zakupiono nowy sprzęt do utrzymania dróg i terenów zielonych

3Nowy sprzęt do utrzymania dróg i terenów zielonych w postaci kosiarki bijakowej - mulczera tylko-bocznego GIRAFFA L170 SE firmy MASCHIO GASPARDO trafił na wyposażenie Urzędu Gminy Borzęcin.

Kosiarka zastąpi wysłużony sprzęt, eksploatowany przez przeszło 12 lat i przyczyni się do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy w zakresie koszenia poboczy dróg gminnych oraz terenów zielonych.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 35 670 złotych. Sprzęt dostarczyła firma WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna z Tarnowa.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Z historii mniej znanej... Roman Chmiel z Borzęcina uczestnikiem lotów z zaopatrzeniem dla Walczącej w Powstaniu Warszawy

Chmiel Roman"Przelatujemy między Bochnią a Brzeskiem. Moja matka śpi sobie pewnie spokojnie i ani jej się śni, że jej syn jest tuż-tuż, prawie nad jej domem…”

 Tak wspominał po latach kapitan Roman Chmiel jeden ze swoich lotów z zaopatrzeniem dla walczącej Warszawy. W pasie pomiędzy Krakowem a Tarnowem wiodły powietrzne szlaki z północnych Włoch nad Warszawę.

 Roman Stanisław Chmiel urodził się 9 czerwca 1913 r. w Borzęcinie (ojciec Michał Chmiel, żandarm, syn Piotra i Anny Kaczorowskiej, matka Jadwiga Panek, córka Wincentego i Kunegundy Legutko).

 Swoją karierę związał z wojskiem. W 1934 roku rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowie Mazowieckim. W 1936 r. został mianowany do stopnia podporucznika. W latach 1937-1938 odbył kurs obserwatora w Dęblinie. W marcu 1939 r. służył w 63 Eskadrze Towarzyszącej stacjonującej na lotnisku w Skniłowie. We wrześniu 1939 r. eskadra została przemianowana na 63 eskadrę obserwacyjną. W kampanii wrześniowej eskadra walczyła w składzie lotnictwa Armii „Łódź”. Po 17 września przez Rumunię przedostał się do Francji gdzie szkolił się w ośrodku w Clermont-Ferrand. W maju 1940 r. latał na misje rozpoznawcze i bombardowanie przeciwko wkraczającym do Francji oddziałom Wehrmachtu. Po upadku Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie dalszą służbę pełnił m.in. w 301 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy”, a następnie w 1586 Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia.

Wellington Chmiel 1942 Z baz danych na myheritage.pl wynika, że po wojnie mieszkał w USA – m.in. na Florydzie oraz w Wirgini. Do USA przybył 2 sierpnia 1959 r. wojskowym samolotem wraz ze swoją żoną Teodolindą. W 1964 roku złożył wniosek o nadanie obywatelstwa amerykańskiego.

 Zmarł 13 września 1996 r. Pochowany został w Krakowie na Cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie (współrzędne 50.078047, 19.954669 / Grób Kwatera PAS 102, Miejsce 46). Na grobie rodziny Chmielów możemy przeczytać skromne wspomnienie o Nim: „Lotnik z Anglii. Zaopatrywał Powstanie Warszawskie”.

 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia (ang. No. 1586 Flight RAF) w składzie której latał kpt. Roman Chmiel to eskadra lotnicza sformowana z polskiej Eskadry „C”, pochodzącej z rozformowanego Dywizjonu 301, a wchodzącej w skład 138 Dywizjonu RAF(ang.). Kpt. obs. Roman Chmiel należał do grona najbardziej doświadczonych i zasłużonych lotników 301. Dywizjonu Bombowego i 1586. Eskadryi.

