Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Konsultacje projektu zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin.

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.12.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18.12.2023 r.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy w Borzęcinie pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie 32 – 825 Borzęcin 583G, fax; 146846370, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

V. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

Komórką odpowiedzialną do przeprowadzenia konsultacji jest: Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej, tel. 146846370, wew. 24 e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna TUTAJ.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach na Osiedlu budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Borzecin Baner 200x100 v1 final druk page 0001

Uprzejmie informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, które mają zostać wybudowane w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach do wypełnienia dostępny jest TUTAJ, na stronie www.borzecin.pl w zakładce „formularze” i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borzęcin – pokój nr 20.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

herb-nOgłoszenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

I. PRZEDMIOT  KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych

II. TERMIN  ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA  KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 grudnia 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 grudnia 2023 r.

III. FORMA  KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV. MIEJSCE  KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy w Borzęcinie pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32 – 825 Borzęcin, fax; 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zebranie odbędzie się w czwartek, 14 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A). W związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz koniecznością wyboru nowych członków organów decyzyjnych zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podsumowanie działalności w mijającej kadencji organów Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
10. Przedstawienie zasad wyboru i wybór Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
12. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2023 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dokonania wpłaty składki członkowskiej, która dla osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 10 zł za każdy rok. Wpłaty można dokonać zarówno osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, jak również przelewem bankowym na rachunek nr: 90 8591 0007 0100 0904 0051 0001.

PEŁNOMOCNICTWO

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Pełna Miska dla Schroniska" - zaproszenie do udziału w akcji pomocy czworonożnym przyjaciołom

IMG 20231203 WA0000

"Pełna Miska dla Schroniska" czyli jak pomóc bezdomniakom przetrwać zimę. Nadchodzi zima, a wraz z nią mrozy. To najcięższy czas dla schronisk, w których mieszkają porzucone i skrzywdzone zwierzęta. One nie poproszą o pomoc, będą cierpiały w milczeniu. Te zwierzęta pokładają nadzieję w ludziach i wciąż czekają na miłość człowieka.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie chce pomóc schroniskom borykającym się z wielkimi potrzebami i apeluje do Państwa o przyłączenie się do akcji.

Od 4 do 15 grudnia br. trwa zbiórka w WCR Tarnów.

Mile widziane:

 • karma sucha lub mokra;
 • koce;
 • ręczniki;
 • miski;
 • zabawki.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem: ppor. Michał POTOCZEK tel.+48 571 604 437, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin z dofinansowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

logoInformujemy, iż w 2023 roku z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Gmina Borzęcin pozyskała wsparcie finansowe dla dwóch Publicznych Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Borzęcin: 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie,
2) Publicznej Szkoły podstawowej w Bielczy.

Wsparcie finansowe mogło być przeznaczone na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e­‑booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzięki otrzymanym środkom, biblioteki szkolne zostaną wzbogacone o książki będące nowościami wydawniczymi, których wyboru dokonają uczniowie. Realizacja programu ma na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcanie uczniów do czytania książek. Szkoły zorganizują wydarzenia promujące czytelnictwo oraz będą prowadziły współdziałanie z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 10.000,00 złotych.
Kwota wsparcia finansowego wynosi: 8.000,00 złotych.
Wkład własny Gminy Borzęcin to kwota: 2 000,00 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Eva Özcan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym Laureatką Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego

20231122 11393922 listopada br. w krakowskiej Piwnicy pod Baranami odbył się etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym. Do tego etapu zakwalifikowały się dwie uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym: Joanna Bieniek oraz Eva Özcan, które do Konkursu przygotowywały się pod okiem p. Wiktorii Nykiel-Prządy.

Finaliści na deskach Kabaretu Piwnicy pod Baranami wyrecytowali dwa wybrane utwory z twórczości: Aleksandra Fredry, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera lub Wisławy Szymborskiej. Joanna zmierzyła się z melancholijnym wierszem Przerwy-Tetmajera W jesieni oraz Wisławy Szymborskiej Perspektywa, natomiast Eva zaprezentowała przed szanowną Komisją utwór Aleksandra Fredry Małpa w kąpieli i niezwykle wzruszający liryk Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu. Występom towarzyszyły wielkie emocje i trema, jednak pomimo tego uczennice poradziły sobie rewelacyjnie.

Po zakończonych przesłuchaniach przyszedł czas na relaks i dziewczynki wraz z opiekunem udały się na długi spacer, zwiedzając uliczki Krakowa.

27 listopada mieliśmy przyjemność zapoznać się z decyzją Komisji, która wyróżniła naszą uczennicę Evę Özcan III miejscem. Jesteśmy dumni z naszej laureatki. Należy podkreślić to, że pierwszy etap konkursu wyłonił 191 uczniów z 75 szkół województwa małopolskiego, zatem konkurencja była niemała.

