Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. | imieniny: Agnieszki, Jarosławy

Ogólnopolski Turnieju Klasyfikacyjny Ju-Jitsu Newaza, Fighting, Duo System w Borzęcinie - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl. Cz. I
Ogólnopolski Turnieju Klasyfikacyjny Ju-Jitsu Newaza, Fighting, Duo System w Borzęcinie - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl. Cz. I.

W sobotę, 8 grudnia br. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Borzęcinie rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Ju-Jitsu Newaza, Fighting, Duo System oraz Zawody Polskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży 

Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl. Cz.I >>>

W sobotę, 8 grudnia br. w Hali Widowiskowo - Sportowej w Borzęcinie rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Ju-Jitsu Newaza, Fighting, Duo System oraz Zawody Polskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży Cz.l

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 8 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
III SESJA RADY GMINY W BORZĘCINIE - zapis transmisji "na żywo"
III SESJA RADY GMINY W BORZĘCINIE - zapis transmisji "na żywo".

W środę, 5 grudnia br. w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się III Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. W ramach posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zmiany uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2018 z dnia 30.05.2018 r. zmienionej uchwałą Nr XLIII/342/2018 z dnia 14 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych,
- emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- zmian w uchwale budżetowej na 2018,
- zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin,
- powołania Pana Piotra Misztaka do składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Borzęcin.

Zachęcamy do obejrzenia relacji live z III Sesji Rady Gminy Borzęcin i wysłuchania dyskusji nad uchwałami...Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Bielcza - woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu
Portal informatorbrzeski.pl: Bielcza - woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych. Woda pochodzi z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko którego operatorem jest spółka RPWiK z Brzeska.
W ocenianej wodzie wystąpiły istotne ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC po 72 godzinach wynosiła ponad 300 jednostek/1 ml przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta poniżej 200 jednostek/1 ml (wartość określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, oraz Enterokoki) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody.

Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zdrowotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność wyżej wymienionego zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody dla obszaru obejmującego miejscowość Bielcza. Tak więc woda z wodociągu Gminy Borzęcin, w obszarze obejmującym miejscowość Bielcza może być wykorzystywana do celów spożywczych wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Woda z wodociągu w miejscowości Bielcza zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu
UWAGA!!! Woda z wodociągu w miejscowości Bielcza zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu.

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku nr 51/18 z dnia 7 grudnia br. stwierdzającą warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu Gminy Borzęcin w miejscowości Bielcza, woda z wodociągu obejmującym obszar tej miejscowości nadaje się do spożycia wyłącznie po jej wcześniejszym przegotowaniu.
W sprawie podjęto stosowne działania naprawcze. O przywróceniu pełnej zdatności wody do spożycia mieszkańcy Bielczy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

decyzja

Pełna treść dostępna pdfTUTAJ3.3 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Nowe władze Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"
Portal informatorbrzeski.pl: Nowe władze Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu".

W  związku z zakończeniem kadencji organów Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, obradujące 5 grudnia 2018 roku, wybrało nowe władze. Jednocześnie zdecydowano o pomniejszeniu liczebności składów Zarządu (do 5 członków), Rady LGD (do 9 członków) oraz Komisji Rewizyjnej (do 3 członków). Prezesem Stowarzyszenia ponownie wybrano Piotra Kanię.

Oto nowe władze Stowarzyszenia:
ZARZĄD: Piotr KANIA – prezes; Tomasz GURGUL – wiceprezes; Katarzyna PACEWICZ-PYREK – skarbnik; Marek KOŁDRAS – sekretarz; Ewa MĄCZKA – członek Zarządu.

RADA LGD: Zbigniew MĄCZKA – przewodniczący; Grzegorz BRACH – zastępca przewodniczącego; Michał KRZYWDA – sekretarz; Janusz KWAŚNIAK – członek Rady; Magdalena ZYCHOWICZ-GURGUL – członek Rady; Anna KOWALCZYK – członek Rady; Tomasz PAJOR – członek Rady; Antoni BRACHUCY – członek Rady; Stanisław KLISIEWICZ – członek Rady.

KOMISJA REWIZYJNA: Anna ROGÓŻ – przewodnicząca; Elżbieta KANIA – członek Komisji; Józef SIKOŃ – członek Komisji.

Share/Save/Bookmark
 
Druga przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce
Druga przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce .

