Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Przyborów

DSC 9137Druhny i Druhowie z OSP Przyborów mają powody do satysfakcji. To co przez lata było nieosiągalnym marzeniem, staje się faktem. Niebawem do jednostki trafi fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Scania wraz z wyposażeniem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Borzęcin reprezentowana przez wójta Janusza
Kwaśniaka oraz skarbnik Joannę Baczyńską podpisała umowę z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z Bielska- Białej na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa ciężkiego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie”. Koszt zakupu pojazdu zamyka się kwotą 2 milionów 184
tysięcy 972 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 miliona 807 tysięcy 602 złotych. Termin wykonania zamówienia - dostawy wozu upływa na przełomie sierpnia i września 2024 roku.

W ramach zamówienia dostarczony zostanie fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania. Jest to pojazd z napędem 4×4, z silnikiem o mocy 331 kW. Pojazd wyposażony będzie w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz układ wodno-pianowy składający się z zbiornika środków gaśniczych, autopompy, dozownika środka pianotwórczego, zwijadła szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego oraz systemu zraszania podwozia.

Dodatkowo pojazd posiadać będzie wyciągarkę o napędzie elektrycznym oraz pneumatycznie wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Na pojeździe zamontowane zostanie wyposażenie podręczne, tj. m.in.: zestaw do ratownictwa drogowego, kamera termowizyjna, aparat powietrzny, zestaw ratownictwa wysokościowego, agregat prądotwórczy.

- Zakup samochodu dla jednostki stał się możliwy dzięki profesjonalnie przygotowanemu wnioskowi do funduszu oraz wsparciu i rekomendacji Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka. Modelowa współpraca przyniosła oczekiwane efekty - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Ale to nie koniec dobrych informacji dla jednostki w Przyborowie. Dzięki wsparciu Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Wojciecha Skrucha Gmina Borzęcin otrzymała dofinansowanie z programu Małopolskie OSP na remont remizy i zakup nowego sprzętu pozyskując na ten cel maksymalne możliwe kwoty, określone programem, za co serdecznie w imieniu druhen i druhów dziękuję.

W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się w remizie OSP w Przyborowie wzięli udział: Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Prokurent w firmie SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o. Tomasz Króźlak, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, Z-ca
Wójta  Tadeusz Żurek, Skarbnik Joanna Baczyńska, Inspetor ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Marta Latocha, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania oraz Druhny i Druhowie z Sebastianem Ślósarzem, Prezesem Jednostki na czele.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

11Festiwal „Polska od Kuchni” to prawdziwe święto smaków, które zaprasza wszystkich miłośników polskiej kuchni na niezapomnianą podróż po regionalnych tradycjach kulinarnej Polski.

Festiwal stanie się areną dla najlepszych kucharzy, pasjonatów kulinarnych oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kulinarne horyzonty. Na odwiedzających czekają liczne stoiska z regionalnymi przysmakami, warsztaty kulinarno-edukacyjne, degustacje potraw przygotowywanych na żywo oraz wiele innych atrakcji.

Te wyjątkowe wydarzenie rusza w Polskę już po raz czwarty, tym razem z Menu Wolności oraz nową Ambasadorką – Katarzyną Bosacką.

Menu Wolności to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. To właśnie przy stole i wspólnym posiłku następuje największa integracja.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów oraz dla wystawców dostępne są na stronie festiwalu pod linkami:

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow--formularze-s6106

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-kgw--formularz-s6144

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-ogolni--formularz-s6145

Wybory Miss Wdzięku

W tym roku Konkursom Miss Wdzięku przewodzić będzie motyw kwiatowy.

To przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. 
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący w motywu przewodniego – wianki, bukiety, suknie w kwietne wzory - wszystkie chwyty dozwolone. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss od 18 do 45 lat oraz Miss 45+.

Pragniemy stworzyć niezapomnianą atmosferę, pełną dobrej zabawy, przyjaźni i wspólnoty, gdzie każda uczestniczka będzie miała szansę zabłysnąć a także zdobyć uznanie jury oraz publiczności.
Niech Wasza charyzma i wdzięk zjednają serca wszystkich obecnych na tym wyjątkowym wydarzeniu.

Miss Wdzięku to nie konkurs piękności, lecz wyraz szacunku dla różnorodności i indywidualizmu każdej kobiety.

Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody finansowe.

Wystawcy:

Koła nie biorące udziału w konkursach, również mogą zaprezentować się na Festiwalu. Organizatorzy dają możliwość pokazania swojej działalności – rękodzieła, śpiewu, wyśmienitego regionalnego jedzenia i wszystkiego, czym tylko możecie się pochwalić. Niech ludzie zobaczą, jak pomysłowe, zaradne i przedsiębiorcze są kobiety z kół gospodyń wiejskich. Do udziału w festiwalu zaproszeni są również regionalni wystawy nie zrzeszeni w kołach gospodyń wiejskich, rękodzielnicy i twórcy chcących zaprezentować swoje produkty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu "Polska od Kuchni", aby wspólnie odkrywać bogactwo polskiej kuchni i cieszyć się smakiem prawdziwej tradycji kulinarnej. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie aromatów, którymi nasza kuchnia stoi.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 29 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nabór ofert konkursowych z budżetu WM w obszarze promocji i organizacji wolontariatu

plakat

Trwa nabór wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu. Oferty można składać do 5 kwietnia br.

W tym roku, konkurs został podzielony na dwa priorytety i do podziału jest aż 600 tys. złotych!

Priorytet I Promocja i organizacja wolontariatu w regionie. Zadania w ramach priorytetu I będą realizowane w formie wsparcia i zostaną dofinansowane działania polegające na:

 • Wzmacnianiu organizacji/instytucji współpracujących z wolontariuszami oraz rozwoju wolontariatu kompetencji;
 • Edukacji z zakresu wolontariatu;
 • Realizacji kampanii społecznej;
 • Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom Małopolski, w tym minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na jakość zdrowia i życia mieszkańców.