8 grudnia br. w Krakowie odbędzie się uroczysta Gala wieńcząca Konkurs. Oczywiście podczas niej nie zabraknie naszych niezwykle utalentowanych recytatorek.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Mikołajki na Dyktanda.pl - zaproszenie do udziału

Dyktando Mikolajkowe 1080x1080 3

Mikołajki na Dyktanda.pl - dla dużych i małych entuzjastów poprawnej polszczyzny! Co zrobić, żeby prezent trafił do Ciebie? Wystarczy 6.12 o 19:00 rozwiązać świąteczne dyktando w aplikacji ZDAY. Mikołaj pamięta o wszystkich i zaprasza do zabawy zarówno Uczniów, jak i Nauczycieli oraz Rodziców! Podobno worek z prezentami zawiera książki z autografem autora i atrakcyjne gadżety!

Już teraz możesz zapisać się na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-mikolajkowe-2023

Udział jest bezpłatny! Do wygrania m.in. najnowsza książka Ludwika Sobolewskiego, byłego prezesa Giełd Papierów Wartościowych w Warszawie i w Bukareszcie. “Po prostu to zrobić” to lektura, która zainteresuje każdego z domowników. Opowiada o życiu w oparciu o podróże. Autor zabiera nas w tak skrajnie różne i na swój sposób fascynujące miejsca jak wielka metropolia, pustynia czy las tropikalny. Książka Ludwika Sobolewskiego świetnie nadaje się na długie, zimowe wieczory.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Borzęcin. Czy gminne przewozy autobusowe pozostaną na 2024 rok?

przystanek autobusowy uniwersalneWszystko wskazuje na to, że gminna komunikacja autobusowa w gminie Borzęcin pozostanie z mieszkańcami na dłużej. Funkcjonująca od wakacji możliwość przemieszczania się autobusami dotarła do wielu tzw. białych plam na mapie gminy i skomunikowała małe miejscowości z jej centrum. To dało możliwość dotarcia do szkół, ośrodka zdrowia czy innych instytucji osobom, które nie posiadają własnego środka transportu.

Komunikacja została wprowadzona na próbę, aby zobaczyć czy się sprawdzi. Wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak mówi, że cieszyła się zainteresowaniem i jest niemal pewne, że pozostanie z mieszkańcami na przyszły rok.

– Ta komunikacja funkcjonuje dobrze. Oczywiście wymaga ona pewnej modyfikacji w zakresie godzin odjazdów busów. To też zgłaszają mieszkańcy, szczególnie potrzebę zsynchronizowania przejazdów z godzinami lekcyjnymi uczniów w szkole, żeby mogli korzystać z dojazdu do szkół. To zapewne będziemy zmieniać na początku przyszłego roku. Wystąpiliśmy o dofinansowanie z funduszu dopłat, aby gminna komunikacja funkcjonowała również w 2024 roku.

Z mieszkańcami ma pozostać nie tylko komunikacja wewnątrzgminna, ale również ta wykraczająca poza jej granice. Linia komunikacji zbiorowej dowożąca mieszkańców do Brzeska obsługiwana przez Koleje Małopolskie również ma pozostać.

W przypadku uwag do obecnego rozkładu jazdy autobusów na terenie gminy mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zmian do Urzędu Gminy Borzęcin. Jeśli chodzi o linię komunikacyjną Bielcza-Brzesko, tutaj zainteresowani uwagi powinni zgłaszać do starostwa powiatowego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Andrzejki szkolne klas IV – VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym

20231127 17105327 listopada br. uczniowie klas IV – VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym uczestniczyli w zabawie andrzejkowej zorganizowanej i przeprowadzonej przez Dagmarę Kobos, Grażynę Fudalej oraz Wiktorię Nykiel-Prządę.

Od wieków wieczór andrzejkowy był czasem, w którym można było poznać swoją przyszłość oraz dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa przed nami los. Dawniej wróżby traktowano bardzo poważnie, wierząc w ich spełnienie. Obecnie są one traktowane z przymrużeniem oka jako forma zabawy i rozrywki.

W poniedziałkowy wieczór roztoczyła się nad szkołą magiczna aura, a to za sprawą wróżb, od których rozpoczęła się impreza. Nie obyło się bez najpopularniejszej wróżby andrzejkowej czyli lania wosku przez dziurkę od klucza. Jednak to nie wszystko, odbyły się także rzuty monetą i wyścigi butów. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zawody będą wykonywać w przyszłości oraz jakie imiona będą nosiły ich drugie połówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wróżby ze skórek jabłek, gwiazdy przyszłości, a także gra andrzejkowa polegająca na losowaniu jednego z czterech kubeczków.

Kiedy tradycji stało się za dość, rozpoczęła się dyskoteka w rytm ulubionych piosenek. Uczniowie integrowali się podczas zabaw tanecznych takich jak: pociąg, chusteczka haftowana, kaczuszki. Odbyła się również mała sesja zdjęciowa na andrzejkowej ściance pełnej czarno – złotych balonów.

