Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. | imieniny: Renaty, Witolda

Małopolscy Terytorialsi złożą historyczną przysięgę
Małopolscy Terytorialsi złożą historyczną przysięgę.

small syt 5274W niedzielę 14 października o godzinie 11:00 90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złoży na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce przysięgę wojskową. Będzie to pierwsza uroczystość złożenia przysięgi wojskowej w formowanej od stycznia 2018 r. Brygadzie.
Uroczystość w Rząsce powinna zainteresować wszystkich pasjonatów sił zbrojnych i militariów, którzy będą mogli zapoznać się z najnowszym uzbrojeniemi  sprzętem wojskowym, prezentowanym na stoisku Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., obejrzeć wyjątkowy pokaz musztry paradnej, a także osobiście porozmawiać z żołnierzami.
Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej wzruszających wydarzeń w życiu każdego żołnierza. W Wojskach Obrony Terytorialnej żołnierski obowiązek służby Rzeczypospolitej łączy się z obowiązkiem stania na straży bezpieczeństwa swojej Małej Ojczyzny, chronienia i wspierania ludzi, wśród których się żyje, których się zna. Do tego wyjątkowego dnia żołnierze przygotowują się w czasie intensywnego szkolenia podstawowego, zwanego popularnie „szesnastką”.
Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ma za zadanie wdrożenie ochotników, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej, do służby w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Wszyscy uczestnicy muszą opanować szereg umiejętności praktycznych, gdyż ćwiczenia obejmują m.in. podstawy taktyki lekkiej piechoty, topografię, przetrwanie na polu walki, obsługę broni i sprzętu wojskowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym karabinków MSBS Grot. Przed przysięgą czeka ich jeszcze spore wyzwanie - tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin wysoko w rankingach
Gmina Borzęcin wysoko w rankingach.

inwestycyjnyPismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ogólnopolskie rankingi gmin: ranking inwestycyjny, ranking wykorzystania środków zagranicznych oraz ranking najbogatsze samorządy. We wszystkich tych zestawieniach gmina Borzęcin zajmuje czołowe lokaty wśród okolicznych gmin, co nie tylko stanowi potwierdzenie właściwej realizacji zadań w upływającej kadencji samorządu, ale świadczy o postępującym rozwoju gospodarczym gminy. Rankingi zostały sporządzone przez zespół Pawła Swianiewicza, profesora ekonomii, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Co do jakości sporządzonych rankingów żadnych wątpliwości nie ma prof. Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

- Profesor Swianiewicz jest najlepszy w Polsce i nie ma interesu, by naginać dane. Wcale się nie dziwię, że samorządowcy kręcą nosem na rankingi, bo mamy rok wyborczy. A to sprzyja rozmaitym kreacjom z ich strony. Mogą przedstawiać różne dokumenty, ale są w tej sprawie wyłącznie stroną. Niech te zestawienia dadzą mieszkańcom do myślenia. I niech ludzie wreszcie zaczną myśleć portfelem – mówi.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–2017


Przy tworzeniu rankingu zespół Profesora Swaniewicza wziął podobnie, jak w poprzednich latach pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017) przez samorządy, co pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu.
Przed kilkunastu laty, kiedy rozpoczynano publikację rankingu inwestycyjnego na łamach „Wspólnoty”, największą uwagę przywiązywano do inwestycji w infrastrukturę techniczną. Uważano wówczas, że to te przedsięwzięcia najszybciej i najbardziej bezpośrednio przekładają się na rozwój lokalny. Ale sytuacja się zmieniła. Po pierwsze, podstawowe potrzeby infrastrukturalne w wielu gminach zostały zaspokojone i można było zająć się zaniedbaniami w innych dziedzinach. Po drugie, zmieniają się warunki, w jakich działają samorządy, w efekcie potrzeby inwestycyjne ewoluują. Na przykład starzenie się społeczeństwa może powodować, że być może bardziej niż nowych dróg będziemy wkrótce potrzebować nowych domów pomocy społecznej. Po trzecie, większą popularność zdobywały koncepcje naukowe wskazujące na znaczenie dla rozwoju gospodarczego innych niż twarda infrastruktura inwestycji – w dziedzinie edukacji, kultury, rozrywki, sportu. Trudno dzisiaj sformułować jakąś uniwersalną zasadę, która będzie odpowiadała na pytanie, jakie inwestycje w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju. Na poziomie ogólnym trzeba się ograniczyć do brzmiącego banalnie, ale prawdziwego stwierdzenia: to zależy od warunków lokalnych. W zależności od nich poszczególne samorządy mogą potrzebować zupełnie innych działań. Stąd ranking nie próbuje dzielić kierunków inwestowania na mniej i bardziej potrzebne, ale analizuje z jednakową uwagą wszystkie projekty realizowane przez samorządy.

