Piątek, 21 stycznia 2022 r. | imieniny: Agnieszki, Jarosławy

Portal powiatbrzeski.pl: Konkurs Ofert 2022 dla NGO! Zachęcamy stowarzyszenia i organizacje z gminy Borzęcin do aplikowania w konkursie
Portal powiatbrzeski.pl: Konkurs Ofert 2022 dla NGO! Zachęcamy stowarzyszenia i organizacje z gminy Borzęcin do aplikowania w konkursie.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zachęcamy stowarzyszenia i organizacje z gminy Borzęcin do aplikowania w konkursie.

Kliknij na link i zapoznaj się ze szczegółami: UCHWAŁA

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: Pierwszy krok po koronę!
Kurier Borzęcki: Pierwszy krok po koronę!.

20220116 125859Lubomir (904 m n.p.m.) - pierwszy z 28 zaplanowanych szczytów został zdobyty przez ponad 100-osobową grupę, która obrała sobie za cel zdobycie Korony Gór Polski! To inicjatywa Łukasza Kornasia - mieszkańca Przyborowa w gminie Borzęcin, przewodnika i pasjonata gór, nad którą patronat objął Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz oddział PTTK w Bochni. Rolę wykonawcy projektu sprawuje świetlica GOK w Przyborowie, zaś partnerem medialnym został Informator Brzeski. Uczestnikami wyjazdu były osoby z gminy Borzęcin i okolic.

 Wyruszyliśmy z Przełęczy Jaworzyce. Towarzyszyła nam piękna, zimowa pogoda i znakomity nastrój uczestników wyjazdu. Trasa łatwa, nie sprawiła trudności uczestnikom, nawet najmłodszym kilkulatkom. Rozpiętość wiekowa zresztą była bardzo duża, bo góry są dla każdego. Docierając na szczyt mijaliśmy Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze. W drodze powrotnej w schronisku PTTK na Polanie Kudłacze, w klimatycznym szałasie, na wszystkich uczestników wyprawy czekała gorąca herbata, ognisko i kiełbaski. Były też akcenty muzyczne, czyli wspólne śpiewy przy gitarze. Tak liczną grupę prowadziła na szczyt Anna Kostecka – przewodnik beskidzki z PTTK Bochnia, wspierając tym samym Łukasza Kornasia – informuje Katarzyna Żurek, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Kolejną górą zaplanowaną do zdobycia będzie Lackowa (997,1 m n.p.m.) – najwyższy szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego, położony między Krynicą-Zdrój a Wysową, na granicy ze Słowacją. Termin wyjazdu to niedziela 20 lutego br.

 Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć do wspólnego wędrowania. Cały czas czekamy na nowe osoby, choć jest nas już ponad setka. Ci, którzy w ciągu roku przegapią – z różnych przyczyn – którąś z wypraw, będą mieli okazję wędrować z nami w późniejszym terminie – przyznaje Kornaś.

Przypomnijmy, że „Korona Gór Polski” ustanowiona została w 1997 roku i od tego czasu zaszczytnym tytułem jej „Zdobywcy” może pochwalić się blisko 3000 osób. Udział w organizowanych wyprawach można zgłaszać do powyższych instytucji lub kontaktując się bezpośrednio z Łukaszem Kornasiem.

A zatem... Zapraszamy w Góry!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal powiatbrzeski.pl: Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Portal powiatbrzeski.pl: Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego .

Materiał filmowy: Kronika Brzeska, wydanie z 14.01. - Marek Kołdras (studio.pl)

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Na terenie Powiatu Brzeskiego w 2022 r. funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Jeden z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308). Mieszkańcy z gminy Borzęcin mogą korzystać też z porad fachowców w tym zakresie w Budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie.

pomoc prawna mapa2021Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2.1. lokal Gminy Borzęcin
adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

wtorek w godzinach od 730 do 1130,
co czwarty piątek (tj. 7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 1 i 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 19 sierpnia, 16 września, 14 października, 9 grudnia)
w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

we wtorki i piątki – Damian Kutyba (adwokat)

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

3.1. lokal Gminy Borzęcin
adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

czwartek w godzinach od 730 do 1130,
co czwarty piątek (tj. 21 stycznia, 18 lutego,18 marca, 15 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 5 sierpnia, 2 i 30 września, 28 października, 25 listopada, 23 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 20120 r. poz. 1920).

w czwartki i piątki
Magdalena Adamczyk
(doradca obywatelski, adwokat i mediator)

Podstawowe zasady:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (karta informacyjna):

1.1 poinformowanie osoby fizycznej, o której mowa w pkt 5, zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
1.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
1.4 nieodpłatną mediację;
1.5 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje (karta informacyjna):

2.1 działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2.2 wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
2.3 porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
2.4 nieodpłatną mediację.

