Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
LXV Międzywyprawowe Posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski

KGP

To będzie wydarzenie, jakiego jeszcze w gminie Borzęcin nie było. W sobotę, 2 marca br. do Domu Kultury w Borzęcinie przybędą zdobywcy szczytów Korony Gór Polski z całego kraju, aby zweryfikować swoje koronne osiągnięcia i uzyskać oficjalną godność Zdobywcy KGP. W ramach spotkania weryfikacyjnego przewidziano udział blisko 200 osób.

Trekking górski cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Coraz więcej osób decyduje się na uprawianie tej formy aktywności. To doskonała forma relaksu, która pozwala nie tylko odpocząć i zregenerować siły, ale ma rewelacyjny wpływ na zdrowie, odporność i kondycję. Miłośników wędrówek górskimi szlakami nie brakuje również w gminie Borzęcin, a ich liczba systematycznie rośnie.

- Cieszy fakt, że tej rangi wydarzenie odbędzie się właśnie w Borzęcinie. To doskonała forma promocji gminy, a zarazem element popularyzacji pieszej turystyki górskiej, jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zapisy na spotkanie weryfikacyjne Korony Gór Polski w Borzęcinie trwają do 25 lutego br. Na tych, którzy zdobyli wszystkie szczyty KGP, lub zamierzają to zrobić przed 2 marca czekają ostatnie miejsca. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Link do zapisów dostępny tutaj: https://kgp.info.pl/wydarzenie/lxv-miedzywyprawowe-posiedzenie-lozy-zdobywcow-borzecin/

_____________________________________________________________

Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku i tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 31 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 roku Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy ponad 145 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się blisko 7 tysięcy osób.

Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców kilku państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania kandydatów na Zdobywców.

Do Korony Gór Polski zaliczane jest 28 najwyższych szczytów 28 pasm górskich w Polsce: Rysy – Tatry, Babia Góra – Beskid Żywiecki, Śnieżka – Karkonosze, Śnieżnik – Masyw Śnieżnika, Tarnica – Bieszczady Zachodnie, Turbacz – Gorce, Radziejowa – Beskid Sądecki, Skrzyczne – Beskid Śląski, Mogielica – Beskid Wyspowy, Wysoka Kopa – Góry Izerskie, Rudawiec – Góry Bialskie, Orlica – Góry Orlickie, Wysoka – Pieniny, Wielka Sowa – Góry Sowie, Lackowa – Beskid Niski, Kowadło – Góry Złote, Jagodna – Góry Bystrzyckie, Skalnik – Rudawy Janowickie, Waligóra – Góry Kamienne, Czupel – Beskid Mały, Szczeliniec Wielki – Góry Stołowe, Lubomir – Beskid Makowski, Biskupia Kopa – Góry Opawskie, Chełmiec – Góry Wałbrzyskie, Kłodzka Góra – Góry Bardzkie, Skopiec – Góry Kaczawskie, Ślęża – Masyw Ślęży i Łysica – Góry Świętokrzyskie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Blisko 1,3 miliona złotych dofinansowania dla gminy Borzęcin

Dodatkowe srodki RPO 4Kolejne środki zewnętrzne, tym razem w kwocie 1 miliona 265 tysięcy 283 złotych trafiły do budżetu gminy Borzęcin. To wynik starań samorządu i pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie zwiększenia dofinansowania realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym", współfinansowanej w ramach działania 11.2. Odnowa obszarów wiejskich RPO WM. Dzięki temu, zdecydowanie zmniejszył się udział środków własnych budżetu gminy Borzęcin w zakresie realizacji tego projektu, a znakomita część funduszy z których sfinansowano przedsięwzięcie pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

– To znaczące wsparcie finansowe, tym bardziej że dotyczy inwestycji już zakończonej. To pozwoliło zwolnić środki, jakie zaangażowaliśmy w realizację tego zadania z budżetu gminy. Dzięki temu możemy wykorzystać je jako wkład własny do kolejnych projektów lub realizując inne potrzeby inwestycyjne. W imieniu samorządu oraz Mieszkańców dziękuję Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciechowi Skruchowi oraz Marszałkowi Województwa Witoldowi Kozłowskiemu za efektywną współpracę i wsparcie gminy Borzęcin w zakresie dofinansowania tej inwestycji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Dodatkowe środki spowodowały, że zmienił się montaż finansowy realizacji zadania, objętego umową o dofinansowanie. W wyniku zmian, dofinansowanie z RPO WM zamknęło się kwotą 3 miliony 393 tysiące 783 złote, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 milion 549 tysięcy 940 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin wyniósł 1 milion 696 tysięcy 772 złote, co stanowi 25,5% wartości inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Z wdzięczności za pomoc i wsparcie