W zestawieniu wydatków inwestycyjnych samorządów 2015-2017 zdecydowanym liderem inwestycji w powiecie brzeskim okazała się gmina Borzęcin z kwotą średnich wydatków na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2015–2017 w wysokości 716,30 złotych. Na drugim miejscu w powiecie sklasyfikowano gminę Dębno - 564,56 złotych, a na trzecim gminę Gnojnik – 526,77 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
KOWR z ofertą pożyczek dla rolników
KOWR z ofertą pożyczek dla rolników.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,85% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej pozwolą pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych. Z dotychczasowych badań wynika, że korzystanie z kapitału obcego i prawidłowo zaciągnięte pożyczki, zwłaszcza długoterminowe, pozytywnie wpływają na wyniki produkcyjne, dochody oraz efektywność działalności gospodarstw rolnych. W tym roku planujemy uruchomić kwotę 10 mln zł na ten cel. Wnioski będzie można składać w dowolnym oddziale terenowym KOWR. Rozpatrzenie wniosku będzie odbywać się w centrali przez zespoły ekspertów w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji dotępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 
Gazeta Krakowska: Służba ludziom oraz efekty samorządowej pracy dają mi satysfakcję
Gazeta Krakowska: Służba ludziom oraz efekty samorządowej pracy dają mi satysfakcję.

gkJK copyMa 43 lata. Ukończył studia z ekonomiki i organizacji gospodarki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz politologię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Janusz Kwaśniak w latach 1997- 98 był sekretarzem biura poselskiego Janusza Brzeskiego w Bochni, a od 1998 roku nieprzerwanie jest wójtem gminy Borzęcin. W kadencji 1998-2002 był również radnym powiatu brzeskiego, zasiadając w komisji rewizyjnej.

O swojej 20-letniej pracy w charakterze wójta mówi, że to jego pasja, która zrodziła się na bazie społecznych zainteresowań.
- Kiedy w 1998 roku, w wieku 23 lat obejmowałem urząd, byłem pełen obaw, czy podołam temu wyzwaniu i obowiązkom z nim związanym. Dzisiaj mam powody do dumy, bo gmina Borzęcin dobrze wykorzystała ten czas, realizując szereg inwestycji podnoszących standard życia mieszkańców - mówi Janusz Kwaśniak. Przypomina, że Borzęcin to dziś jedna z najlepiej rozwijających się gmin w regionie. - Służba mieszkańcom i efekty samorządowej pracy przynoszą mi pełną satysfakcję. To źródło zapału i energii do dalszej pracy - dodaje.

Janusz Kwaśniak przyznaje, że wraz z radnymi udało mu się zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych. Duża część z nich była dofinansowana ze środków krajowych lub funduszy unijnych. Ważniejsze inwestycje to: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, wodociąg we wszystkich miejscowościach gminy, przebudowa obiektu sportowego w Borzęcinie-Borku, kompleksy sportowe przy zespołach szkół w Bielczy, Przyborowie i Łękach, pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa w Borzęcinie, hala przy Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie, kompleks sportowy „Orlik 2012" w Borzęcinie. Wśród sukcesów, wójt wymienia też: sieci bezpłatnego internetu wraz z nieodpłatną dystrybucją blisko 600 zestawów komputerowych dla mieszkańców, zabezpieczenie powodziowe Borzęcina, odbudowę i przebudowę kilkudziesięciu kilometrów dróg gminnych oraz mostów, budowę chodników i placów zabaw, gimnazjum w Borzęcinie, zespół szkół w Bielczy, generalny remont wszystkich szkół i przedszkoli, budowę remizy OSP w Bielczy, przebudowę remizy w Przyborowie i remont pozostałych remiz, zakup wozów pożarniczych i sprzętu dla jednostek.