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje (karta informacyjna):

3.1 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
3.2 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3.3 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,
3.4 przeprowadzenie mediacji,
3.5 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub mediatora, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:
  osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis).
 2. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 300 02 78 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 2. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 11.
 3. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 4. Osoby, o których mowa w pkt 10, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku w dniu 31.12.2021 r.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju
UWAGA! Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju.

indeks copyWójt Gminy Borzęcin informuje o wprowadzeniu na terenie całego kraju pierwszego stopnia alarmowego ALFA-CRP, dotyczącego cyberprzestrzeni od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23:59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23:59. Podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zarządzenie ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

W przypadku zagrożenia związanego z wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej wchodzących w skład infrastruktury krytycznej można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. Pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).
 2. Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).
 3. Trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP).
 4. Czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy Borzęcin, przygotowane są do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będą zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych, zawierające w szczególności wykaz czynności przeznaczonych do realizacji. W/w działania ochronne mają na celu zapewnienie sprawności przepływu informacji oraz minimalizację skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie gminy i całego kraju.

Mieszkańców prosi się o respektowanie ewentualnie wdrażanych ograniczeń i trudności związanych z wprowadzaniem stopni alarmowych. Wszystkie niepokojące i podejrzane sytuacje oraz zagrożenia prosimy zgłaszać Policji, również za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal bochnianin.pl: Borzęcin dostał propozycję stawki za gaz: „wzrost o 966 proc.”
Portal bochnianin.pl: Borzęcin dostał propozycję stawki za gaz: „wzrost o 966 proc.”.

17 01 22 janusz kwasniak1– Jeszcze kilka dni temu staliśmy w obliczu katastrofy – przyznał w piątek na konferencji prasowej Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin w powiecie brzeskim. Jak poinformował, propozycja stawki za gaz jaką otrzymał samorząd oznaczała wzrost kosztów o 966%. Sytuację trochę uratowała ustawa „gazowa” i podwyżka będzie „tylko” o 206%.

Janusz Kwaśniak wystąpił na konferencji prasowej w Tarnowie u boku posła Stanisława Bukowca (Porozumienie). Mówił o negatywnych skutkach zmian podatkowych, które uderzą w samorządy (więcej na ten temat TUTAJ) i zaznaczył: – Dzieje się to w sytuacji, w której mamy do czynienia z galopującą inflacją, ze wzrostem cen mediów, gazu, prądu, ze wzrostem cen usług i materiałów…

Wójt podał przykład z własnego podwórka: – Stawki gazu i prądu w gminie Borzęcin wzrastają znacząco. Jeszcze kilka dni temu staliśmy w obliczu katastrofy – bo tak to określę. Propozycja PGNiG jeśli chodzi stawki gazu dla gminy Borzęcin to wzrost o 966%.

Janusz Kwaśniak dodał jednak od razu: – Podjęta wczoraj ustawa „gazowa” wprowadziła osłony również dla jednostek samorządu terytorialnego. W pewnej części, bo one nie dotyczą wszystkich jednostek i instytucji – nie dotyczą na przykład urzędu gminy gdzie stawka obowiązująca za cenę gazu w styczniu i lutym będzie podwyższona o 966 proc.

Ostatecznie, jak poinformował wójt, koszty prądu w gminie rosną o 186%, a gazu o 206%.

To jednak nie rozwiązuje problemów finansowych gmin, którym brakować będzie pieniędzy na wydatki bieżące. – Konieczne są dalsze działania ze strony rządu zmierzające do zwiększenia udziału w podatku dochodowym – mówił Janusz Kwaśniak. Więcej o tym TUTAJ.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal brzesko.com.pl: Brzesko. Zjazd Powiatowy OSP
Portal brzesko.com.pl: Brzesko. Zjazd Powiatowy OSP.

L1090838 kopia1Z rocznym opóźnieniem odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzesku. Podczas zjazdu wybrano władze powiatowe związku, delegatów na zjazd wojewódzki oraz członków Komisji Rewizyjnej. Ponownie na czele struktur ZOP ZOSP RP w Brzesku stanął druh Marian Zalewski. Wiceprezesami zostali: Janusz Kwaśniak – wójt Borzęcina, Marek Chudoba – burmistrz Czchowa, Wojciech Rzepa – były wójt Gnojnika. Do prezydium zarządu powołano także Piotra Musiała, jako skarbnika, Mariana Czarnika, jako sekretarza, Bogdana Kamińskiego, Tomasza Latochę, Bogdana Bibrę, Andrzeja Potępę i Janusza Potyrałę. Natomiast delegatami na zjazd wojewódzki zostali Piotr Musiał, Paweł Kraj, Tomasz Latocha i Piotr Świątek. Do prac w ZOW ZOSP w Krakowie wydelegowano Mariana Zalewskiego oraz Wojciecha Rzepę.

Od kilkunastu lat samorząd powiatu brzeskiego wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to zarówno dotację związane z zakupem sprzętu i umundurowania strażackiego, ale również środki na działania promujące rozwój kultury, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Warto dodać, że nie jest to zadanie własne powiatu. – Wsparcie finansowe dla OSP wynika z naszego przekonania, że ruch strażacki odgrywa ogromną rolę w życiu lokalnych społeczności – mówi naszej redakcji Andrzej Potępa, starosta brzeski. Ale powiat wspiera także Państwową Straż Pożarną. Z inicjatywy włodarza powiatu powstanie nowa komenda PSP i Policji. A wszystko ma być zlokalizowane przy południowo – zachodniej obwodnicy miasta, niedaleko tutejszego szpitala.

Wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak podkreślał, że na druhach ochotnikach opiera się system Obrony Cywilnej. - Dzisiaj trudno wyobrazić sobie sprawne zarządzanie gminą w sytuacjach kryzysowych bez funkcjonowania jednostek OSP. Cieszy mnie, że tylu młodych ludzi na naszym terenie, ale także w całym powiecie garnie się do pracy w OSP – dodaje wójt Kwaśniak. Wiceprezes ZOP ZOSP RP Marek Chudoba mówi, że w powiecie brzeskim działa blisko 60 jednostek OSP. - W gminie Gnojnik jest ich siedem. Na terenie gminy Borzęcin jest sześć jednostek OSP. Natomiast w gminie Dębno funkcjonuje 12 jednostek OSP. Trzy straże są w gminie Iwkowa, natomiast sześć w gminie Czchów. Najwięcej jednostek ma gmina Szczurowa. Jest ich tam aż 16. W gminie Brzesko funkcjonuje dziewięć jednostek OSP - wylicza Marek Chudoba. Jak mówi starosta Andrzej Potępa do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonych jest trzynaście jednostek. Są to: OSP Borzęcin, OSP Czchów, OSP Dębno, OSP Gnojnik, OSP Jadowniki, OSP Łoniowa, OSP Porąbka Iwkowska, OSP Szczepanów, OSP Szczurowa, OSP Tymowa, OSP Uszew, OSP Uście Solne oraz OSP Zaborów.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal brzesko.com.pl: Nad Polskim Ładem trzeba jeszcze popracować
Portal brzesko.com.pl: Nad Polskim Ładem trzeba jeszcze popracować.

sbjjk1O zawieszenie części przepisów Polskiego Ładu zaapelował podczas konferencji prasowej w Tarnowie, poseł Stanisław Bukowiec, sekretarz generalny Porozumienia Jarosława Gowina. Jego zdaniem trzeba jeszcze raz przeanalizować zapisy dokumentu w kontekście prowadzących działalność gospodarczą oraz stworzyć mechanizmy osłonowe dla samorządów. - Na pewno dobrym kierunkiem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Przez wiele lat dotychczasowa kwota, nie była rewaloryzowana. Uwzględniając inflację, obciążenia podatkowe de facto rosły. - Na plus Polskiego Ładu można także zapisać podniesienie drugiego progu podatkowego z 80 na 120 tysięcy złotych uważa poseł Stanisław Bukowiec.

Jak mówi jeden z najbliższych współpracowników premiera Jarosława Gowina początek roku przyniósł wiele emocji związanych z Polskim Ładem. Zdaniem posła Bukowca najlepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymać się ze zmianami, dopracować je, tak żeby nie odbiły się rykoszetem od małych i średnich firm. - Dlatego postulujemy jak najszybsze zawieszenie Polskiego Ładu, z wyjątkiem kwoty wolnej od podatku i podniesienia drugiego progu podatkowego – mówił na konferencji poseł Bukowiec. - Małe i średnie polskie firmy wytwarzają połowę polskiego PKB.

Poseł Bukowiec apelował także o objęcie wsparciem samorządów, które nie będą w stanie się rozwijać, bo ceny energii i gazu poszybowały w górę.

Wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak zwracał natomiast uwagę na negatywne skutki wzrostu cen energii i gazu na kondycję finansową samorządów. Zmiany w podatkach uszczuplą ich budżety. - Niestety ceny energii nas „dobijają”. Proszę sobie wyobrazić, że przez dwa miesiące - styczeń i luty tego roku, za gaz zapłacimy o ponad 900 procent więcej niż w 2021 roku – mówił na konferencji prasowej wójt Janusz Kwaśniak.
Jego zdaniem należy jak najszybciej rozpocząć rozmowy o finansowaniu gmin i powiatów. - Musimy mieć większe wpływy z podatku PIT, może z podatku CIT, ale także z podatku VAT. Należy zmienić także finansowanie oświaty. Do utrzymania sieci szkół i przedszkoli co roku musimy sporo dopłacać – dodaje wójt Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Przerwa w dostawie wody dla Mieszkańców Wisowatek
UWAGA! Przerwa w dostawie wody dla Mieszkańców Wisowatek.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn.:Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin – wzdłuż drogi gminnej nr K250011 Borzęcin Dolny-Wisowatki” w dniu 19.01.2022 r. (tj. środa)  w godz. od 1000 do 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Wisowatek.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej wybrał władze na kadencję 2022-2027
V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej wybrał władze na kadencję 2022-2027.

L1090827 kopiaW trakcie V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesku wybrano Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego na kadencję 2022 -2027 w osobach:

- Prezes dh Marian Zalewski
- Wiceprezes dh Janusz Kwaśniak
- Wiceprezes dh Marek Chudoba
- Wiceprezes dh Bogdan Bibro
- Wiceprezes dh Wojciech Rzepa
- Skarbnik dh Piotr Musiał
- Sekretarz dh Marian Czarnik
- Członek dh Bogdan Kamiński
- Członek Andrzej Potępa
- Członek dh Tomasz Latocha
- Członek bryg. Janusz Potera

Oprócz Wiceprezesa ZOP ZOSP RP dh Janusza Kwaśniaka Oddział Gminny ZOSP RP w Borzęcinie w Zarządzie Oddziału Powiatowego reprezentuje dh Grzegorz Małek.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
- Przewodniczący dh Kazimierz Roczniak
- Wiceprzewodniczący dh Stanisław Kozdrój
- Sekretarz dh Sylwester Hanek
- Członek dh Krzysztof Wojas
- Członek dh Piotr Pacut
- Członek dh Paweł Kulas
- Członek dh Daniel Szczupał

Delegatami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali wybrani dh Marian Zalewski, dh Wojciech Rzepa. Na Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Odział Powiatowy reprezentować będą: dh Piotr Musiał, dh Piotr Świątek, dh Tomasz Latocha, dh Paweł Kraj.