DSC 4781

W niedzielę 21 stycznia br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Borzęcinie odbyło się Polsko-Ukraińskie Kolędowanie. To niecodzienne wydarzenie było okazją do wysłuchania kolęd, zapoznania się z świątecznymi tradycjami i zwyczajami w Ukrainie oraz degustacji tradycyjnych ukraińskich potraw. Na stołach nie zabrakło syrników, pampuszków, uzwaru i innych świątecznych specjałów, które wzbagaciły słodkości przygotowane przez Panie z Klubu Senior+ Gminy Borzęcin. Spotkanie było wyrazem podziękowania obywateli Ukrainy zamieszkujących gminę Borzęcin za nieocenioną pomoc samorządu i mieszkańców w związku z wojną za wschodnią granicą.

W marcu 2022 roku Gmina Borzęcin przyjęła pierwszych Ukraińców, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ojczyźnie zostali zmuszeni do ucieczki. Z dnia na dzień liczba uchodźców wzrastała, a pomoc mieszkańców, Urzędu Gminy, GOPS, jednostek OSP i innych instytucji była wyrazem solidarności z potrzebującymi. W ramach szerokiego wsparcia podjęto działania, aby zapewnić niezbędne warunki kwaterunkowe i bezpieczeństwo przybywającym z Ukrainy. Udzielano wszechstronnej pomocy, począwszy od przyjmowania uchodźców do swoich domów, poprzez wsparcie materialne i finansowe, pomoc psychologa, prawnika, organizację nauki języka polskiego, a także organizację procesu edukacji. Mieszkańcy pomagali z potrzeby serca, nie oczekując nic w zamian. Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa nadal, a w miejscowościach gminy Borzęcin w miejscach stałego zakwaterowania przebywa ponad 40-osobowa grupa obywateli z nadzieją na powrót do wolnej ojczyzny.

W niedzielny, styczniowy wieczór przygotowali dla mieszkańców gminy Borzęcin artystyczne wydarzenie będące wyrazem wdzięczności za nieocenioną pomoc, wsparcie, solidarność i dobre serce. Przy tradycyjnym, ukraińskim wigilijnym stole, w regionalnych strojach zaprezentowali świąteczne zwyczaje oraz zaśpiewali w swoim ojczystym języku najpiękniejsze kolędy. Po zakończonej części artystycznej gospodarzowi Gminy, wójtowi Januszowi Kwaśniakowi wręczyli kołacz, będący wyrazem wdzięczności za otrzymaną pomoc. W dalszej części wydarzenia, śpiewano polskie kolędy, do których przygrywał artysta muzyk Józef Gąsawski.

W Polsko–Ukraińskim Kolędowaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wojciech Skruch - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Brzyk – przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, radni Gminy Borzęcin, proboszczowie i wikariusze parafii Gminy Borzęcin, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na Osiedlu w Łękach. Ostatnie wolne mieszkania!

SIM

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 lutego br. trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, które będą wybudowane w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Łękach do wypełnienia dostępny jest tutaj: https://www.borzecin.pl/images/stories/nowiny/GOK/2023.09.07_formularz_sim_malopolska/SIM_Malopolska_-_wniosek_o_zawarcie_umowy_najmu_lokalu_mieszkalnego_w_Lekach.pdf, na stronie www.borzecin.pl w zakładce „formularze” i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Borzęcin – pokój nr 20.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
- opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”.

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych Serdecznie Zapraszamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Przyznano dotacje na wspieranie kultury fizycznej i sportu

zdjecieW związku z rozpatrzeniem wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Borzęcin w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano na 2024 rok dotacje następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Fightman – 7 000,00 zł;
2. Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w Przyborowie - 27 000,00 zł;
3. Gminny Klub Sportowy – 35 000,00 zł;
4. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego w Borzęcinie – 61 000,00 zł;
5. Klub Sportowy „ISKRA ŁĘKI” – 20 000,00 zł.

To nie jedyne środki finansowe, dedykowane klubom sportowym w bieżącym roku. W budżecie gminy zabezpieczono pulę środków na działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych. To niewątpliwa szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy dla prowadzonej przez kluby działalności.

Konkurs w tym zakresie zostanie ogłoszony niebawem. Zachęcamy do składania wniosków.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Spotkanie Opłatkowe w Borzęcinie

DSC 4100Początek roku to w gminie Borzęcin czas spotkań świąteczno-noworocznych organizowanych przez parafie, parafialne oddziały Caritas przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

W myśl tej pięknej, wieloletniej tradycji Mieszkańcy Borzęcina Górnego i Warysia spotkali się w dniu 20 stycznia br. przy wspólnym, świątecznym stole w Domu Kultury w Borzęcinie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez Proboszcza Parafii Ks. Mikołaja Pieca, po której przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i złożenie sobie nawzajem noworocznych życzeń.