 W lotach do Powstania Eskadra 1586 straciła 16 załóg, a dywizjony brytyjskie i południowoafrykańskie – kolejnych 20. Spora część samolotów został zestrzelona w promieniu do 85 km od Tarnowa. Śmierć poniosło około 200 lotników.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Walczyli o tytuł najlepszego OSP w gminie Borzęcin

Druhny i druhowie z gminy Borzęcin rozegrali zawody pożarnicze w Przyborowie. Pięć drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej zmierzyło się w dwóch konkurencjach sprawdzających ich szybkość i umiejętności. Najlepsza z nich reprezentować będzie swoją gminę na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

– Zawody są na czas, ale jeżeli zawodnicy popełnią błąd w trakcie, to zgodnie z regulaminem otrzymują punkty karne. Różne przeszkody są do pokonania: płotek, równoważnia, mamy ścianę do pokonania także łączenie węży z prądownicą, czy rozdzielaczem. Jeżeli chodzi o ćwiczenia bojowe, to są one już na mokro. Strażacy przy użyciu motopompy zasysają wodę ze zbiornika i strącają przeszkody na końcu – tłumaczy st. bryg. Janusz Potera, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

– Jest to taki sprawdzian gotowości bojowej w ogóle wszystkich jednostek, szczególnie strażaków ratowników, ale jest to także możliwość pokazania się przed publicznością. Jest to taki moment, który w tych niełatwych i nierzadko niebezpiecznych różnych działaniach straży powoduje przypływ takiej pozytywnej adrenaliny. Przy okazji jeszcze zawody są taką okazją do tego, żeby poprawić swój stan fizyczny. Przecież to nie tylko dzisiaj na boisku, ale przez kilka tygodni przygotowywali się fizycznie do tych zawodów – tłumaczy Marian Zalewski, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku.

– Strażacy są pierwsi na miejscu zdarzeń drogowych i pokazują, że są bardzo skuteczni: ratują nasze życie i zdrowie. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony oni też muszą mieć to poczucie. Dlatego zapewniamy ten niezbędny sprzęt dla strażaków ochotników. Setki milionów złotych w całym kraju z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanym przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego - Zbigniewa Ziobro. Tutaj w Borzęcinie też kilka jednostek zostało wspartych w ostatnim czasie. Było oto grubo ponad 200 tys. złotych. Myślę, że już czas na kolejną pomoc - mówi Norbert Kaczmarczyk, poseł na sejm RP.

O zwycięstwo walczyły OSP z miejscowości: Bielcza ,Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Łęki i Przyborów.

– Jak widać, frekwencja jest bardzo duża. Przyszło wielu mieszkańców. To cieszy, tym bardziej że aktywnie angażują się oni w działalność jednostki OSP w tej miejscowości. Jest tu drużyna młodzieżowa, są mieszkańcy w wieku szkolnym, którzy uczestniczą w różnego typu zajęciach i współorganizują z druhami seniorami różnego rodzaju inicjatywy i to cieszy. Ta jednostka jest takim centrum nie tylko jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli podstawową działalność, ale także centrum kulturalnym – zaznacza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

– Na pewno większa presja jest, bo publiczność jest, dużo ludzi z naszej miejscowości i chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Jesteśmy zgraną drużyną, dlatego to zazwyczaj to są jakieś usterki techniczne i to one decydują, że coś jest nie tak. Sztafeta nie poszła źle, bo zajęliśmy na niej 3 miejsce. Jednak rozłożenie linii bojowej poszło fatalnie w dniu dzisiejszym. Niestety jeden wąż ssawny nie został spięty przy motopompie i w trakcie podawania wody niestety zaciągnął powietrze i woda przestała lecieć na linię gaśniczą – mówi Paweł Oleksyk, naczelnik OSP w Przyborowie.

Większość jednostek poprawiła swoje wyniki względem poprzednich zawodów. Zwycięzcami okazali się druhowie z Borzęcina Dolnego. Nagrodą za I miejsce był czek o wartości 4 tys. złotych.

– Zawsze to serce bije mocniej dla każdej jednostki. Jak już to mówiłem na stadionie, teraz to samo powiem. Gratuluje jednostce Borzęcina Dolnego, mojej jednostce zwycięstwa w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Przeznaczymy tę kwotę na zakup sprzętu. Zapewne będzie to jakieś umundurowanie dla chłopaków, żeby byli bardziej doposażeni. Tutaj zaznaczam, gratuluję już jako komendant gminny i chcę podziękować panu wójtowi za taki duży wkład, bo 4 tys. na pierwsze miejsce to nie jest aż tak mało – podkreśla Grzegorz Małek, komendant gminny w gminie Borzęcin i prezes jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym.