Czas spędzony wspólnie upłynął w cudownej, radosnej atmosferze. Podczas imprezy dzieci mogły przekonać się o tym, że andrzejki to przede wszystkim doskonała zabawa.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Janusz Kwaśniak – 25 lat na stanowisku wójta gminy Borzęcin

DSC 7016Na stanowisko wójta został wybrany w 1998 roku. Miał wtedy 23 lata i był najmłodszym wójtem w historii polskiego samorządu. Od 2002 roku Kodeks Wyborczy stanowi, że o stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta mogą ubiegać się osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 25 lat. Zatem w myśl aktualnie obowiązującego prawa, nikt tego wyniku nie zmieni.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako sekretarz w bocheńskim biurze poselskim posła Janusza Brzeskiego. 29 października 1998 roku został wybrany przez Radę Gminy Borzęcin na stanowisko wójta. W wyborach 1998 roku, kandydując do Rady Powiatu Brzeskiego zdobył największą liczbę głosów spośród kandydatów w powiecie, uzyskując mandat radnego powiatu.

Gminą Borzęcin kieruje nieprzerwanie do dziś. Od tego momentu minęło już 25 lat! O rocznicy pamiętali współpracownicy z urzędu gminy, jednostek i instytucji, którzy przygotowali niespodziankę. Były życzenia i okolicznościowy tort. Nie obyło się także bez wspomnień i wzruszeń.

DSC 6919Do jubileuszu wójt Kwaśniak odniósł się na swoim profilu w internetowym portalu społecznościowym. Jak przyznał – czas płynie szybko: – W ciągu tych lat były chwile miłe, ale i zdarzały się trudne, były wielkie sukcesy, ale też nie brakowało problemów, z którymi trzeba było się zmierzyć. Pokonywaliśmy przeciwności, podejmując kolejne wyzwania i z konsekwencją realizując liczne inwestycje i przedsięwzięcia. To wszystko, co udało nam się dokonać, co osiągnęliśmy jest Państwa zasługą. To zasługa pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i instytucji, Radnych poszczególnych kadencji, Sołtysów, Rad Sołeckich, działających w gminie organizacji pozarządowych, w tym: jednostek OSP, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, parafii, lokalnych przedsiębiorców, a nade wszystko Mieszkańców, którzy mnie na co dzień wspierają. Te wszystkie środowiska budowały i wciąż budują pozytywny wizerunek Naszej Gminy, a poprzez swoje działania były i są dla mnie oraz Samorządu silnym wsparciem i pomocą.

Janusz Kwaśniak zwrócił się także do mieszkańców gminy Borzęcin: - Dziękuję Wam za lata zaufania, jakim mnie obdarzaliście podczas kolejnych wyborów powierzając mi funkcję Wójta Gminy Borzęcin, którą mam zaszczyt pełnić w ciągłości od 1998 roku. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem kontent, że mogę pracować z takimi ludźmi i dla takich ludzi. Stanowicie dla mnie inspirację do podejmowania kolejnych wyzwań…

Na koniec internetowego wpisu podziękował żonie Marzenie za bezcenne wsparcie, wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie i merytoryczną pomoc w wykonywaniu służbowych obowiązków.

2023 10 27 07 54 21 635Jak przyznaje w jednym z wywiadów, pełnienie funkcji wójta to ciężka i odpowiedzialna społeczna służba. - Mieszkańcy w wyborach oceniają efektywność samorządowej pracy, realizację zgłaszanych zadań i postulatów. Do tego, aby właściwie kształtować politykę rozwoju, potrzebny jest stały kontakt. Dobry samorządowiec musi umieć słuchać, a zarazem posiadać umiejętność przekonywania, bo praca w samorządzie to w dużej mierze „sztuka kompromisu”.

25 lat na stanowisku gospodarza gminy Borzęcin z pewnością świadczy, iż mieszkańcy z uznaniem odnoszą się do działań wójta Kwaśniaka na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Borzęcin. Jubilatowi gratulujemy licznych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nadzwyczajna XLVII (47) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 15 listopada br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się Nadzwyczajna XLVII (47) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:negatywnej opinii do projektu Audyt krajobrazowego dla województwa małopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Seniorka poza stereotypem

DSC 2670Elżbieta Kowal, mieszkanka Borzęcina otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie „Senior i Seniorka Roku - Poza Stereotypem”, zorganizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uroczysta gala plebiscytu, na której wręczono nagrody Laureatom, odbyła się w czwartek, 23 listopada br. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Dyplom i nagrodę Dostojnej Laureatce wręczyli: Prof. Jan Tadeusz Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Pani Elżbieta do uczestników wydarzenia skierowała kilka okolicznościowych słów, które nagrodzone zostały gromkimi brawami wypełnionej po brzegi sali Filharmonii. Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert „Jesień z Kiepurą”, które zgromadziły ponad 700 uczestników, jest jedną z wielu inicjatyw skierowanych do Małopolskich Seniorów przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Pani Elżbieta Kowal jest działaczką funkcjonującego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie Klubu Miłośników Książki, w ramach którego spotyka się z seniorami oraz czyta i omawia literaturę. Od wielu lat, angażowała się także w działalność seniorów współorganizując spotkania, wyjazdy i imprezy okolicznościowe. Prowadziła kronikę dokumentującą realizowane wydarzenia. W 2022 roku zainicjowała działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Borzęcin - była tłumaczem języka ukraińskiego, dzięki czemu w lokalnej społeczności przełamano bariery językowe.