Spotkanie Opłatkowe było dla uczestników okazją do wspólnego kolędowania, okolicznościowych rozmów oraz wspomnień i zakończyło się biesiadą, do której przygrywał artysta muzyk Józef Gąsawski.

- Gratuluję Parafialnemu Oddziałowi Caritas w Borzęcinie Górnym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wspaniałej organizacji wydarzenia, które dla uczestników było wyjątkowym przeżyciem, pełnym radości i niezapomnianych wzruszeń – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rusza budowa Osiedla SIM w Łękach (gmina Borzęcin)!

DSC 1802W środę, 14 lutego br. w siedzibie Spółki SIM Małopolska w Brzesku podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki, Gmina Borzęcin - etap I". W ramach zadania powstanie 28 lokali mieszkalnych 3-pokojowych o metrażu od 60 do 70 m2 wraz z infrastrukturą techniczną, niezbędnym układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą robót jest firma eRSbet Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, która wykona zamówienie za kwotę 9 milionów 768 tysięcy 357, 34 złotych brutto. Termin realizacji zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że najemcy będą mogli wprowadzić się do mieszkań już w drugim kwartale 2025 roku.

- Inwestycja prowadzona jest przez SIM Małopolska, spółkę szesnastu gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Program dedykowany jest tym osobom, które nie mają środków na zakup mieszkania lub budowę nowego domu, nie posiadają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową. Opiera się na najmie z możliwością dojścia do wykupu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin.

- To inwestycja, w ramach której powstanie w pierwszym etapie 14 budynków w zabudowie szeregowej, gdzie znajdzie się 28 mieszkań w układzie parter i poddasze. Będą to lokale wykończone "pod klucz", gotowe do przyjęcia mieszkańców. Pozostaje tylko umeblować mieszkania i wprowadzić się. Całe osiedle będzie również zagospodarowane i wykończone – podkreśla Michał Lysy, prezes Zarządu SIM Małopolska.

- Czas na zrealizowanie całego kompleksu to 13 miesięcy. Rozpoczynamy prace w przyszłym tygodniu. Osiedle wyposażone będzie we wszystkie instalacje typu woda, prąd, gaz, instalacja fotowoltaiczna, kanalizacja sanitarna, a teren zostanie zagospodarowany. Powstanie m.in. plac zabaw i infrastruktura, która posłuży mieszkańcom tego osiedla – wylicza Mateusz Legutko, wiceprezes firmy eRSbet, wykonawcy projektu.

Miesięczny koszt najmu jest regulowany ustawowo i obecnie jego maksymalna stawka to niespełna 20 złotych za m2.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konkurs grantowy "Małopolska Lokalnie" - informacja o spotkaniu

243841454 3078519552366838 8799602818193379179 nSpotkanie informacyjne "Małopolska Lokalnie"

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają małopolskich społeczników na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego "Małopolska Lokalnie" w roku 2024. Spotkanie odbędzie się 2 marca,  w godz. 14.00 – 16.00 w Domu Ludowym w Jadownikach, ul. Krakowska 98, 32-800 Jadowniki.

"Małopolska Lokalnie" jest Programem grantowym wspierającym mieszkańców województwa małopolskiego, pomaga w realizacji przedsięwzięć społecznych grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym, a także wspiera młode organizacje w rozwoju. Można starać się o zdobycie 6 tysięcy złotych.

Formularz zapisów: https://forms.gle/S1eEoGdRubbRX7mCA

Spotkanie poprowadzi Iga Szeląg ze Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze tel. kontaktowy: 733 976 208

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór do II edycji programu grantowego Drogowskaz Fundacji Inter Cars!

edf7f4a2 aa3a 4257 a550 1f382b09b2dc

Fundacja Inter Cars uruchamia nabór do drugiej edycji ogólnopolskiego programu grantowego Drogowskaz, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży, w szczególności promowanie odpowiedzialnego zachowania na drodze oraz tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Łączna pula grantów w drugiej edycji programu wynosi aż 1 400 000 złotych!

Od początku istnienia Fundacji Inter Cars poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z jej najważniejszych celów. Pierwsza edycja programu pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten obszar, jednocześnie ukazując wielką potrzebę edukacji społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci w tym zakresie. Dlatego w drugiej edycji programu Drogowskaz zdecydowano jeszcze mocniej wesprzeć społeczności lokalne, znacząco zwiększając pulę grantów by poprawić sytuację najmłodszych użytkowników ruchu na drogach w Polsce.