Priorytet II Badanie kondycji wolontariatu w małopolskich organizacjach pozarządowych. Zadanie w ramach priorytetu II realizowane będzie w formie powierzenia i dotyczyć będzie m.in.:

 • Poznanie charakterystyk i profili wolontariuszy angażujących się w działania małopolskich organizacji pozarządowych o różnych profilach działalności;
 • Poznanie i lepsze zrozumienie organizacji pozarządowych korzystających i nie korzystających z wolontariuszy – ich potrzeb, motywacji do angażowania wolontariuszy, doświadczeń itp.;
 • Poznanie i lepsze zrozumienie wolontariuszy – ich motywacji do zaangażowania społecznego, potrzeb, doświadczeń, obaw itp.;
 • Określenie potrzeb organizacji pozarządowych niezbędnych do rozwoju wolontariatu w organizacjach pozarządowych;
 • Zidentyfikowanie ograniczeń związanych z angażowaniem wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowych zarówno z punktu widzenia wolontariuszy jak i organizacji pozarządowej;
 • Rekomendacje dla działań / nowych przedsięwzięć, które mogłyby zostać podjęte przez samorząd województwa małopolskiego, w celu rozwoju wolontariatu w organizacjach pozarządowych.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych).

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 05.04.2024 r.
 • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 05.04.2024 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze ofert/y i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w Biuletynu Informacji Publicznej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Borzęcin na lata 2024-2028

herb-nOgłoszenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Borzęcin na lata 2024-2028.

II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 marca 2024 r.
Termin zakończenia konsultacji: 29 marca 2024 r.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w wyżej określonym terminie do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin, 32 – 825 Borzęcin 583g, fax: 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Plakat 2024 SnS 1200x1700

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
Małgorzata Modzelewska – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 125 62 44
Izabela Sarba – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 125 62 41
Karol Wasiewicz – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 22 125 62 45

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Warsztaty wielkanocne pn. „Palmy, stroiki, babki wielkanocne” w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie

warsztaty

Wzorem lat ubiegłych, dbając do zachowanie i kultywowanie bogatych tradycji wielkanocnych, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie serdecznie zapraszają na warsztaty wielkanocne pn. „Palmy, stroiki, babki wielkanocne”.

Zajęcia bezpłatne, zorganizowane przy wsparciu wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, w Domu Kultury w Borzęcinie.

Program warsztatów:

 • Palma wielkanocna – 20 marca 2024r. (środa) – godz. 12.30
 • Stroik świąteczny – 21 marca 2024r. (czwartek) – godz. 12.30
 • Koszyczek kurka i pokaz pieczenia babki wielkanocnej – 25 marca (poniedziałek) – godz. 12.30

Przypominamy także, że na jutro (wtorek 19 marca) od godz. 15:00 w Domu Kultury w Borzęcinie zapraszamy wszystkich (dzieci, młodzieży i osoby dorosłe) którzy chcą się sprawdzić w sztuce tworzenia kraszanek (metoda rytownicza).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na dyżur pracowników ZUS i NFZ w Borzęcinie

zdjecie swiadczenie wspierajaceGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie Zaprasza na dyżur przedstawicieli ZUS oraz NFZ dotyczący świadczenia wspierającego, który odbędzie się w dniu 20 marca br. w godzinach 10:00-13:00 w Budynku Wielofunkcyjnym (Remiza OSP) w Borzęcinie Górnym.

W trakcie pełnionego dyżuru ekspert tarnowskiego Oddziału ZUS udzieli informacji:

- komu przysługuje świadczenie i jak je uzyskać,
- kiedy i jak można składać wniosek do ZUS,
- w jaki sposób będziemy wypłacać świadczenie wspierające,
- jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego.

Mieszkańcy będą mogli także skorzystać z konsultacji specjalistów NFZ w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej.

Doradcy NFZ wyjaśnią jak:

- tworzyć zdrowy jadłospis z portalem diety.nfz.gov.pl,
- aktywować Internetowe Konto Pacjenta,
- korzystać z bezpłatnych aplikacji MojeIKP, mojeFizjo+.

Podczas konsultacji będzie można również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz dowiedzieć się jak:

- załatwić sprawę bez wychodzenia z domu przez wideo spotkanie z e-Doradcą,
- skorzystać z „cichej godziny”,
- zarezerwować wizytę w celu wykonania podstawowych pomiarów w „kiosku profilaktycznym”.

ZAPRASZAMY!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Poradnik wyborcy na Wybory Samorządowe 2024 roku

Poradnik wyborcy 2024Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia, czyli za niewiele ponad trzy tygodnie. Publikujemy „Poradnik wyborcy. Wybory samorządowe 2024" przygotowany przez dr Magdalenę Wrzalik, a w nim wszystko, co potrzebne, by oddać ważny głos w każdych okolicznościach. Polecamy!

CZYTAJ PORADNIK W PDF

Kto może głosować w wyborach samorządowych? Kto jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców? Jak zagłosować w miejscu stałego zamieszkania, a jak poza nim? Kiedy obwodowa komisja wyborcza może dopisać wyborcę do spisu wyborców w dniu wyborów? Kto posiada bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania? Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Jakie są ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat? Kiedy i jak można zagłosować przez pełnomocnika? Komu przysługuje prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego?

Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdują się w „Poradniku wyborcy. Wybory samorządowe 2024 roku” autorstwa Magdaleny Wrzalik.

