Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. | imieniny: Małgorzaty, Piotra

UWAGA! Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Borzęcin
UWAGA! Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Borzęcin.

szczepimy sie25 stycznia rozpocznie się akcja szczepień przeciw COVID-19 osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat - w kolejności, zaczynając od najstarszych, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.
Aby pomóc osobom, które zdecydowały się na szczepienie, ale samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktu szczepień, w tym osobom niepełnosprawnym, Urząd Gminy Borzęcin zapewnia bezpłatny transport do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień. Dowóz do punktów szczepień organizowany będzie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W dniu 15 stycznia (piątek) w Urzędzie Gminy Borzęcin uruchomiono numer telefonu, pod którym zarejestrowani na szczepienie Mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Dedykowany numer telefonu: /14/ 68 46 109 – numer bezpośredni oraz /14/ 68 46 370 wew. 26 będą czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- poniedziałek 8:00-17:00,
- wtorek – czwartek 7:30-15:30,
- piątek: 7:30-14:30.

Koordynatorem akcji transportu na szczepienia jest Pani Małgorzata Ligara, inspektor ds. OC w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Pod wskazanymi wyżej numerami telefonów można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowozu oraz umówić się na konkretny termin (dzień i godzina). Aby organizacja dowozu przebiegała sprawnie prosimy o zapisywanie się na bezpłatny transport co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a najlepiej zaraz po ustaleniu terminu w punkcie szczepień.

Wsparcie w postaci transportu przeznaczone jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punku szczepień).

Rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, potrwa do 21 stycznia. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Z kolei 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Punkty szczepień na terenie Gminy Borzęcin

1. NZOZ „ReMed” w Borzęcinie, Borzęcin 87b, 32-825 Borzęcin, telefon: 14 68 46 009 czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

Aby zarejestrować się na szczepienie należy:

1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Można tam zadzwonić osobiście lub poprosić kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji trzeba wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

lub

2. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W tym wypadku system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów lub lokalizacji nie będzie pasował, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki, która wskaże dogodną datę i lokalizację. Niekoniecznie musi to być miejsce zamieszkania. Można zaszczepić się w innym mieście. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba otrzyma powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem

lub

3. Skontaktować się z najbliższym punktem szczepień. Na terenie Gminy Borzęcin szczepienia realizowane będą przez NZOZ „ReMed”, Borzęcin 87b, 32-825 Borzęcin, telefon: (14) 68 46 009 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. Dane teleadresowe punktów szczepień w całej Polsce dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Aby uzyskać więcej informacji w temacie szczepień przeciw COVID-19 zachęcamy do skorzystania z poniższych źródeł:

1. Procedura szczepień krok po kroku - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

2. Bezpłatna i całodobowa infolinia przeznaczona dla obywateli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Numer telefonu infolinii: 989. Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa.

unnamed copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583 G.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. drogownictwa.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
7) wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

docPełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ49 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zgłoś Bohaterów Społecznego Zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku"
Zgłoś Bohaterów Społecznego Zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku".

3bfbdc5944974219704a86af5c5c661d1W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, mądrym wsparciem lub angażuje pracowników w wolontariat, ma szansę zostać nagrodzony przez Kapitułę. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne, począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

W kategoriach Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
OSP Przyborów z nowym sprzętem
OSP Przyborów z nowym sprzętem.

DSC 9548Kolejna dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości trafiła do gminy Borzęcin. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 30 tysięcy złotych zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Przyborów.

W ramach realizacji zadania pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów" zakupiono 6 nowych kompletów ubrań specjalnych w kolorze GOLD oraz sprzęt ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą: 3 podpory ratownicze Miko Rescue Tech PT 1200, łącznik podpór, sterownik podwójny prosty 8 bar, reduktor butlowy, poduszka SLK 14 o wymiarach 450 x 450 mm oraz wąż zasilający 8 bar o długości 10 m.