Do kogo kierujemy program?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i publicznych, np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej czy urzędów gmin. W ramach drugiej edycji programu Drogowskaz, Fundacja planuje przekazanie lokalnym organizacjom grantów w trzech kategoriach: trzydzieści małych grantów do 20 tys. zł, dziesięć średnich grantów w wysokości do 50 tys. zł i trzy duże granty w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Jak można się zgłosić?

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej dostępnej pod adresem, https://fundacja.intercars.eu/drogowskaz/, opisać problem, z którym mierzy się lokalna społeczność z zakresu bezpieczeństwa ruchu oraz zaproponować Projekt, który pomoże skutecznie go rozwiązać. Wnioski można składać do 24 marca. Projekt musi zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 roku.

Jakie projekty można zrealizować w ramach grantu?

W 2024 roku będziemy nadal premiować projekty edukacyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Fundacja dofinansuje projekty dotyczące np. wzrostu świadomości o tym, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze, poprawy infrastruktury drogowej oraz działań profilaktycznych i informacyjnych. Szczególną uwagą w tegorocznej edycji otaczamy najmłodszych uczestników ruchu – dzieci i młodzież.

Wyniki naboru do programu

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez Komisję, której skład będzie reprezentował zespół ekspertów zewnętrznych specjalizujących się w tematach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawicieli organizacji Inter Cars. Rozstrzygnięcie konkursu grantowego zostanie opublikowane w terminie zgodnym z Harmonogramem Programu dostępnym na stronie internetowej fundacja.intercars.eu/drogowskaz.

Fundacja Inter Cars zaprasza organizacje z całej Polski, które chcą razem z nią działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Koordynatorką programu grantowego Drogowskaz jest Anna Słoboda, tel: +48 516 444 555, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: W gminie Borzęcin powstanie nowe osiedle

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w porozumieniu z gminą Borzęcin wybuduje w Łękach nowe osiedle. Inwestycja o wartości prawie 10 milionów złotych powiększy pulę mieszkań pod wynajem o 28 lokali.

- Dzisiaj podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji budowy osiedla w Łękach. Inwestycji prowadzonej przez SIM Małopolska, spółkę szesnastu gmin plus Krajowy Zasób Nieruchomości. Program dedykowany jest tym osobom, które nie mają zdolności kredytowej, nie mają środków na zakup nowego mieszkania, budowę domu, ale mają zdolność czynszową. Opiera się na najmie z możliwością dojścia do wykupu – mówi Janusz Kwaśniak, Wójt Gminy Borzęcin.

 - To inwestycja, w ramach której powstanie w pierwszym etapie 14 budynków w zabudowie szeregowej, gdzie znajdzie się 28 mieszkań, lokali mieszkalnych w układzie parter i poddasze. Będą to mieszkania 3-pokojowe o zróżnicowanej powierzchni 60 i 70 metrów kwadratowych. Będą to mieszkania wykończone, pod klucz, gotowe do przyjęcia dla mieszkańców. Pozostaje tylko umeblować mieszkania i się wprowadzić. Całe osiedle będzie również zagospodarowane i wykończone – podkreśla Michał Lysy, prezes zarządu SIM Małopolska.

SIM Małopolska realizuje inwestycje mieszkaniowe w 16 gminach Małopolski.

- Czas na zrealizowanie całego kompleksu to 13 miesięcy. Rozpoczynamy w przyszłym tygodniu. Osiedle wyposażone we wszystkie instalacje typu woda, prąd, gaz, instalacja fotowoltaiczna, kanalizacja sanitarna. Całe zagospodarowanie terenu, plac zabaw, pełna infrastruktura, która posłuży mieszkańcom tego osiedla wylicza Mateusz Legutko, wiceprezes eRSbet, wykonawcy projektu.

Miesięczny koszt wynajmu mieszkań będzie ustalany w oparciu o wskaźniki obwieszczane przez Wojewodę Małopolskiego i obecnie szacowany jest na niecałe 20 złotych za metr kwadratowy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Borzęcin Dolny. Nowa remiza już oficjalnie otwarta

W sobotnie popołudnie 10 lutego 2024 r. jednostka OSP Borzęcin Dolny, a wraz z nią cała lokalna społeczność wspólnie świętowały podczas uroczystego otwarcia nowej remizy. To uwieńczenie wieloletnich starań o modernizację obiektu.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Skruch Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa, samorządowcy różnych szczebli, strażacy, działacze społeczni, a także mieszkańcy.