Zachęcamy do lektury!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

pfron background transparent

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego lub technologii wspomagającej? Twój sprzęt uległ zniszczeniu, został ukradziony lub potrzebujesz nowego? Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek do Wypożyczalni technologii wspomagających. Zrobisz to przez sow.pfron.org.pl

Aktualnie osoby z niepełnosprawnością nie mają zapewnionej dostatecznej dostępności do technologii wspomagających, zwłaszcza do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym mogłyby zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami. Funkcjonujący system zaopatrywania osób z niepełnosprawnością pozwala jedynie na zaopatrzenie w rozwiązania w zakresie podstawowym, którego efektywność jest również ograniczona. Osoby z niepełnosprawnością często także nie wiedzą o wszystkich dostępnych rozwiązaniach technicznych, które mogą wesprzeć ich funkcjonowanie lub skutecznie kompensować skutki ich niepełnosprawności.

Odpowiedzią na te potrzeby jest wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość wypożyczenia potrzebnych im technologii wspomagających lub urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni mają możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo umożliwi to sprawdzenie, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.

Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy Oddziale Małopolskim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Sprzęty, które możesz wypożyczyć:

 • Koncentratory tlenu
 • Łóżka rehabilitacyjne
 • Urządzenia wspomagające słyszenie
 • Linijka brajlowska Brailliant Bl 40 X
 • Drukarka brajlowska Index Basic D V5
 • Powiększalniki przenośne
 • Powiększalniki stacjonarne
 • Program do translacji brajla na czarnodruk
 • Urządzenie do sterowania komputerem PCEye
 • Oprogramowanie wspierające komunikację
 • Zestaw tablet (oprogramowanie w op. Android)
 • Aparaty Słuchowe (nie jest wymagane zlecenie od lekarza)
 • Wózki inwalidzkie elektryczne/ręczne (nie jest wymagane zlecenie od lekarza)
 • Elektryczne napędy w kołach
 • Skutery elektryczny/inwalidzkie
 • Napędy pod wózki inwalidzkie ręczne

Wypożyczenie jest całkowicie bezpłatne, wpłacasz jedynie kaucję zwrotną w wysokości 2% wartości urządzenia. Sprzęt zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres na terenie całej Małopolski.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Górom Cześć! - Posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski

20240302 121632 000Jak podaje oficjalna strona internetowa Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, organizacja została ustanowiona w 1997 roku. Należy do niej prawie 150 tysięcy osób z Polski i zagranicy, ale tych którzy mogą pochwalić się zdobyciem 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju jest tylko niespełna 7 tysięcy. Aby być w tym gronie trzeba pokonać siłą własnych mięśni łączną wysokość ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Czy łatwo tego dokonać? Odpowiedź na to pytanie zależy pewnie od tego, do kogo je kierujemy. Dla osób zakochanych w górach takie wyzwanie to sama przyjemność. Warto zaznaczyć, że w gronie zdobywców KGP są i tacy, którzy dokonali tego kilkanaście razy. Jak jednak powszechnie wiadomo, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok…

Dom Kultury w Borzęcinie był w dniu 2 marca br. miejscem organizacji LXV Międzywyprawowego Posiedzenie Loży Zdobywców Korony Gór Polski. Podczas takich spotkań odbywających się kilka razy w roku w różnych częściach kraju weryfikowane są osiągnięcia wszystkich, którzy deklarują, że zdobyli 28 szczytów najwyższych pasm górskich w kraju. To moment na zaprezentowanie swoich osiągnięć przed specjalną komisją, która je weryfikuje i w trakcie kilkunastominutowej rozmowy potwierdza ich autentyczność. Następnie odbywa się pasowanie ponad stuletnią ciupagą i oficjalne nadanie tytułu Zdobywcy Korony Gór Polski. W Borzęcinie do tego zaszczytnego grona dołączyło prawie 150 osób. Wśród nich były 4 kobiety z gminy Borzęcin: Sabina Gacoń, Agata Gibała, Anna Gurgul oraz Kinga Sworniowska.

- Do wędrowania zachęcił nas wójt Janusz Kwaśniak. Pierwsze wyjazdy w góry organizowane były wspólnie, z koleżankami i kolegami z urzędu, a później już nie trzeba było nas namawiać do kolejnych. Górskie szlaki przemierzamy w prywatnym czasie, głównie w weekendy. Góry są piękne! Można się w nich zatracić, odkrywać ciągle nowe miejsca i spotykać wspaniałych ludzi. Zdobycie kolejnego szczytu jest niezapomnianym przeżyciem i rozbudza pragnienie na następne… Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz prawie niczego do rozpoczęcia takiego wędrowania. Oczywiście czasami było ciężko, pogoda i warunki atmosferyczne nie zachęcały do wycieczki po górach, ale po zdobyciu szczytu satysfakcja jest nie do opisania. Wędrówki zmieniają ludzi, a międzyludzkie więzi budują trwałe relacje – relacjonują nowo mianowane zdobywczynie KGP z gminy Borzęcin.

Dla Janusza Kwaśniaka (który swój tytuł zdobył w listopadzie ubiegłego roku) i wielu zdobywców KGP chodzenie po górach to najlepszy sposób na odpoczynek, znakomita forma spędzania wolnego czasu oraz regenerację sił. - To świetna forma aktywności, która oprócz walorów krajobrazowych i poznawczych, doskonale wpływa na zdrowie i samopoczucie. Moim zdaniem, tylko i wyłącznie w górach można zaznać prawdziwej ciszy, spokoju i kontaktu z naturą – przyznaje wójt, który był inicjatorem wydarzenia.

Członkowie LXV Loży Zdobywców Korony Gór Polski zgodnie przyznają, że międzywyprawowe posiedzenie w Borzęcinie wypadło bardzo dobrze. – Czuliśmy się tu znakomicie. Wszystko było perfekcyjnie przygotowane i dopilnowane, jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy wszystkim, którzy nas wspomogli w organizacji tego wydarzenia: wójtowi Januszowi Kwaśniakowi, dyrektorowi ośrodka kultury Piotrowi Kani oraz wszystkim współpracownikom z GOK, kierownikowi GOPS Katarzynie Ciochoń i paniom z tej instytucji. Nade wszystko dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” które ugościły zarówno członków loży zdobywców, jak i ponad 150 osób, które przyjechały na swoją weryfikację i pasowanie dosłownie z całej Polski, od Podkarpacia i Dolnego Śląska, przez centrum Polski aż po Mazury i Pomorze – przyznaje Izabela Lis, prezes Klubu Zdobywców KGP, zachęcając jednocześnie wszystkich do górskich wędrówek.