Jak przyznaje obecny na uroczystości wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, ta nagroda dowodzi, że aktywność na rzecz drugiego człowieka nie wymaga młodego wieku, a doświadczenie życiowe pozwala dzielić się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą z innymi: - W imieniu samorządu gminy Borzęcin i Mieszkańców na jej ręce składam podziękowania za zaangażowanie i ogrom serca wkładanego w działalność na rzecz środowiska seniorów i czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękuję również za trud pracy zawodowej nauczyciela Szkoły Podstawowej w Borzęcinie, który wyraża się szacunkiem i uznaniem wielu wychowanków. Gratuluję znakomitego wyróżnienia i życzę zdrowia, dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy społecznej i swoich licznych pasji. Ta nagroda, jest także docenieniem zaangażowania środowiska aktywnych seniorów w gminie Borzęcin, którzy w naszych miejscowościach włączają się w działalność kulturalną oraz społeczną. Dziękuję Wam za to!

Miłą niespodzianką dla Pani Elżbiety była obecność poety Józefa Barana, który mimo licznych obowiązków postanowił towarzyszyć swojej wychowawczyni z czasów szkoły podstawowej w tym uroczystym dniu. Józef Baran wziął udział w części oficjalnej gali plebiscytu, jak również w okolicznościowym spotkaniu po jej zakończeniu, które było okazją do wielu wspomnień.

- Uczestnictwo w Plebiscycie i jego uroczystej Gali było dla mnie wielkim wyzwaniem i jednocześnie wyróżnieniem – przyznaje Elżbieta Kowal. – Można być aktywnym w każdym wieku. Cieszę się, że w obecnych czasach pamięta się o seniorach i daje się nam szansę na aktywne przeżywanie wieku senioralnego. Wielka w tym zasługa pani Kierownik GOPS-u w Borzęcinie Katarzyny Ciochoń, która wytypowała mnie do plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku 2023" i była obecna także na Gali. W tej ważnej dla mnie chwili towarzyszyli mi Wójt Gminy Borzęcin Pan Janusz Kwaśniak oraz mój były wychowanek poeta Józef Baran. Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert „Jesień z Kiepurą” dostarczyły mi wielu wzruszeń i są motywacją do mojej dalszej aktywności.

W dotychczasowej historii plebiscytu Tytułem „Seniorki / Seniora Roku” nagrodzono łącznie już 32 osoby, 49 zostało wyróżnionych. Kolejne edycje plebiscytu udowadniają, że w Małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, kościelnych, czy uniwersytetach III wieku, wspaniale przełamujących stereotypy związane z wiekiem.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wszystko zaczęło się od miłości do przyrody – 15. edycja Małopolskiego Projektu Ekologicznego

Podczas uroczystej, jubileuszowej gali podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń, w którym oceniano podczas testu (łącznie 132 osoby) wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłane filmy pt. „Drugie życie przedmiotów”, prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielniki i albumy prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakaty ekologiczne.

Poprzez projekt młodzi ludzie poznają przyrodę, budują świadomość ekologiczną, kształtują aktywną postawę i kulturę ekologiczną, inspirują nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, uczą się podziwiać piękno przyrody. To przede wszystkim włączenie dzieci i młodzieży do aktywnej pracy na rzecz ochrony przyrody.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Kwaśniak zdobywcą Korony Gór Polski

image00014Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak zdobył Koronę Gór Polski – 28 najwyższych szczytów 28 głównych pasm górskich w Polsce. Aby tego dokonać przemierzył 348 kilometrów szlaków górskich i wspiął się na łączną wysokość 31 tysięcy 141 metrów n.p.m. Na LXIII Międzywyprawowym Posiedzeniu Loży Zdobywców, które odbyło się 18 listopada br. w Ośrodku Jeździeckim Lando w Ptakowicach został pozytywnie zweryfikowany przez komisję i z numerem 6 390 dołączył do Loży Zdobywców KGP. Wójt Kwaśniak jest pierwszym, spośród urzędujących Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w kraju, który zdobył Koronę Gór Polski.

- Góry to moja pasja. Dlatego każdy wolny czas, chociaż tego mam niewiele, staram się wykorzystać na wędrówki po górach i zdobywanie kolejnych szczytów. To doskonała forma relaksu, która pozwala nie tylko odpocząć i zregenerować siły po dniach ciężkiej pracy, ale ma rewelacyjny wpływ na zdrowie, odporność i kondycję. Po weekendzie w górach, wracam do pracy z podwojoną energią – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Zachęcam wszystkich do tej formy aktywności – dodaje.

Przygodę z Koroną Gór Polskich rozpoczął w styczniu 2022 roku, zdobywając Lubomir – najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Jak jednak przyznaje, w swoich wędrówkach nie ograniczał się tylko do szczytów Korony, ale też zdobywał inne – nie zaliczane do KGP. W górach kontempluje, dlatego wybiera te szlaki, które są najbardziej widokowe, aby cieszyć się pięknem otaczającej przyrody i majestatu gór. Przy okazji realizuje kolejną ze swoich pasji, jaką jest fotografia uwieczniając napotykane na górskich szlakach widoki.