Koszt całkowity zrealizowanego przez Gminę Borzęcin przedsięwzięcia zamknął się kwotą 29 563,05 złotych brutto, z czego kwota 29 263,05 złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a kwota 300 złotych wkład własny Gminy Borzęcin.

W dniu 30 grudnia 2020 roku, z udziałem Marty Malec Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce OSP Przyborów.

Zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów" zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Dziękujemy Pani Marcie Malec-Lech, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego za wsparcie Gminy Borzęcin oraz Jednostki OSP Przyborów w zakresie zakupu nowego wyposażenia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2021 roku
Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2021 roku.

herb-nOgłoszenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2021 r.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 stycznia 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 18 stycznia 2021 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin, 32 – 825 Borzęcin 583g, fax: 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Dwa cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie gminy Borzęcin po renowacji
Radio RDN Małopolska: Dwa cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie gminy Borzęcin po renowacji .

Prace były prowadzone na cmentarzu nr 266 w Borzęcinie i nr 270 w Bielczy.

– Te nekropolie wymagały pilnej interwencji, ze względu na to, że ostatnie prace renowacyjne były prowadzone tam w latach osiemdziesiątych – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. – Prace te polegały na oczyszczeniu, konserwacji i uzupełnieniu elementów kamiennych, betonowych i metalowych nekropolii. Również w zakresie odtworzenia ogrodzenia, jak też krzyża na cmentarzu w Borzęcinie. Przywrócono cmentarzom taki kształt, jaki posiadały pierwotnie.

Renowacja cmentarzy kosztowała prawie 160 tysięcy złotych. Gmina Borzęcin uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na terenie gminy znajduje się pięć cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Przez ponad 10 lat chce pieszo pokonać 100 tysięcy kilometrów wędrując bez przerwy po Polsce
Radio RDN Małopolska: Przez ponad 10 lat chce pieszo pokonać 100 tysięcy kilometrów wędrując bez przerwy po Polsce.

36-latek ze Zgorzelca podjął próbę bicia rekordu Guinnessa. Pierwszą podróż odbył w latach 2016-2019, wówczas pokonał dystans ok. 30 tys. km, co zajęło mu 1001 dni.

– Nie zdążyłem wtedy wszystkiego zobaczyć i teraz uzupełniam braki. Tym razem wędrówka będzie czterokrotnie dłuższa – powiedział RDN Sebastian Majewski.

Po drodze korzysta z życzliwości Polaków, noce spędza w różnych miejscach.

– Najczęściej są to jednostki OSP, ośrodki kultury, kluby sportowe, czasami plebanie, salki katechetyczne, koła gospodyń wiejskich, tam jestem przyjmowany.

Sebastiana Majewskiego nie przeraża perspektywa ponad 10 lat w drodze, nie żałuje tego czasu na swoją pasję.

– Czas na powrót do normalnego, klasycznego życia zawsze się znajdzie. W razie czego, zawsze mogę się zatrzymać i wrócić na stare tory. Póki jestem młody, póki mam ochotę i siły zdecydowałem się na podjęcie takiego wyzwania. Wychodzę z jednego województwa, wchodzę do drugiego i żyję dniem obecnym i ewentualnie następnym. Nie wybiegam za daleko w przyszłość i nie żyje przeszłością.

Podróżnik w grudniu opuścił Małopolskę, gdzie spędził niespełna pół roku, obecnie przebywa w północnej części województwa śląskiego.

Sebastian Majewski spacer po Polsce rozpoczął na Rysach i tam zamierza siłą własnych nóg powrócić, to ma być również koniec wędrówki.

Dodajmy, że w Małopolsce na trasie znalazła się m.in. gmina Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informator Brzeski: Strażacy z Łęk organizują zrzutkę na zakup samochodu strażackiego!
Informator Brzeski: Strażacy z Łęk organizują zrzutkę na zakup samochodu strażackiego!.

wozosp7 stycznia 2020 r. druhowie z OSP Łęki (Gmina Borzęcin) uruchomili zrzutkę internetową – chcą uzbierać 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego. Młodzi strażacy wspólnie z naczelnikiem – Krzysztofem Wojasem chcą tchnąć w swoją jednostkę nowego ducha. Szkolą się, rozwijają swoje umiejętności i dbają o swój sprzęt. Jednak ma on swoje lata. Dlatego ich marzeniem jest zakup nowego samochodu dla jednostki.

