Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Kiermasz Świąteczny w Borzęcinie Dolnym

393159019 6989921457771313 3864827643845042242 n 2Dnia 17 grudnia 2023 roku Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym zorganizowała kiermasz świąteczny. Rodzice włożyli dużo pracy, by przygotować wspaniałe wypieki oraz stroiki i ozdoby świąteczne. Akcja rozprowadzania przygotowanych różnorodności świątecznych odbyła się na dziedzińcu kościoła parafialnego w Borzęcinie Dolnym po mszach świętych. Ozdoby i wypieki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rodzice pracowali pod kierunkiem przewodniczącej Moniki Oleksy. W prace przy kiermaszu byli zaangażowani: Banaś Paulina, Bieniek Ewa, Bieniek Mariusz, Badocha Sylwia, Badowska Elżbieta, Badowski Marcin, Czarny Magdalena, Czaja Sylwia, Czesak Katarzyna, Drelicharz Barbara, Duda Monika, Górka Agnieszka, Lipchardt Magdalena, Kuczek Małgorzata, Janczura Elżbieta, Hebda Sylwia, Hebda Tomasz, Oleksy Monika, Pyzik Anna, Rzepka Paulina, Szafraniec Jolanta. Akcję wspomogli Ksiądz Proboszcz Marek Obrzut oraz Bożena Grzybek.

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym dwunastego oraz czternastego grudnia 2023 roku odbyły się kiermasze wypieków świątecznych. Piękne i pyszne ciasteczka przygotowali rodzice, a rozprowadzał Samorząd Szkolny.

Wszystkie akcje zostały przeprowadzone w celu wsparcia rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Za wszelkie zaangażowanie wszystkim serdecznie dziękuję.

Cecylia Czaja
Dyrektor
ZSP w Borzęcinie Dolnym

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ruszają kontrole pieców w Gminie Borzęcin

1460x616Informujemy, że na podstawie art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późń. zm.) w związku z art. 379 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.), ruszają kontrole z zakresu ochrony powietrza (kontrola kotłów, zakazu spalania odpadów komunalnych) prowadzone przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Borzęcin, którzy posiadają stosowne upoważnienia.

Jak wygląda kontrola?

Obecność właściciela budynku nie jest konieczna, wystarczy, aby był obecny dorosły domownik.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Borzęcin.

Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli, jeśli jednak odmawia lub utrudnia czynności, wtedy pracownicy Urzędu mogą zwrócić się do innych służb o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

Podczas kontroli sprawdza się:

 • klasę kotła, jego zawartość oraz popielnik,
 • najbliższe otoczenie pieca pod kątem obecności odpadów,
 • wilgotność drewna,
 • posiadanie certyfikatu jakości węgla,
 • zgłoszone źródło ogrzewania do bazy CEEB

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna oraz pobrane próbki popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany.

Informację o osobach kontrolujących można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Borzęcin, tel. 14 674 03 73.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Małopolskiego - przypomnienie

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Małopolskiego określa terminy, do których można użytkować urządzenia grzewcze na paliwo stałe (węgiel, drewno). Obowiązek wymiany urządzeń obejmuje zarówno kotły w budynkach mieszkalnych, jak i tych przeznaczonych na inne cele na terenie województwa małopolskiego.

Terminy, do których można użytkować urządzenia grzewcze:

kotly

Kominki, piece ogrzewania miejscowego

Jeśli posiadamy piec ogrzewania miejscowego, czyli np. kominek, kozę, kuchnię węglową albo piec kaflowy, istotnym terminem jest dla nas od 1 maja 2024 r. Od tego dnia użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia:

 • spełniające wymagania ekoprojektu,

lub

 • posiadające sprawność na poziomie minimum 80%,

lub

 • wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Kotły centralnego ogrzewania

Termin wymiany urządzenia uzależniony jest od jego klasy.

Urządzenia:

 • niespełniające żadnej klasy lub posiadające klasę 1 lub 2 można użytkować do końca kwietnia 2024 roku.
 • klasy 3 i 4 można użytkować do końca 2026 roku.
 • klasy 5 i ekoprojekt można użytkować bezterminowo.

Potwierdzenie klasy urządzenia powinno znajdować się na dokumentach otrzymanych od sprzedawcy/producenta oraz na tabliczce znamionowej kotła.

Nowe ogrzewanie

W przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno, biomasa) montowanych od 1 lipca 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu.

Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5!

W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub zgazowujące paliwo. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Przepisy dotyczą zarówno urządzeń montowanych w nowych budynkach, jak i w tych istniejących.

Paliwo – węgiel i drewno

Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe. Dlatego też drewno i biomasę można wykorzystywać do ogrzewania, jeżeli ich wilgotność nie przekracza 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie (pod zadaszeniem) powinno trwać co najmniej dwa sezony.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Janusz Kwaśniak o rozwoju i inwestycjach w gminie Borzęcin
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Rolniku - pracuj bezpieczne!

pobranePora zimowa w gospodarstwach rolnych może niektórym kojarzyć się z okresem mniej intensywnych prac w gospodarstwie rolnym. Nic bardziej mylnego! Jak pokazują statystyki KRUS, to właśnie w tym czasie dochodzi do największej liczby wypadków, a zwłaszcza do upadków na nawierzchni podwórzy, upadków z drabin, schodów czy w pomieszczeniach inwentarskich podczas obsługi zwierząt. Spowodowane jest to m.in. występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C. Nawierzchnie obejść stają się śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po nieoświetlonych ciągach komunikacyjnych i w niewłaściwym obuwiu. W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy. Do upadków osób w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi także w wyniku nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, bałaganu w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, niestosowania drabin i podestów podczas pracy na wysokości, użytkowania wyeksploatowanych drabin, braku poręczy i barierek przy schodach, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, przebywania na ładunku podczas transportu. Upadki powodują długotrwałą niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a czasem nawet śmierć. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzesku zgłoszono w 2022 roku 49 wniosków o jednorazowe odszkodowanie, w tym aż 27 zdarzeń nastąpiło w wyniku upadków. W bieżącym roku wypadki zaistniałe na skutek upadków stanowią aż 67% wszystkich zdarzeń zgłoszonych do brzeskiej placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z wieloletnich obserwacji KRUS wynika, że większości z nich można by w prosty sposób uniknąć.