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku był okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych druhów z powiatu brzeskiego. Z gminy Borzęcin wyróżnienie to otrzymał druh Jan Curyło z Bielczy, wieloletni prezes OSP Bielcza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ferie 2022 z GOK
Ferie 2022 z GOK.

Zapraszamy do zapoznania się z planem imprez i wyjazdów w ramach Ferii 2022 z GOK Borzęcin. Zainteresowanych udziałem w zorganizowanych wyjazdach/zawodach prosimy o kontakt z opiekunami świetlic terenowych lub GOK Borzęcin (tel. 14 68 46 013).

271921396 4876670729063875 3266127393177171969 n  271966468 4876670635730551 7163142901593917441 n

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Składasz zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok? Zostaw 1 % w Gminie Borzęcin i wspomóż leczenie i rehabilitację Mieszkańców Naszej Gminy
Składasz zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok? Zostaw 1 % w Gminie Borzęcin i wspomóż leczenie i rehabilitację Mieszkańców Naszej Gminy .

1procent fbSkładasz zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok? Zostaw 1 % w Gminie Borzęcin i wspomóż leczenie i rehabilitację jednego z wybranych Mieszkańców Naszej Gminy: Mateuszek Bogusz, Jan Maciejewski, Krzysztof Maślak, Judyta i Anita Siudut, Arkadiusz Sztorc, Paulina i Stefania Wójcik. To nic nie kosztuje, a może pomóc w drodze do odzyskania zdrowia i sprawności.
Pamiętajmy, że każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat, czyjś świat, a tajemnica naszego szczęścia kryje się w dawaniu go innym. Warto Pomagać! 

Jeżeli jesteś na emeryturze lub rencie, a z podatku rozlicza cię organ rentowy na formularzu PIT-40A złóż PIT-OP, by pieniądze trafiły do wybranej przez ciebie organizacji – urząd przekaże jej za ciebie Twój 1 % podatku. Sprawdź, jak łatwo możesz pomóc.
PIT-OP to oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Podajesz w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Możesz także wskazać, komu chcesz pomóc, na przykład wpisać imię i nazwisko chorego dziecka. Możesz też podać konkretny cel, jeśli organizacja, którą wspierasz, prowadzi wiele różnych programów.
PIT-OP składasz w Urzędzie Skarbowym. Dzięki niemu Urząd przekaże pieniądze wybranej przez ciebie OPP.

Dobro Wraca!

271881630 10159510807334651 4045292307025364977 n271887839 10159510805979651 5212423743749493088 n271898598 10159510806394651 2450926381852095144 n271899284 10159510806099651 4713418533020696406 n271994774 10159510806549651 610319841868286138 n272003774 10159510807004651 2966047455973577287 n

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Posłowie Porozumienia Jarosława Gowina chcą zawiesić funkcjonowanie Polskiego Ładu
Radio RDN Małopolska: Posłowie Porozumienia Jarosława Gowina chcą zawiesić funkcjonowanie Polskiego Ładu.

– Zmiany podatkowe wprowadzone w Polskim Ładzie uderzają w przedsiębiorców mówił podczas konferencji prasowej poseł Stanisław Bukowiec. Przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina postuluje zawieszenie funkcjonowania Polskiego Ładu, w części dotyczącej przedsiębiorców. Jak dodaje poseł Porozumienia, część założeń Polskiego Ładu spowoduje jeszcze większą drożynę w sklepach i zwiększenie inflacji.

– Dochodzimy do sytuacji, gdzie próbuje się wprowadzić bardziej politykę gospodarczą z czasów socjalizmu. Słyszymy o propozycji ustanawiania państwowych cen, słyszymy o innych regulacjach, które cofają nas o trzydzieści, czterdzieści lat wstecz. Nie tędy droga, trzeba upraszczać prawo, trzeba upraszczać przepisy, trzeba obniżać podatki tak, żeby przedsiębiorcy mogli dobrze się rozwijać.


Jak dodawał Stanisław Bukowiec, w 2022 roku ponad 20 tysięcy firm zawiesiło lub zlikwidowało działalność gospodarczą. To względem analogicznego okresu z poprzedniego roku wzrost o ponad 53 procent. Uważa, że odpowiedzialne jest za to wprowadzenie części założeń Polskiego Ładu.

– Proponujemy jako Porozumienie Jarosława Gowina zawieszenie funkcjonowania Polskiego Ładu w części związanej z rozwiązaniami podatkowymi. Pozostawmy kwotę wolną od podatku, pozostawmy podwyższony drugi próg podatkowy mówi Stanisław Bukowiec.