- To doskonała forma promocji gminy, a zarazem element popularyzacji pieszej turystyki górskiej, jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji, z której coraz więcej osób w naszej gminie korzysta – mówi wójt Janusz Kwaśniak, planujący kolejne wyprawy w góry.

Jak przyznają uczestnicy gali, góry łączą ludzi niezależnie od wieku, płci czy przekonań. Są spoiwem różnych charakterów, uczą odpowiedzialności za drugiego człowieka, samoorganizacji, pozwalają się zmierzyć ze swoimi słabościami i znakomicie spędzić czas. Jedne skrywają tajemnice geologiczne, a inne posiadają cudowną florę i faunę. O każdej porze roku wyglądają inaczej.

Czytającym to pozostaje tylko uczynić ten przysłowiowy pierwszy krok... A więc „Cześć górom” i do zobaczenia na szlaku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Warsztaty kulinarne Pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Borzęcinie Dolnym

429765424 735435115383748 9089460212739367531 n 780x470W środę 6 marca br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Dolnym odbyły się warsztaty kulinarne Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Borzęcin, Radłów oraz Szczurowa pn. „Gotowanie z doświadczonym kucharzem”. Poprzedziła je prelekcja Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch dot. możliwości pozyskiwania środków z funduszy Województwa Małopolskiego na realizację zadań i przedsięwzięć prowadzonych przez KGW. W ramach wydarzenia odbył się „Konkurs pierogów”.

– Gratuluję Paniom z Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Zdolniacy pomysłu, kreatywności i fantastycznej organizacji wydarzenia – mówi Janusz Kwaśniak wójt Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Kobiety w centrum uwagi". Panie z Gminy Borzęcin świętowały Dzień Kobiet w Przyborowie

20240307 183251 000Dzień Kobiet to międzynarodowe święto, które obchodzi się każdego roku w wielu krajach na całym świecie. Tego dnia ukłony i życzenia ze strony mężczyzn wędrują do wszystkich Pań, bez względu na podziały narodowościowe, kulturę czy poglądy. Wielu Panów decyduje się podarować kobietom z najbliższego otoczenia piękny prezent, aby wyrazić swoje uczucia, wdzięczność i uznanie.

W czwartek, 7 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Panie z terenu gminy Borzęcin celebrowały swoje święto w Przyborowie. Wśród licznie zgromadzonych kobiet byli również obecni mężczyźni: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, którzy obdarowali zgromadzone kobiety kwiatami, upominkami oraz wspaniałymi życzeniami.

Podczas spotkania swoje talenty teatralne zaprezentowały Panie z Rady Rodziców ZSP w Przyborowie oraz Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Licznie zgromadzona publiczność mogła przenieść się wyobraźnią na deski teatru, gdzie zaprezentowano spektakle komediowe „Randka w ciemno” oraz „Spotkanie po latach”. Wspaniałe występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a widzowie ocierali łzy radości z twarzy.

W trakcie spotkania Panie mogły również dowiedzieć się, jak dbać o siebie dzięki wykładowi kosmetolog Kornelii Tabor, która nieodpłatnie udzieliła cennych wskazówek na temat pielęgnacji skóry twarzy.

Jednym z punktów wydarzenia była prelekcja Pań z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej, które przybliżyły pojęcie przemocy, a także przedstawiły informację o możliwościach udzielenia instytucjonalnego wsparcia.

Po zakończeniu wykładów i części artystycznej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie Katarzyna Ciochoń, zaprosiła zgromadzone Panie na wspaniały poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie, Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy „Zdolniacy” z Borzęcina Dolnego oraz Gminny Klub Senior+.

Do dyspozycji uczestniczek imprezy była fotobudka, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ufundowana jako prezent przez lokalnych sponsorów.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego święta. Wasze zaangażowanie, wkład pracy oraz poświęcony czas zaowocowały radosnym wieczorem dla ponad 150 kobiet – mówi Katarzyna Ciochoń.

Organizacja Gminnego Dnia Kobiet nie byłaby możliwa bez Wspaniałych Pań, które odgrywają w każdym przedsięwzięciu i inicjatywie niezwykle ważną rolę. Słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie wydarzenia kieruję na ręce głównych organizatorek imprezy: Katarzyny Ciochoń, Judyty Piwowarczyk i Ilony Siemińskiej. Ten wspaniały wieczór niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci uczestników imprezy. Dziękuję Wszystkim Paniom za obecność, miłe gesty i setki cudownych uśmiechów – komentuje wójt Janusz Kwaśniak.

Kolejny Dzień Kobiet za rok, ale po drodze czeka nas wiele wspaniałych wydarzeń będących okazją do wspólnych spotkań i zabawy. Pomysłów i kreatywności organizatorkom wydarzenia nie brakuje.

Imprezę wsparli: Meblo-Mix Robert Łąpieś, Mirosław Janisz - przewóz osób, Tomasz Ciochoń - zakład wulkanizacyjny Tom-Gum, Zakład Pogrzebowy Tadmar Borzęcin, Firma Usługowa Adam Janik Borzęcin, Sklep Hit-Pol Marcin Matys, Łukasz Polek- Turystyka, Tomasz Borowiec - Tom Art.