– Mamy na pewno morale podniesione, że damy radę i możemy. Tym bardziej że buduje się nam nowa remiza, to ten puchar będzie tam w fajnym miejscu stał. Udział brała stara gwardia, ci sami od 10 lat. Nasze przygotowania były dość spontaniczne ze względu na to, że część załogi przebywa za granicą. Na przykład ja z kolegą przyjechaliśmy wczoraj rano. Jeden kolega dojechał dzisiaj o 13.00, czyli było bardzo szybko. Wczoraj o 15:00 jedno spotkanie, jeden raz przypomnienie wszystkiego i wyszło, jak wyszło - mówi Tomasz Hebda z OSP Borzęcina Dolnego.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbędą się już w najbliższy weekend w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Przyborowie

zawody pozarnicze plakat

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja w sprawie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej

tablica.plakat

Gmina Borzęcin otrzymała dotację celową w wysokości 261 tysięcy 468 złotych na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem środków finansowych na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Ww. wsparcie jest wynikiem Porozumienia zawartego w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy Rządem RP, a NSZZ Solidarność. Środki na dodatki dla pracowników DPS-ów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Każdy pracownik zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej pn. „Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej” w Borzęcinie otrzyma dodatek do wynagrodzenia. Kwota dotacji na jeden etat to 600 złotych (na tę kwotę składa się dodatek dla pracownika oraz koszty zarówno pracownika, jak i pracodawcy). Dodatki te wypłacane będą za okres od kwietnia do grudnia tego roku, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Decyzja rządu o przyznaniu dodatkowych środków dla DPS –ów z pewnością pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie tych jednostek.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach na Osiedlu budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

GRAFIKAWójt Gminy Borzęcin informuje, że 11 września rozpoczął się kolejny nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną tam 52 mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 59 m2 do 70m2. Nabór potrwa do 31 października 2023 r.

Formularz

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach do wypełnienia dostępny jest TUTAJ, na stronie www.borzecin.pl w zakładce „formularze” i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borzęcin – pokój nr 20.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce i termin składania wniosków

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony
w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin, w terminie od
11 września 2023 r. do 31 października 2023 r. w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

  1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
  2. opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.

Niniejsze ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzęcin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzęcin.

Załączniki:

  1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Łękach
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/304/2022 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach
  3. Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Łękach
  4. Ulotka informacyjna
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga!! Akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

lisWójt Gminy Borzęcin w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 12.09.2023 r., znak: WIW-ChZ.913.6.32.2023 informuje, iż w dniach od 23 września 2023 r. do 3 października 2023 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

– nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki,

– przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

– każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

– w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień prosimy o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku, tel.: (14) 663-47-50.

pdfKomunikat_Malopolskiego_Wojewodzkiego_Lekarza_Weterynarii.pdf509.58 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Przerwa w dostawie wody w Łękach i Przyborowie

awaria wody1Urząd Gminy Borzęcin informuje, że w związku z wymianą wodomierza na studni wodomierzowej w miejscowości Łęki i Przyborów planowana jest przerwa w dostawie wody w dniu 13.09.2023 r. w miejscowości ŁĘKI w godzinach 8:00 – 10:00 oraz w miejscowości PRZYBORÓW w godzinach 10:00 – 12:00.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Promocja książki „Dzieje Borzęcina w zarysie (do 1918 roku)” oraz wystawa obrazów pt. "Barwy mojego życia"

Projekt bez nazwy

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie Serdecznie Zaprasza na spotkanie z Józefem Curyło i Januszem Rogożem, które odbędzie się 19 września br. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Borzęcinie.

Józef Curyło emerytowany nauczyciel historii, urodzony w 1946 r. w Borzęcinie, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie i przez 35 lat uczył historii w Wieliczce. Przebywając na emeryturze - ze względów sentymentalnych zajął się historią miejscowości swojego dzieciństwa - dzięki czemu powstała książka „Dzieje Borzęcina w zarysie”.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki wraz z autografem autora.