Podczas uroczystości komendant gminny ZOSP Borzęcin, druh Grzegorz Małek został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Również przy tej okazji Złotym Znakiem Związku OSP RP udekorowany został sztandar jednostki OSP Borzęcin Dolny.

– Staraliśmy się, aby remiza w Borzęcinie Dolnym została wybudowana w ten sposób, aby zlokalizować w niej wszystkie niezbędne funkcje. Dzięki temu zarówno druhowie OSP, szkoła jak i parafia oraz organizacje działające w tej miejscowości będą mogli korzystać z tego obiektu przez wiele najbliższych lat  – mówił podczas uroczystości Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin.

Przedstawiciele władz, strażaków i mieszkańców Borzęcina Dolnego dokonali uroczystego otwarcia remizy, którą poświęcili ks. Marek Obrzut proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym oraz ks. Grzegorz Sroka kapelana powiatowy PSP i OSP Powiatu Brzeskiego.

Budowa nowej remizy w Borzęcinie Dolnym

Rewitalizacja budynku objęła wielostronną przebudowę istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym wraz otoczeniem. Dzięki modernizacji zwiększyła się prawie trzykrotnie powierzchnia użytkowa całego budynku.

Łączna kwota modernizacji obiektu wyniosła ponad 6,6 mln zł. Całkowite dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło ponad 3,3 mln zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina.

Obiekt skupia kilka funkcji – jest nie tylko remizą OSP, rozbudowaną o kolejne stanowisko garażowe wraz z zapleczem, ale również świetlicą Gminnego Ośrodka Kultury. Na dobudowanym piętrze remizy powstała sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno-technicznym, na potrzeby organizacji wydarzeń publicznych i prywatnych mieszkańców. Teren, a także sam budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (komunikacja pozioma – podjazdy, pionowa – podnośnik). Obok budynku znajdą się jeszcze elementy małej architektury, zieleni i nowe ogrodzenie.

Funkcje obiektu:

 1. Parter:
 • część obiektu przeznaczona na potrzeby OSP (garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym),
 • ogólnodostępna świetlica Ośrodka Kultury z zapleczem socjalnym dla mieszkańców i wyjściem na ogród (część rekreacyjno-wypoczynkowa),
 • istniejąca część przeznaczona na potrzeby telekomunikacji – centrala telefoniczna (odrębne niezależne wejście).
 1. Piętro (poddasze użytkowe):
 • sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno-technicznym,
 • sanitariaty oraz oddzielne zaplecze kuchenne.

Źródło: https://www.informatorbrzeski.pl/borzecin-dolny-nowa-remiza-juz-oficjalnie-otwarta-zdjecia-i-video/. Kliknij na link powyżej i zobacz obszerną relację portalu Informator Brzeski z wydarzenia.

 

 

Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Tarnowska.tv: Uroczyste otwarcie budynku wielofunkcyjnego w Borzęcinie Dolnym

Borzęcin Górny może poszczycić się nowym budynkiem wielofunkcyjnym. Starania o rozbudowę dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęły się kilkanaście lat temu, wówczas strażacy we współpracy z Wójtem Januszem Kwaśniakiem, podjęli starania, aby w tej części miejscowości powstał nowoczesny wielofunkcyjny budynek.

- To najważniejsza inwestycja w tej miejscowości od wielu lat przez mieszkańców oczekiwana. Stała się ona możliwa dzięki temu, że druhowie OSP uregulowali stan prawny działki ze starym budynkiem i przekazali na rzecz gminy Borzęcin - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Teren i stary budynek remizy, ostatecznie na rzecz gminy został przekazany przez strażaków w 2013 roku od tego czasu samorząd czynił starania, aby wyremontować i przebudować obiekt dla celów społecznych.

- Staraliśmy się, aby ten obiekt był wybudowany w ten sposób, aby zlokalizować tutaj wszystkie niezbędne funkcje w tym sołectwie i dzięki temu zarówno szkoła jak i parafia i organizacje działające w tej miejscowości, druhowie OSP, mieszkańcy z tego obiektu przez wiele najbliższych lat będą mogli korzystać - dodaje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Wniosek na dofinansowanie inwestycji gmina Borzęcin złożyła do Województwa Małopolskiego w 2017 roku, posiadając już projekt i wszelkie pozwolenia na rozbudowę budynki. Na środki zewnętrze gmina czekała cztery lata, bo dopiero w 2021 roku pierwsze środki w kwocie ponad 2 milionów złotych trafiły do samorządu z funduszy europejskich.