Janusz Kwaśniak przyznaje jednak, że mimo tylu osiągnięć, wyzwań na przyszłość nie brakuje. Jako priorytetowe zadanie uważa tworzenie nowych miejsc pracy. Mają w tym pomóc tereny inwestycyjne w Borzęcinie - Borku. - W znacznej części zostały one wykupione przez zainteresowanych przedsiębiorców, niebawem ruszą pierwsze inwestycje. Wójt gminy Borzęcin szacuje, że dzięki temu w najbliższych latach na terenie gminy powstanie około 600 nowych miejsc pracy. - Dla mieszkańców to szansa na zatrudnienie w miejscu zamieszkania, a dla gminy dodatkowe źródło dochodów podatkowych - mówi.
Janusz Kwaśniak chce także kontynuować rozbudowę infrastruktury we wszystkich miejscowościach gminy. Mają to być: budowa i rozbudowa obiektów kubaturowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych, budowa i przebudowa dróg, chodników oraz zagospodarowanie akwenów pożwirowych. 43-letni Janusz Kwaśniak przekonuje, że wszystko to ma sprawić, że mieszkańcom będzie się żyło lepiej. - Już dzisiaj gmina Borzęcin to atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji i osiedlania się - przekonuje.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin Dolny: Uroczystość oddania do użytku nowego boiska sportowego i nadania imienia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu
Borzęcin Dolny: Uroczystość oddania do użytku nowego boiska sportowego i nadania imienia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu.

b.dolny boisko szkolaWe wtorek, 2 października 2018 roku dokonano poświęcenia i uroczyście oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Nowy obiekt sportowy będzie służył nie tylko społeczności szkolnej, ale również zainteresowanym mieszkańcom.

– To jedna z najmniejszych szkół w gminie, licząca nieco ponad 50 uczniów. Od dzisiaj, dzięki zrealizowanej inwestycji jej uczniowie mają bezpieczne warunki do uprawiania sportu. Sport zaś to nie tylko troska o tężyznę fizyczną, ale kształtowanie ducha i charakteru - mówił w trakcie otwarcia obiektu Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - To zresztą nie koniec inwestycji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w tej miejscowości. Przed nami kolejne wyzwanie, jakim jest budowa sali gimnastycznej dla tej szkoły – zapowiedział wójt Kwaśniak.
Wybudowany obiekt to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą ponad 530 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach pilotażowego programu "Małopolskie Boiska" w kwocie 194 tysiące 542 złote.

O środki z budżetu województwa małopolskiego starania podjął radny województwa małopolskiego Adam Kwaśniak.  – Program „Małopolskie Boiska” został utworzony w tym roku. Po długich przemyśleniach,  chcieliśmy coś zrobić dodatkowo dla rozwoju kultury fizycznej i sportu. Poza środkami z Unii Europejskiej dysponujemy również budżetem własnym, i ten program jest właśnie finansowany z budżetu województwa – mówił Adam Kwaśniak.

