Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Nowy sprzęt pożarniczy i umundurowanie dla OSP Borzęcin Dolny

DSC 7860Przyczepa do transportu quada oraz sprzęt pożarniczy o wartości blisko 50 tysięcy złotych trafiły do jednostki OSP Borzęcin Dolny, dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Borzęcin z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości. To piąta z jednostek działających na terenie gminy, która w sposób znaczący została wsparta ze środków Funduszu, w zakresie zakupu niezbędnego w akcjach ratowniczych sprzętu i wyposażenia. Uroczyste wręczenie zakupionego asortymentu odbyło się w pachnącej świeżością, nowowybudowanej remizie w tej miejscowości.

W ramach pozyskanej dotacji zakupiono: przyczepę do transportu quada WNP Suski SP, nożyce dielektryczne do prętów NUPLA 91, 14 mm, 2 komplety aparatów nadciśnieniowych typu M1 FIX/G1/6L, 2 sygnalizatory bezruchu motionSCOUT K-T CNBOP, 4 komplety ubrań specjalnych strażackich SX4, 2 sztuki pojemników sztywnych na maskę, podkrzesywarkę marki STIHL HT 105, 2 sztuki siekier FISKARS X21 oraz 2 młoty FISKIARS XXL 5 kg.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, a to w przypadku naszej gminy opiera się w znacznej mierze na działalności jednostek OSP. Dlatego samorząd kładzie szczególny nacisk na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych i modernizację remiz - mówił do druhów ochotników podczas wręczenia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Dziękuję wam za tę pełną ofiarności i poświęcenia służbę.

Gospodarz gminy, podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządem i znaczący wkład nieobecnego podczas uroczystości ze względu na posiedzenie Sejmu RP Posła Norberta Kaczmarczyka w działania na rzecz rozwoju gminy Borzęcin i wsparcia złożonego wniosku.

- W imieniu druhów jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym pragnę serdecznie podziękować za tak nowoczesny i funkcjonalny sprzęt oraz wyposażenie, które z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej miejscowości i gminy, a także znacznie podniesie poziom gotowości operacyjnej jednostki. Wyposażenie to, wpłynie na skuteczność i bezpieczeństwo druhów podczas udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych - mówił druh Piotr Satała z OSP Borzęcin Dolny.

Łączny koszt zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z przyczepą do transportu quada wyniósł 48 314,40 złotych, z czego 504 złote (1,04%) to wkład własny gminy Borzęcin. Fundusz Sprawiedliwości w ramach umowy na "powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektor finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem” sfinansował blisko 99% kosztów zakupu ww. asortymentu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szczurowej z nowym samochodem

DSC 4874Nowy oznakowany radiowóz zasilił tabor brzeskiej Policji. W dniu 16 stycznia br. pojazd został oficjalnie przekazany funkcjonariuszom Posterunku Policji w Szczurowej, gdzie będzie wykorzystywany w codziennej służbie na terenie gmin Borzęcin i Szczurowa. Koszt zakupu samochodu marki Kia Ceed zamknął się kwotą blisko 150 tysięcy złotych. Samochód wyposażony jest w 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 160 koni mechanicznych, a jego zakup w połowie dofinansowały samorządy, natomiast pozostała część pochodziła ze środków budżetu Policji.

W spotkaniu udział wziął insp. Bogusław Chmielarz – Komendant Powiatowy Policji w Brzesku, asp. szt. Mariusz Motyka – Kierownik Posterunku Policji w Szczurowej, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin oraz Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa.

Szef brzeskich policjantów podziękował samorządowcom za wsparcie zakupu nowego radiowozu, podkreślając, że jest ono przejawem troski o bezpieczeństwo mieszkańców.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jednostki OSP z Gminy Borzęcin z nowym umundurowaniem

DSC 7782Nowoczesna odzież specjalistyczna trafiła na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. Przy udziale dotacji pozyskanej z programu samorządu wojewódzkiego "Małopolskie OSP 2023" zakupiono umundurowanie, buty i hełm. Uroczyste wręczenie wyposażenia, w którym wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch oraz radna Sejmiku Anna Mikosz odbyło się w remizie OSP w Borzęcinie Górnym.