Bez wsparcia ludzi dobrego serca gotowych wpłacić nawet niewielkie kwoty – trudno będzie im coś zdziałać. Liczymy na hojność naszych czytelników! Zrzutki to w ostatnim czasie popularny sposób na realizację nawet najbardziej ambitnych planów i marzeń.
Jak każda organizacja – także i strażacy mają swoje lepsze i nieco gorsze okresy. Rok 2020 przyniósł wiele nieoczekiwanych wyzwań i niespodzianek każdemu z nas. W roku 2020 jednostka OSP Łęki obchodziła jubileusz 100 lecia swojego istnienia. Niestety z powodu pandemii nie udało się zorganizować uroczystych obchodów. Mimo to strażacy nie załamują rąk, ale skupiają się na swojej misji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Helenka z Przyborowa – pierwszym dzieckiem urodzonym w 2021 r. w Małopolsce!
Portal informatorbrzeski.pl: Helenka z Przyborowa – pierwszym dzieckiem urodzonym w 2021 r. w Małopolsce!.

135625395 1399581403720303 4881873847866592184 nHelenka Siemińska, córka Ilony i Karola z Przyborowa (Gmina Borzęcin) jest pierwszym dzieckiem urodzonym w Małopolsce w 2021 roku. Przywitała świat 1 stycznia 2021 roku, minutę po północy. Helenka urodziła się Szpitalu Położniczo – Ginekologicznym Medikor w Nowym Sączu. W momencie urodzenia ważyła 3190 g i mierzyła 54 cm.

– Rodzicom Pierwszego Małopolanina i Mieszkańca Gminy Borzęcin Serdeczne Gratuluję i Życzę, aby w Nowym Składzie stanowili Zawsze Szczęśliwą Rodzinę. Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Miłości, Ciepła, Radości i Wielu Niezapomnianych Chwil – napisał na swoim profilu facebookowym wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Tradycyjnie, samorząd województwa powitał nowo narodzone dzieci – które przyszły na świat w Małopolsce tuż po północy w pierwszym dniu 2021 roku.

135217937 1695399560648275 5568278589146925908 o– Zazwyczaj odwiedzaliśmy rodziców nowo narodzonych dzieci jeszcze w szpitalu na początku każdego roku, jednak dziś z powodu trudnego czasu pozostało nam tego rodzaju spotkanie. Wyrażamy wielką radość z powodu narodzin naszych małych Małopolan, którzy przyszli na świat zaraz po północy. Mam nadzieję, że zdrowie wszystkim dopisuje. Szczerze się cieszymy, że dołączyli do nas nowi mieszkańcy. Tą drogą chcieliśmy Państwu złożyć serdeczne życzenia i przekazać bony okolicznościowe w wysokości 5 tys. zł dla każdego z nowo narodzonych dzieci. Życzę wszystkim maluchom i ich rodzicom przede wszystkim dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień – mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Marszałek Witold Kozłowski wraz z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką podczas spotkania online przekazał gratulacje i serdeczne życzenia rodzicom pierwszych urodzonych w 2021 roku Małopolan. Do rodziców trafią symboliczne bony opiewające na 5 tys. zł, a także upominki rodzicom pierwszych Małopolan.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rzecz leczenia Krzysia
Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rzecz leczenia Krzysia.

project 106468 16084849031Zachęcamy do wsparcia zbiórki na dalsze leczenie Krzysia Maślaka z Borzęcina. Zbiórka ciągle trwa, a Krzyś nadal - w związku ze stanem zdrowia - bardzo potrzebuje naszej pomocy. Mamy, samotnie wychowującej dziecko nie stać na pokrycie kosztów prowadzonych badań i dalszego leczenia.