W listopadzie 2022 roku zdobył Koronę Polskich Beskidów, do której zaliczają się takie szczyty, jak: Skrzyczne (Beskid Śląski), Czupel (Beskid Mały), Babia Góra (Beskid Żywiecki), Lubomir (Beskid Makowski), Mogielica (Beskid Wyspowy), Turbacz (Gorce), Radziejowa (Beskid Sądecki), Wysoka (Pieniny), Lackowa (Beskid Niski) i Tarnica (Bieszczady). Jest posiadaczem popularnej i brązowej Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, aktualnie – ze względu na ilość zebranych punktów – w trakcie weryfikacji na kolejne stopnie tej odznaki.

Od października 2022 roku, w wędrówkach górskich towarzyszy mu żona Marzena. To z nią planuje górskie trasy, które później przemierzają zdobywając kolejne szczyty. Koronę Gór Polski zdobywa również grupa pracowników Urzędu Gminy Borzęcin.

Jak twierdzi, najpiękniejsze widoki na szlakach można podziwiać w zimie. Wspomina wyjazd w Rudawy Janowickie, Góry Izerskie i Karkonosze w pierwszych dniach lutego 2023 roku.

- Zdecydowana większość szlaków górskich była wtedy zamknięta, a w rejonach południowej Polski obowiązywał zakaz wstępu do lasów. Panowały trudne warunki pogodowe, ze względu na silne porywy wiatru, okiść i zalegającą na szlakach grubą pokrywę śniegu. Na Ostrej Małej wiało, że głowę chciało urwać, na Wysoką Kopę brodziliśmy nieprzetartym szklakiem, w zaspach miejscami po pas, a na Śnieżkę wychodziliśmy jedynym otwartym wówczas czarnym szlakiem od Karpacza przez Kocioł Białego Jaru i Kopę. Porywisty wiatr potęgował poczucie zimna, ale to wtedy widoki były najpiękniejsze, niespotykane, bajeczne – wspomina wójt Kwaśniak.

Ostatni szczyt Korony Gór Polski, Biskupią Kopę w Górach Opawskich, Janusz Kwaśniak zdobył w dniu 5 listopada br. Na tym jednak przygoda z górami się nie kończy. Zamierza zdobywać kolejne szczyty zaliczane do Diademu Polskich Gór, Korony Tatr Polskich i Korony Europy. Marzy również o wysokogórskim trekkingu w Alpach i Himalajach.

Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku i tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 31 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 roku Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy blisko 140 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 6 tysięcy osób.

Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców kilku państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania kandydatów na Zdobywców.

Do Korony Gór Polski zaliczane jest 28 najwyższych szczytów 28 pasm górskich w Polsce: Rysy – Tatry (2499 m n.p.m.), Babia Góra – Beskid Żywiecki (1725), Śnieżka – Karkonosze (1603), Śnieżnik – Masyw Śnieżnika (1423), Tarnica – Bieszczady Zachodnie (1346), Turbacz – Gorce (1310), Radziejowa – Beskid Sądecki (1266), Skrzyczne – Beskid Śląski (1257), Mogielica – Beskid Wyspowy (1171), Wysoka Kopa – Góry Izerskie (1126), Rudawiec – Góry Bialskie (1106), Orlica – Góry Orlickie (1084), Wysoka – Pieniny (1050), Wielka Sowa – Góry Sowie (1015), Lackowa – Beskid Niski (997), Kowadło – Góry Złote (989), Jagodna – Góry Bystrzyckie (977), Skalnik – Rudawy Janowickie (945), Waligóra – Góry Kamienne (936), Czupel – Beskid Mały (933), Szczeliniec Wielki – Góry Stołowe (919), Lubomir – Beskid Makowski (904), Biskupia Kopa – Góry Opawskie (889), Chełmiec – Góry Wałbrzyskie (850), Kłodzka Góra – Góry Bardzkie (765), Skopiec – Góry Kaczawskie (724), Ślęża – Masyw Ślęży (718) i Łysica – Góry Świętokrzyskie (614).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Jubileuszowa gala wojewódzkiego projektu

DSC 148123 listopada br. w Borzęcinie rozstrzygnięto XV edycję Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023. Do miejscowego Domu Kultury przyjechali, niemal z całego województwa, zwycięzcy poszczególnych rund tego konkursu ekologicznego dla szkół i przedszkoli. Oprócz prezentacji wyników pracy uczniów, podsumowano 15 lat organizacji wydarzenia, które zaczynało przecież jako konkurs w małej szkole w Borzęcinie Dolnym, a dzisiaj jest przedsięwzięciem wojewódzkim, którego partnerem jest Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Tytuł Ekoszkoła 2023 otrzymała Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie. Ekoprzedszkolem 2023 zostało Publiczne Przedszkole w Ołpinach (powiat tarnowski, gmina Szerzyny). Wręczono także statuetki Ekoucznia zdobyte w konkursie wiedzy o środowisku i parkach krajobrazowych (runda pierwsza projektu). Otrzymali je: Nikodem Melczewski ze Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie (gmina Proszowice, powiat proszowicki) w kategorii klasy IV-VI oraz Julia Hodur z Zespołu Szkół w Żarkach (gmina Libiąż, powiat chrzanowski) w kategorii klasy VII-VIII. Nagrodzono także zwycięzców poszczególnych rund projektu. Rundę drugą wygrali uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy (p.proszowicki, gm.Pałecznica), rundę trzecią ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie (p.Tarnów, m.Tarnów), rundę czwartą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Św. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym (p.brzeski, gm.Borzęcin), a rundę piątą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach (p.brzeski, gm. Gnojnik).