ROLNIKU PAMIĘTAJ !

Do każdego miejsca w gospodarstwie powinny prowadzić zaplanowane, bezpieczne i wygodne dojścia. Warto, żeby wszystkie nawierzchnie były wyrównane i utwardzone. To właśnie nierówności terenu powodują najwięcej potknięć podczas codziennej pracy. W czasie intensywnych opadów woda może zalegać na ciągach komunikacyjnych, tworzą się rozlewiska oraz powstaje błoto, a to wszystko sprzyja poślizgnięciom. Dlatego tak ważne jest zasypywanie i niwelowanie nierówności terenu, w których może zbierać się woda oraz dbałość o właściwe odprowadzenia wód opadowych.

Odpowiednio dobrane obuwie robocze, przystosowane do wykonywanych czynności, zapewnia komfort podczas długiego dnia pracy, a także ogranicza ryzyko upadku podczas przemieszczania się. W budynkach inwentarskich nie zawsze jest możliwe utrzymanie podłóg w czystości i suchym stanie, dlatego należy stosować obuwie odporne na poślizg na różnych podłożach. Protektor na podeszwie zwiększa bezpieczeństwo poruszania się po różnych nawierzchniach. Dodatkowym zabezpieczeniem jest usztywnienie stawu skokowego.

Nie daj się zaskoczyć przez przymrozki. Gdy zaczynają panować ujemne temperatury, mogą pojawić się miejscowe oblodzenia, trzeba pamiętać o systematycznym odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem lub solą przemysłową ciągów komunikacyjnych.

W budynkach podłogi powinny być równe, nieśliskie oraz łatwe do utrzymania w czystości. Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie. Schody w gospodarstwach nie mogą mieć ubytków, a nawierzchnia stopni powinna mieć dobrą przyczepność. Schody posiadające więcej niż 5 stopni muszą posiadać barierkę, a nad schodami zewnętrznymi trzeba zamontować zadaszenie. Oznaczenia miejsc zagrożonych upadkiem powinny być dobrze widoczne i posiadać barwy ostrzegawcze, tj. żółto- czarne. W szczególności należy wyeliminować bądź oznakować progi, przykryć studzienki rewizyjne i technologiczne oraz włazy.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania prowadzona przez KRUS pod hasłem "Rola rolnika by upadku unikał" ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Lubisz śpiewać? - zgłoś się do gminnego konkursu

warsztaty

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia Narodzenia NMP w Borzęcinie organizują dla szkół podstawowych i przedszkoli Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek pn. „Bóg się rodzi”.

Impreza odbędzie się 7 stycznia 2024r. (niedziela) w sali imprez Domu Kultury w Borzęcinie. Początek o godz. 14.00. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów i zespoły z terenu gminy Borzęcin.

Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach:

 • Kategoria A – dzieci przedszkolne – solista
 • Kategoria B – uczniowie szkół podstawowych (kl. 1-3) – solista
 • Kategoria C – uczniowie szkół podstawowych (kl. 4-6) – solista
 • Kategoria D – uczniowie szkół podstawowych (kl. 7-8) – solista
 • Kategoria E – uczniowie szkół podstawowych – zespół

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić elektronicznie pod adresem https://tinyurl.com/y5sw7jtx najpóźniej do dnia 2 stycznia 2024r. (wtorek).

Formularz można też odebrać w wersji papierowej w GOK Borzęcin lub za pośrednictwem e-mail. Wypełniony i podpisany należy złożyć najpóźniej do dnia 2 stycznia 2024 roku (wtorek).

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, na czas przygotowań do konkursu, zatrudni trenerów wokalnych. Osoby, które chcą skorzystać z ich pomocy, proszone są o zgłoszenia telefoniczne do biura GOK, tel. 14 68 46 013. Dokładne terminy spotkań ustalone zostaną bezpośrednio z zainteresowanymi.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Od 1 stycznia 2024 roku nowa trasa i rozkład jazdy linii dowozowej Kolei Małopolskich A5

IMG 2122

IMG 2123IMG 2124

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Poznając zawody, planując karierę

pz1W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy od kilku lat prężnie prowadzone są zadania z zakresu doradztwa zawodowego. W działania zaangażowane jest nie tylko grono nauczycieli, którzy wplatają treści z zakresu preorientacji zawodowej w lekcje wychowawcze oraz lekcje przedmiotów, ale także rodzice uczniów, którzy goszczą na spotkaniach zawodoznawczych oraz przedstawiciele lokalnej społeczności wspierający szkolne przedsięwzięcia. Choć mija zaledwie czwarty miesiąc roku szkolnego 2023/2024, mury naszej szkoły zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele różnorodnych zawodów: górnik kamienny, wieloletni pracownik Kopalni Sobieski w Jaworznie. Kolejarz, pracownik PKP Intercity, który przybliżył uczniom informacje dotyczące specyfiki swojej pracy, w ciekawy sposób opowiadał o obowiązkach maszynisty i konduktora, zaprezentował również rekwizyty, m. in. elegancki mundur pracownika kolei. Oficer marynarki handlowej, pracujący na statkach transportujących skroplony gaz ziemny, który opowiedział uczniom o obowiązkach członka załogi morskiej w zależności od specjalizacji oraz stażu pracy. Podzielił się również swoim doświadczeniem, zdobytą wiedzą, opowiadając o swojej pracy, zaprezentował szereg fotografii przedstawiających statki, na których pływał oraz miejsca, które udało mu się zobaczyć. Przedstawił także ścieżkę edukacyjną, jaką należy przejść, aby móc w przyszłości zostać marynarzem. Uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu zgodnie stwierdzili, że zawód ten z pewnością niesie ze sobą wiele interesujących możliwości, ale jest również bardzo wymagający. Uczniowie mają okazję poznać również zawody, które pojawiły się na rynku pracy w ciągu ostatnich kilku lat. Na lekcjach w klasie drugiej gościła mama jednej z uczennic, wykonująca popularny obecnie zawód internetowego sprzedawcy. W swoim domu ma ona sklepik, z którego podczas transmisji na żywo prezentuje towary oraz sprzedaje je klientom. Lekcja ta była swoistą próbką live’u na żywo i pozwoliła uczniom nie tylko przekonać się co oznacza termin „zawody przyszłości”, dała także niepowtarzalną okazję przekonania się, jak wykorzystać nowoczesne technologie.