- W przypadku Borzęcina Dolnego mamy do czynienia z rozbudową istniejącego obiektu, zwiększeniem o ponad 100% powierzchni użytkowej z ponad 300 m2 do ponad 700 m2 co pozwoli udostępnić tę przestrzeń nie tylko strażakom, ale również dla kół gospodyń wiejskich, dla stowarzyszeń lokalnych, dla klubów sportowych, które działają na terenie Borzęcina - mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W budynku zlokalizowana jest remiza OSP z dwoma garażami, z nowoczesnym zapleczem dla strażaków, sala wielofunkcyjna, sala dla potrzeb Ośrodka Kultury oraz zaplecze kuchenne.

- Tutaj wielka inicjatywa Pana Wójta Janusza Kwaśniaka, że do takiego stopnia doprowadził, że to mamy na miarę XXI wieku - mówił Grzegorz Małek, Prezes OSP w Borzęcinie Dolnym

Obecnie OSP Borzęcin Dolny liczy 35 strażaków, ale ten budynek będzie też służył zawiązanemu nie dawno w tym sołectwie stowarzyszeniu Gospodarzy i Gospodyń „Zdolniacy”, a także parafii czy pobliskiemu Zespołowi Szkoły i Przedszkola.

- Muszę pogratulować jako samorządowiec wójtowi i radzie gminy, bo ta inwestycja to przykład dobrego gospodarowania, zaradności i skutecznego pozyskiwania środków, bo z tego co wiem środki na ten budynek pochodziły z bardzo różnych źródeł i to trzeba umieć zrobić, potem wybudować i rozliczyć - podkreślał Andrzej Potępa, starosta brzeski.

Podczas uroczystości było przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektu oraz uroczysty apel, podczas którego jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP, były też indywidualne odznaczenia.

- To będzie taki integrujący budynek gdzie będzie się wszystko działo, będą działać strażacy, będą działać koła KGW, będą mogli spotykać się mieszkańcy, myślę, że takie miejsca powinny być w każdej miejscowości i cieszę się, że coraz więcej takich miejsc powstaje i my jako Małopolska takie projekty zawsze wspieramy i serdecznie gratuluję przede wszystkim mieszkańcom gminy Borzęcin - mówi Marta Malec-Lech z zarządu Województwa Małopolskiego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 7 milionów złotych, z czego około 25% środków pochodziła z budżetu gminy Bożęcin, pozostałe środki z funduszy europejskich oraz środków rządowych.

Share/Save/Bookmark
 
Zabawa karnawałowa klas IV - VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym

IMG 20240208 1205233828 lutego br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym odbyła się Zabawa Karnawałowa dla uczniów z klas IV - VII. Tego dnia również obchodzono Dzień Świętego Walentego oraz Tłusty Czwartek. Kilka dni wcześniej Samorząd Uczniowski i Wolontariat, działający pod opieką p. Dagmary Kobos, p. Wiktorii Nykiel - Prząda oraz p. Grażyny Fudalej, ogłosili zbiórkę kartek walentynkowych. Zostały one przekazane adresatom podczas zabawy, a każdy obdarowany odebrał swoją kartkę z ogromnym uśmiechem na twarzy. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców uczniowie oraz nauczyciele skosztowali pysznych pączków, dzieciom zapewniono również soczek na ugaszenie pragnienia po hucznych tańcach i pląsach w rytm karnawałowej muzyki. Nie zabrakło znanych i lubianych zabaw tanecznych takich jak: „Jedzie pociąg z daleka”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kaczuszki”, „Woogie, boogie” czy „Belgijka”.

Społeczność szkolna chętnie uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach. Jest to sposób na naturalną i spontaniczną integrację, zacieśnienie relacji społecznych oraz świetną odskocznię od codziennych obowiązków i trudu związanego z nauką.

Z niecierpliwością czekamy na następną okazję do wspólnej zabawy i radosnego spędzania czasu w gronie rówieśników.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bal karnawałowy klas I - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym

IMG 3037W dniu 7 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym odbył się uroczysty bal dla klas młodszych. Zabawa karnawałowa to zazwyczaj radosne i kolorowe wydarzenie, które ma na celu integrację społeczności szkolnej, rozwijanie kreatywności uczniów oraz dostarczenie im rozrywki. Uczniowie przybyli do szkoły w barwnych, karnawałowych strojach i maskach. Wszyscy z uśmiechem na twarzy zaprezentowali swoje  piękne kreacje. Dzieci podczas balu miały okazję ujawnić swoje umiejętności plastyczne, tworząc piękne maski. Sala została przystrojona kolorowymi girlandami i balonami. Muzyka karnawałowa rozbrzmiewała, zachęcając do tańca i zabawy, a wszyscy uczniowie  wykorzystali swoje taneczne umiejętności i świetnie się bawili w rytm muzyki. Stoły z urozmaiconymi przekąskami, takimi jak ciasteczka, żelki, owoce i napoje, były dostępne dla wszystkich uczestników zabawy, tam uczniowie mogli odpocząć i spokojnie porozmawiać. Odbyło się wiele zabaw i  konkursów m.in. zamrożony taniec czy zabawy z balonami.