W ramach dokonanego zakupu jednostka OSP Borzęcin Górny otrzymała komplet ubrania FHR 008 (ubranie dwuczęściowe) oraz buty strażackie specjalne FHR 006 Brandbull, OSP Przyborów komplet ubrania FHR 008 (dwuczęściowy) oraz dwie pary butów strażackich specjalnych FHR 006 Brandbull, OSP Bielcza komplet ubrania FHR 008 Max, hełm „Calisia Vulcan” oraz buty strażackie specjalne, OSP Borzęcin Dolny komplet ubrania specjalnego FHR 008 Max (ubranie 3 częściowe), OSP Łęki komplet ubrania specjalnego ochronnego BALLYCLARE XENON PL 2.0.

- Ważne jest, aby strażacy posiadali umundurowanie, które gwarantuje im bezpieczeństwo prowadzenia akcji. Wpływa to również na skuteczność prowadzonych działań. Mając na uwadze powyższe, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków ochotników w zakupie wyposażenia ochrony osobistej strażaka i niezbędnego sprzętu – mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

- Bardzo dbamy o małopolskie straże. Pan Marszałek Łukasz Smółka zawsze walczy o jak największe środki dla małopolskich straży, a my oczywiście go w tym wspieramy i wprowadzamy poprawki do budżetu, żeby jeszcze więcej pieniędzy przeznaczać na umundurowanie, ale też różnego rodzaju sprzęt – dodaje Anna Mikosz, radna Województwa Małopolskiego.

- Samorządowi gminy Borzęcin zależy na tym, aby druhowie byli jak najlepiej wyposażeni i co za tym idzie, skutecznie brali udział w akcjach, ale też, żeby z nich wracali bezpiecznie. Stąd też nakłady finansowe na zakup różnego rodzaju sprzętu. „Małopolskie OSP” to kolejna dotacja. W ubiegłym roku przekazywaliśmy asortyment zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Pozyskana kwota to blisko 270 tysięcy złotych. Również Lasy Państwowe wsparły jednostki OSP kwotą 50 tysięcy złotych – zaznacza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Wartość przekazanego druhom ochotnikom wyposażenia to kwota 20 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy złotych stanowi dotacja pozyskana przez gminę Borzęcin z programu "Małopolskie OSP 2023" w ramach działania pn. „Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gmin z przeznaczeniem dla OSP na zakup odzieży specjalistycznej".

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Specjalistyczne ubrania i obuwie trafiły do jednostek OSP z gminy Borzęcin

Specjalistyczny sprzęt, niezbędny podczas akcji strażackich trafił do druhen i druhów z gminy Borzęcin. Wyposażenie zostało zakupione dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Bardzo dbamy o małopolskie straże. Pan marszałek Smółka zawsze walczy o jak największe środki dla małopolskich straży, a my oczywiście go w tym wspieramy i wprowadzamy poprawki do budżetu, żeby jeszcze więcej pieniędzy poszło na to umundurowanie, ale też różnego rodzaju sprzęt – podkreśla Anna Mikosz, radna Województwa Małopolskiego.

- Ważne jest, aby osoba, która rusza z pomocą, czyli strażak był zabezpieczony w taki sposób, który gwarantuje mu bezpieczeństwo prowadzenia tej akcji. Jednocześnie stanowi to o skuteczności działań. W związku z tym, od lat samorząd wspiera strażaków zakupem sprzętu osobistego zabezpieczającego – dodaje Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość zakupu to 20 tysięcy złotych. Połowa potrzebnych pieniędzy pochodziła z budżetu gminy.

- Samorządowi gminy Borzęcin zależy na tym, aby druhowie byli jak najlepiej wyposażeni i co za tym idzie, skutecznie brali udział w akcjach, ale też, żeby z nich wracali bezpiecznie. Stąd też nakłady finansowe na zakup różnego rodzaju sprzętu. „Małopolskie OSP” to kolejna dotacja. W tym roku przekazywaliśmy też zakupiony asortyment w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Pozyskana kwota to blisko 270 tysięcy złotych. Również Lasy Państwowe wsparły jednostki OSP kwotą 50 tysięcy złotych – zaznacza Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Do jednostek OSP trafiły ubrania, buty i hełmy strażackie.