Krzyś w ubiegłym roku był trzykrotnie hospitalizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz czterokrotnie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie na Oddziale II Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. Od czerwca ortopeda prowadzący włączył Krzysiowi leczenie bisfosfonianami (pamifos), ze względu na częste złamania kości.
W trakcie pobytów w Klinice w Rzeszowie i po szczegółowej diagnostyce stwierdzono obecność patologicznej zmiany w miednicy, jak również podejrzenie zmiany ogniskowej w przysadce mózgowej. U Krzysia w dalszym ciągu utrzymują się epizody tachykardii i skoki ciśnienia tętniczego. Po konstytucjach lekarza prowadzącego z Kliniki w Rzeszowie z Prof. Prokuratem z Bydgoszczy, w oparciu o przeprowadzoną diagnostykę i otrzymane wyniki badań zdecydowano, że Krzyś będzie miał wykonane specjalistyczne badanie, które umożliwi rozpoznanie szczegółowego umiejscowienia guza (F-Dopa-PET Scan). Badanie to zostanie wykonane w Szpitalu Wojewódzkim, na Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Zespół Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy w drugiej połowie stycznia 2021 roku.

Krzyś w dalszym ciągu wymaga wielospecjalistycznej opieki i diagnostyki, z którymi wiążą się wysokie koszty. Dlatego zarówno On, jak i jego Mama zwracają się do Państwa o finansową pomoc. Liczy się każdy grosz, każda złotówka, każdy gest dobrej woli na trudnej drodze dziecka w walce z chorobą i o powrót do zdrowia.

Więcej o chorobie Krzysia można przeczytać pod linkiem: http://zyciebrzeska.pl/2020/01/30/chlopiec-ze-szkla/  lub na stronie: https://www.facebook.com/pomocdlakrzysia/

Pomóc możesz poprzez:
- przekazanie dowolnej wpłaty za pośrednictwem portalu pomagam.pl, link: https://pomagam.pl/pomocdlakrzysia
- udział na stronie:
https://www.facebook.com/groups/3115611268467419/
w licytacjach na rzecz Krzysia, na których każdy może wystawić dosłownie wszystko, a z których dochód przeznaczony jest na potrzeby leczenia.

Zachęcamy do Wsparcia! Dobro Wraca!

Share/Save/Bookmark
 
Zapraszamy do wspólnego kolędowania
Zapraszamy do wspólnego kolędowania.

facebook plakat 3

Organizatorzy Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek informują, że ze względów organizacyjnych, zmianie uległ termin tegorocznego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Nowy termin to sobota, 9 stycznia br. Początek o godz. 11:00. Miejsce: Kościół Parafialny w Borzęcinie Górnym.

Zainteresowani mogą się jeszcze zgłosić do Konkursu do wtorku, 5 stycznia br.

Serdecznie zapraszamy!!

Poniżej regulamin Konkursu, lista utworów i prosty elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Teleexpress TVP: Niecodzienna akcja OSP Łęki
Teleexpress TVP: Niecodzienna akcja OSP Łęki .

OSP leki i MuszkaOSP Łęki i "Muszka" w Teleexpresie. Niecodzienna akcja ratunkowa przeprowadzona została w Nowy Rok, 1 stycznia br. w godzinach 14:01-15:50 i zakończyła się pełnym sukcesem. Powodem dyspozycji jednostki OSP Łęki były wydobywające się spod ziemi odgłosy szczekania psa. Po przyjeździe na miejsce, wykonano dostęp i wydobyto zwierzaka uwięzionego w lisiej jamie. Piesek bez żadnego uszczerbku na zdrowiu został przekazany pod opiekę Schroniska w Borku - Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt, a w dniu 2 stycznia br. trafił do swojego właściciela.

Zadysponowane siły i środki:

OSP Łęki - GBA 2,5/16
Policja
Schronisko w Borku - Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt.