Na zakończenie zostały rozdane kartki walentynkowe, które zostały wcześniej przygotowane przez uczniów. Takie wydarzenie nie tylko dostarcza radości i zabawy, ale także buduje atmosferę wspólnoty w szkole oraz jest doskonałą okazją do tworzenia niezapomnianych wspomnień.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bal karnawałowy w przedszkolu w Borzęcinie Dolnym

DSC 0132W środę 7 lutego br. w przedszkolu w Borzęcinie Dolnym już od rana było bardzo wesoło, a wszystko za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym. Dzień wcześniej przedszkolaki z werwą dmuchały balony, aby udekorować nimi salę. W dniu zabawy już od rana pojawiły się kolorowe postacie. Przepięknie przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. W sali przedszkolnej można było spotkać księżniczki, rycerza, Elzę wiosenną, Elzę zimową, motylka, biedronkę, tygrysa, pieski z bajki ,,Psi Patrol”, dinozaura, Spider–Manów, Wonder Woman, policjanta. Przebierańcy chętnie tańczyli w rytm skocznej muzyki, brali udział w konkursach, pozowali do zdjęć. Podczas imprezy odwiedziła nas Pani Dyrektor, którą zauroczyły przebrania i tańce dzieci.

W przerwach można było skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Rodziców. Nie zabrakło pączków, gdyż bal odbył się w przeddzień Tłustego Czwartku. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie strojów, dekoracji oraz słodkości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ferie zimowe 2024 - zaproszenie

Xtreme KiDS klub 16Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie zapraszają dzieci z gminy Borzęcin do wspólnego spędzania czasu wolnego podczas zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych 2024r. Podążając za ogólnopolską akcją dotyczącą profilaktyki przeciw uzależnieniom od telefonów, komputerów, internetu czy mediów społecznościowych, proponujemy alternatywne propozycje na zabicie nudy.

„Zostaw telefon w domu – baw się z nami” – pod takim hasłem i przy wsparciu wójta gminy - Janusza Kwaśniaka, proponujemy dwa tygodnie różnorodnych zajęć.

bajkaRozpoczynamy od darmowych zajęć baletowo – tanecznych, przez dwa dni instruktor ze Studia Bajka poprowadzi w dwóch grupach darmowe warsztaty dla wszystkich dzieci od 4. roku życia do 13 lat, odkryje tajniki tańca baletowego w formie zabawy.

Będziemy się też bawić z animatorami Ani-Mani i aktywnie spędzać czas podczas „Bajkowych Ostatków”. Dla wielbicieli ruchu proponujemy wyjazd na kręgle i do Centrum Zabaw Xtreme Kids w Tarnowie.

Coś dla siebie znajdą też dziecięcy pasjonaci strzelectwa, z myślą o których organizowany będzie Turniej Strzelecki „SNAJPER JUNIOR”.

Utalentowani manualnie, będą mieć szansę wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych i zabawach plastycznych. Również biblioteka i jej filie przygotowały zajęcia i spotkania dla swoich czytelników.

Poszukamy też skarbów w wiśnickim zamku i skorzystamy z zaproszenia do pracowni alchemika.

zamekW drugim tygodniu Dom Kultury odwiedzą aktorzy i kukiełki z teatru „Bajka”, aby pokazać nam jak unikać złych nawyków, które powodują, że nie idzie nam w szkole i ogarniają nas złe emocje.

Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w zajęciach pod nr tel. 146846013.

Odkładamy telefon na godzinę i bawimy się razem w Domu Kultury w Borzęcinie.

Spróbuj i namów rodziców do wspólnej zabawy. ZAPRASZAMY!!!

Poniżej pełny plan działań Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w gminie Borzęcin.

426830086 934429122017465 256255374773933502 n426634524 934429102017467 3930174394416937515 n

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga! Atrakcyjne działki na sprzedaż i lokale na najem!