Lekcje prowadzone przez przedstawicieli zawodów to nie jedyne przedsięwzięcie, które pozwala zaznajomić się naszym uczniom z rynkiem pracy i wymaganiami pracodawców. Dzięki uprzejmości lokalnych firm, dzieci w tym roku szkolnym odwiedziły zakład meblarski MEBLO-MIX, gdzie nie tylko poznały zasady pracy stolarza, maszyny i urządzenia służące do prac stolarskich, ale również próbowali swoich sił wykonując własnoręcznie karmniki dla ptaków. Uczniów starszych klas, po raz kolejny, gościł Tartak KORA, w którym młodzież zapoznała się z metodami obróbki drewna. Najmłodsi uczniowie mieli możliwość poznania trudnego i odpowiedzialnego zawodu strażaka zwiedzając Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Tarnowie. Również do Tarnowa wybrali się uczniowie klasy szóstej, którzy odwiedzili piekarnię Strusinianka, firmę, której tradycja wypieków sięga 1845 roku.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są wielotorowo i dają uczniom możliwość rozwijania kompetencji kluczowych, szczególnie tych z zakresu przedsiębiorczości. Uczniowie są przygotowywani do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Marka znana na mapie ogólnopolskich zmagań literatów

z430 września 2023r. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się uroczysta gala finałowa Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” edycja VII i „Małe Źródło” edycja III, pod patronatem honorowym Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, których organizatorami są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Podczas spotkania wręczono nagrody i uhonorowano Laureatów, którzy – prawie w komplecie – z całej Polski dotarli do Tarnowa.

Wcześniej, bo w dniu 17 sierpnia 2023 roku, w trakcie spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, jurorzy w składzie: Józef Baran (przewodniczący), Beata Paluch, Adam Ziemianin, Jadwiga Malina (członkowie) uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe spośród ponad 200 zestawów nadesłanych z Polski, jak i spoza granic naszego kraju (np. Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec).

Finałowa gala w Tarnowie była okazją do podsumowań i wręczenia nagród finansowych uczestnikom obu konkursów. Przypomnijmy, że pula nagród konkursowych wynosiła 12.800 zł. Każdy z finalistów konkursu mógł zaprezentować jeden z nagrodzonych wierszy. Uczestnicy – co bardzo miłe dla organizatorów – komplementowali konkurs i organizację finałowej gali. Niektórzy, co ciekawe, mieli do pokonania całą Polskę, a jednak chcieli się pofatygować, by wspólnie z innymi poetami i organizatorami celebrować finał tego ogólnopolskiego konkursu.

Spotkanie poprzedziły warsztaty literackie – pt. „Źródło wiersza”, podczas których uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: Czy dzieło sztuki może być dobrym impulsem do pisania oraz co lubi, a czego nie lubi współczesna poezja. Zajęcia poprowadziła Jadwiga Malina, jurorka MNP „Źródło”, poetka, redaktorka, kuratorka wydarzeń literackich, sekretarz w randze wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wieczór zarezerwowany był na koncert Starego Dobrego Małżeństwa – najbardziej rozpoznawalnego zespołu z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora. Pełna sala CSM w Tarnowie była zachwycona koncertem, raz po raz wyśpiewując kompozycje wspólnie z zespołem. Było pięknie! Wielu uczestników wracało do swoich domów oczarowanych koncertem i atmosferą całego wydarzenia, które trwało łącznie prawie 7 godzin.

- Siedem lat temu nie przypuszczaliśmy, że idea Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”, która zrodziła się w głowie poety Józefa Barana, a później wykuwała w naszych wspólnych dyskusjach, dzięki pomocy i dobrej współpracy z Centrum Sztuki Mościce stworzy konkurs, w którym rokrocznie nadsyłanych będzie ponad 200 zestawów poetyckich. Wspólnie z wicedyrektor Anną Banach i Karoliną Szymańską z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie współpracujemy przy tym zadaniu przez ponad pół roku. Przy wsparciu pracowników GOK Borzęcin i CSM Tarnów tworzymy wydarzenie angażujące Polaków nadsyłających swoje wiersze z całego świata, a na galę finałową przyjeżdżają ludzie z najodleglejszych zakątków Polski. Dziś to marka znana na mapie ogólnopolskich zmagań literatów i jesteśmy z tego bardzo dumni – komentuje Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury w Borzęcinie.

Kolejna edycja konkursu już wiosną 2024 roku. Wszelkie informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www.nagrodazrodlo.pl , gdzie także pełny zapis gali finałowej konkursu oraz wydawnictwa pokonkursowe (w pdf) ostatniej i wcześniejszych edycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Z kart kalendarza Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

rc1Mija kolejny rok działalności Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Za nami wiele wspaniałych wydarzeń, a oto najważniejsze z nich:

22 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście, m. in.: Wójt Borzęcina Pan Janusz Kwaśniak, Zastępca Wójta Pan Tadeusz Żurek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Małek oraz ksiądz proboszcz Mikołaj Piec.

rc2Po wspólnej modlitwie i życzeniach zasiedliśmy do stołów, gdzie rządziły przepyszne dania przygotowane przez kucharzy DPS. Świąteczną atmosferę podkreślały przygotowane podczas zajęć terapii zajęciowej przepiękne dekoracje.

rc331 grudnia 2022 r. podopieczni świętowali nadejście Nowego Roku. Nie zabrakło wspomnień z wspólnie spędzonego roku, zabaw, oglądania zdjęć, tańców i wspólnych śpiewów. Dodatkową atrakcją była ręcznie wykonana fotobudka, dzięki której powstały wyjątkowe, pamiątkowe zdjęcia.

6 stycznia 2023 r. w święto Trzech Króli DPS odwiedziła grupa małych kolędników: Maryja z Dzieciątkiem i Józef, aniołki, pasterze, a także cieszący się największym zainteresowaniem murzynek prosto z Afryki.

rc417 stycznia 2023 r. DPS gościł grupę wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy. Było wspólne kolędowanie, ale nie zabrakło także zabawy karnawałowej, śpiewów i tańców.