- Otrzymaliśmy dwuczęściowy komplet ubrania specjalnego firmy Ballyclare. Będzie on wykorzystywany przez naszych strażaków w trakcie wszelakich działań: ratowniczych i gaśniczych. Docelowo zakłada ono nawet umożliwienie strażakowi wejście w strefę niebezpieczną, działania płomieni. Natomiast my będziemy to ubranie wykorzystywać do wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych. Czy to będą pożary, czy zagrożenia miejscowe, z którymi mamy często do czynienia, takie jak wypadki komunikacyjne albo powalenia drzew – tam zawsze strażak musi być umundurowany, także tam będą te ubrania wykorzystywane przez nas – tłumaczy Paweł Kołodziej, zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach

Wsparcie w postaci zakupu potrzebnego sprzętu trafiło do każdej z pięciu jednostek OSP w gminie Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat”

megaphone 1019915 640Zgodnie z art. 19 i art. 20 Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zebranie odbędzie się w środę – 7 lutego 2024 r. o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w budynku sali obrad Urzędu Miasta w Brzesku, ul. B. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 4. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.
 6. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r,
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłoszenie kandydatur,
  c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
  d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

 7. Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.

  a) zgłoszenie kandydatur,
  b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
  c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

 8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.
 9. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.
 10. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.
 11. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Wrota Karpat”

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
XLVIII (48) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 20 grudnia br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLVIII (48) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Borzęcin do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Wrota Karpat", programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025-2026, planu pracy Rady Gminy Borzęcin na rok 2024, planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin, planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borzęcin, planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036.

W trakcie posiedzenia przyjęto uchwałę budżetową Gminy Borzęcin na rok 2024 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Borzęcin na lata 2024-2037. Ponadto Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 8 listopada do dnia 20 grudnia br.

 Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

 Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLVIII Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konkurs o Złoty Indeks AEH

Konkurs post

Informujemy o IV edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH organizowanego przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów.

Laureat Konkursu będzie miał szansę dalszego kształcenia się na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce bez opłat. Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Społecznie wykluczeni - jak otworzyć ludzi na świat?”. Biorąc pod uwagę aktualność i wszechstronność tematu jesteśmy przekonani, że wielu uczniów zechce wziąć udział w konkursie. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji wśród społeczności, refleksji nad ich rolą w społeczeństwie, nad tym, czym jest społeczne wykluczenie i jak temu zaradzić.

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 kwietnia 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 maja 2024 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2024/2025.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdziecie na stronie https://indeks.vizja.pl/, a na wszystkie pytania dotyczące konkursu z pewnością odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach na Osiedlu budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Wizualizacja 11Wójt Gminy Borzęcin informuje, że od 19 stycznia br. trwa kolejny nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną tam 52 mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 59 m2 do 70m2. Nabór potrwa do 29 lutego 2024 r.

Formularz

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach do wypełnienia dostępny jest TUTAJ, na stronie www.borzecin.pl w zakładce „formularze” i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borzęcin – pokój nr 20.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce i termin składania wniosków

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin, w terminie od 19 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.

Niniejsze ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzęcin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzęcin.

Wójt Gminy Borzęcin

(-) mgr Janusz Kwaśniak

Załączniki:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Łękach
 2. UCHWAŁA NR XXXVI/304/2022 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach
 3. Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia czwartego naboru wniosków
  o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w miejscowości Łęki przez SIM Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą
  w Brzesku
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zawiadomienie o XLIX–ej Sesji Rady Gminy Borzęcin

herb nUprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2023r., poz. 40 ze zm./ zwołuję XLIX–ą Sesję Rady Gminy Borzęcin na dzień 31 stycznia 2024 r. godz. 9:00 /środa/ w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
b) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borzęcin dla szkoły publicznej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie,
c) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2024 r., pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin” „ Białe Ługi I”,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,
f) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024-2037.

6) Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń.
7) Wnioski i oświadczenia radnych.
8) Zamknięcie obrad sesji.