Organizatorzy wydarzenia: Wójt Gminy Borzęcin, Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie, Klub Senior+ Borzęcin, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Zdolniacy” Borzęcin Dolny.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy po odbiorze

DSC 8721We wtorek 20 lutego br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na inwestycji pn. „Modernizacji Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy”. Zadanie zrealizowała Firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina, a wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 1 miliona 334 tysięcy 419 złotych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości zadania tj. 1 miliona 200 tysięcy 977 złotych. Pozostałe 10% tj. kwota 133 tysiące 442 złote to środki własne Gminy Borzęcin.

- W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizację kotłowni (m.in. wymianę pieca i zasobnika c.w.u.), wymieniono urządzenia klimatyzacji budynku, doposażono zaplecze kuchenne oraz wykonano pomieszczenie chłodni - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin - Ponadto zrealizowano prace polegające na malowaniu budynku, renowacji parkietu w sali wielofunkcyjnej, konserwacji pokrycia dachowego w tym: malowanie, wymiana rynien i rur spustowych oraz uzupełnieniu obróbek blacharskich i odświeżeniu elewacji.

W ramach doposażenia kuchni zakupiono i zainstalowano m.in.: piec konwekcyjno-parowy 5xGN z systemem mycia i podstawą, zmywarkę kapturową do naczyń, stół załadowczy ze zlewem i półką do zmywarki, stół wyładowczy z półką do zmywarki, zmiękczacz półautomatyczny o wydajności 1950 l, kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem, taboret gazowy, patelnię elektryczną uchylną, stół centralny z 2-półkami jezdny, stół z blokiem 2 szuflad, umywalkę z wyłącznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem mydła, stół - szafkę przelotową w formie drzwi suwanych z dodatkowym opuszczanym blatem, basen 1-komorowy, regał perforowany 4-półkowy na stopkach regulowanych, stół ze zlewem, szafę przelotową, stół z szafką, szafę mroźniczą, szafę chłodniczą, regał magazynowy 4-półkowy, szafę BHP z przegrodą, regał jezdny pojedynczy na pojemniki GN 1/1, regał modułowy wolnostojący, komorę chłodniczą z płyty warstwowej pokrytej blachą stalową wraz z urządzeniami chłodniczymi i wózek kelnerski.

W trakcie realizacji zadania, celem prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy, poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu podjęto decyzję o wprowadzeniu robót dodatkowych. Wykonano m.in.: poprawę mocowania pokrycia dachowego poprzez wkręcenie dodatkowych wkrętów, wymianę i uzupełnienie śniegołapów oraz wymianę i uzupełnienie podbitki pod okapem, demontaż zewnętrznych krat okiennych, demontaż luźnych i odspojonych fragmentów tynków zewnętrznych na termoizolacji ze styropianu i uzupełnienie nową wyprawą elewacyjną, uzupełnienie profili narożnych na elewacji, wymianę parapetów zewnętrznych z blachy stalowej, remont ciągów pieszych z kostki brukowej poprzez ich przełożenie z uzupełnieniem podbudowy, wymianę skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, wykonanie dodatkowych tynków mozaikowych, wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe, montaż nad grzejnikami półki z płyt z konglomeratów kamiennych, wymianę uszkodzonego osprzętu wod-kan i głowic termostatycznych, wymianę przestarzałych wentylatorów elektrycznych oraz instalację dodatkowych gniazd elektrycznych i lamp. Wartość robót dodatkowych zamknęła się kwotą 141 tysięcy 899 złotych.

- To nie koniec prac związanych z Budynkiem Wielofunkcyjnym w Bielczy. Na Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 marca br. zabezpieczyliśmy środki finansowe w kwocie 112 tysięcy 800 złotych na doposażenie obiektu w niezbędne wyposażenie, w ramach którego planuje się: zakup 150 sztuk krzeseł bankietowych, remont mechanizmu obsługi sceny, zakup i montaż nowych, ognioodpornych kotar do sali głównej, zakup 61 sztuk rolet tekstylnych w zabudowie, z prowadnicami i montażem dla 13 pomieszczeń budynku, zakup 6 sztuk moskitier ramkowych z montażem na kwaterze do pomieszczeń kuchennych, firan do sali głównej oraz pomieszczenia małej sali, 30 sztuk obrusów na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych, pojemników gastronomicznych ze stali nierdzewnej GN 1/1 do pieca konwekcyjnego oraz doposażenie kuchni w drobny sprzęt - informuje wójt Kwaśniak.

Ponadto dla potrzeb pomieszczenia po poczcie wykorzystywanego przez Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją”, Klub 50+ oraz Sołtysa Wsi zakupione zostaną m.in.: aneks kuchenny, biurko z dostawką, fotel, trzydrzwiowa szafa zamykana oraz stół szwedzki na kółkach. Do świetlicy GOK trafi stół do tenisa stołowego, a w holu zamontowane zostaną wieszaki.

Budynek zostanie oddany do użytku z początkiem kwietnia.

Zobacz fotorelację z realizowanego w pierwszych dniach lutego finiszu prac oraz odbioru końcowego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Podpisano umowę na dostawę nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęki

DSC 9289We wtorek 27 lutego br., w Remizie OSP Łęki podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa średniego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach”. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma WISS SAMOCHODY SPECJALNE z Bielska-Białej. Wartość umowy to kwota 1 milion 947 tysięcy 705 złotych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 miliona 611 tysięcy 314 złotych. Termin wykonania zamówienia to 190 dni od dnia podpisania umowy. Nowy wóz strażacki spodziewany jest w jednostce na przełomie sierpnia i września.

W ramach umowy dostarczony zostanie fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Scania typ DC09. Jest to pojazd z napędem 4×4, napędzany silnikiem o mocy maksymalnej 360 KM. Samochód wyposażony będzie w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, autopompę pożarniczą dwuzakresową, automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Do tego w ramach układu wodno-pianowego zainstalowane m.in. zostaną: wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia z prądownicą wodno-pianową oraz dachowe działko wodno-pianowe. Dodatkowo pojazd posiadać będzie pneumatycznie wysuwany, obrotowy maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Na pojeździe zamontowane zostanie wyposażenie podręczne, tj. m.in.: pilarka, przecinarka, prądownica, kurtyna wodna, turbowentylator, agregat prądotwórczy.