Jak dodaje, są to działania, które mają uchronić przedsiębiorców przed dużymi stratami finansowymi.

Obecny podczas konferencji wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, podkreślał, że samorządy będą mieć mniejsze wpływy do budżetu. – Dzieje się to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z galopującą inflacją, ze wzrostem cen mediów, gazu, prądu, ze wzrostem cen usług i materiałów, ale również z kosztami, które samorządy muszą ponosić od 1 stycznia, chociażby ze wzrostem minimalnej płacy. To są wydatki finansowe dość wysokie, które powodują, że istnieje realne zagrożenie wykonywania zadań bieżących.

Jednocześnie wójt Borzęcina podkreślił, że są również dobre strony Polskiego Ładu. Chodzi tutaj między innymi o wysokie dotacje na realizowanie samorządowych inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 
Fotograficzne Archiwum Przyborowa
Fotograficzne Archiwum Przyborowa.

plakatPrzyborowMoje rodzinne korzenie od wielu pokoleń są związane z Przyborowem. Do tej miejscowości i tutejszego regionu czuję emocjonalne przywiązanie i nawet gdy nie mam możliwości przebywania tu dłuższy czas, to sercem i duszą jestem tu zawsze, ponieważ przyborowski skrawek ziemi jest częścią mnie. Wszystko co tutaj przeżyłem w pewnym stopniu ukształtowało moją osobowość i miało wpływ na moje dotychczasowe życie. Wyjątkowe miejsca, przykładni ludzie, fascynujące historie, to wszystko sprawia, że czuję ogromną więź z wszystkim co jest związane z Przyborowem i okolicami. Pamiętam jeszcze naszą wieś z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pełną ludzi pracujących w rolnictwie, gdy na polach pasło się bydło, koło domu wszelkiego rodzaju drób kręcił się koło nóg, gospodarstwa tętniły życiem, cała wieś miała swojski zapach i klimat. Wieś z owocami prosto z sadu, wieś z pielgrzymami podążającymi    na Jasną Górę, nocującymi w stodołach i brodłach, wieś z przyjaciółmi z dzieciństwa, którzy „rozmyli się” przez te kilkadziesiąt lat, ale pozostali cały czas w pamięci. Moje pokolenie miało to szczęście, że w dzieciństwie w wolnym czasie nie towarzyszył nam internet. Tak jak w innych wioskach i miastach my też mieliśmy swoje przyborowskie „Wembley”, na: Przedewsiu, Pagaczowym Zastodolu, Błoniach i szkolnym boisku rozgrywaliśmy swoje Mundiale i Euro. Było też dużo innych tradycyjnych zabaw i zajęć, które dla dzisiejszego mobilnego pokolenia są jak z innej bajki.    Jeśli już mowa o bajkach, to każdy z nas zaczytywał się w niezapomnianych „Klechdach Domowych”. Dzieciństwo przeżyliśmy w czasach gdy tradycyjna polska wieś była oparta na rodzinnym gospodarstwie rolnym i na własnej skórze doświadczyliśmy tego wszystkiego co było z tym związane. Przyborowianie tworzyli społeczność ludzi, którzy żyli obok siebie od pokoleń i identyfikowali się z tym co było przekazywane z pokolenia na pokolenie. To była o wiele biedniejsza wieś niż ta dzisiejsza, ale o wiele radośniejsza, oferująca wiele niezapomnianych przeżyć. Niestety coraz mniej jest tych charakterystycznych dla tego regionu chałup w białe poziome paski malowanych. Znikają babcine ogródki, nie ma już słomianych strzech, podścień, gościńców i śpiewów na polach. Wspomnienia sprawiają, że widzę oczyma duszy tamten przemijający świat i próbuję go na różne sposoby odtwarzać. Żal tej dawnej pięknej wsi, którą pamiętam z dzieciństwa, a bezpowrotnie odeszła. Pozostała jedynie we wspomnieniach, myślach, obrazach i zdjęciach.

Duża cząstka mej duszy na zawsze tu pozostała i przypomina o sobie przy różnych okazjach, więc wracam w moje rodzinne strony kiedy tylko jest to możliwe. Przywiązanie do tych miejsc jest na tyle duże, że życie dłuższy czas z dala od Przyborowa jest dosyć trudne. Gdy tylko czas na to pozwala, podróżna torba o każdej porze dnia i nocy czeka do wyjazdu przygotowana i obieram południo-wschodni kierunek, gdzie wiele rzeczy jest jeszcze do zrealizowania. To miejsce przyciąga jak magnes więc oprócz planowanych tu dłuższych pobytów takich jak urlop lub weekend, zdarzają się też i te kilkugodzinne, bardzo krótkie, ale jakże dużo wnoszące do życia. Przyjeżdżam tu zawsze z przyjemnością i z nostalgią wspominam wszystko co było związane z czasem spędzonym tu w młodości. Są to powroty do miejsc, ludzi, wydarzeń, do wszystkiego co bezpowrotnie przeminęło. Magiczne zakątki Przyborowa są dla mnie odskocznią od codzienności spędzonej na Śląsku. Tutejsze powietrze dodaje mi sił i pozytywnej energii do dalszego funkcjonowania. Od wielu lat towarzyszy mi tu zawsze aparat fotograficzny, którym utrwalam piękno tutejszego krajobrazu, zmiany zachodzące w Przyborowie, jego mieszkańców, ich historie, wspomnienia i opowieści rodzinne. Słucham uważnie ich opowieści i dokumentuję. Wracam do nich po latach i widzę jak czas wpływa na ich życie. Od kilkunastu lat gromadzę też archiwalne zdjęcia związane z Przyborowem ponieważ z biegiem lat wszystkie zapamiętane obrazy z dzieciństwa też coraz bardziej stają się mgliste.    Powroty do nich oraz fakt, że im człowiek starszy tym bardziej ceni tradycję i ślady przeszłości, z czasem przerodziły się w pasję, a ta z kolei sprawiła, że narodził się pomysł    utworzenia „Fotograficznego Archiwum Przyborowa”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal bochnianin.pl: Stanisław Bukowiec: Próbuje się wprowadzić politykę z czasów socjalizmu
Portal bochnianin.pl: Stanisław Bukowiec: Próbuje się wprowadzić politykę z czasów socjalizmu.