Stosownie do art. 25 ust.3 w/w ustawy pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin jest załączony jako dokument pdf w pkt 3 porządku obrad w eSesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Małek

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
EVA ÖZCAN W GRONIE LAUREATÓW REGIONALNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK W ŻABNIE

419025761 751732226991107 7563888852187917991 nW 28. Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie wzięło udział 337 osób. Do konkursu zgłosiło się między innymi 125 solistów. Przesłuchania konkursowe trwały 3 dni. Rozpoczęły się w środę 10 stycznia od występów najmłodszych – przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. W czwartek zaprezentowali się uczniowie starszych klas szkół podstawowych, a w piątek najstarsi: licealiści oraz dorośli. Patronat honorowy nad 28. Regionalnym Konkursem Kolęd i Pastorałek sprawowali Burmistrz Żabna Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym oraz Gminę Borzęcin reprezentowali: Sonia Özcan, Radosław Płachno, Kamil Górka, Dawid Janeczek, Damian Szafraniec, Eva Özcan, Arkadiusz Górka. Wszyscy soliści z Borzęcina zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Jednak serca komisji konkursowej podbiła Eva Özcan, która wykonała pastorałkę „Noel” i zajęła zaszczytne III miejsce w swojej kategorii wiekowej. W ten sposób Eva znalazła się w gronie Laureatów wśród licznej rzeszy solistów z powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.

W niedzielę 21 stycznia odbyło się podsumowanie zmagań konkursowych dla Laureatów Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Cecylia Czaja

Dyrektor ZSP

w Borzęcinie Dolnym

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
W trosce o poszanowanie dziedzictwa

2024 01 12 15 19 56 091Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wyposażył magazyn strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Zakupiono regały i pojemniki, które pozwolą na lepsze przechowywanie elementów wyposażenia Zespołu. Wartość zadania to kwota 6 472,12 zł, z czego dofinansowanie w ramach grantu realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu wyniosło 5 261 zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych GOK Borzęcin.

Jak przyznaje Piotr Kania z GOK Borzęcin, istniejące do tej pory w tym zakresie rozwiązania były niewystarczające. – Zespół ma na wyposażeniu ponad 80 kompletów strojów ludowych krakowskich, lubelskich i rzeszowskich oraz prawie 50 par butów, które przechowywane były w kilku pomieszczeniach, szafach i szafkach. Dzięki realizacji projektu wszystkie elementy stroju ludowego przechowywane będą w jednym miejscu. Zaadaptowaliśmy na ten cel dwa pomieszczenia odpowiednio je doposażając. Stroje ludowe oprócz wartości materialnej stanowią dziedzictwo kulturowe regionu. Realizacja zadania pozwoli nam zadbać o właściwe poszanowanie jednego i drugiego. Działalność funkcjonującego przy naszej placówce od 2001 roku Zespołu Pieśni Tańca „Borzęcanie” w grupach młodszych i starszych daje możliwość kultywowania obrzędów, utrwalania tradycji, zwyczajów i tańców ludowych stanowiących o kulturze lokalnej i regionalnej.

rect1

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Mali Borzęcanie swoim Babciom i Dziadkom

DSC 5270Babcia i dziadek są mądrością, oparciem, drogowskazem i wzorem dla reszty rodziny, istnieją tysiące powodów, dla których dziękujemy za ich obecność. Tak też zrobiły dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Borzęcanie”. W dniu 22 stycznia życzenia swoim Babciom i Dziadkom przekazały w widowisku świątecznym.

W programie znalazły się kolędy, pastorałki, przedstawienie grupy kolędniczej. Nie zabrakło tańców ludowych i życzeń a wszystko pod okiem instruktorów i choreografów: Anety Krawczyk i Stanisława Gurgula. Po występie dzieci obdarowały Babcie i Dziadków całusami, prezencikami i dołączyły do biesiady. Wszystko to działo się w Domu Kultury w Borzęcinie w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kolejne zawody na bieleckim piekiełku

DSC 4754W niedzielę 21 stycznia 2024r. odbyła się kolejna, już XXII edycja Turnieju Strzeleckiego „Snajper”. Od 22 lat z małą przerwą spowodowaną pandemią, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak gromadzi wokół bieleckiej strzelnicy pasjonatów strzelectwa sportowego, obejmując patronat nad wydarzeniem, fundując puchary i nagrody, ale także samemu strzelając. Turniej przyciąga całe rodziny i zachęca do spędzania wolnego czasu aktywnie w gronie sympatyków strzelectwa sportowego. O atrakcyjności zawodów świadczy frekwencja na bieleckim „piekiełku” – na niedzielnych zawodach pojawiło się 60 zawodników wraz ze swoimi rodzinami. Na listach startowych zapisali się nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, młodzież i dzieci. Wszyscy zostali ugoszczeni gorącym bigosem, kiełbaską z grilla, a w oczekiwaniu na swoją próbę strzelecką, lepili bałwany i bawili się rodzinnie na śniegu.

