Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. | imieniny: Agnieszki, Jarosławy

IV sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja archiwalna
IV sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja archiwalna.

W dniu 21 grudnia br., radni spotkali się na ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin w 2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: planów pracy komisji Rady Gminy na 2019 rok, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu zgłaszania deklaracji, zmiany uchwały nr XLV/358/2018 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetu inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, przyjęcia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok.
Ożywioną dyskusję wywołał również wzrost cen wody dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów.
Z treściami uchwał i wynikami głosowania mogą Państwo zapoznać się tutaj: https://esesja.pl/32647

Zachęcamy do obejrzenia relacji z IV Sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 :-)Share/Save/Bookmark
 
„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku – klubu samopomocy” - podsumowanie projektu. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl
„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku – klubu samopomocy” - podsumowanie projektu. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl.

W dniu 20 grudnia br., w Domu Ludowym w Borzęcinie podsumowano projekt pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku – klubu samopomocy”. Zadanie publiczne w ramach wspierania działań z zakresu opieki społecznej realizowała Fundacji „MAGMA” im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie, której przyznano dotację w wysokości 66 tysięcy 530 złotych, z czego 46 tysięcy 530 złotych to środki pochodzące z budżetu Wojewody Małopolskiego, a 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Borzęcin. Zgodnie z podpisaną z Gminą Borzęcin umową Fundacja MAGMA prowadziła Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy funkcjonujący w trzech miejscowościach gminy: Borzęcin Górny, Bielcza i Przyborów. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl z podsumowania projektu >>>

W dniu 20 grudnia br., w Domu Ludowym w Borzęcinie podsumowano projekt pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku – klubu samopomocy”. Zadanie publiczne w ramach wspierania działań z zakresu opieki społecznej realizowała Fundacji „MAGMA” im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie, której przyznano dotację w wysokości 66 tysięcy 530 złotych, z czego 46 tysięcy 530 złotych to środki pochodzące z budżetu Wojewody Małopolskiego, a 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Borzęcin. Zgodnie z podpisaną z Gminą Borzęcin umową Fundacja MAGMA prowadziła Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy funkcjonujący w trzech miejscowościach gminy: Borzęcin Górny, Bielcza i Przyborów.

Opublikowany przez Informator Brzeski Czwartek, 20 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Nowy, grudniowy numer Informatora Brzeskiego
Nowy, grudniowy numer Informatora Brzeskiego.

Zachęcamy do lektury nowego, grudniowego numeru Informatora Brzeskiego, w którym znajdziecie Państwo szereg informacji dot. realizowanych inwestycji i wydarzeń w gminie Borzęcin oraz w regionie. Wersja papierowa gazety dostępna jest w Urzędzie Gminy Borzęcin oraz w marketach w poszczególnych miejscowościach .
Wersja elektroniczna czasopisma dostępna po kliknięciu na link poniżej >>>

Zachęcam do lektury nowego, grudniowego numeru Informatora Brzeskiego, w którym znajdziecie Państwo szereg informacji...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Czwartek, 20 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Nowy nabytek Urzędu Gminy Borzęcin
Nowy nabytek Urzędu Gminy Borzęcin.

DSC 0183W dniu 7 grudnia br. została zrealizowana dostawa dla Gminy Borzęcin fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Farmtrac 690 DT z kabiną oraz osprzętem o mocy 90 KM. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie przy realizacji zadań własnych gminy związanych z szeroko pojętą gospodarką komunalną, w tym bieżącym utrzymaniem dróg oraz gospodarką śmieciową.

- Zakup ten z pewnością wpłynie na zmniejszenie kosztów zadań realizowanych przez gminę. Dzięki nowemu ciągnikowi o wyższej mocy od jednostki będącej aktualnie w dyspozycji, będzie można realizować niektóre prace remontowe bez konieczności ich zlecania na zewnątrz. To pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które pozwolą rokrocznie na realizację szerszego zakresu prac – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zakupiony ciągnik wyposażony jest w fabrycznie nowy ładowacz czołowy TUR o udźwigu 1600 kg z hydrauliką 3 – sekcyjną, hydraulicznie otwieraną łyżkę budowlaną 4 w 1 o szerokości 2 metry i objętości 0,50 m3 oraz TUZ przedni. Koszt dostawy ciągnika wraz z osprzętem zamknął się kwotą 191 tysięcy 880 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce
Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce.

Re-exposure of Termo etap IIW dniu 9 listopada br. podpisano umowę na realizację II etapu termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” zrealizuje Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina, która w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaoferowała najniższą cenę spośród oferentów. Wartość robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynosi 1 085 946,43 złotych, a termin ich wykonania upływa 31 maja 2019 roku.

- W ramach realizacji zadania wykonana zostanie termomodernizacja przegród budowlanych w tym ścian i stropu oraz wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Na dachu, który zostanie uprzednio pomalowany umiejscowiona zostanie instalacja fotowoltaiczna PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione oświetleniem LED – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40%.

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu ponosi Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Wymiana przestarzałych pieców z dofinansowaniem
Gmina Borzęcin. Wymiana przestarzałych pieców z dofinansowaniem.

