Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Gospodarka odpadami
Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Borzęcin (marzec - grudzień 2024) PDF Drukuj Email

harmonogram wywozu odpadow 2024Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od Mieszkańców Gminy Borzęcin w okresie 1 marca - 31 grudnia 2024 roku. Firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Remondis Kraków S.A. Biuro Tarnów.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Borzęcin o wystawianie przed posesję koszy oraz worków z posegregowanymi odpadami przed godziną 7.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Remondis Kraków S.A. Biuro Tarnów nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami o odpowiedniej porze może skutkować nieodebraniem odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny tutaj: pdfHarmonogram Gmina Borzęcin 2024.pdf119.74 KB

Kontakt do firmy odbierającej odpady

Remondis Kraków S.A. Biuro Tarnów
ul. Chemiczna 113
33-100 Tarnów
Tel: 14 629-80-90

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie gminy Borzęcin prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się pod adresem: Borzęcin 586 j - (siedziba Firmy „MEGAMOT”). Telefon kontaktowy: 885-444-222

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • Wtorek - od godz. 8:00 do 16:00
 • Czwartek - od godz. 8:00 do 16:00
 • Sobota - od godz. od godz. 8:00 do 13:00

Czytaj całość materiału…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin (styczeń - luty 2024) PDF Drukuj Email

harmoPoniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzęcin, który będzie obowiązywał w okresie styczeń - luty 2024 roku. Firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin jest REMONDIS KRAKÓW SP. Z O. O., Biuro Tarnów, ul. Chemiczna 113, 33 – 100 Tarnów.

pdfHARMONOGRAM_ODPADY_STYCZEN_-_LUTY_2024.pdf587.88 KB

Czytaj całość materiału…
 
ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W BORZĘCINIE (PSZOK) PDF Drukuj Email

1. Na terenie gminy Borzęcin prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w msc. Borzęcin Górny 586 j - (siedziba Firmy „MEGAMOT”)

2. Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • Wtorek - od godz. 8:00 do 16:00
 • Czwartek - od godz. 8:00 do 16:00
 • Sobota - od godz. od godz. 8:00 do 13:00
 • Telefon kontaktowy: 885-444-222

3. Do PSZOK dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Borzęcin. Na PSZOK-u nie są przyjmowane żadne odpady pochodzące od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, te podmioty są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

4. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • punkt przyjmuje odpady dostarczone od mieszkańców Gminy Borzęcin,
 • przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów,
 • punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie,
 • odbiór odpadów komunalnych w PSZOK potwierdzany jest przez upoważnionego pracownika punktu.

5. Zakres świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • papier,
 • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • tekstylia i zużyta odzież,
 • przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  i strzykawek,
 • odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory i chemikalia),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady – (dot. nieruchomości, które nie zadeklarowały kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - (w ilości 500 kg/rok/gospodarstwo).
 
Szanowni Mieszkańcy! PDF Drukuj Email

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Należy więc zadbać o to, aby:

- pojemnik nie był uszkodzony,

- elementy transportowe pojemników: uchwyty lub kółka były kompletne i sprawne,

- zaczepy umożliwiające mechaniczny rozładunek pojemnika do śmieciarki były kompletne,

- pojemniki posiadały klapy zabezpieczające wnętrze przed opadami atmosferycznymi.

Jeśli Państwa pojemniki nie spełniają wyżej wymienionych wymogów pracownicy firmy, zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, mogą odmówić wykonania usługi.

Czytaj całość materiału…
 
UWAGA! Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Borzęcin na okres marzec - grudzień 2023 roku PDF Drukuj Email

garbage 157110 640Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzęcin, który będzie obowiązywał w okresie marzec - grudzień 2023 roku. Od 1 marca br. firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin będzie REMONDIS KRAKÓW SP. Z O. O., Biuro Tarnów, ul. Chemiczna 113, 33 – 100 Tarnów.

pdfGMINA_BORZECIN_-_HARMONOGRAM_mieszkancy.pdf138.07 KB

Czytaj całość materiału…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin ( marzec 2022 - luty 2023) PDF Drukuj Email

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzęcin na miesiące: marzec - grudzień 2022 r. oraz styczeń - luty 2023 r. W tym okresie firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin będzie firma CONTEKO Sp. z o.o, ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów.

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH173.91 KB

Czytaj całość materiału…
 
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borzęcin w miesiącach styczeń - luty 2022 roku PDF Drukuj Email

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzęcin w miesiącach styczeń - luty 2022 roku.

pdfŁĘKI277.35 KB
pdfBIELCZA, WARYŚ277.26 KB
pdfBORZĘCIN DOLNY278.45 KB
pdfBORZĘCIN GÓRNY277.23 KB
pdfPRZYBORÓW277.2 KB

Czytaj całość materiału…
 
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borzęcin (marzec, kwiecień 2021) PDF Drukuj Email

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Borzęcin na miesiące: marzec, kwiecień br. W tym okresie firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin będzie firma CONTEKO Sp. z o.o, ul. Woleńska 15, 33-130 Tarnów.

Przechwytywanie-harmonogrammarzeckwiecien

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2020 PDF Drukuj Email

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące lipiec – grudzień 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu do godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się również właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfBielcza, Waryś128.41 KB

pdfBorzęcin Dolny, Jagniówka128.33 KB

pdfBorzęcin Górny127.63 KB

pdfŁęki126.4 KB

pdfPrzyborów127.67 KB

Czytaj całość materiału…
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Borzęcin nr XII/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 grudnia 2019 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uchwały Rady Gminy Borzęcin nr XII/108/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information