Film dostępny na FB https://www.facebook.com/.../852148122305106

 

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (styczeń – luty 2021)
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (styczeń – luty 2021) .

Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące styczeń - luty 2021 r. Informujemy również, że oprócz wystawiania odpadów
segregowanych w wyznaczonych dniach, możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo – Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu do godz. 7:00 przed teren posesji, w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

Z harmonogramami odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw można zapoznać się i pobrać je poniżej.

pdfHarmonogram odbioru odpadów Borzęcin Dolny, Jagniówka (styczeń-luty 2021)120.2 KB
pdfHarmonogram odbioru odpadów Przyborów (styczeń-luty 2021)121.34 KB
pdfHarmonogram odbioru odpadów - Bielcza, Waryś (styczeń-luty 2021)121.23 KB
pdfHarmonogram odbioru odpadów - Borzęcin Górny (styczeń-luty 2021)120.72 KB
pdfHarmonogram odbioru odpadów - Łęki (styczeń-luty 2021)122.71 KB

 docxDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. 17.27 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! W dniu 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej
UWAGA! W dniu 31 grudnia br. (czwartek) Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej.

UG-3-640x480 copyUprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020r. (tj. czwartek) Urząd Gminy Borzęcin pracuje do godziny 14.00.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!!
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!!.

zycz2

Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin Dolny. Nowy quad na gwiadkę
Borzęcin Dolny. Nowy quad na gwiadkę.

DSC 9417Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dolnym otrzymała nowy pojazd ratowniczy quad Polaris SportsMan 570 EPS. Koszt zakupu zamknął się kwotą 56 tysięcy 300 złotych, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości stanowiło kwotę 40 tysięcy złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 16 tysięcy 300 złotych. Pojazd zwiększy bezpieczeństwo w trudno dostępnym terenie, może też być wykorzystany w akcjach poszukiwawczych, do szybkiego niesienia pomocy. Sprzęt został oficjalnie zarejestrowany i przekazany druhom 21 grudnia br.

– To wspaniała wiadomość dla naszej jednostki i znakomity prezent pod choinkę – informuje prezes jednostki, Grzegorz Małek, który szczególnie zabiegał o zakup quada. – Taki pojazd marzył mi się od kilku lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, że udało się zdobyć dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości oraz pomocy Wójta gminy Janusza Kwaśniaka. To historyczny dzień. Marzenia się spełniają – przyznaje.

Pojazd, który trafił na stan jednostki, wyposażony jest m.in.: w wyciągarkę Polaris Winch, podgrzewane manetki, generator, stroboskop LED - lampki po bokach, bumper F+R, orurowanie przedniej maski, osłony dłoni (prawa i lewa strona), osłonę spodu, box tylny, 2 sztuki kasków z uchylną szczęką i zaczepem kulowym.

Zadanie pn. „Zakup pojazdu typu quad dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym" zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przypomina Janusz Kwaśniak, Wójt gminy Borzęcin, zakup quada to kolejna dobra informacja dla druhów z Borzęcina Dolnego. Wiosną 2023 roku planowane jest zakończenie przebudowy i rozbudowy Remizy OSP. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 miliony 142 tysiące złotych, a środki na ten cel dzięki staraniu samorządu w ponad 85 procentach pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

logo

“Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Remiza OSP w Borzęcinie Górnym już po przebudowie
Radio RDN Małopolska: Remiza OSP w Borzęcinie Górnym już po przebudowie .

Remiza OSP w Borzęcinie Górnym już po przebudowie. Obiekt pełni teraz rolę budynku wielofunkcyjnego.