Umowę ze strony zamawiającego - Gminy Borzęcin podpisali: Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin oraz Joanna Baczyńska Skarbnik Gminy, a ze strony wykonawcy Bartosz Ficoń - Kierownik Sprzedaży Krajowej firmy WISS SAMOCHODY SPECJALNE.

W uroczystości wzięli udział: Druhny i Druhowie OSP Łęki z Prezes jednostki Aleksandrą Grucelą, Wiceprezesem Pawłem Kołodziejem i Naczelnikiem OSP Krzysztofem Wojasem na czele, Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Z-ca Wójta Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek, Skarbnik Gminy Borzęcin Joanna Baczyńska, Inspektor ds. zamówień publicznych w UG Borzęcin Marta Latocha, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, reprezentująca miejscowość Łęki Radna Rady Gminy Borzęcin Maria Kamysz oraz Sołtys Wsi Anna Koczwara.

- Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch za konstruktywną współpracę z samorządem Gminy Borzęcin, która owocuje m.in. bardzo ważnymi inwestycjami w bezpieczeństwo Mieszkańców. Dzięki rekomendacji i wsparciu naszych działań ze strony Panów Posła i Wiceprzewodniczącego pozyskaliśmy środki w ramach których kupujemy nowy samochód, sprzęt i umundurowanie dla OSP Łęki oraz modernizujemy wielofunkcyjny obiekt służący mieszkańcom i strażakom - mówi Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin.

To kolejny pojazd, który trafi do miejscowej OSP. W grudniu 2023 roku, jednostka wzbogaciła się o lekki samochód ratowniczo - gaśniczy. Ponadto za kilka tygodni ruszą prace budowlane związane z przebudową i rozbudową remizy, w wyniku czego powstanie funkcjonalny obiekt wielofunkcyjny. Nowy budynek zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2025 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga! Atrakcyjne działki na sprzedaż

GRAFIKA MARZEC

Urząd Gminy Borzęcin zachęca do zapoznania się z ogłoszeniami nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy.

 1. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 595 w Przyborowie dostępne jest TUTAJ
 2. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 591/2 w Przyborowie dostępne jest TUTAJ
 3. Wykaz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1583/11 w Łękach przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dostępny jest TUTAJ
 4. Wykaz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3 w Borzęcinie przeznaczonej do dzierżawy dostępny jest TUTAJ
 5. Wszelkie informacje o wynikach przetargów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzęcin w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w przetargach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin, drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr tel. 14 684 63 70 wew. 20.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Otwarcie Domu Strażaka w Borzęcinie Dolnym

110 lutego bieżącego roku w Borzęcinie Dolnym nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Strażaka. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Ochotnicza Straż Pożarna w Borzecinie Dolnym, Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Zdolniacy”, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Skruch Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa, samorządowcy różnych szczebli, strażacy, działacze społeczni.

Po uroczystym podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie gości. Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu. Wszyscy zebrani przeszli do wielofunkcyjnej Sali i Wójt Janusz Kwaśniak zaprezentował historię realizacji inwestycji. W kolejnej części uroczystości odbyły się podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania nowego budynku. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości.

Na podsumowanie tych pięknych chwil dla Borzęcina Dolnego wystąpiły dzieci i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. W pierwszej części przedstawienia zespół Borzęckie Słowiki uroczyście, dwugłosowo wykonał piosenkę „Jedzie, jedzie straż pożarna”. Słowiki wystąpiły w składzie: Dawid Bieniek, Górka Kamil, Nowak Amelia, Banaś Wiktoria, Czaja Amelia, Duda Wiktor, Maj Patrycja, Płachno Radosław, Pyzik Karolina, Czaja Magdalena, Czesak Maja, Siudut Aleksandra, Janeczek Dawid, Martyńska Oliwia, Bieniek Joanna, Holubchenko Yuliia, SokolenkoIhor, Szafraniec Damian. Na organach grała Joanna Bieniek. Następniemłodzież szkolna przygotowana przez nauczycieli: Grażynę Fudalej, Dagmarę Kobos i Wiktorię Nykiel – Prządę zaprezentowała inscenizację pt. „O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży”. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odtworzyli przydzielone im role, zaprezentowali umiejętności aktorskie i wokalne. Dzieci przybliżyły zebranym ważną rolę straży pożarnej w miejscowości oraz zachęcały młodzież do zaangażowania się w szeregi OSP.W inscenizacji wystąpili uczniowie: Kamil Górka, Aleksandra Siudut, Radosław Płachno, Oliwia Martyńska, Julia Holubchenko, Damian Szafraniec, Joanna Bieniek, Adrian Czaja. W kolejnym punkcie akademii, piosenkę „W Borzęcinie stanął w ogniu dom” zaśpiewały Borzęckie Słowiki. Na instrumentach perkusyjnych grały: Wiktoria Banaś i Patrycja Maj. Następnie uczniowie klasy II i III pod opieką Anny Mróz wykonali taniec "Bella ciao". Wspaniały taniec zaprezentowali: Kamil Górka, Radosław Płachno, Wiktor Duda, Amelia Czaja, Karolina Pyzik, Patrycja Maj, Wiktoria Banaś, Aleksandra Siudut, Magdalena Czaja, Maja Czesak. Na zakończenie części artystycznej dzieci przedszkolne pod opieką Marioli Barańskiej oraz Anny Pierzchały wkroczyły do Sali i pięknie zatańczyły oraz zaśpiewały piosenkę „Strażak”. Przedszkolaki, które uatrakcyjniły śpiewem i tańcem uroczystość to: Bieniek Julia, Czaja Wojciech, Czarny Adam, Czernek Lilianna, Czesak Julia, Duda Nikola, Janczura Kacper, Janowski Kacper, Kapa Jowita, Kapa Tomasz, Lipchardt Oskar, Martyński Marcel, Nowak Nikola, Oleksy Antoni, Rzepka Franciszek, Siudut Anita, Świątek Karol, Zieliński Aleksander. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym została nagrodzona gromkimi brawami przybyłych gości. Przedstawienie w ciepłych słowach podsumowała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażając słowa uznania dla dzieci, uczniów i opiekunów. Pani Marta wręczyła występującym pamiątkowe breloczki.