W trakcie gali nie zabrakło wielu ciepłych, wspierających i pełnych uznania słów adresowanych do organizatorów wydarzenia, chwaląc ich za profesjonalizm, wysoką jakość realizowanego konkursu, życząc kolejnych, udanych edycji. Ci wręczyli partnerom i patronom zadania okolicznościowe, jubileuszowe statuetki w dowód uznania za wieloletnie wsparcie przedsięwzięcia. Doceniono także pracę członków komisji.

mapa uczestnikow www1Jak informuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, współorganizator zadania i przewodniczący jury, w tegorocznej edycji konkursu wystartowało łącznie 37 placówek oświatowych z Małopolski, z 14 powiatów województwa: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego, miasta Tarnów i miasta Kraków.

Podstawowe cele konkursu przypomina Cecylia Czaja dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym: - To przede wszystkim włączenie dzieci i młodzieży do aktywnej pracy na rzecz ochrony przyrody. Poprzez Projekt Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń  młodzi ludzie poznają przyrodę, budują świadomość ekologiczną, kształtują aktywną postawę i kulturę ekologiczną, inspirują nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, uczą się podziwiać piękno przyrody.

Podczas uroczystej gali podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu, w którym oceniano podczas testu (łącznie 132 osoby) wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłane filmy pt. „Drugie życie przedmiotów”, prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielniki i albumy prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakaty ekologiczne.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Andrzej Potępa - Starosta Powiatu Brzeskiego, Roman Łucarz - Starosta Powiatu Tarnowskiego, Janusz Kwaśniak - Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, wspierające to przedsięwzięcie ekologiczne od pierwszej edycji.

logotypy organizatorzy patroni wwwOrganizatorami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

We wrześniu br. podczas gali 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za organizację Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń oraz zaangażowanie w szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody I miejsce w kategorii „ekoSZKOŁA” zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Warto także przypomnieć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Mieszkańcy czekali na to od lat. Wkrótce ruszy przetarg na obwodnicę Przyborowa w gm. Borzęcin

IMG 4112Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja w końcu stanie się faktem. W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa obwodnicy Przyborowa w gminie Borzęcin oraz miejscowości Rudy Rysie w gminie Szczurowa.

Blisko sto milionów złotych dofinansowania na ten cel uzyskano w ramach VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycja przewiduje budowę odcinka o długości 6,5 kilometra od obwodnicy Szczurowej w kierunku autostrady A4.

Trasa stanie się zarazem tzw. obwodnicą miejscowości Przyborów i Rudy Rysie, a na to mieszkańcy tych miejscowości oczekiwali już od wielu lat, ponieważ duży ruch samochodów, w tym tranzytowy, był dla nich sporą uciążliwością.

Wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak w rozmowie "Słowo za Słowo" mówił, że kończy się już przygotowywanie dokumentacji na inwestycję i wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.

– Niedługo zostanie rozpisana procedura przetargowa i w przyszłym roku prace się rozpoczną. To inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch o bardzo wysokim natężeniu głównie samochodów ciężarowych z centrów miejscowości. To jest trasa tranzytowa z kierunku Warszawy na południe Polski. Wielu też mieszkańców tamtych regionów ją przemierza jadąc np. na wypoczynek w góry.

Inwestycja realizowana jest przez Województwo Małopolskie, a samorządy powiatu brzeskiego, gminy Borzęcin, Brzesko i Szczurowa dołożyły się finansowo do wykonania dokumentacji projektowej inwestycji.

Inwestycja ma nie tylko wyprowadzić duży ruch samochodów poza centra miejscowości, ale też zwiększyć bezpieczeństwo. Janusz Kwaśniak mówił, że teraz dochodzi tam często do wypadków.

– Duże natężenie ruchu wiąże się z tym, że często na tej drodze dochodziło do kolizji, wypadków w tym również śmiertelnych. Ta inwestycja jest ważna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, ale też i samorządu gminy, powiatu i całego regionu. Zabiegaliśmy o realizację tej inwestycji i cieszymy się, że w końcu po wielu latach dojdzie ona do skutku.

Nowy odcinek trasy rozpocznie rondo u zbiegu istniejącej drogi wojewódzkiej 768 i ul. Zagrodzkiej w miejscowości Bucze (gm. Brzesko) i połączy się z obwodnicą Szczurowej w Niedzieliskach (gm. Szczurowa). Długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej to około 6,5 kilometrów drogi jednojezdniowej, dwupasmowej.