23 stycznia 2023 r. to najważniejszy dzień w roku dla babć i dziadków w DPS. Ten dzień upłynął w towarzystwie dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: W Borzęcinie rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

osp3W dniu 24 września 2023 roku na stadionie sportowym w Borzęcinie-Borku zorganizowano XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Brzeskiego. Przeprowadzono je w oparciu o regulamin zawodów zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i Komendanta Głównego Państwowej Straży. Fundatorem nagród finansowych (pula 15.000 zł) było Starostwo Powiatowe w Brzesku. O laur najlepszej jednostki w powiecie i kwalifikacje na zawody wojewódzkie walczyło 11 drużyn męskich oraz 6 żeńskich. Zawody rozgrywano tradycyjnie w konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, które jest imitacją prawdziwej linii gaśniczej. Wystartowali w nich zwycięzcy z dwóch ostatnich lat eliminacji na szczeblu gminnym oraz zwycięzcy ostatnich zawodów powiatowych. Przygotowanie i umiejętności druhów oceniała komisja powołana przez komendanta PP w Brzesku. Szefem dziesięcioosobowego składu sędziowskiego był funkcjonariusz KP PSP w Tarnowie, mł. kpt. Piotr Kostrzewa.

Wśród kobiet, tytułu najlepszej drużyny broniły dziewczyny z OSP Górka. Po sztafecie pożarniczej wygrywały jednak reprezentantki z OSP Perła. Ćwiczenie bojowe pokazało, jak świetnie wyszkolone i dysponowane były tego dnia strażaczki z Górki. Ostateczny wynik po obu konkurencjach dał im 10 punktów przewagi nad konkurentkami z OSP Perła. Warto dodać, że w ostatnich zawodach organizowanych 2 lata temu, kolejność była taka sama.

Również wśród mężczyzn strażacy z Górki bronili tytułu z 2019 roku. Po świetnym występie w sztafecie wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. W ćwiczeniu bojowym, pomimo najlepszego czasu (37,72s) otrzymali 10 pkt karnych i zajęli 4. miejsce. Przewaga ze sztafety wystarczyła jednak do tego, by po zsumowaniu obu wyników obronić tytuł najlepszej męskiej drużyny sportowo-pożarniczej w powiecie brzeskim.

Wręczenia pucharów, pamiątkowych dyplomów i czeków z wygranymi dokonali: starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa, prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP w Brzesku dh Marian Zalewski , komendant powiatowy PSP w Brzesku st. bryg. Janusz Potera i wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Organizatorzy zawodów: Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku st. bryg. Janusz Potera, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Jednostki OSP z Gminy Borzęcin z nowym wyposażeniem

DSC 6606W remizie OSP w Przyborowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu gminy Borzęcin, zakupionego dzięki dotacji pozyskanej w ramach programu powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 216 tysięcy 619 złotych. Realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia sfinansowana została przez Ministerstwo Sprawiedliwości niemal w całości, przy minimalnym udziale wkładu własnego, który zabezpieczyła Gmina w wysokości 1% do każdego z wniosków. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk, który wspierał działania gminy Borzęcin w zakresie pozyskania dofinansowania.

Dzięki pozyskanym środkom na doposażenie, do OSP Przyborów trafił pojazd typu quad marki Polaris SPORTSMAN 570 EPS wyposażony w wyciągarkę, podgrzewane manetki wraz z osłonami dłoni, bumper F+R, orurowanie przedniej maski, osłonę spodu, box tylny, elektroniczne wspomaganie kierownicy, napęd 4x4.

Jednostka OSP Borzęcin Górny wzbogaciła się o silnik zaburtowy do posiadanej łodzi ratowniczej, czujnik wielogazowy, radiostację samochodową, 6 kompletów ubrań specjalistycznych 2-częściowych, 2 sztuki szelek bezpieczeństwa, 4 latarki kątowe, 10 par rękawic strażackich, a także 2 pary butów specjalnych, 2 sztuki najaśnic do masztu samochodowego i 10 hełmów strażackich.

Na wyposażenie OSP Bielcza trafiły: wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy AWP 50/40, 2 aparaty oddechowe powietrzne, 2 sygnalizatory bezruchu, 1 komplet flar ostrzegawczych, maszt oświetleniowy, miernik wielogazowy, 20 sztuk pachołków drogowych, uniwersalne narzędzie ratownicze dielektryczne, ręczny dozownik sorbentu, a także parawan osłaniający zdarzenie.

W ramach pozyskanej dotacji dla OSP Łęki zakupiono nowoczesne, specjalistyczne wyposażenie przeznaczone do lekkiego samochodu ratowniczo– gaśniczego, w skład którego wchodzą: detektor napięcia przemiennego, 5 sztuk węży tłocznych 75/20, 6 sztuk węży tłocznych 52/20, zestaw do prac na głębokościach, kamera termowizyjna, pilarka, narzędzie Hooligan, młot do narzędzia Hooligan, zestaw PSP R1 w torbie z deską i szynami Kramera, podnośnik Hi-Lift First Responder, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji, mata sprzętowa, agregat prądotwórczy, teleskopowa drabina dostawna, dyski sygnalizacyjne z funkcją synchronizacji, zbiornik wodny 2500 L, siodełko wężowe oraz nalewak do zbiornika.

Uroczystego przekazania asortymentu zakupionego dzięki otrzymanej dotacji w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości dokonał Wójt Gminy Borzęcin, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie Janusz Kwaśniak oraz Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk.

W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Kapelan Powiatowy PSP i OSP Powiatu Brzeskiego ks. Grzegorz Sroka, Komendant druh Grzegorz Małek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej Małgorzata Ligara oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP i lokalnych mediów.

- To tak naprawdę wielkie doinwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Borzęcin. Z ostatniej edycji Polskiego Ładu trzy samochody – dwa średnie, jeden ciężki dla jednostek z terenu gminy. Budujemy bezpieczną gminę, gminę przyjazną obywatelowi, gminę, w której można mieszkać oraz czuć się swobodnie i bezpiecznie – mówi Norbert Kaczmarczyk, Poseł na Sejm RP.