Na boisko sportowe czekała cała społeczność Borzęcina Dolnego. - Powstało boisko na które szkoła i cała miejscowość czekała wiele lat. To było marzenie dzieci, rodziców, nauczycieli i całej szkoły. Obiekt ten nie tylko pięknie wygląda, ale i będzie służył po to by rozwijać sprawność fizyczną uczniów i mieszkańców – mówiła Cecylia Czaja dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.
Swojej radości nie kryli sami uczniowie. – Teraz mamy możliwość zagrania w piłkę ręczna, koszykówkę, siatkówkę, tenisa. W życiu nie mieliśmy tu siatki do tenisa i WF stał się o wiele lepszy – mówi Magdalena Płachno uczennica szkoły. - Będzie teraz dużo bezpieczniej – mówi Anna Kiczka z klasy VIII.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Borzęcin
UWAGA! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Borzęcin.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniu: 13 października 2018 r. (tj. sobota) na terenie miejscowości Borzęcin Górny, 20 października 2018 r. (tj. sobota) na terenie miejscowości Bielcza oraz Waryś, 27 października 2018 r. (tj. sobota) na terenie miejscowości Przyborów, 03 listopada 2018 r. (tj. sobota) na terenie miejscowości Łęki, Borzęcin Dolny i Jagniówka zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych przez Firmę ,,EKOM" Maciejczyk Sp. j., ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 – w godzinach urzędowania tj.: 9:00 – 17:00 w poniedziałki oraz 7:30 – 15:30 od wtorku do piątku, tel.: 14 67 40 373, 14 68 46 370 wew. 24.

Odpady wielkogabarytowe to na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, materace, dywany, stolarka okienna bez szyb, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. Ponadto zbierane będą zużyte opony od samochodów osobowych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Borzęcin
UWAGA! Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Borzęcin.

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniu 18 października 2018 r. (tj. czwartek) na terenie całej gminy Borzęcin zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Firmę BIOSYSTEM S.A. ul. Wodna 4, 30-556 Kraków.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 – w godzinach urzędowania tj.: 9:00 – 17:00 w poniedziałki oraz 7:30 – 15:30 od wtorku do piątku tel.: 14 67 40 373, 14 68 46 370 wew. 24.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to na przykład: pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Miliony dotacji z MSWIA dla gmin subregionu tarnowskiego - zobacz gdzie trafiły środki
Miliony dotacji z MSWIA dla gmin subregionu tarnowskiego - zobacz gdzie trafiły środki.

dofinasowanie-borzecin

Share/Save/Bookmark
 
Koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes” w Borzęcinie
Koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes” w Borzęcinie.

Serdecznie zapraszamy na koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”, pt. „Muzycznie Śladami Polskiej Niepodległości", który odbędzie się 14 października, o godz. 17.00 w kościele Narodzenia NMP w Borzęcinie.

Na repertuar złożą się utwory polskich kompozytorów poświęcone tej tematyce, m.in.: "Bogurodzica", "Bogurodzica Dziewica", "Nie rzucim Chryste", "Do kraju tego", "Jak szczęśliwa Polska cała", "Magnificat". Chór zlecił opracowanie większości z wymienionych utworów warszawskiemu kompozytorowi - Łukaszowi Farcinkiewiczowi. Utwory będą przeplatane słowem, które przybliży rys historyczny utworów, ich twórców oraz rolę jaką odegrała kultura w kształtowaniu polskiej tożsamości.

Koncert organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Parafią w Borzęcinie Górnym, pod patronatem wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka.

Powyższe wydarzenie artystyczne wpisuje się w cykl koncertów, realizowanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” istnieje od 1985 roku przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Założycielem i dyrygentem chóru jest ks. Władysław Pachota, za kształcenie wokalne odpowiada sopranistka – Aleksandra Topor. Tarnowski zespół należy do elity młodzieżowych chórów europejskich. Jest laureatem 25 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Czterokrotnie pretendował do Grand Prix prestiżowych, międzynarodowych konkursów chóralnych – w Arezzo (Włochy), Warnie (Bułgaria), Florencji (Włochy) oraz Rimini (Włochy), gdzie zdobył najwyższe trofeum i Medal Prezydenta Republiki Włoch. Koncertował w większości krajów europejskich i Stanach Zjednoczonych. Chór wydał 10 płyt CD, z których trzy były nominowane do nagrody FRYDERYK, a jedna z nich otrzymała statuetkę FRYDERYKA. Wydawnictwa fonograficzne chóru zostały również wyróżnione Złotymi i Platynowymi Płytami.