Ponadto w ramach zadania planowana jest m.in. budowa dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich na ciekach i rowach z funkcją przejść dla zwierząt, tj. mosty, wiadukty, estakady czy przepusty. Powstaną też chodniki oraz oświetlenie drogi.

Przewidywana wartość całej inwestycji wynosi 127,5 miliona złotych, a termin zakończenia prac wstępnie zaplanowano na 31 grudnia 2026 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin

Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak gościem programu „Słowo za słowo” Radia RDN Małopolska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ojczyznę wolną... Gminne Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

DSC 020111 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka. W tym dniu szczególnie wyrażamy swoją miłość i przywiązanie do Ojczyzny, przypominając bohaterów narodowych, ucząc szacunku wobec historii i tradycji narodowej, także tej lokalnej.

Gminne obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, po okresie 123 lat zaborów obchodzono w Borzęcinie patriotycznie i radośnie. Rozpoczęto je mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele parafialnym, by po niej, wspólnie, przemaszerować na miejsce dalszych uroczystości. Przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki jako wyraz hołdu dla tych, którzy w walce o wolność Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę.

W sali Domu Kultury nie zabrakło inscenizacji odnoszących się do trudnej historii Polski w XVIII, XIX i XX wieku czy patriotycznych przemówień przypominających nie tylko o martyrologii, ale także o naszych bieżących zadaniach względem wolnej Ojczyzny.

- Czuć przede wszystkim przywiązanie do patriotyzmu. Widzimy, że wielu mieszkańców skorzystało z zaproszenia. Jest pełna sala. Organizatorzy musieli dostawiać kolejne krzesła. Pielęgnujemy tę historię lokalną, tradycję, kulturę i przywiązanie do tego, co wypracowali nasi przodkowie. Edukujemy młode pokolenie i ono te tradycje przejmuje. Składając dziś hołd Naszym Przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest Niepodległość, pamiętamy, że naszą powinnością jest jej zachowanie dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń – komentował Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Obchody tradycyjnie zakończyło chóralne śpiewanie pieśni patriotycznych i degustacja grochówki.

Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Górnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Klub Seniora działający przy GOPS Borzęcin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

- To fantastycznie, że udało się zaangażować do organizacji tego wydarzenia tyle instytucji z gminy. Takie okazje powinny łączyć wszystkich i budować wspólnotę, bo to przejaw dzisiejszego patriotyzmu i troski o nasz kraj w najbliższym otoczeniu – przyznaje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin.

Granice wolności

Gminne świętowanie rozpoczęto w kościele Parafialnym w Borzęcinie Górnym. Proboszcz, ks. Mikołaj Piec modlił się za Ojczyznę, a w homilii stawiał trudne pytania o granice wolności, kiedy dla tak wielu oznacza ona oswobodzenie od Chrystusa. – Jesteśmy świadkami wielkiej pogardy, dla wszystkiego co święte, oczywiście też i Ojczyzny. Przestrzegał nas przed tym ponad 40 lat temu papież Jan Paweł II, mówiąc w Warszawie, że bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski. Jeżeli odrzucimy ten klucz do zrozumienia naszego narodu, nie zrozumiemy samych siebie.

Nawoływał do korzystania z tej wolności zgodnie z przykazaniami Bożymi. Zwrócił uwagę na odwrócenie się wielu „wiernych” od Kościoła, na fundamencie którego wyrosło dziedzictwo kultury i tożsamości Narodu. - 105. rok „idziemy” po wyzwoleniu z niewoli, lecz zamiast dojrzewać w rozumieniu, przeżywaniu wolności zdajemy się coraz bardziej upodabniać do ludu oswobodzonego z Egiptu, który szybko zapomniał o tragedii wielowiekowej niewoli, a zaczął postrzegać wartość życia, istnienia w kategoriach garnków pełnych mięsa i dostatków chleba. Nie zauważamy już jadowitych węży egoizmu, prywaty, chciwości, wielkiej rozwiązłości a także strasznej zazdrości, mściwości, bluźnierstwa, tego, co nas zabija. (…) My, też otrzymaliśmy naszą ziemię obiecaną – to Polska, ziemia święta. Ojczyzno moja! Wstyd mi, że po tylu latach walki, pracy, znoju, starań, modlitwy, znowu trzeba śpiewać: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!”. A może raczej - pomóż ją nam zachować. Wolną od bluźnierstwa, od nienawiści, od pogardy.

Uroczyście przed pomnikiem

Po Mszy Świętej uczestnicy Obchodów przemaszerowali w uroczystym orszaku przed Dom Kultury w Borzęcinie. Dzieci z miejscowej szkoły niosły kilkunastometrową(!) flagę a za nimi podążały poczty sztandarowe, oficjalne delegacje, goście i mieszkańcy. Tradycyjnie, przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych, oddano hołd tym wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Tutaj też wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego a strażacy dokonali podniesienia flagi państwowej na maszt. Symboliczne wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, służb mundurowych – Policji i Straży Pożarnej, posłowie i ich przedstawiciele oraz delegacja placówek oświatowych z gminy Borzęcin.