IMG 20220114 120402– Rząd próbuje jakoś naprawiać błędy związane z Polskim Ładem, ale generalnie – i to są opinie płynące także ze strony przedsiębiorców – dochodzimy do sytuacji, gdzie próbuje się wprowadzić bardziej politykę z czasów socjalizmu – stwierdził poseł Stanisław Bukowiec podczas piątkowej konferencji prasowej zwołanej w Tarnowie, czyli stolicy naszego okręgu wyborczego.

Parlamentarzysta z Bochni na spotkaniu z dziennikarzami powtórzył postulat zaprezentowany dwa dni wcześniej w sejmie (pisaliśmy o tym TUTAJ). – Proponujemy jako Porozumienie Jarosława Gowina zawieszenie funkcjonowania Polskiego Ładu w części związanej ze zmianami podatkowymi. Pozostawmy kwotę wolną od podatku, pozostawmy podniesiony drugi próg podatkowy, natomiast wszelkie inne zmiany, które zostały wprowadzone na szybcika, powinny zostać zawieszone – powiedział Stanisław Bukowiec.

Poseł podkreślił, że te dwie kwestie – podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego – „to były propozycje, które zostały zgłoszone przez Porozumienie Jarosława Gowina. I te propozycje – one rzeczywiście wspierają firmy i pomagają Polakom”.

Przypomniał też: – Od co najmniej pół roku Porozumienie Jarosława Gowina zgłaszało uwagi do propozycji zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Niestety większość naszych uwag nie znalazła zastosowania w projekcie ustawy, który trafił do sejmu i został przyjęty przez większość sejmową. Jak państwo pamiętacie, te rozbieżności w ocenie propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie doprowadziły również do tego, że jesteśmy jako Porozumienie poza koalicją rządową.

Próbuje się wprowadzić bardziej politykę z czasów socjalizmu

– Można powiedzieć, ze smutkiem, że mieliśmy rację. I to wszystko co się teraz dzieje w trakcie wprowadzania przepisów Polskiego Ładu powoduje, że wychodzą codziennie problemy, które będą dotykać zarówno przedsiębiorców jak i samorządy dodał parlamentarzysta.

Stanisław Bukowiec zwrócił uwagę: – Zmiany podatkowe i uderzenie tak naprawdę w przedsiębiorców, zwiększenie obciążeń podatkowych w postaci zwiększonej składki zdrowotnej choćby, doprowadzi do jeszcze większego zwiększenia inflacji i drożyzny w sklepach.

– Rząd próbuje jakoś naprawiać błędy związane z tym programem, ale generalnie – i to są opinie płynące także ze strony przedsiębiorców – dochodzimy do sytuacji, gdzie próbuje się wprowadzić bardziej politykę z czasów socjalizmu. Słyszymy o propozycji cen, które będą ustanowione, cen państwowych, słyszymy o innych regulacjach, które cofają nas o 30-40 lat wstecz. Nie tędy droga. Trzeba upraszczać prawo, trzeba upraszczać przepisy, trzeba obniżać podatki tak żeby przedsiębiorcy mogli dobrze się rozwijać – podsumował poseł Stanisław Bukowiec.

Jak pozbywa się przedsiębiorczości Polaków?

Stanisław Bukowiec zaprezentował także planszę „Jak pozbywa się przedsiębiorczości Polaków?” z danymi dotyczącymi zawieszania i likwidowania działalności firm.

IMG 20220114 120523 2

– Widzimy niepokojący trend, który od 1 stycznia 2022 roku już zafunkcjonował. Z bazy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wynika, że w pierwszym tygodniu nowego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, o 53% zwiększyła się liczba firm albo zawiesiły albo zlikwidowały swoją działalność. To jest ponad 20 tys. małych i średnich polskich firm, które w tej chwili nie funkcjonują alarmował poseł.

Jak podkreślił, małe i średnie firmy wytwarzają połowę polskiego PKB i są „krwioobiegiem” gospodarki.