IMG 2268W niedzielę 2 grudnia 90 żołnierzy - ochotników 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złożyło przysięgę w podkrakowskiej miejscowości Rząska. Lokalnego kolorytu dodały uroczystości: podhalańska gwara przedstawiciela Terytorialsów, rekonstruktorzy w mundurach Podhalańczyków AK oraz pokaz musztry paradnej nowosądeckiej klasy mundurowej.

- Dzisiok pedzielimy Rote Przysiyngi i już my som cynściom nasyk Sił Zbrojnyk – powiedział zwracając się do zgromadzonych na placu apelowym przedstawiciel Terytorialsów, szer. Mateusz Zych. - W wojskak Łobrony Terytorialnyj zołniyrski łobowionzek to tyż pilnować ślebody nasyj Małyj Łojcyzny, dbać i łopiekować siy ludziami, ftorzy z nami zyjom, bo ik kochomy.

Przemówienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez licznie zgromadzonych na placu apelowym członków lokalnej społeczności. Mieszkańcy Małopolski szczycą się bogatym dziedzictwem kulturowym i wciąż żywymi, niezwykle różnorodnymi tradycjami poszczególnych regionów i miejscowości. Przywiązanie do swojej Małej Ojczyzny łączy się tu z gorącym patriotyzmem oraz gotowością służby Rzeczypospolitej, czego wyrazem było wspólne ślubowanie żołnierzy Obrony Terytorialnej z całego województwa.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Lucjan Kołodziejski: Wspomnienie o Ludwiku Staśce
Lucjan Kołodziejski: Wspomnienie o Ludwiku Staśce.

luucPrzed tygodniem na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie zamieściłem apel do mieszkańców w sprawie informacji związanych z II wojną światową. Opatrzyłem go zdjęciem młodego mężczyzny z Borzęcina, pracującego w obozie niemieckiej Służby Budowlanej (Baudienst). Niestety, nie wiedziałem kogo przedstawia z imienia i nazwiska. Jednak dzięki uzyskanym od Jana Kułaka informacjom, zidentyfikowałem go jako Ludwika Staśkę z Borzęcina Górnego - Starej Wsi. L. Staśko ma obecnie 94 lata i mieszka w Kanadzie.

Beata Staśko udostępniła mi z kolei jego wspomnienia z ucieczki do Kanady. Za zgodą właścicielki publikuję je poniżej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
UWAGA! Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

zywnoscgopsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe dla mieszkańców Gminy Borzęcin w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawane będą 6 grudnia 2018r. od godz. 10:00 - 15:00 - Dom Duszpasterski na placu przy kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym.
Żywność mogą odbierać osoby, które uzyskały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie. Więcej informacji na stronie www.borzecin.naszops.pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Anna Mieszała: Tablica ku czci Władysława Proroka z Borzęcina
Anna Mieszała: Tablica ku czci Władysława Proroka z Borzęcina .

wladyslaw prorok11 listopada br. w Unikowie (gm. Złoczew, woj. łódzkie) podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci Władysława Proroka - żołnierza Legionów Polskich. Została zamontowana na frontowej ścianie kaplicy cmentarnej. Odsłonięcia tablicy dokonali : Justyna Pałka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Unikowie,; Adam Kołodziejczyk - prezes OSP w Unikowie oraz Bartosz Bijak - p.o. Naczelnika w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii unikowskiej - ks. Damian Słotwiński oraz jego poprzednik ks. Robert Barbuziński. Ponadto w uroczystości udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Złoczewa (elekt) Dominik Drzazga, przedstawiciele Rady Miejskiej w Złoczewie, zakładów pracy, druhowie OSP z parafii Uników, społeczność uczniowska, mieszkańcy wsi i okolic, którzy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Anna Mieszała - mieszkanka Grójca Wielkiego - odczytała krótki życiorys Władysława Proroka, przygotowany przy współpracy mgr Lucjana Kołodziejskiego. Wszystkim uczestnikom rozdano okolicznościowy folder. Odsłonięcie tablicy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z IPN Oddział w Łodzi. Organizacją uroczystości zajęła się OSP w Unikowie, Szkoła Podstawowa w Unikowie oraz Parafia Uników.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przysięga i szkolenie małopolskich terytorialsów
Przysięga i szkolenie małopolskich terytorialsów.