Okolicznościowe przemówienia

Uroczystości w Domu Kultury rozpoczęły oficjalne przemówienia. Oczywiście dominował w nich wątek troski o Wolną Ojczyznę i pracy dla niej w dniu dzisiejszym. Odwołując się do historii wójt Janusz Kwaśniak podkreślał, że należymy do tych pokoleń, którym nie wolno zmarnować i zaprzepaścić zgromadzonego dorobku, bo Polska to ogromne bogactwo kultury, piękna tradycja, to duma i honor!

- Jeżeli w imię odpowiedzialności za to dziedzictwo nasi przodkowie potrafili narażać swoje życie i przelewać krew, to nam, współcześnie żyjącym nie wolno o tym zapominać, bo mamy obowiązki polskie i zobowiązani jesteśmy do wierności Ojczyźnie, do działań i pracy na rzecz wspólnego dobra i w imię wspólnej sprawy. (…) We współczesnym świecie nie trzeba zostać pobitym na polu walki, aby stracić suwerenność. Dzisiaj w imię powszechnej idei globalizacji, poprzez dyrektywy i nakazy próbuje się nam tę Polskę zawłaszczyć, narzucając zewnętrzne porządki i ograniczając polskie prawa. W tym względzie codzienność dostarcza nam wielu rozczarowań. I tym działaniom, wbrew interesom Narodu Polskiego powinniśmy powiedzieć zdecydowane „NIE!”, wyrażając swój obywatelski sprzeciw. (…) Patriotyzm, to nie tylko przywiązanie i miłość do Ojczyzny, to także odważne rozliczanie przeszłości i przyjęcie odpowiedzialności za przyszłość.

Przypomniał, że podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się stworzyć warunki rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego. – Dokonano tego powstańczym wysiłkiem zbrojnym i codzienną pracą organiczną. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego Narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa.

O potrzebie budowania jedności i wyciszania sporów po burzliwym okresie kampanii wyborczej mówił Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk. – Dziękuję Państwu, że dbając o interes narodowy poszliście tak licznie do wyborów. Jednocześnie dziękuję za głos oddany na mnie, dzięki czemu będę mógł reprezentować Państwa w Sejmie. Chcę obiecać w ten piękny dzień Narodowego Święta Niepodległości, że będę chciał budować zgodę. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, nadal będzie dbał o rozwój naszych małych ojczyzn, również gmin takich, jak Borzęcin, powiatów, jak powiat brzeski. Trzeba budować dobrobyt i bezpieczeństwo lokalnych samorządów, bo to wzmacnia nas wszystkich, niezależnie od poglądów. Ważne, aby te inwestycje które były realizowane również na terenach wiejskich i małych miasteczek, były kontynuowane. Ktoś może zapytać, dlaczego nie pojechaliśmy dzisiaj do Warszawy na wielki marsz. Właśnie w naszych „małych ojczyznach” chcemy budować swoją niepodległość, swój patriotyzm, swoje przywiązanie. Budowanie poczucia tożsamości, wspólnoty, pamięć o historii i przekazywanie wartości to obowiązek nas wszystkich względem młodego pokolenia i naszej Ojczyzny. Dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę uczestniczyć w tak wspaniale przygotowanej imprezie.

Krótką lekcją historii była wypowiedź skierowana do uczestników uroczystości przez wicestarostę powiatu brzeskiego, Macieja Podobińskiego. Przypomniał, że to w dużej mierze ciągłe spory i waśnie polsko-polskie spowodowały katastrofę w postaci osłabienia siły państwa polskiego aż do jego rozbiorów i wykreślenia z map Europy na 123 lata, a zaangażowanie wielu osób i wszystkich, nawet przeciwnych sobie sił politycznych, pozwoliło przywrócić wolną ojczyznę Polakom.

W imieniu posła Władysława Kosiniaka-Kamysza głos zabrał przedstawiciel gminnego zarządu PSL. Odczytany został także okolicznościowy list przesłany przez Poseł na Sejm RP Urszulę Augustyn.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga! Atrakcyjne działki na sprzedaż

listopad 2023

Urząd Gminy Borzęcin zachęca do zapoznania się z ogłoszeniami i wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Łękach i Przyborowie:

 •  Ogłoszenie działek przeznaczonych do sprzedaży w Łękach dostępne jest TUTAJ
 •  Ogłoszenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2022 w Przyborowie przeznaczonej do sprzedaży dostępne jest TUTAJ
 •  Wykaz działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 591/2 i 595 w Przyborowie przeznaczonych do sprzedaży dostępne jest TUTAJ
 •  Wykaz lokalu w budynku nr 183 w Przyborowie przeznaczonego do sprzedaży dostępne jest TUTAJ

Ponadto informujemy, że trwa nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną tam 52 mieszkania. WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków i udziału w przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin, drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr tel. 14 684 63 70 wew. 20.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information