- Otrzymana dotacja umożliwiła zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. To bardzo duży i szeroki asortyment, który nie tylko pozwoli na zwiększenie skuteczności strażaków, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa podczas prowadzonych akcji. Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi za wsparcie i rekomendację złożonych przez Gminę Borzęcin wniosków, a Ministrowi Sprawiedliwości za ich pozytywne rozpatrzenie – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Pozytywnie rozpatrzony został również kolejny wniosek złożony we wrześniu br. przez Gminę Borzęcin do Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 49 tysięcy 404 złote zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt dla OSP Borzęcin Dolny w postaci: przyczepy do transportu quada, 2 aparatów nadciśnieniowych i pojemników sztywnych na maskę, 2 sygnalizatorów bezruchu, 4 kompletów ubrań specjalnych, podkrzesywarki oraz 2 siekier i 2 sztuk młotów. Obecnie gmina finalizuje zakup ww. sprzętu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wszystkie klasy znają lasy

20231026 113526 000Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy znalazł się w gronie 106 laureatów w skali kraju konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. To niewątpliwy sukces szkoły, która na realizację projektu „Wszystkie klasy znają lasy” otrzymała niemal maksymalne, przewidziane w regulaminie konkursu dofinansowanie w wysokości 96 tysięcy 800 złotych. Projekt został przygotowany przez Agnieszkę Pabian – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy, we współpracy z Magdaleną Kawą i Anną Górą – nauczycielkami Zespołu.

Działania projektowe obejmowały budowę altany i ścieżki edukacyjnej w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy ZSP w Bielczy, realizację zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, biologii i techniki, muzyki, plastyki i innych przedmiotów, przy wykorzystaniu scenariuszy i materiałów udostępnionych na stronie Lasów Państwowych oraz przeprowadzenie multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Ponadto zorganizowano spotkania z przedstawicielami lokalnych zakładów pracy i instytucji wykorzystujących w swojej działalności zasoby leśne, lekcje w terenie z leśniczym z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, warsztaty kulinarne „Potrawy z grzybów” prowadzone przez KGW „Bielczanki z Pasją”, spotkania zawodoznawcze z lokalnymi firmami wykorzystującymi w swojej produkcji drewno, warsztaty pracy w drewnie, wycieczki rowerowe do tartaku oraz Rezerwatu Lasów Radłowskich.

W dniu 26 października br., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Po części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły, poświęcono i oddano do użytku wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę. Licznie przybyli goście z uznaniem wypowiadali się o zrealizowanym przedsięwzięciu.

- To bardzo wszechstronny, edukacyjny projekt ekologiczny, który pozwolił uczniom nie tylko poznać funkcję i rolę lasów w środowisku, ale również zapoznać się z wykorzystaniem zasobów leśnych we współczesnym świecie. Gratuluję autorkom przedsięwzięcia pomysłu i wspaniałych efektów jego realizacji. Jestem pod wrażeniem powstałej infrastruktury, która społeczności szkolnej przez kolejne lata będzie służyć, edukując poprzez zabawę najmłodszych mieszkańców miejscowości – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

- Wyjście poza mury szkolne to nie tylko integracja i budowanie dobrych relacji w grupach szkolnych, ale też okazja, aby na nowo odkrywać najbliższą okolicę, piękno naszych polskich lasów i przyrody. Atrakcyjne zajęcia w plenerze ułatwiły dzieciom i młodzieży przyswojenie wiedzy oraz zapewniły autentyczne doświadczenia. Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować ten projekt – komentuje Agnieszka Pabian, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy.

Celem Konkursu „Klasa z drewna” jest promocja Lasów Państwowych, zrównoważonej gospodarki leśnej i społecznej funkcji lasu w szczególności poprzez: aktywizację dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania za pomocą wprowadzenia zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, edukację przyrodniczo-leśną, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych oraz promocję trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. To również propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wybudowano wodociąg na nowo powstającym osiedlu w Borzęcinie – Łazach

20231218 083301Zakończono prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Borzęcin w 2023 roku. W dniu 7 grudnia br. przeprowadzono odbiór końcowy na ostatnim, realizowanym zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin – Łazy”, w wyniku którego uzbrojono działki budowlane nowo powstającego osiedla w niezbędną infrastrukturę zapewniającą dostęp do wody z gminnej sieci.

W ramach objętego umową zakresu robót wykonano wodociąg fi 110 mm o długości 1 259 metrów oraz zainstalowano 8 hydrantów przeciwpożarowych. Koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 322 tysięcy 273 złotych i został w pełni sfinansowany ze środków pozyskanych przez Gminę Borzęcin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji inwestycyjnej na zadania wodociągowe budżetu państwa.

Wykonawcą inwestycji była Firma Usługowo-Handlowa MONTER Artur Kasprzyk z siedzibą w Bochni.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Podsumowanie wycieczek z GOK Borzęcin

wy1Mając na uwadze rosnące zainteresowanie mieszkańców gminy Borzęcin turystyką i chęcią poznawania nowych, ciekawych miejsc, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zorganizował w ostatnim czasie kilka interesujących wyjazdów. Inspiracją okazały się wakacyjne wyjazdy z dziećmi, cieszące się dużym zainteresowaniem. Okazało się wówczas, że nie tylko najmłodsi chcą zwiedzać świat i zdobywać kolejne doświadczenia poszerzając tym samym swoją wiedzę.

- Zrodził się pomysł na to żeby od czasu do czasu przygotować propozycję wyjazdu dla osób dorosłych. Wspólne wycieczki to doskonała okazja, aby oderwać się na chwilę od codziennego zgiełku, stresów i obowiązków, nie bez znaczenia jest to w dzisiejszym „zagonionym” świecie. Niewątpliwe, ciekawie przygotowane wyjazdy pozwalają wypocząć i poznać nowe fascynujące miejsca – komentuje Katarzyna Żurek pracownik GOK Borzęcin.

Dużym zainteresowaniem cieszył się rafting po Popradzie zorganizowany na koniec wakacji. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili zabytkową Cerkwię św. Jakuba w Powroźniku wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pomysł spędzenia czasu w pięknych okolicznościach przyrody Beskidu Sądeckiego okazał się wyjątkowo udany. Fantastyczna pogoda sprzyjała relaksowi podczas kilkugodzinnego spływu po Popradzie.