Plakat 14.10.2018 - Borzecin

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA!!! Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa"
UWAGA!!! Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa".

zywnoscGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe dla mieszkańców Gminy Borzęcin w ramach Podprogramu 2018, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawane będą w dniu 10 października od godz. 9.00- 15.00 - Dom Duszpasterski na placu przy kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym . Żywność mogą odbierać osoby, które uzyskały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
Do Programu mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej uzyskujące dochód netto nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018.r.: 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie). 
W tym celu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie Górnym do pracowników socjalnych w celu złożenia oświadczenia o dochodach i uzyskania skierowania. Przeprowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2018 dla mieszkańców Gminy Borzęcin realizowana jest przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Share/Save/Bookmark
 
Derby Gminy Borzęcin: Sokół Borzęcin - Victoria Bielcza
Derby Gminy Borzęcin: Sokół Borzęcin - Victoria Bielcza.

W meczu derbowym gminy Borzęcin, w ramach rozgrywek 8. kolejki tarnowskiej klasy A, grupa II Sokół Borzęcin pokonał Victorię Bielcza 6:1. Zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu z tego wydarzenia >>>

 

W meczu derbowym gminy Borzęcin, w ramach rozgrywek 8. kolejki tarnowskiej klasy A, grupa II Sokół Borzęcin pokonał Victorię Bielcza 6:1. Zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu z tego wydarzenia >>>

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 7 października 2018
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Koncert INDIALUCIA a Flamenco Journey to India
Zaproszenie na Koncert INDIALUCIA a Flamenco Journey to India.

IndaluciaMałgorzata Duśko- Shekar oraz Shivakumar Shekar Zapraszają na niezwykłe koncerty Indialucia, które odbędą się we wspaniałych wnętrzach Pałacu Goetzów Okocimskich, 18 października br. Pierwszy z nich zaplanowano na godzinę 18.00, drugi rozpocznie się o godzinie 20.30. Bilety do nabycia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ulicy Plac Targowy 10.

Indialucia to projekt łączący dwa fascynujące style muzyczne – muzykę indyjską oraz flamenco. Połączenie muzyki hiszpańskich Romów i indyjskiej może wydawać się egzotyczne, ale jeśli przypomnimy sobie, że ten lud przybył na Półwysep Iberyjski właśnie z Indii możemy powiedzieć, iż projekt jest powrotem do korzeni, który można porównać do pierwszych rewolucyjnych spotkań muzyków Europy i Azji z lat 60 – tych ubiegłego wieku. Idea Indialucia powstała w roku 1999 w Indiach, wśród nauczycieli i uczniów Akademii Muzycznej w Nagpur. Wzięło w nich udział wielu znakomitych muzyków z obu kontynentów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
3. Borzęcińska Dycha - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu
3. Borzęcińska Dycha - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu .

3. Borzęcińska Dycha - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu 

3. Borzęcińska Dycha - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu .

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 7 października 2018
Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O zbliżających się wyborach samorządowych, 20-letniej pracy na stanowisku wójta i bezpartyjności w samorządach, upływającej kadencji samorządu 2014-2018, zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Borzęcina, pozyskanej promesie i niewystarczających środkach na realizację zadania, termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i rozstrzygniętym przetargu na II etap prac, oddaniu do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego w Borzęcinie Dolnym oraz planach budowy sali gimnastycznej w tej miejscowości, kampanii wyborczej kandydatów na burmistrza Brzeska i braku debaty programowej, udziale w biegu na 10 kilometrów w ramach "Borzęcińskiej Dychy", wynikach mieszkańców gminy Borzęcin w tej rywalizacji i planach związanych z udziałem w maratonie oraz znaczeniu sportu w codziennym życiu z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin, w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała Dorota Kunc.Share/Save/Bookmark
 
„Niepodległa do Hymnu” – włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada
„Niepodległa do Hymnu” – włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada.

niepodleglaW 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świętowania. „Niepodległa do Hymnu” to inicjatywa, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.