Janusz Rogóż autor wystawy prac malarskich pt. "Barwy mojego życia", przedstawiających pejzaże, martwą naturę, portrety oraz kilka kopii dzieł znanych artystów urodził się w 1951 roku w Borzęcinie. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył dwie aplikacje: prokuratorską i radcy prawnego i pracował w zawodzie radcy prawnego. Obecnie jest na emeryturze. Swój wolny czas poświęca artystycznemu malarstwu olejnemu, które zawsze stanowiło istotną część jego życia.

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie także kilka olejnych obrazów w formie elektronicznej.

ZAPRASZAMY!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór do Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Nagroda Twórczości”

Maopolska Nagroda Twrczoci

Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość” zostały zainicjowane w 2021 roku. Pierwsza z nagród jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski. Pula nagrody wynosi 80 000 zł. Nagroda „Pamięć i Tożsamość” jest przyznawana za propagowanie historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pula nagrody to 60 000 zł.

Kandydatury do obu nagród można zgłaszać do 26 września 2023 roku:

  • za pośrednictwem poczty:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

  • osobiście na adres:

Dziennik Podawczy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

  • wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronach BIP:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328962,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328945,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.html

oraz w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
Zespół ds. propagowania kultury w regionie
ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków
tel.: 12/ 63 03 305

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Sukces X Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie

2P2A2619 Pano 1024x348Sukces X Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie! Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego zgromadziło ponad 5000 Seniorów z ponad 100 miast zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora oraz 11 państw w ramach projektu Głos Seniora Polaków za granicą – Litwy, Australii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Hiszpanii, Ameryki, Niemiec oraz Francji! Na uczestników wydarzenia czekał dzień wypełniony licznymi atrakcjami, m.in. bezpłatnymi badaniami i konsultacjami medycznymi w Parku Jordana, jak również licznymi występami artystycznymi, w tym niesamowitym koncertem Alexandra Martineza z Filipin, Krzysztofa Bigaja, Radosława Suligi, Magdaleny Surulo, Międzypokoleniówką z DJ Wiką oraz największym Pokazem Mody Stylowych Seniorów Głosu Seniora! Seniorzy, którzy nie mogli wziąć udziału w Senioraliach oglądali z zaangażowaniem transmisję na żywo z wydarzenia na portalu Głosu Seniora na Facebook’u. Transmisja już dzień po wydarzeniu trafiła do ponad 100 tysięcy odbiorców! Wydarzenie było współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta Krakowa.

X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie (01.09) rozpoczęły się od uroczystej mszy w intencji Pogodnej Jesieni Życia w Bazylice Mariackiej. Po zakończeniu Eucharystii Seniorzy na czele z Prezesem Głosu Seniora – Łukaszem Salwarowskim ruszyli ulicami miasta w największej w Europie paradzie „Senior ma Moc” (ponad 4000 uczestników!). Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki i śpiewy. Po okrążeniu Rynku Głównego parada skierowała się w stronę Parku Jordana – gdzie czekała dalsza część Senioraliów, która rozpoczęła się od uroczystego przekazania kluczy do miasta Krakowa na ręce Ambasadorów Głosu Seniora.

W kolejnej części odbyły się wykłady edukacyjne (na temat zdrowia, bezpieczeństwa, polityki senioralnej oraz aktywizacji seniorów), seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań: kardiologicznych, ciśnienia, słuchu, wzroku, cukru, gęstości kości czy pomiaru masy ciała. W ramach naszej kampanii Zażywaj Leki Bezpiecznie, seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnego przeglądu lekowego pod kierownictwem prof. Agnieszki Neumann-Podczaski. Dużą popularnością cieszyły się także konsultacje kardiologiczne ze światowej sławy kardiologiem prof. Piotrem Jankowskim. Na stoisku Bezpieczny Senior Głosu Seniora w ramach kampanii Stop manipulacji, nie daj się oszukać seniorzy mogli zapoznać się z najnowszymi metodami oszustw oraz z magazynem „Ogólnopolski Głos Seniora”. Na uczestników Senioraliów czekały również m.in. zajęcia ruchowe Speedball i bule, stoisko „Ryneczek Seniora” z ekologicznymi i prozdrowotnymi produktami tj. Zakwas z Buraków Głosu Seniora. Zgromadzeni podczas wydarzenia mieli także okazję zapoznać się z ofertą licznych firm oferujących atrakcyjne zniżki dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Część rozrywkowa wydarzenia składała się z ponad 20 występów artystycznych zespołów seniorskich, wspaniałego koncertu Alexandra Martineza z Filipin, Krzysztofa Bigaja, Radosława Suligi, Magdaleny Suruło, konkursów z nagrodami, największego w Polsce ogólnopolskiego Pokazu Mody Stylowi Seniorzy, w której wzięła udział rekordowa ilość ponad 150 Seniorów z całej Polski i zza granicy. Tradycyjnie imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka ze słynną na świecie DJ Wiką – Wirginią Szmyt, Ambasadorką Głosu Seniora, która swoim niezwykle energicznym repertuarem efektowanie późnym wieczorem zakończyła X Międzynarodowe Senioralia
w Krakowie!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
GOK Borzęcin - Podsumowano wakacje 2023

