Środa, 28 października 2020 r. | imieniny: Szymona, Tadeusza

Gospodarka odpadami
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2020 PDF Drukuj Email
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2020.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące lipiec – grudzień 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu do godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się również właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfBielcza, Waryś128.41 KB

pdfBorzęcin Dolny, Jagniówka128.33 KB

pdfBorzęcin Górny127.63 KB

pdfŁęki126.4 KB

pdfPrzyborów127.67 KB

Czytaj całość materiału…
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 r. PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 r..

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Borzęcin nr XII/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 grudnia 2019 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uchwały Rady Gminy Borzęcin nr XII/108/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
UWAGA!!! Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
UWAGA!!! Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Borzęcin.

deklaracja-miniZgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin nr XII/109/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na tych drukach. Nowy wzór deklaracji zamieszczamy poniżej.

Nowe przepisy wprowadziły nowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. I tak w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

docDeklaracja - wersja edytowalna84.5 KB

Czytaj całość materiału…
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. PDF Drukuj Email
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH..

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy

docxWZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.29.73 KB

 
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku PDF Drukuj Email
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku.

20150701-harmonogram-wyzozu-154851Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące styczeń– czerwiec 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu przed godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfGMINA BORZĘCIN - BIELCZA, WARYŚ125.09 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - BORZĘCIN DOLNY, JAGNIÓWKA125.02 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - BORZĘCIN GÓRNY124.32 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - ŁĘKI123.08 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - PRZYBORÓW124.25 KB

Czytaj całość materiału…
 
UWAGA! Informacja w sprawie wywozu ścieków z terenu posesji w gminie Borzęcin PDF Drukuj Email
UWAGA! Informacja w sprawie wywozu ścieków z terenu posesji w gminie Borzęcin.

2474 4823144609845Urząd Gminy Borzęcin informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b w/w ustawy, właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Borzęcin. Na podstawie w/w przepisów - właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj całość materiału…
 
Harmonogram wywozu odpadów lipiec - grudzień 2019 PDF Drukuj Email
Harmonogram wywozu odpadów lipiec - grudzień 2019.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obejmujący miesiące lipiec – grudzień 2019 r. Pragniemy poinformować, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę 8:00 do 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu przed godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfBorzęcin Górny487.01 KB

pdfBorzęcin Dolny487.08 KB

pdfPrzyborów487.09 KB

pdfBielcza - Waryś487.19 KB

pdfŁęki493.23 KB

Czytaj całość materiału…
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY PDF Drukuj Email
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy

 
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów styczeń - czerwiec 2019 PDF Drukuj Email
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów styczeń - czerwiec 2019.

Informujemy, że firma FBSerwis Karpatia Sp z o.o ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Borzęcin na okres 01.01.2019 - 31.12.2019 roku.
Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów obejmujący miesiące styczeń – czerwiec 2019 r. Pragniemy poinformować, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek od 8:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę 8:00 do 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").
Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu przed godz. 7:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfHarmonogram w wersji PDF do pobrania TUTAJ221.41 KB

Czytaj całość materiału…
 
UWAGA! Informacja o obowiązujących zasadach segregacji PDF Drukuj Email
UWAGA! Informacja o obowiązujących zasadach segregacji.

cf2a243a45a3a25719981a2f5feb12487f38821f138051456f5716bd901e74d4W związku ze stwierdzonymi wieloma przypadkami zaniechania segregacji bądź jej wykonywania w sposób  nieprawidłowy, Urząd Gminy w Borzęcinie przypomina o zasadach segregacji, które obowiązują od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju.
Aktualnie odpady podlegające segregacji dzielone są na cztery frakcje:

Worek niebieski – papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information