Do akcji zapraszamy zarówno najważniejsze instytucje państwowe, jak i najmniejsze społeczności lokalne oraz mieszkańców. O godz. 12:00 podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiego w Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł się dołączyć do wspólnego śpiewania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Jest promesa na dokończenie zabezpieczeń powodziowych w Borzęcinie – brakuje pieniędzy
Radio RDN Małopolska: Jest promesa na dokończenie zabezpieczeń powodziowych w Borzęcinie – brakuje pieniędzy.

Czy minister jeszcze dołoży? Mowa o newralgicznym odcinku, 350-ciu metrów, który przy większych opadach stwarza zagrożenie.

– Kwota przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli 1 milion 200 tysięcy, okazała się niewystarczająca – mówi w programie Słowo za słowo, wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak. – Najtańsza oferta, która wpłynęła, opiewa na kwotę 2 miliony 700 tysięcy złotych, więc wystąpiliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zwiększenie tej promesy. Jeszcze nie mamy odpowiedzi, spodziewamy się jej w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna, bo jest to bardzo ważne zadanie z punktu widzenia zabezpieczenia powodziowego Borzęcina. To jest odcinek najbardziej zagrożony – tłumaczy wójt.Z Januszem Kwaśniakiem rozmawiała Dorota Kunc.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
TEMI: Srebrny sen gminy Borzęcin
TEMI: Srebrny sen gminy Borzęcin.

okladkatemiKilka lat temu zapachniało sensacją. Ogólnopolskie media podały informację, że w okolicach Borzęcina znajdują się udokumentowane pokłady srebra. Wprawdzie srebro to nie złoto, ale i ono umie się złocić. To cenny i poszukiwany surowiec. Dziś w gminie mało kto pamięta o tamtej sprawie. Srebro wprawdzie nadal jest pod ziemią, nie wyparowało, ale raczej nie ma co wiązać z nim lepszej przyszłości. Co ciekawe, niektórzy mieszkańcy mówią: Jeszcze jedna kopalnia? Nie! Wystarczą te, które już są. Mówią tak, ponieważ w gminie wydobywa się inne bogactwa, co dla jednych jest zyskiem, a dla drugich przekleństwem.
Już wydawało się, że Borzęcin i okolice nawiedzą poszukiwacze cennych metali. Kilka lat temu w Polsce rozpoczął się wiertniczy boom związany z próbami pozyskania nowych surowców i media donosiły wówczas, iż sprawa dotyczy także Borzęcina w powiecie brzeskim. W tym przypadku chodziło o miedź i srebro; zdarza się, że pokłady tego drugiego znajdują się w złożach innych metali, zwykle jako domieszka rud miedzi. Już była wydana państwowa koncesja na sprawdzenie objętości i struktury złoża. – Coś kojarzę w tej sprawie, ale nie znam jej dalszego ciągu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym
Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl >>>

Nowe boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym

Nowe boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Janusz Kwaśniak Adam Kwaśniak

Opublikowany przez Informator Brzeski Środa, 3 października 2018
Share/Save/Bookmark
 
Uroczystość nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcinie Dolnym imienia Błogosławionej Karoliny Kózkówny
Uroczystość nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęcinie Dolnym imienia Błogosławionej Karoliny Kózkówny .

Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Tarnowska.tv: Nowe boisko i patron szkoły w Borzęcinie Dolnym
Telewizja Tarnowska.tv: Nowe boisko i patron szkoły w Borzęcinie Dolnym.

Nowoczesne, wielofunkcyjne i bezpieczne - takie jest nowe boisko przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.
2 października zapisze się w historii szkoły. Tego dnia uroczyście poświęcono i otwarto nowy obiekt. Ponadto wydarzeniu towarzyszyła uroczystość nadania im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu oraz poświęcenie sztandaru szkoły przez biskupa ks. Leszka Leszkiewicza.Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 208
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information