Wakacje za nami – skończył się czas letniego wypoczynku i beztroski, pora wracać do szkoły i pracy. Zakończyły się także letnie zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Jak co roku, czas wakacji upłynął dzieciakom kreatywnie. W ramach różnorodnych zajęć powstawały jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne prace plastyczne, nie zabrakło także gier i zabaw, seansów kinowych czy wycieczek krajoznawczych. Te ostatnie w tym roku podzielono tematycznie, część wyjazdów była typowo rozrywkowa, a inne pozwalały spędzić czas na górskich szlakach, a przy okazji też zwiedzić niezwykłe miejsca.

Przez okres dwóch wakacyjnych miesięcy w ramach programu „Wakacje 2023 z GOK w Borzęcinie” sześciokrotnie bawiliśmy się poza gminą. Wycieczki zgromadziły około 300 osób. Dodatkowo zorganizowany na koniec sierpnia „Rafting po Popradzie”, czyli spływ pontonami dla osób dorosłych i rodzin, zainteresował ok. 50 uczestników. Zwolennicy innych sposobów na spędzanie czasu wolnego mieli szanse pobawić się plastycznie, zagrać w bilard, tenis stołowy, piłkarzyki czy gry na konsoli nowej generacji. Zajęcia te zgromadziły około 120 osób. Można też było sprawdzić i rozwinąć swoje zdolności kulinarne w warsztatach odbywających się w każdy czwartek w świetlicy w Bielczy (ok 400 os). Na terenie gminy Borzęcin zorganizowano również imprezy plenerowe z konkursami i turniejami sportowymi. Każdego dnia zwolennicy spędzania czasu wolnego w grupie i uczestnictwa w programie „Wakacje 2023 z GOK w Borzęcinie” mieli możliwość rozwijać swoje pasje i przede wszystkim dobrze się bawić.

– Zróżnicowany program przygotowany i zrealizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie przyciągnął na wyjazdy i zajęcia mnóstwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział a współtworzącym wydarzenia za dobrą współpracę. Dziękuję także moim współpracownikom w GOK za dobrze wykonaną pracę – trochę w okrojonym składzie osobowym, ale jednak wszystko udało się i uczestnicy powinni być zadowoleni. Przypomnę, że oprócz wyjazdów, które odbywały się w każdym tygodniu wakacji współpracowaliśmy także w zakresie organizacji weekendowych imprez plenerowych w różnych miejscowościach naszej gminy – komentuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin.

Poniżej, dla przypomnienia, zamieszczamy w fotograficznym skrócie wszystko to, co działo się w ciągu wakacyjnych miesięcy.

Swoje działania rozpoczęliśmy już 23 czerwca. W tym dniu w świetlicy GOK w Bielczy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Alan Czyż, a w grupie „młodzież i starsi” I miejsce zajął Krystian Mieszkowski. Nagrody za udział w turnieju dla wszystkich uczestników ufundowało Wydawnictwo Piętka.

Dyskoteka Bielcza 24 czerwca.jpg 124 czerwca na rozpoczęcie wakacji odbyła się Gminna Dyskoteka dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Miejscem organizacji imprezy była świetlica w Bielczy. Nie zabrakło słodkości i napojów ufundowanych przez GOK.

5 lipca Radlow5 lipca zorganizowano wyjazd do MCK w Radłowie na kręgle i film pt. „Super Mario Bros”. Była też pizza dla wszystkich uczestników wycieczki. Grupa dzieci z terenu gminy Borzęcin spędziła w kręgielni kilka godzin.