Sam turniej poprowadził gospodarz strzelnicy w Bielczy i prezes miejscowego koła LOK – Zygmunt Szawernoga wraz z sędziami pomocniczymi. Słowa powitania do uczestników wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek życząc wszystkim „celnego oka” i dobrej zabawy. Chętni do udziału w turnieju przybyli z terenu całego powiatu brzeskiego. Wśród nich nie mogło zabraknąć Prezesa Zarządu Rejonowego LOK Brzesko, Mariana Lamberta.

Zasady turnieju obligowały do oddania 3 strzałów próbnych i 10 punktowanych do tarczy ustawionej w odległości 50 m z broni małokalibrowej typu KBKS. Dzieci próbowały swoich sił pod opieką instruktorów LOK.

Wśród pań najlepszą okazała się Aleksandra Bilska (83pkt.), drugi wynik osiągnęła Lucyna Kapa również z 83 punktami, jednak z mniejszą ilością tzw. „dziesiątek”, a na trzecim miejscu uplasowała się Monika Kubala (80 pkt.). Rywalizację mężczyzn wygrał Krzysztof Stec (93 pkt.), drugą lokatę zdobył Zbigniew Szawernoga (91 pkt.), a trzecią Zygmunt Szawernoga (90 pkt.). Wyróżniono także najmłodszego uczestnika zawodów, z największą liczbą punktów, a był nim Tymon Szawernoga (36 pkt.).

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, który ufundował również pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, koło LOK w Bielczy z Zygmuntem Szawernogą na czele oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Na zakończenie wójt Kwaśniak wręczając nagrody podziękował wszystkim za udział i pogratulował osiągniętych wyników.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dzień Babci i Dziadka w Borzęcinie Dolnym

417424512 122117544272157956 5073172878099605554 nDziś dla babci słońce mamy.
I całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa.
I piosenki śpiewa wnusia.

22 stycznia 2024 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Tego dnia w szczególny sposób doceniamy obecność tych wyjątkowych osób w naszym życiu, okazujemy im wdzięczność za wszystko, co zrobili. Jest to wyjątkowa okazja do uhonorowania i podziękowania babciom i dziadkom za ich miłość, cierpliwość, serdeczność i wsparcie. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III nie mogli się doczekać, aby złożyć swoim ukochanym dziadkom piękne i wzruszające życzenia prosto z serca. W szkole panowała radosna atmosfera od samego rana, a goście zgromadzili się bardzo licznie na zaproszenie swoich wnucząt.

O godzinie 10.30 dyrektor Cecylia Czaja serdecznie przywitała wszystkie babcie i dziadków, po czym przedszkolaki rozpoczęły swój program artystyczny. Dzieci z dużym przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowały wiersze, piosenki oraz taniec z serduszkami. Następnie uczniowie klas I, II i III poprzez recytację, śpiew i taniec podziękowali za trud włożony w ich wychowanie, za cierpliwość i bezgraniczną miłość. Wszystkie wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi.

Dzieci radośnie podsumowały dzisiejszy dzień słowami:

Dziadek, Babcia mają święto.
Więc im wszyscy zaśpiewamy:
Niech nam żyją, niech nam żyją.
Nasi goście ukochani.

Po czym uroczyście i z uśmiechami na twarzach wspólnie zaśpiewano „ Sto lat” dla najdroższych gości.

Na zakończenie dyrektor Cecylia Czaja złożyła piękne życzenia zgromadzonym gościom oraz podziękowała wszystkim dzieciom za radosny udział w akademii. Po czym wszystkie zgromadzone babcie i dziadkowie otrzymali pięknie ozdobione piernikowe serduszka, które podarowali im wdzięczni wnukowie. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek, który przygotowała Rada Rodziców. To była wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i miłości. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków pokazały, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wyróżnienie dla Evy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - „Mikołaj Kopernik z sercem”

DSC 2211W 2023 roku obchodziliśmy wyjątkową rocznicę 550 urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W związku z tym Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika zorganizował Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik z sercem”, aby jeszcze lepiej uczcić jego urodziny! Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 350 prac, co oznacza, że postać Mikołaja Kopernika jest wciąż żywa, będąc autorytetem dla wielu.

Z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym swoje prace na ww. konkurs przesłały nasze dwie uczennice Eva Özcan i Joanna Bieniek.