Ostatnim punktem uroczystości otwarcia budynku był poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Serdecznie dziękuję dzieciom, uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, przygotowanie i zaprezentowanie części artystycznej, która ubarwiła uroczystość otwarcia Remizy. Gratuluję wszystkim współorganizatorom tak pięknego wydarzenia. Moją ogromną wdzięczność kieruję pod adresem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania nowego, wspaniałego budynku. Bardzo się cieszę, że w ostatnich latach nastąpiły duże zmiany w centrum Borzęcina Dolnego. Nasza mała Ojczyzna pięknieje. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym będzie miał do dyspozycji dużą, wielofunkcyjną Salę podczas różnorodnych uroczystości. Z pewnością nowo otwarty budynek wpłynie na rozwój całej miejscowości – podsumowała Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Otwarto nowy Oddział Przedszkolny w Przyborowie

DSC 9714W piątek, 1 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie otwarto nowy, trzeci oddział przedszkolny. Dzięki realizacji inwestycji zwiększyła się liczba miejsc w placówce, co pozwala na przyjęcie wszystkich zgłoszonych w naborze dzieci. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego to jeden z priorytetów samorządu gminy Borzęcin. Dlatego, od pierwszego września br. także w Borzęcinie uruchomiony zostanie kolejny oddział w przedszkolu, który stworzy nowe miejsca, również dla 2,5 latków.

- Realizacja inwestycji w naszej szkole była wielkim wyzwaniem technicznym. Od kwietnia ubiegłego roku trwały intensywne prace nad wygospodarowaniem sali, która dzięki modernizacji i przebudowie mogłaby spełnić wszystkie wymogi przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Borzęcin Pana Janusza Kwaśniaka za kwotę 108 tysięcy 968 złotych wykonano niezbędne prace budowlane, zaadaptowano i wyremontowano salę lekcyjną oraz łazienki - mówi Paulina Chrabąszcz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie. - Dodatkowo wykonano wyjście ewakuacyjne wraz z zewnętrznymi schodami oraz klimatyzację w pomieszczeniu przedszkolnym.

Nowy oddział jest nowoczesny, funkcjonalny i bezpieczny. Do sali przedszkolnej zakupiono m. in.: meble, żaluzje, zabawki, sprzęt audio-wizualny i komputerowy za kwotę 36 tysięcy złotych. W realizację zadania zaangażowała się również Rada Rodziców z Paniami Judytą Piwowarczyk i Iloną Siemińską na czele, która z pozyskanych dzięki swojej aktywności środków wyposażyła powstający oddział w materiały biurowe i papiernicze.

- Gratuluję Pani Dyrektor, Radzie Rodziców i Mieszkańcom tej inwestycji. Dzięki bardzo dobrej współpracy i synergii w działaniu, mimo trudności w zakresie wygospodarowania i adaptacji odpowiednich pomieszczeń spełniających wymogi przepisów dla tego typu obiektów uzyskaliśmy oczekiwany efekt, a oddział przedszkolny zyskał wyposażenie na miarę XXI wieku - komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Niech służy społeczności Przyborowa, rozwijając wiedzę i umiejętności najmłodszych Mieszkańców tej miejscowości.

Honory gospodarzy uroczystości Otwarcia Oddziału Przedszkolnego pełnili: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Paulina Chrabąszcz, natomiast listę zaproszonych gości otwierał Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie Zbigniew Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, dotychczasowy Zastępca Wójta Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ciochoń, Ksiądz Proboszcz Antoni Wolak, Przewodnicząca Rady Rodziców Judyta Piwowarczyk. W oficjalnym otwarciu i prezentacji nowo wyremontowanego pomieszczenia uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Gminy Borzęcin: Beata Rędzina, Joanna Żurek, Kazimierz Sobota oraz Józef Chruściel - a także dzieci, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

Część oficjalna piątkowej imprezy odbyła się w hali sportowej szkoły. W programie znalazły się okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości a następnie grupa „Bystrzaków” zabrała wszystkich zgromadzonych w „Wielką Podróż z Przedszkolakami”. Po wspaniałych występach przygotowanych przez Panią Ilonę Siemińską oraz Panią Martę Pudełek wszystkie przedszkolaki otrzymały słodki prezent, który w imieniu swoim oraz Wójta Gminy Borzęcin wręczył Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Pan Czesław Małek. Następnie młodsze grupy wraz z opiekunami wróciły do swoich sal. W grupie „Smyków” odbyło się symboliczne pasowanie na przedszkolaka nowych dzieci, które od 1 marca stały się częścią przedszkolnej rodziny.

Zaproszeni goście, rodzice oraz dzieci z grupy „Bystrzaków” przeszli do nowo oddanej sali. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali – Dyrektor Szkoły Paulina Chrabąszcz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Wizytator Kuratorium Oświaty Zbigniew Nowak oraz Lenka Duda.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

EFC 2024 bannery 2

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najlepszych liceach i technikach w Polsce.

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
 • Wiemy, żeznajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie, pracujemy z nimi metodą tutoringu i Indywidualnego Planu Rozwoju. Wspieramy ich finansowo w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1900 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednej ze szkół, w których realizowany jest program Horyzonty.