Jura Krakowsko-Częstochowska z malowniczym zamkiem w Ogrodzieńcu była celem kolejnej eskapady. Przepiękna kraina o bardzo urozmaiconym krajobrazie, liczne skałki, jaskinie oraz zabytki architektury. Bogata historia tego miejsca zrobiła wrażenie, a sam zamek jest największą budowlą na Wyżynie i zdecydowanie zasługuje na miano perły Jury. Wędrując po Rezerwacie Góry Zborów zdecydowanie warto było zobaczyć Jaskinię Głęboką - jedyną w województwie śląskim udostępnioną do zwiedzania z przewodnikiem.

Odkrywając uroki województwa śląskiego, warto było zwiedzić Pszczynę i największą atrakcję tego miasta, czyli Muzeum Zamkowe. Zamek w Pszczynie, którego udokumentowane początki sięgają XV wieku, zaliczany jest bowiem do najwspanialszych zespołów parkowo-pałacowych w Polsce. Zupełnie odmienną historię ma zabytkowa kopalnia srebra znajdująca się w Tarnowskich Górach - jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna, umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych.

Świąteczny Jarmark w Ostrawie był ostatnią wycieczką w 2023 roku. Liczna grupa mieszkańców gminy Borzęcin zwiedziła czeskie miasto na tydzień przed świętami. Ten klimatyczny wyjazd uczestnicy zapamiętają z pięknego zachodu słońca z wieży widokowej, koła młyńskiego cieszącego się dużym powodzeniem i oczywiście kolorowych stoisk z różnymi, tradycyjnymi wiktuałami.

- Kilkumiesięczna współpraca Gminnego Ośrodka Kultury z Łukaszem Polkiem - przewodnikiem górskim zaowocowała kilkoma ciekawymi wyjazdami. Są to działania zgodnie z naszym statutem, integrują społeczność i poszerzają ofertę naszej placówki. Zapraszamy na wspólne wyjazdy tych wszystkich, którzy już jeździli korzystali z tej oferty oraz nowe osoby. W planach m.in. w styczniu dwudniowa wycieczka do Warszawy, w lutym kulig w Gorcach, a na wiosnę ruszymy na Roztocze. To tylko kilka propozycji na najbliższe miesiące – komentuje Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Jesienne spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej

dzien postaci z bajek 2Dzień postaci z bajek

5 listopada przypada bardzo ważne święto dla wszystkich młodych czytelników. W tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała zajęcia z udziałem dzieci klasy 1 „b” z ZSP w Borzęcinie Górnym. Zajęcia te, były doskonałą okazją, aby przekonać się, jak dobrze dzieci znają bajki i postaci w nich występujące. Konkursy i quizy dały dużo radości i uśmiechu. Popołudnie zaś, Gminna Biblioteka Publiczna spędziła w towarzystwie Klubu Książki dla dzieci. Dzieciaki udowodniły, że zarówno te najnowsze, jak i kultowe bajki lat 70-tych i 80-tych nie mają przed nimi żadnych tajemnic.

spotkanie z BoguszemSpotkanie z Krzysztofem Boguszem

W dniu 14 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Krzysztofem Boguszem- pasjonatem lokalnej historii, który przybliżył historię rodziny Bezardów z Przyborowa. Prelekcja poświęcona była głównie osobie kapitana Klemensa Bezarda – oficera austro-węgierskiej floty wojennej, dowódcy czterech okrętów podwodnych. Uczestnicy spotkania mogli poznać jego niezwykle barwny życiorys przeplatany ciekawostkami dotyczącymi życia prywatnego oraz kariery wojskowej. Nie zabrakło również informacji na temat całej rodziny Bezardów i ich powiązań z armią.

klub milosnikow ksiazkiKlub Miłośników Książki

W deszczowe popołudnie 20 listopada członkowie Klubu Miłośników Książki spotkali się, aby dyskutować o „ Sekretach kobiecych dusz” na podstawie książek Edyty Świętek. Do przeczytania tej sagi zachęcała Elżbieta Kowal. Przemyślenia i rozmowy przeplatane były muzyczną twórczością Jerzego Knapa oraz wierszami Marii Kowalskiej.

Szklana gwiazda 3Świąteczny klimat w „Szklanej Gwieździe”

Gminna Biblioteka Publiczna w dniu 28 listopada zorganizowała wyjazd dla dzieci z Klubu Książki do producenta ozdób szklanych „Szklana Gwiazda” na warsztaty dekorowania bombek choinkowych. Na początku przedstawionych zostało kilka faktów dotyczących samej firmy, instrukcję co należy zrobić, aby móc zamówić i otrzymać bombkę według własnego projektu. Następnie uczestnicy mogli obserwować cały proces powstawania szklanych dekoracji, od podgrzewania szkła, poprzez wydmuchiwanie różnorakich kształtów, aż do ręcznego malowania i dekorowania. Największą atrakcją była jednak możliwość samodzielnego ozdabiania bombek. Każde dziecko otrzymało jedną bombkę do udekorowania według własnego pomysłu. Piękne dzieła swojej pracy młodzi artyści będą mogli zawiesić na swoich choinkach już niebawem.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: II etap budowy chodników w Łękach i Przyborowie

image00009W dniu 7 grudnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie podpisano umowy na kontynuację budowy chodników przy drogach powiatowych w Łękach i Przyborowie. Stało się to możliwe dzięki kolejnej dotacji, jaką pozyskała gmina Borzęcin z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 PGR w wysokości 2 miliony 450 tysięcy złotych. Prace w Łękach realizowane będą na długości 750 metrów, a w Przyborowie na odcinku 570 metrów. Wykonawcą robót jest firma Kamil Krupa KAM-TRAS-KOP ze Strzelec Wielkich. Realizowane przez Gminę Borzęcin inwestycje w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tych miejscowościach.

Całkowita wartość robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice - Łęki w Łękach, polegających na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową to kwota 1 miliona 497 tysięcy 309,01 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Polski Ład stanowi kwotę 1 miliona 323 tysięcy złotych (88,36% wartości robót), a wkład własny gminy Borzęcin i Powiatu Brzeskiego 174 tysiące 309,01 złotych, tj. 11,64% wartości robót.