DSC 0054W dniu 2 grudnia br. 89 żołnierzy Obrony Terytorialnej złożyło w Rząsce uroczystą przysięgę wojskową. Od 17 listopada trwa już drugie szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT). Kolejne, trzecie rozpocznie się 1 grudnia.
Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują zarówno osoby aktywne społecznie, o ugruntowanej pozycji zawodowej, jak i te, które są jeszcze na etapie poszukiwania własnej drogi. Różnią się wiekiem, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm i chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Dość duży odsetek kandydatów stanowią kobiety, jednak przedstawicielki płci pięknej nie oczekują taryfy ulgowej. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw. W dniach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 grudnia – 16 grudnia wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga!!! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.
Uwaga!!! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”..

herb-nUrząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 4 do 12 grudnia 2018 roku w sołectwach: Borzęcin Górny i Waryś będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.


Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: "Raport Regionu" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Telewizja Tarnowska.tv: "Raport Regionu" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O nowej kadencji samorządu 2018-2023, wyniku wyborów samorządowych na wójta gminy Borzęcin, uzgodnieniach w zakresie przebiegu obwodnicy Przyborowa i Rudy Rysia oraz opracowywanej koncepcji, budowie drogi "Zagórze" w Przyborowie, projekcie budżetu na 2019 rok i jego założeniach, planowanej podwyżce cen energii elektrycznej i jej potencjalnych skutkach, pomyśle wyłączania oświetlenia ulicznego, zakładanych na przyszły rok inwestycjach oraz współpracy z Radą Gminy z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Raport Regionu" Telewizji Tarnowska.tv rozmawiał Zbigniew Filar.Share/Save/Bookmark
 
II Sesja Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada br. - zobacz zapis relacji online
II Sesja Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada br. - zobacz zapis relacji online.

 W środę, 28 listopada br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji samorządu, na której ślubowanie złożyło dwóch radnych nieobecnych na pierwszej sesji, jak również powołano składy osobowe stałych komisji rady gminy.

W wyniku głosowania w skład poszczególnych komisji weszli:
1. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji - Kijak Józef, Z-ca Przewodn. Komisji - Marcin Nasiadka, Sekretarz - Postawa Paweł, Członek - Kułak Paweł, Członek - Roczniak Agata.
2. Komisja Prawa i Porządku Publicznego: Przewodniczący Komisji - Postawa Paweł, Z-ca Przewodn. Komisji - Choczyńska Anna, Sekretarz - Nasiadka Marcin, Członek - Czaja Czesław, Członek - Ciochoń Józef.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Przewodniczący Komisji - Prus Tadeusz, Z-ca Przewodn. Komisji - Kułak Paweł, Sekretarz - Pilarska Maria, Członek - Kamysz Maria, Członek - Małek Czesław, Członek - Halik Stanisław.
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia: Przewodniczący Komisji - Pilarska Maria, Z-ca Przewodn. Komisji - Ciochoń Józef, Sekretarz - Halik Stanisław, Członek - Czaja Czesław, Członek - Prus Tadeusz.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący Komisji - Nasiadka Marcin, Z-ca Przewodn. Komisji - Kijak Józef, Sekretarz - Kamysz Maria, Członek - Prus Tadeusz, Członek - Postawa Paweł, Członek - Zwolak Rafał.

Zobacz zapis relacji online z II Sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023Share/Save/Bookmark
 
Bezpłatne badania prenatalne w Szpitalu Powiatowym w Brzesku
Bezpłatne badania prenatalne w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

GINEKOLOGIA - ANNA MACIOSZEK600 bezpłatnych badań prenatalnych przewidziano w ramach projektu który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Właśnie ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Program skierowany do kobiet w ciąży i zakłada wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych kobietom z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego.
W ramach projektu przewidziano przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku życia. W projekcie mogą wziąć udział pacjentki do 14 tyg. ciąży, które nie kwalifikują się do wykonania badań prenatalnych w ramach NFZ.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Brzesku rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Brzesku rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku.

D DOM  - ELZBIETA ADAMSKARuszyła rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM). Powstanie on w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Placówka została pomyślana dla pacjentów, którzy przeszli poważną chorobę, są po hospitalizacji i na nowo muszą się nauczyć funkcjonować.

- Chcemy ich tego nauczyć. Stąd zakres opieki w DDOM jest bardzo szeroki. To przede wszystkim rehabilitacja, ale także wsparcie psychologiczne, dietetyczne czy geriatryczne – wylicza Elżbieta Adamska, koordynatorka działalności DDOM.