11 lipca Czorsztyn.jpg 711 lipca miała miejsce wycieczka w okolice Czorsztyna i Niedzicy. Dzieci i młodzież zwiedzili Zamek „Dunajec” w Niedzicy, a niewątpliwą atrakcją dla wszystkich, był rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Najwytrwalsi z uczestników zdobyli Górę Wdżar. Wycieczka zakończyła się w bacówce, gdzie przy ognisku, uczestnicy spędzili czas bawiąc się i piekąc kiełbaski.

6 i 12 lipca zajecia plastyczne6 lipca i 12 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie przygotowały warsztaty dla dzieci. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się poszukiwaniem skarbu, którym finalnie okazały się materiały do wykonania ozdobnych, drewnianych zakładek do wakacyjnej lektury. Druga edycja warsztatów miała charakter doświadczeń chemicznych. Dzieci mogły uczestniczyć w zabawnych eksperymentach, można było stworzyć tajny kod napisany wodą z sodą, samodzielnie skonstruować wańki wstańki z balonów i przygotować „lody w pięć minut". Największą atrakcją było tworzenie piany z płynu do naczyń. Zajęcia były bezpłatne. Materiały potrzebne do realizacji projektu zostały zakupione ze środków GOK Borzęcin i GBP w Borzęcinie.

14 lipca w świetlicy w Bielczy odbył się Wakacyjny Gminny Turniej w Bilard. Zwyciężył w nim Krystian Mieszkowski.

18 lipca Bosir 118 lipca to kolejny wakacyjny wyjazd. Tym razem spędziliśmy czas na sportowo. Dzieci z gminy Borzęcin gościły w kręgielni BOSiR w Brzesku, trenując celność w zbijaniu kręgli. A po wysiłku, zaliczyliśmy maleńkie, „co nieco” w restauracji pod „żółtymi łukami”.

23 lipca turniej strzelecki.jpg 323 lipca w ramach obchodów „Dni Gminy Borzęcin” odbyła się na Strzelnicy Sportowej w Bielczy XXI edycja Turnieju Strzeleckiego „Snajper 2023”. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Zbigniew Szawernoga. Pracownicy GOK służyli pomocą podczas turnieju.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zaprasza na zajęcia taneczne dla dzieci w Zespole Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”

375466626 820898230037222 4080231422130502 nJeśli Twoje dziecko lubi śpiew, taniec i muzykę to zajęcia w „Borzęcanach” są właśnie dla niego!

Zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych w wieku do 12 lat.

Zajęcia bezpłatne, prowadzone będą tak jak do tej pory przez Anetę Krawczyk instruktora tańca ludowego, tancerkę ZPiT „Świerczkowiacy” z Mościc oraz Stanisława Gurgula – emerytowanego nauczyciela, muzyka i instruktora tańca ludowego.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poznanie tańców narodowych, podstaw tańca klasycznego, tańca ludowego w stopniu zaawansowanym oraz poznanie zasad śpiewu ludowego.

Na pierwsze zajęcia w sezonie zapraszamy w poniedziałek 11 września o godz. 15:30.

Sala Domu Kultury w Borzęcinie - przyjdź, zobacz, pokochaj, zostań i działaj z nami!

Zajęcia sfinansowane z budżetu gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na zajęcia taneczne baletowo-jazzowe

Studio Bajka374861614 768934395031005 7731869946704592175 n zaprasza na zajęcia taneczne, baletowo-jazzowe w sali imprez Domu Kultury w Borzęcinie.

Lekcje poprowadzi Łucja Wróbel - dyplomowany nauczyciel tańca z 15-letnim stażem.

Zajęcia odbywać się będą w piątki o godzinie 17.00 (grupa młodsza - dzieci od 4 lat) oraz 18.00 (dzieci od 8. roku życia).

Pierwsze, bezpłatne spotkanie zaplanowano w dniu 15 września br.

Odpłatność za miesiąc (4 spotkania) wynosi 95 złotych.

Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu 724-863-713

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na EKO-WARSZTATY

372995494 122099319740026477 8173009430735431361 n

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 53 w Borzęcinie w sprawie wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

obwieszczenie

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 64
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information