Z kolei wartość robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w Przyborowie, polegających na budowie chodnika z kanalizacją deszczową wynosi 1 milion 158 tysięcy 270,71 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Polski Ład to kwota 1 miliona 127 tysięcy złotych (97,30% wartości robót), a wkład własny gminy Borzęcin i Powiatu Brzeskiego stanowi 31 tysięcy 270,71 złotych, tj. 2,70% wartości robót.

Łączna wartość robót na obu inwestycjach, zgodnie z zawartymi umowami, zamyka się kwotą 2 milionów 655 tysięcy 579,72 złotych. Termin zakończenia robót upływa 4 czerwca 2024 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Budynek Wielofunkcyjny w Borzęcinie Dolnym w trakcie wyposażania

DSC 5912Dobiegają końca prace związane z budową i wyposażeniem Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. Przed kilkoma tygodniami zakończył się odbiór techniczny robót budowlanych oraz odbiór wyposażenia kuchennego i części wyposażenia meblowego. Nad wejściem do budynku zainstalowano podświetlany napis (kaseton) „OSP Borzęcin Dolny”, a przed budynkiem zamontowano maszt flagowy. Odebrano również od dostawcy specjalistyczną pralnicowirówkę i suszarkę przemysłową do prania i pielęgnacji głównie odzieży strażackiej.

Obecnie trwa instalacja monitoringu, altany wraz z ławami, wyposażanie garażu OSP, sali narad na parterze, łazienek i pomieszczeń na piętrze budynku, zakup wyposażenia kuchni, w tym m.in.: zastawa, szkło, sztućce, garnki, patelnie, wazy, wózki i dodatkowy sprzęt kuchenny, firan i obrusów oraz wielofunkcyjnego, mobilnego grilla.

Dobiegają końca prace związane z budową i wyposażeniem Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. Przed kilkoma tygodniami zakończył się odbiór techniczny robót budowlanych oraz odbiór wyposażenia kuchennego i części wyposażenia meblowego. Nad wejściem do budynku zainstalowano podświetlany napis (kaseton) „OSP Borzęcin Dolny”, a przed budynkiem zamontowano maszt flagowy. Odebrano również od dostawcy specjalistyczną pralnicowirówkę i suszarkę przemysłową do prania i pielęgnacji głównie odzieży strażackiej.

Obecnie trwa instalacja monitoringu, altany wraz z ławami, wyposażanie garażu OSP, sali narad na parterze, łazienek i pomieszczeń na piętrze budynku, zakup wyposażenia kuchni, w tym m.in.: zastawa, szkło, sztućce, garnki, patelnie, wazy, wózki i dodatkowy sprzęt kuchenny, firan i obrusów oraz wielofunkcyjnego, mobilnego grilla.

- Cieszy fakt, że w proces wyposażania obiektu, który oprócz nowoczesnej remizy będzie pełnił, jako budynek wielofunkcyjny funkcje społeczno-kulturalne, zaangażowali się przedstawiciele wielu środowisk z Borzęcina Dolnego, począwszy od druhów OSP z prezesem Grzegorzem Małkiem na czele, poprzez Radę Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Panie i Panów z tworzącego się Stowarzyszenia, po Parafię, Gminny Ośrodek Kultury i Dyrekcję Szkoły – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Tak wszechstronna współpraca pozwala optymalnie dobrać wyposażenie i sprzęt tak, aby obiekt służył w pełni efektywnie i funkcjonalnie strażakom oraz społeczności lokalnej – dodaje.

Jak informuje wójt Kwaśniak, obiekt będzie w pełni wyposażony do końca br., a jego oficjalne otwarcie przewidziane jest w I kwartale 2024 roku.

(tell) mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Tak wszechstronna współpraca pozwala optymalnie dobrać wyposażenie i sprzęt tak, aby obiekt służył w pełni efektywnie i funkcjonalnie strażakom oraz społeczności lokalnej – dodaje.

Jak informuje wójt Kwaśniak, obiekt będzie w pełni wyposażony do końca br., a jego oficjalne otwarcie przewidziane jest w I kwartale 2024 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Rehabilitacja dzieci w Geronimo - Centrum Rehabilitacji w Borzęcinie

ge2Od 1 lipca 2023 roku w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Centrum Rehabilitacji Geronimo świadczy dla mieszkańców gminy usługi z zakresu rehabilitacji. Wykwalifikowani fizjoterapeuci przy użyciu nowoczesnego sprzętu realizują usługi w pełnym zakresie rehabilitacji tj. kinezyterapii, masażu, zabiegów fizykoterapii (elektroterapii, krioterapii, ultradźwięków, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, terapii skojarzonych i innych). Pacjenci mogą skorzystać z usług finansowanych przez NFZ oraz prywatnie. Geronimo Centrum Rehabilitacji prowadzi rehabilitację ruchową zarówno dzieci, jak i dorosłych. Realizuje również usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób ze znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności (z 1 grupą) - kwalifikowanych z pominięciem kolejki oczekujących.

18 listopada br. podczas Dnia Otwartego Centrum Rehabilitacji Geronimo zostało przebadanych pod kątem wad postawy 62 dzieci w wieku 3 – 14 lat. Statystyki nie są optymistyczne. 92% spośród przebadanych dzieci posiada wady postawy wymagające korekty.

- Brak ruchu, utrzymywanie przez dłuższy czas pozycji siedzącej mają fatalny wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży. Wady postawy nasilają się oraz powstają nowe, takie jak okrągłe plecy czy skoliozy, które zaniedbane w okresie wieku rozwojowego mogą prowadzić do konieczności korekcji chirurgicznej. Brak ruchu, wielogodzinne siedzenie ze spuszczoną głową przy telefonie czy komputerze prowadzą do przykurczy, bólów głowy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń nastroju. Dzieciom brakuje nawyków przybierania prawidłowej postawy zarówno siedzącej jak i stojącej, nie zostały tego nauczone, przybierają postawę wygodną dla nich – mówi Andżelika Nalezińska, dyrektor Centrum Rehabilitacji Geronimo w Borzęcinie.