Rekrutacja trwa do 31 marca!

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty, na Instagramie i TikToku: @stypendium_horyzonty.

Więcej informacji udziela Łukasz Krzemiński, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 696637216

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bawić się, uczyć, dobrze spędzać czas - Podsumowano Ferie 2024

WISNICZ 09„Zostaw telefon w domu – baw się z nami” - to hasło było myślą przewodnią tegorocznych Ferii Zimowych z GOK i GBP w Borzęcinie. Na ten czas, wolny od nauki, został stworzony plan zajęć mający na celu profilaktykę przeciw uzależnieniom dzieci i młodzieży od telefonu, komputera, internetu i wszelkich mediów społecznościowych. Ten ambitny zamysł został zrealizowany przy kumulacji sił pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie przy znacznym wsparciu Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Do działania dołączyły świetlice terenowe GOK, filie biblioteczne z gminy Borzęcin, koło LOK z Bielczy, a także stowarzyszenie „Zdolniacy” z Borzęcina Dolnego.

BAJKOWE OSTATKI 09Pierwszy tydzień ferii rozpoczął się od zajęć taneczno-baletowych prowadzonych przez współpracującą z GOK instruktorkę ze Studia Bajka. Przez dwa dni były to nieodpłatne warsztaty taneczne – otwarte dla wszystkich chętnych, przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych. W tym roku ferie przypadły na okres Wielkiego Postu. Nie było więc tradycyjnego balu, a karnawał pożegnano Bajkowymi Ostatkami – wydarzeniem podczas którego, dzieci bawiły się z animatorami, a organizatorzy częstowali uczestników goframi. Zabawę uprzyjemniły, jak przystało na karnawał, lukrowane pączki podarowane przez Agnieszkę i Adama Rogożów - właścicieli firmy EURO-BAJT.

MAKRAMA 04Z dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców gminy spotkały się zajęcia z wyplatania makramy prowadzone przez Dorotę Zając z Borzęcina. Przy pomocy kolorowego sznurka i kilku najprostszych węzłów, powstały piękne liście, zawieszki przypominające o nadchodzącej wiośnie. Ta niełatwa sztuka zgromadziła w świetlicy 40 uczestników.

XTREME 01W czasie wypoczynku ważny jest także ruch. Wyjazd do tarnowskiego Centrum Zabaw XTREME KIDS spełnił te oczekiwania. Trzygodzinna zabawa w „małpim gaju” sprawiła, że wycieczka była atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla 50-osobowej grupy.

GoKidz1Okazję do dobrej zabawy mieli także uczestnicy wyjazdu do Krakowa zorganizowanego przez GBP w Borzęcinie. Odwiedzono Park Rozrywki GOkidz, gdzie zorganizowano warsztaty pt. „Na tropie krakowskich legend”. Jednak główną atrakcją wycieczki było Muzeum Iluzji „Krakil”. Ciekawe eksponaty, interaktywne doświadczenia, a przede wszystkim niesamowity świat iluzji zainteresował młodych i tych nieco starszych uczestników wyjazdu.

KREGLE 03W programie „feryjnych” rozrywek nie mogło zabraknąć nowości kinowych. Dwa wyjazdy do MCK w Radłowie pozwoliły podziwiać artyzm twórców najnowszej ekranizacji „Akademii Pana Kleksa” i obejrzeć empatyczny, bardzo wzruszający film o przyjaźni dziewczynki z jaguarem pt. „Emma i czarny jaguar”. Ten czas nie był jednak stracony bo zamiennikiem dla „posiadówki” w kinie była rywalizacja podczas gry w kręgle. Z tych wyjazdów skorzystało 100 osób – 2 pełne autokary!

SNAJPER JUNIOR 01Strzelectwo sportowe w gminie Borzęcin ma wielu zwolenników. Również wśród dzieci znalazło się 25 osób, które mimo deszczowej aury wzięły udział w Turnieju Strzeleckim „Snajper Junior” o Puchar Wójta Janusza Kwaśniaka. Turniej skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Emocjonująca rozgrywka wyłoniła po czterech laureatów z dwóch młodszych grup. Byli nimi: z kl.1-3: Stanisław Nosal – 35 pkt., Antoni Nosal – 27 pkt., Olivier Nasiadka – 20 pkt., Błażej Czernek – 19 pkt. Najlepsi z kl.4-6 to: Joanna Mądrzyk – 35 pkt., drugie miejsce i tę samą ilość punktów, ale z niższą celnością zajął Szymon Siudut, a za nim Maksymilian Nasiadka – 29 pkt. i Kacper Zadróż – 26 pkt. W najstarszej grupie (kl. 7-8) zgłosił się tylko jeden uczestnik – Oskar Zabiegała. Tym samym z wynikiem 32 pkt. zwyciężył w zawodach w tej kategorii. Fundatorem pucharów i nagród a także poczęstunku z grilla był patron wydarzenia Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

430028173 25583817287883610 8868286036991793582 n

Z okazji Dzisiejszego Święta, Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom Składam Najserdeczniejsze Życzenia oraz Wyrazy Uznania za bardzo ważną i wartościową, pełnioną społecznie funkcję. To właśnie Wy jesteście najbliżej spraw, które najbardziej nurtują Mieszkańców Sołectw.

Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia z osiąganych celów, wdzięczności za trud i pracę, której efekty służą Wszystkim Mieszkańcom, zdrowia, radości i powodzenia w życiu prywatnym oraz wielu powodów do uśmiechu.


Sołtysi są liderami swoich małych społeczności. W całej Polsce jest ich blisko 40 tysięcy. Funkcję tę sprawują zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Łączy ich wspólna pasja - chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. To właśnie sołtysi są w pewnym sensie pośrednikami pomiędzy mieszkańcami wsi, a urzędami gmin. Dziękujemy Wam za tę pracę i zaangażowanie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information