Miło nam poinformować, iż praca Evy Özcan została wyróżniona w kategorii 11 – 14 lat.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Koncert Kolęd i Jasełka w Borzęcinie Dolnym

 DSC 1542 CopyW niedzielę, 14 stycznia 2024 r. w Kościele Parafialnym w Borzęcinie Dolnym odbyło się przedstawienie Bożonarodzeniowe składające się z Jasełek oraz Koncertu  Kolęd i Pastorałek. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie oraz dzieci ZSP w Borzęcinie Dolnym.

Organizatorami uroczystości byli: Zespół  Szkolno – Przedszkolny  im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny  w Borzęcinie Dolnym, Parafia Najświętszej Maryi Panny  Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. 

Młodzi wykonawcy przedstawili program składający się z 3 odsłon. W pierwszej  części pastorałki i kolędy zaprezentował zespół Borzęckie Słowiki oraz soliści.  Słowiki zaśpiewały dwugłosowo pastorałki „Emmanuel” oraz „Jakieś światło nad Betlejem”. Kamil Górka wykonał utwór „Gdy pierwsza gwiazdka”, Dawid Bieniek - „Grajmy Panu”. Radosław Płachno – przedstawił utwór „Pastorałka prosto z nieba”, Amelia Czaja – „Mały Bóg”, Sonia Özcan – „Przychodzimy do stajenki”.

Następnie Przedszkolaki pod kierunkiem Pani Marioli Barańskiej przedstawiły Jasełka ,,Przy żłóbku”, których głównym przesłaniem było to, że dzieci chcą żyć w szczęśliwym świecie, bez przemocy, zła i wojen. Nowonarodzonemu Jezusowi złożyli obietnicę dobrego zachowania, aby dać przykład Herodowi. Zły Król obiecał poprawę i zmienił się w dobrego władcę. Mali aktorzy, z właściwym im wdziękiem odtworzyli przydzielone role, prezentując zdolności recytatorskie i wokalne. W roli Marii wystąpiła Lilianna Czernek, a świętym Józefem był Oskar Lipchardt. Dzielnymi pastuszkami strzegącymi Jezusa byli Antoni Oleksy, Aleksander Zieliński i Tomasz Kapa. Niebiańskich aniołów zagrały Julia Bieniek, Nikola Duda, Julia Czesak, Jowita Kapa, Nikola Nowak, Anita Siudut, Julia Hebda i Jowita Hebda. Narodzonemu Jezusowi dary złożyli Mędrcy ze Wschodu, w których wcielili się Karol Świątek, Adam Knap i Franciszek Rzepka. Kacper Janowski i Kacper Janczura odegrali role dzieci, a pani Mariola króla Heroda. Występ przeplatany był kolędami ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”, ,,Kolędowy czas” i ,,Idziemy z kolędą”.

Na zakończenie przedstawienia wystąpili soliści z klas starszych. Dawid Janeczek zaśpiewał i zagrał na organach kolędę „Z narodzenia Pana”, Oliwia Martyńska wykonała utwór „Noc Bożego Narodzenia”. Arkadiusz Górka zaprezentował pastorałkę – „Uciekali, uciekali”, Damian Szafraniec – „Mizerna cicha”, Joanna Bieniek – „Wesołą nowinę”, Eva Özcan – „Noel”. Wraz z solistami należącymi do zespołu Borzęckie Słowiki zaśpiewali również: Karolina Pyzik, Wiktor Duda, Amelia Nowak, Maja Czesak, Wiktoria Banaś, Aleksandra Siudut. Na flecie grała Joanna Bieniek, na bębenkach – Wiktoria Banaś.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, magazynu energii i pompy ciepła dla Mieszkańców Gminy Borzęcin

ai generated 8486817 640Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, magazynu energii i pompy ciepła.

 Dofinansowanie można uzyskać na:

- zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
- zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
- zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% wartości netto inwestycji. VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, co oznacza, że ponosi go wnioskodawca (mieszkaniec).