GRAFIKA LUTY

Urząd Gminy Borzęcin zachęca do zapoznania się z ogłoszeniami nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych:

 1. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w Borzęcinie-Łazach dostępne jest TUTAJ
 2. Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego położonego w Borzęcinie TUTAJ
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie TUTAJ
 4. Ponadto informujemy, że trwa nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstaną tam 52 mieszkania. Uzupełniony WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w przetargach i składania wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin, drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr tel. 14 684 63 70 wew. 20.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

herb-nOgłoszenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I PRZEDMIOT  KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2024 r.

II TERMIN  ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA  KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 lutego 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 lutego 2024 r.

III FORMA  KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE  KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w wyżej określonym terminie do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin, 32 – 825 Borzęcin 583g,  fax: 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zimowisko Zakopane/Kościelisko - 650 złotych. Wszystko w cenie!!!

Plakat zimowisko LZS 2

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radość wspólnego świętowania

DSC 6203 01Spotkania opłatkowe seniorów w Przyborowie organizowane są pod koniec stycznia od dwóch dekad. I choć wydawać by się mogło, że po dwóch latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa niektórzy mogli się „odzwyczaić”, to frekwencja podczas ostatniego spotkania w sobotę 27 stycznia br. temu jednak przeczyła. Na zaproszenie Parafialnego Oddziału Caritas wspieranego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Proboszcza Parafii w Przyborowie ks. Antoniego Wolaka do Budynku Wielofunkcyjnego przybyło mnóstwo osób, które chciały miło spędzić czas wspólnie świętując i bawiąc się.

Spotkanie to w naszej miejscowości od 20 lat wpisało się w kalendarz. Seniorzy czekają na nie z niecierpliwością, jest ono idealną okazją by porozmawiać i powspominać dawne czasy – przyznaje Bogusława Paździora, wiceprezes Oddziału Caritas w Przyborowie.

Świętowanie rozpoczęła tradycyjnie msza święta podczas której proboszcz ks. Antoni Wolak podkreślał bardzo ważną rolę seniorów w społeczności i w kościele. Mimo wielu problemów, których doświadczają na co dzień, czy to ze względu na wiek, choroby, swoją samotność czy niezrozumienie przez ludzi młodych, namawiał do dobrej zabawy i radosnego świętowania obchodzonego w Przyborowie „Dnia Seniora”. – Dobrze, że są takie dni, jak ten dzisiejszy, kiedy możemy Was wesprzeć modlitwą, ale także tym wspólnym spotkaniem, rozmową, chwilami radości. Łatwiej jest dźwigać wszystkie trudności, kiedy widzimy, że inni są z nami. Bądźcie piękni, bo piękno człowieka nie jest tym, co widać na zewnątrz, na twarzy, ale tym, co widać w sercu – pokojem ducha, dobrocią, życzliwością, pozytywnym nastawieniem do świata i do innych. Zachowajcie młodość, która płynie z serca, a nie z ciała – mówił podczas homilii.

Gromkie brawa zebrały występy dzieci z miejscowej szkoły, które zaprezentowały jasełka. Uczniowie klasy III pod opieką nauczycieli: Karoliny Jagielskiej-Ciuruś oraz Konrada Borowca przygotowali program słowno-muzyczny, w trakcie którego młodzi aktorzy odgrywali sceny związane z historią narodzenia Jezusa w Betlejem, ale także humorystyczne wątki, jak choćby walki diabłów z aniołami. Na koniec wykonano piękny taniec z szarfami.

Po występach głos zabrał Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin, który w imieniu własnym i wójta Janusza Kwaśniaka złożył seniorom obecnym na spotkaniu i tym, którzy nie mogli na nie przybyć najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, zadowolenia w życiu osobistym, radości i ludzkiej życzliwości. Do zebranych w podobnym tonie przemawiali także Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie oraz Katarzyna Ciochoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nieodłącznym elementem świątecznego spotkania jest dzielenie się opłatkiem i życzenia składane wzajemnie wśród uczestników. Oczywiście dominowały te dotyczące zdrowia, które przecież często warunkuje szczęście, radość czy realizację marzeń.

Na stołach przygotowanych przez panie z Caritas nie zabrakło słodkości i wspaniałych potraw. Był także czas na rozmowę, integrację i wspólne kolędowanie. O dobrą atmosferę zadbał też zespół muzyczny, który przygrywał zachęcając wiele osób do tańca.

Członkowie miejscowego Caritas wspólnie z proboszczem ks. Antonim Wolakiem starali się ze wszystkich sił, aby ten dzień był dla uczestników spotkania wyjątkowym i wartym zapamiętania na wiele dni Nowego Roku. I to z pewnością im się udało.

- Ten czas był niezwykły, wypełniony serdecznością drugiego człowieka. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi nigdy nie jest czasem straconym – podsumowuje Bogusława Paździora.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information