Konieczne zwiększenie udziału samorządów w podatku dochodowym

Podczas konferencji głos zabrał także wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, który zwracał uwagę na sytuację finansową, w jakiej znalazły się samorządy – chodzi o pomniejszone udziały z wpływów z podatków.

– Samorządy borykają się z coraz większymi problemami, szczególnie jeżeli chodzi o dochody. Zmiany, które zostały wprowadzone spowodowały, że sposób naliczania udziałów jest niekorzystny – w przypadku gminy Borzęcin kwota jaką mamy otrzymać w roku 2022 jest niższa od wykonania udziałów w roku 2021. I dzieje się to w sytuacji, w której mamy do czynienia z galopującą inflacją, ze wzrostem cen mediów, gazu, prądu, ze wzrostem cen usług i materiałów, ale również z kosztami, które samorządy muszą ponosić związanymi ze wzrostem minimalnej płacy… wyliczał wójt Janusz Kwaśniak.

Jak zaznaczył są to wydatki finansowe dość wysokie i powodują, że istnieje realne zagrożenie niewykonaniem zadań bieżących związanych z oświatą, pomocą społeczną, bezpieczeństwem, czy zarządzaniem jednostkami. Konieczne są działania ze strony rządu zmierzające do zwiększenia udziału [samorządów – przyp. red.] w podatku dochodowym. Na chwilę obecną jest to niewiele powyżej 38 proc. Porozumienie wiosną proponowało zwiększenie tej stawki do 44 proc. – przypomniał gospodarz Borzęcina.

Share/Save/Bookmark
 
TEMI Tarnowski Magazyn Informacyjny: Co sądzą o Polskim Ładzie? Wypowiedzi po konferencji prasowej w Tarnowie
TEMI Tarnowski Magazyn Informacyjny: Co sądzą o Polskim Ładzie? Wypowiedzi po konferencji prasowej w Tarnowie.

Share/Save/Bookmark
 
O sytuacji samorządów na konferencji prasowej w Tarnowie
O sytuacji samorządów na konferencji prasowej w Tarnowie.

IMG 3190W piątek, 14 stycznia br. w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa dot. programu Polski Ład. Po wystąpieniu Posła Stanisława Bukowca, który  nawiązał do założeń programu i omówił problemy małych i średnich przedsiębiorców odniosłem się do sytuacji samorządów w pierwszych dniach funkcjonowania programu, przedstawiając skutki wdrożonych mechanizmów i postępującej inflacji.

W trakcie wystąpienia wskazałem na:

- pozytywne skutki wdrożenia instrumentów wsparcia samorządów w zakresie planowanych inwestycji (Program Inwestycji Strategicznych, subwencja na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i inne);
- negatywne skutki zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które powodują zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu udziału gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych;
- znaczny wzrost wydatków bieżących samorządów w związku z galopującą inflacją (m.in. wzrost cen energii elektrycznej i gazu) oraz związane z nim zagrożenie realizacji podstawowych zadań kompetencyjnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane przez Ministerstwo Finansów dla gminy Borzęcin udziały w podatku dochodowym PIT i CIT na 2022 rok, łącznie z subwencją dodatkową otrzymaną na uzupełnienie dochodów z tytułu zmniejszenia wpływów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku są niższe od wykonania udziałów w PIT i CIT za 2021 rok. Zaznaczyć przy tym należy, że wysokość tych udziałów w relacji rok do roku od wielu lat sukcesywnie rosła średnio o 5-6 punktów procentowych. Ma to istotny wpływ na uszczuplenie dochodów własnych gminy, szczególnie w kontekście drastycznie rosnących wydatków bieżących związanych z podwyżką cen energii elektrycznej i gazu, materiałów i usług.

Koszty zakupu energii elektrycznej dla Gminy Borzęcin (Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, w tym oświetlenie uliczne) wzrosną w 2022 roku o... 186,6 %. W roku 2021 obowiązywała stawka 0,268 zł netto z 1 kWh, w roku 2022 stawka ta wyniesie 0,50 zł/kWh netto.
Jeszcze kilka dni temu, w związku z otrzymaną od PGNiG ofertą ceny gazu rysował się na horyzoncie kasandryczny scenariusz wzrostu jej wysokości dla Gminy Borzęcin (UG i jednostki) o... 966 % tj. ze stawki 0,0824 zł/kWh netto w 2021 roku do stawki 0,7960 zł/kWh netto w 2022 roku. W takim przypadku zapisane w budżecie gminy Borzęcin na 2022 rok środki wystarczyłyby na zabezpieczenie pokrycia kosztów ogrzewania szkół, przedszkoli, budynków administracyjnych, dps, ośrodka kultury wraz z świetlicami, biblioteki z filiami, budynków wielofunkcyjnych przez okres pierwszych dwóch miesięcy br. (styczeń - luty).

W wyniku przyjętej jednogłośnie przez Sejm RP w dniu 13 stycznia br. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, będącej elementem tarczy antyinflacyjnej cena gazu dla niektórych jednostek gminy Borzęcin wzrośnie o 211 % w miesiącu styczniu (5 % stawka VAT), a od w okresie II-VII, kiedy to będzie obowiązywała zerowa stawka VAT o 201 %.  Piszę niektórych, gdyż w katalogu obiektów i jednostek nie ujęto urzędów gmin i obiektów sportowo-rekreacyjnych, dla których cena gazu będzie kilkukrotnie wyższa.