– Od lat strażacy borykali się z brakiem odpowiednich pomieszczeń. Teraz mają 4 pomieszczenia garażowe – mówi wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak. – Prace związane z przebudową i rozbudową remizy OSP polegały na dobudowie części, w której zlokalizowane są dwa garaże dla pojazdów OSP, sala wielofunkcyjna oraz sala szkoleniowa. Do tego dobudowano i przebudowano sanitariaty oraz windę, likwidując jednocześnie bariery architektoniczne. W tym obiekcie mieści się gminny ośrodek pomocy społecznej, dlatego działania związane z likwidacją barier są bardzo istotne.Prace trwały niespełna półtora roku. Inwestycja kosztowała 2 mln 400 tys. zł, prawie 1 mln 300 tys. gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 606 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina z własnych środków dołożyła 461 tys. zł.

Jednostka OSP w Borzęcinie Górnym należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Świątecznie przystrojony dom w Borzęcinie
Portal informatorbrzeski.pl: Świątecznie przystrojony dom w Borzęcinie.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Świetlne ozdoby świąteczne to od kilkunastu lat nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. W wielu miejscowościach osoby prywatne nakładem własnych środków przygotowują imponujące świąteczne dekoracje swoich obejść. Podobnie jest w Borzęcinie.

Ogród Państwa Rogożów w Borzęcinie mieni się światłem tysięcy lampek. Pięknie przystrojone zabudowania wraz z otoczeniem przyciągają w okresie Świąt Bożego Narodzenia prawdziwe tłumy mieszkańców regionu. Ozdabianie domu i ogrodu to od kilku lat rodzinna tradycja.

W mijające Święta Bożego Narodzenia – po zmroku przed posesją Państwa Rogożów przewijały się setki osób które chciały podziwiać świątecznie przystrojony dom. Możemy wręcz mówić o turystyce „oświetleniowej” – bowiem piękna dekoracja przyciąga nie tylko mieszkańców z Gminy Borzęcin, ale i z bardziej odległych rejonów Powiatu Brzeskiego. Rozświetloną świątecznie posesję można podziwiać codziennie od zmroku do godz. 22:00.

Wybierając się w tamte okolice – warto również zwrócić uwagę na nieco skromniejsza dekorację zamontowaną nad niewielkim stawem w pobliżu stadionu Sportowego w Borzęcinie-Borku (przy głównej drodze). Kolorowe światełka pięknie mienią się na tafli wody.

Jak dojechać?

Posesja Państwa Rogóżów znajduje się obok tzw. mostu dworskiego. Można tam dojechać drogą wiodąca od stadionu w Borzęcinie Borku.

Wideo oraz galeria dostepna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Gmina Borzęcin na 125. miejscu w rankingu samorządów “Rzeczpospolitej”
Radio RDN Małopolska: Gmina Borzęcin na 125. miejscu w rankingu samorządów “Rzeczpospolitej” .

W rankingu wzięto pod uwagę 1537 gmin wiejskich w Polsce. Przedmiotem weryfikacji była skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, w kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ranking ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne.

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 2(85)2020 w wersji elektronicznej
Kurier Borzęcki nr 2(85)2020 w wersji elektronicznej.

85Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 2(85) 2020.

 W numerze:

• Rządowe wsparcie dla gminnych inwestycji
• Zakończono prace związane z przebudową i rozbudową Remizy OSP 
• Strefa Aktywności Gospodarczej coraz bliżej
• Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym z dofinansowaniem
• Nowe wyposażenie i sprzęt dla OSP
• Dom Ludowy w remoncie
• Cmentarze wojenne po renowacji
• Gmina Borzęcin uruchomiła System Informacji Przestrzennej  IPmap
• Rekordowe zainteresowanie poetyckim Źródłem
• „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory
• Wędrując przez życie
• Wrażenia jak z najpiękniejszej bajki
• Rekordowe zawody biegowe
• Pochówki w borzęcińskim kościele
• Borzęcanie w Ameryce, część 2
• Pamięci Tadeusza Tomaszka 
• Nowe stroje dla młodych „Borzęcan”

pdfKurier_Borzecki_85_2020.pdf6.41 MB

Przeczytaj na platformie issuu.com https://issuu.com/kurierborzecki/docs/kurier_borzecki_85_2020

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 274
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information