W celu wzięcia udziału w programie należy wypełnić i złożyć ankietę informacyjną dostępną na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Borzęcin. Ankietę należy złożyć w formie papierowej w terminie od 22.01.2024 r. do 29.01.2024 r. w Urzędzie Gminy Borzęcin w Punkcie Obsługi Interesanta.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Borzęcin w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania "Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 146846104 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin.

docxAnkieta Informacyjna40.2 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych16.2 KB

docxProcedura zapisu mieszkańców Gminy Borzęcin18.41 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bezpłatne kompostowniki dla Mieszkańców Gminy Borzęcin - złóż deklarację przystąpienia do programu

imagesW związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków do pilotażowego programu polegającego na zakupie przez gminy kompostowników dla mieszkańców uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Borzęcin przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 litrów, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydomowego kompostownika proszone są o złożenie w dniach od 22 stycznia do 2 lutego 2024 roku ankiety/wstępnej deklaracji na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Borzęcinie lub przesłanie e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prowadzony nabór ankiet/wstępnych deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Podjęcie przez Gminę Borzęcin działań w zakresie programu jest uwarunkowane pozytywną decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznaniu środków finansowych.

Ankieta dostępna tutaj: docKompostowniki_2024.doc31 KB

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność złożonych ankiet (data wpływu do Urzędu Gminy w Borzęcinie).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin pok. 24 tel.: 14 67 40 373 w godzinach pracy urzędu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze - informacja dla rolników

Bez nazwyWójt Gminy Borzęcin przypomina, że każdy rolnik posiadający powyżej 1 ha użytków rolnych może otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać dotację należy w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 29 lutego br. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury imienne na zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. oraz w przypadku posiadania krów, koni, świń, owiec lub kóz zaświadczenie z ARIMR.

Kwota zwrotu podatku jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.

W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin pok. 24 lub pod numerem telefonu 14 67 40 373.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wsparcie dla Mieszkańców Gminy Borzęcin w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Bez nazwySzanowni Mieszkańcy,

Mamy przyjemność poinformować Was o nowej i wyjątkowej współpracy, jaka zaczęła się rozwijać na terenie naszej gminy. Gmina Borzęcin nawiązała współpracę z Operatorem programu "Czyste Powietrze" - Stowarzyszeniem EkoMonterzy. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie naszych mieszkańców w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej ich domów.

Program "Czyste Powietrze" - Szansa na Poprawę Jakości Życia

Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa, której celem jest poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej w Polskich domach. Działa on na zasadzie dofinansowania działań związanych z termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła czy ociepleniem budynków. Jest to ważny krok w kierunku ochrony środowiska i poprawy komfortu życia mieszkańców.

Stowarzyszenie EkoMonterzy - Profesjonalizm i Doświadczenie

Chcemy także podkreślić, że Stowarzyszenie EkoMonterzy zostało wybrane na Operatora programu "Czyste Powietrze" w konkursie przeprowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To potwierdzenie wysokiej jakości usług, profesjonalizmu oraz rzetelności, które reprezentuje nasz nowy partner. Stowarzyszenie działa jako Operator na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, wielickiego i Miasta Tarnów.

Pomoc Operatora jest bezpłatna i ma na celu przeprowadzenie beneficjenta przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, pomoc w wyborze wykonawcy, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego jej rozliczenia.

Uwaga na firmy podszywające się - Współpraca jedynie z EkoMonterami

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić Waszą uwagę na ważny aspekt. Nasza gmina współpracuje wyłącznie ze Stowarzyszeniem EkoMonterzy w ramach programu "Czyste Powietrze". Oznacza to, że wszelkie informacje dotyczące programu, wsparcia czy dokumentacji są udzielane wyłącznie przez naszego oficjalnego partnera.

Apelujemy o ostrożność i prosimy Was o unikanie współpracy z osobami podających się za reprezentantów programu, którzy nie posiadają oficjalnych uprawnień. Każda osoba reprezentująca Stowarzyszenie posługuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - wzór poniżej. Prosimy o każdorazową weryfikację na stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Gminy pod nr tel.: 14 67 40 373.
Wzór identyfikatora dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/nfosigw/stowarzyszenie-ekomonterzy--region-2-powiaty-bochenski-brzeski-dabrowski-tarnowski-wielicki-m-tarnow

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia EkoMonterzy, które udzieli wszelkich niezbędnych informacji (533 424 830). Zależy nam na Waszym bezpieczeństwie oraz skuteczności działań związanych z programem "Czyste Powietrze".

Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Razem możemy sprawić, aby Nasza Gmina była miejscem, gdzie dbamy nie tylko o swoje domy, ale również o środowisko, w którym żyjemy.

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information