Z zajęć w DDOM, które będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16, mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wsparcie zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Wsparcie zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

REHABILITACJA  - ANNA PIOTROWICZ90 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym otrzyma bezpłatną pomoc w ramach projektu „Wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Program przewiduje utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Chodzi o specjalistyczne wsparcie bezpośrednio w domach małych pacjentów. Taką opieką zostanie objętych 30 dzieci do 3 roku życia. Do udziału w projekcie kwalifikują się dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem przyjmowania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

W ramach projektu zaplanowano także zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Może z nich skorzystać 60 dzieci w wieku od 4 do7 lat. Zajęcia są pomyślane dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem -zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UWAGA! Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

herb-nKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Borzęcin

z dnia 28.11.2018 roku w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Aktywni Seniorzy z gminy Borzęcin
Aktywni Seniorzy z gminy Borzęcin.

senioraktywny 1aFundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie 30 listopada, kończy działania w ramach projektu „Aktywny Senior”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu miała na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku - emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną, fizyczną, kulturalną, oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami gminy Borzęcin.
- Projekt zakładał realizację takich działań jak: zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów integracyjnych na baseny termalne do Solca Zdroju połączonych z gimnastyką – agua aerobik, wyjazd integracyjny do Iwonicza Zdrój, Rymanowa i Komańczy połączony ze zwiedzaniem miasta, zorganizowanie warsztatów integracyjnych „Pasje i zainteresowania” – nauka sztucznych kompozycji kwiatowych na różne okazje, sztuka tworzenia bukietów zielnych, wianków zielnych, innych wyrobów artystycznych, poradnictwo prawne, a także dwa wyjazdy – w tym 1 do kina i 1 do teatru – informuje prezes Fundacji Anna Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Janusz Kwaśniak rozpoczął pracę w nowej kadencji samorządu 2018-2023
Wójt Janusz Kwaśniak rozpoczął pracę w nowej kadencji samorządu 2018-2023.

jkSzanowni Państwo...

We wtorek, 20 listopada br., po złożeniu na I sesji Rady Gminy Borzęcin ślubowania o treści "Obejmując Urząd Wójta Gminy, Uroczyście Ślubuję, że Dochowam Wierności Prawu, a Powierzony mi Urząd Sprawować Będę Tylko dla Dobra Publicznego i Pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi Dopomóż Bóg" rozpocząłem pracę na rzecz Mieszkańców w kadencji 2018-2023.
Dzień ten, jest okazją do złożenia Podziękowań Wam, Drodzy Moi za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku, które traktuję również jako wyraz Waszej pozytywnej oceny dla mojej pracy nie tylko w ostatniej kadencji, ale w całym 20-leciu pełnienia przeze mnie funkcji wójta Gminy Borzęcin. Zobowiązuję się tego zaufania nie zawieść, a przedłożony Państwu w kampanii wyborczej program realizować z pełną gorliwością i rzetelnością.
Na dzisiejszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Borzęcin zadeklarowałem współpracę z wszystkimi Radnymi, bez względu na "barwy" komitetów wyborczych, z których startowali i uzyskali mandaty. Pełnienie funkcji wójta traktuję jako zobowiązanie, ale i odpowiedzialną służbę na rzecz ogółu mieszkańców Mojej Gminy. To odpowiedzialność za każdą ulicę, przysiółek i miejscowość - bez wyjątku.
Rozwój Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Borzęcin jest dla mnie wartością nadrzędną. Dlatego w czasie tej kadencji nie będzie miejsca na puste dyspóty, waśnie i spory, ale tylko na konstruktywną dyskusję i rzetelną pracę ponad podziałami. Bo czas jest bezcenną wartością, a utraconych chwil i szans nikt nie zwróci.

Dziękuję za udział w wyborach zarówno tym, którzy na mnie głosowali, jak i tym, którzy głosowali na "nie" dla mojej kandydatury. Swoim uczestnictwem, daliście Państwo wyraz swojej obywatelskiej postawy i troski o rozwój naszej gminy, powiatu i województwa. To manifestacja patriotyzmu, która mam nadzieję, że będzie zachętą dla innych do aktywnego włączenia się w życie społeczne naszych miejscowości, gminy i kraju.
Wierzę, że swoją pracą w najbliższych pięciu latach "nieprzekonanych" do mnie przekonam, a tych którzy na mnie postawili swój głos na "TAK" upewnię, że warto było.

Z Wyrazami Szacunku

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 - zobacz fotorelację
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 - zobacz fotorelację.

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi, ślubowania oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borzęcin. Zobacz fotorelację. Fot. Piotr Kania >>>

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 25 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 216
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information