Wczesne zdiagnozowanie wad postawy u dzieci jest podstawą skutecznej i efektywnej terapii. Ostrzegawczymi znakami, które powinny zaniepokoić rodzica są m.in.: nadmierne garbienie się, wysunięte ku przodowi barki oraz głowa, „prosty” kręgosłup bez fizjologicznych krzywizn (lordozy szyjnej oraz lędźwiowej, kifozy piersiowej), asymetryczne ustawienie łopatek barków oraz miednicy, znacznie wypięty brzuch. Ważne jest, aby rodzice zwracali uwagę na wszelkie niepokojące symptomy.

Od stycznia 2024 Geronimo Centrum Rehabilitacji w Borzęcinie planuje uruchomić program rehabilitacji dzieci z problemami związanymi z narządem ruchu, w tym z wadami postawy. Głównym celem ćwiczeń korekcyjnych i usprawniających jest skorygowanie wad, zwiększenie ruchomości, stymulacja prawidłowego układu kostnego i mięśniowego, zwiększenie koordynacji ruchowej. Aktywność fizyczna poza prawidłową sylwetką wspiera rozwój psychofizyczny dzieci, poprawia funkcjonowanie mózgu, wpływając pozytywnie na koncentrację, pamięć i kreatywność dzieci. Aktywność fizyczna i prawidłowa postawa buduje zdrowie na przyszłość, obniżając ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

- W Geronimo Centrum Rehabilitacji chcemy, aby aktywność fizyczna była postrzegana jako realna inwestycja w zdrowie, a nie przykry kolejny obowiązek - mówi Andżelika Nalezińska.

Aby skorzystać z rehabilitacji dzieci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia należy dostarczyć skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne - kod komórki 1310. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny) z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Informujemy, że w Centrum Rehabilitacji Geronimo w Tarnowie przy ul. Długiej 19, pacjenci w ramach NFZ, mogą skorzystać z wizyty lekarza rehabilitacji dzieci i dorosłych (lek. med. Maria Gołda). Wystarczy dostarczyć skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej - kod komórki 1300.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Czas podsumowań w LGD

kwartetTegoroczne nabory

W kończącym się roku 2023, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” realizowało aż pięć naborów wniosków dla przyszłych i działających już na rynku przedsiębiorców. Niektórzy z beneficjentów rozliczyli już swoje przedsięwzięcia, pozostali są w trakcie realizacji operacji. - Z punktu widzenia rozwoju obszaru, tworzenie nowych firm oraz wsparcie już istniejących jest szczególnie istotne. To szansa dla mieszkańców, którzy wykorzystując swoje wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania chcą prowadzić własną firmę – zaznacza Piotr Kania, prezes Kwartetu.

Na grudniowym posiedzeniu Rada Stowarzyszenia oceniła wnioski, złożone w ostatnich w tym roku naborach z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Na dofinansowanie nowego przedsiębiorstwa złożonych zostało 8 wniosków na łączną kwotę 520 tys. zł. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację, jednak limit dostępnych środków pozwala dofinansować jedynie pięć z nich. Natomiast w naborze o dofinansowanie dla istniejących firm, LGD przyjęła 7 wniosków na łączną pulę 907 275 zł, przy czym limit do dyspozycji na to przedsięwzięcie to kwota ponad 500 tys. zł. Ostateczny wybór operacji do dofinansowania należy do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach ogłoszonego początkiem roku naboru z zakresu „Promocja obszaru Przedgórza”, beneficjenci Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zrealizowali dwa wydarzenia kulturowe.

Pierwsze z nich, Święto Folkloru, zorganizowane z okazji jubileuszu 70-lecia działalności Zespołu Tańca i Pieśni „Łoniowiacy” odbyło się 17 czerwca b.r. w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło rzesze mieszkańców i sympatyków polskiej kultury – tańca, śpiewu i muzyki ludowej, co potwierdza, iż folklor jest wciąż żywy i warto kultywować, chronić i przekazywać kulturę i tradycję ludową młodszym pokoleniom oraz pielęgnować i dbać o poczucie przywiązania do tożsamości regionalnej.

Drugim wydarzeniem był Festiwal Tradycji, zorganizowany 29 lipca przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane na obszarze działania czterech gmin wchodzących w skład LGD. W jednym miejscu można było podziwiać i degustować potrawy i produkty przygotowane przez KGW z terenu LGD oraz oglądać występy lokalnych artystów, którzy przedstawiali swoje umiejętności i talenty.

Oprócz wspomnianych powyżej zakresów, początkiem roku ogłoszone zostały nabory z zakresu niekomercyjnej infrastruktury. W najbliższym czasie gminy Radłów i Brzesko będą realizowały zaplanowane zadania. Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura rekreacyjno-turystyczna poprawi estetykę miejsc, zapewni bezpieczeństwo i zachęci do korzystania z nowych urządzeń.

Grant edu-info

Na miesiąc grudzień przypada również podsumowanie realizacji tegorocznej operacji grantowej z zakresu „Zachowania dziedzictwa lokalnego”. Tym razem były to działania edukacyjne i promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń. Wszystkie zrealizowane zadania grantowe wzbogaciły utworzony przez LGD system EDU-INFO, czyli portal internetowy (www.przedgorze.pl), gdzie odnaleźć można wiele informacji, zdjęć, publikacji przedstawiających dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. - W roku 2023 Grant EDU-INFO pozwolił na wydanie sześciu wydawnictw. Dodatkowo, w ramach ich promocji zostały zorganizowane spotkania autorskie, podczas których mieszkańcy czterech gmin mogli spotkać się twórcami, poznać zaplecze zbierania materiałów i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanego tematu oraz darmowy egzemplarz publikacji - informuje Piotr Kania.

Wśród wydawnictw znalazły się publikacje o regionie, takie jak: „Szlakiem Świętego Stanisława - dziedzictwo Szczepanowa”, „Czarni Baronowie Ziemi Radłowskiej – rzecz o żołnierzach i górnikach”, „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza” oraz „Podania i legendy Biskupickie”. Powstało również opracowanie dotyczące małej zabytkowej architektury Radłowa pt. „Krzyże, figurki i kapliczki w parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie”. Uzupełnieniem tego zbioru jest płyta: „Schola Bliżej Nieba i Przyjaciele - patriotycznie”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information