Dodać należy, że znacząco rosną też wydatki związane z: wzrostem płacy minimalnej, ceny materiałów i usług.

Wzrost ww. kosztów, a tym samym wydatków bieżących gminy, które nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących (m.in. wpływy z podatków lokalnych i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - PIT i CIT) stanowi istotne zagrożenie dla realizacji zadań kompetencyjnych gminy. Stąd zachodzi konieczność podjęcia przez rząd niezbędnych działań zmierzających do  wsparcia jst. w zakresie instrumentów rekompensujących samorządom zarówno zmniejszone dochody, jak również drastycznie rosnące wydatki celem zapewnienia ciągłości świadczenia usług publicznych na rzecz i na poziomie oczekiwanym przez mieszkańców.

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: OSP Przyborów zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
Portal informatorbrzeski.pl: OSP Przyborów zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Jak informuje portal strażacki remiza.com.pl w 2022 roku Państwowa Straż Pożarna planuje włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 114 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród jednostek planowanych do włączenia do systemu znalazła się jednostka OSP Przyborów z Gminy Borzęcin.

Na terenie Gminy Borzęcin działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których działa prawie dwustu strażaków. Są to jednostki: OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów i OSP Jagniówka oraz OSP Borzęcin Górny (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

W latach 2016-2021 jednostki OSP z Gminy Borzęcin wyjeżdżały do akcji 651 razy. Najwięcej interwencji mieli druhowie z Borzęcina Górnego – 284 i Przyborowa – 130.

Druhom z OSP Przyborów serdecznie gratulujemy!

Podstawą do opracowania planu była "Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG", która została przygotowana przez zespół składający się z funkcjonariuszy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu i Kielcach oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Krakowie i Włoszczowie.

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy jest częścią systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi i mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami.


gov.pl / remiza.com.pl

Share/Save/Bookmark
 
Posterunek Policii w Szczurowej informuje: Działania priorytetowe w miejscowości Borzęcin
Posterunek Policii w Szczurowej informuje: Działania priorytetowe w miejscowości Borzęcin.

Informuję, że na terenie miejscowości Borzęcin zaplanowane zostały ,,działanie priorytetowe" dotyczące problematyki:

"Działania priorytetowe w miejscowości Borzęcin w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku będą ukierunkowane głównie na wykroczenia porządkowe związane przede wszystkim z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, jak również zanieczyszczaniem miejsc publicznych i spożywaniem napojów alkoholowych w rejonie przystanku przy kościele w Borzęcinie Górnym. Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych."

 Kierownik
Posterunku Policji w Szczurowej
asp. szt. Mariusz Motyka

W ramach współpracy Policji i Samorządu planuje się rozbudowę sieci monitoringu w centrum miejscowości Borzęcin, szczególnie w rejonie kościoła w Borzęcinie Górnym, wiaty przystankowej oraz ciągów  komunikacyjnych. Zarejestrowany materiał może w znacznym stopniu przyczynić się do ujawnienia sprawców wykroczeń oraz przestępstw. Monitoring wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zbieraj, aby pomagać. Słodki upominek i gadżety za przekazanie nakrętek w Bielczy
Zbieraj, aby pomagać. Słodki upominek i gadżety za przekazanie nakrętek w Bielczy .

zbiorkaW dniu 16 stycznia (niedziela) w godzinach od 9:00 do 15:00 na placu przy OSP Bielcza odbędzie się zbiórka nakrętek plastikowych, które w całości zostaną przekazane na pomoc dla Mateusza Bogusza z Bielczy.

Każda osoba, która wrzuci nakrętki do pojemnika oznaczonego logo OSP BIELCZA otrzyma wesoły odblask oraz słodką niespodziankę.

Mateuszek ma 6,5 roku. Jest radosnym i zawsze uśmiechniętym dzieckiem. Urodził się z poważną wadą genetyczną tzw. delekcja długiego chromosomu. Cierpi także na niedoczynność tarczycy. Aby mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować konieczna jest ciągła rehabilitacja na sfinansowanie której brakuje środków.

Zachęcamy do przyłączenia się w tą szlachetną akcję!

Można pomóc także przekazując 1% podatku

Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Miłość”
Zgłobice ul. Rzemieślnicza 22 KRS: 0000019095 tel. 602 600 060
Santander Bank Polska S.A. 50 1500 1748 1217 4002 4722 0000

z dopiskiem „dla Mateusza Bogusz”

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Informacja w sprawie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego
UWAGA! Informacja w sprawie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

dodatek oslonowyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 4 stycznia do 31 października 2022 roku. Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku) oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 2100 zł,
- wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W okresie od 4.01.2022 r. do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r., natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1 150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek oslonowy wyliczenia

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania na paliwo stałe (m. in. węgiel, drewno) jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku zostanie wypłacona do 31 marca, a druga między 1 kwietnia, a 2 grudnia 2022 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wypełniając wniosek prosimy wpisz o wpisanie adresu poczty elektronicznej. Na wskazany we wniosku adres e-mail będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

docxWzór wniosku73.08 KB

pdfKlauzula RODO154.23 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information