PieceW gminie Borzęcin realizowane są dwa projekty zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcą dla obydwu projektów jest Gmina Gnojnik, jako uzgodniony między samorządami lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań są Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

- Realizowane projekty zakładają poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, oraz obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów mieszkalnych. Wymienione powyżej gminy biorące udział w projekcie, w opracowanych przez siebie Planach Gospodarki Niskoemisyjnej wykazały, że podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, pochodząca z węglowych jednostek grzewczych. W gminie Borzęcin poziom wykorzystania węgla dla celów grzewczych wynosi 55,6%, w gminie Czchów – 25,8%, w gminie Szczucin – 72%, w gminie Szczurowa - 92%, w gminie Gnojnik – 63,5%, w gminie Dębno – 44,9%, w gminie Zakliczyn – 35,1% - mówi Kazimierz Sobota, Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Całkowita wartość pierwszego z projektów pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zamyka się kwotą 8 001 443,24 złotych, z czego wydatki kwalifikowane stanowią 8 001 443,24 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 7 881 432,94 złotych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 120 010,30 złotych.
Gmina Borzęcin w ramach poddziałania 4.4.2 uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 043 088,65 złotych. W ramach realizowanego projektu zmodernizowanych zostanie 80 źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła (na gaz lub biomasę) wynosi 8 000,00 złotych plus maksymalnie do 6 000,00 złotych dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.
W związku z faktem, że na etapie ankietyzacji, zapotrzebowanie na dofinansowanie prac modernizacyjnych zgłosiła większa liczba właścicieli budynków mieszkalnych, przyjęto możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych modernizacji systemów grzewczych, w przypadku pojawienia się oszczędności. Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W czasie tym zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej, w tym minimum jednokrotną wizytę u każdego beneficjenta ostatecznego w okresie 5 lat po rzeczowej realizacji projektu.
Według stanu na dzień 11 grudnia br. roku wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak podpisał 33 umowy z mieszkańcami.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bielcza. Bezpieczna Małopolska - wręczono sprzęt dla jednostek OSP
Bielcza. Bezpieczna Małopolska - wręczono sprzęt dla jednostek OSP.

Bezpieczna Malopolska 1Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia odbyło się we wtorek, 11 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy.

- Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego OSP Bielcza wzbogaciła się o motopompę szlamową Honda WTX 30 1200/l oraz zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera, OSP Borzęcin Górny otrzymała dwa radiotelefony z zestawem podhełmowym, wytwornicę pianową oraz ubranie specjalne, a OSP Przyborów dwa aparaty ochrony dróg oddechowych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając, że gmina od wielu lat korzysta z możliwości jakie dają programy zewnętrzne, celem wsparcia jednostek w zakresie ich doposażenia i rozbudowy bazy lokalowej.
Jak zapowiada wójt Kwaśniak, wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wzrosną w budżecie na 2019 rok niemal trzykrotnie.
- Takie zapisy znalazły się w projekcie budżetu, który przedłożyłem radnym – informuje wójt.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zakończono I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Borzęcin
Zakończono I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Borzęcin.

Termo etap I 4Odbiorem końcowym w dniu 23 listopada br. zakończono realizację I etapu termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin, w ramach którego wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz zainstalowano pompę ciepła. Zadanie zrealizowała firma INWEST z Mielca. Koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem powykonawczym zamknął się kwotą 483 328,56 złotych brutto.
Zakres przewidzianych umową robót obejmował przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze w tym gazową absorpcyjną pompę ciepła i kocioł gazowy zamontowane na zewnątrz budynku, modernizację kotłowni obejmującą demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń w tym zbiorników buforowych, wymienników ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na klimakonwektory umożliwiające utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach zarówno zimą, jak i latem.

- Dzięki zastosowanej technologii podniesiono komfort pracy i obsługi petentów. Docelowo uzyskane zostaną także oszczędności w zakresie kosztów utrzymania obiektu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Zainstalowane klimakonwektory pozwalają w sezonie grzewczym odpowiednio dogrzać pomieszczenia, natomiast latem schłodzić, co ma istotne znaczenie dla warunków pracy administracji. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach w trakcie długotrwałych upałów dochodziło do nadmiernego przegrzania pomieszczeń biurowych, co skutkowało ograniczaniem godzin pracy urzędu. Zrealizowana inwestycja pozwoli uniknąć tego typu problemów w przyszłości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rada Gminy Borzęcin z prezydium i komisjami
Rada Gminy Borzęcin z prezydium i komisjami.

DSC 0105 copyNa pierwszej i drugiej sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 wybrano Prezydium Rady oraz powołano składy osobowe poszczególnych komisji.
We wtorek, 20 listopada br. na inauguracyjnym posiedzeniu zwołanym przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie wręczono zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu wójtowi, po czym radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie. Dokonano również wyboru Prezydium Rady, w skład którego weszli: Czesław Małek - Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Anna Choczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin oraz Stanisław Halik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Borzęcin.
W środę, 28 listopada br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji samorządu, na której ślubowanie złożyło dwóch radnych nieobecnych na pierwszej sesji, jak również powołano składy osobowe stałych komisji rady gminy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

ddomDużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, co więcej większość miejsc na pierwsze 4 miesiące pobytu w DDOM jest już zarezerwowana - mówi Elżbieta Adamska, koordynatorka DDOM w Brzesku.
Dzienny Dom Opieki Medycznej ruszy w styczniu. Będzie się mieścił na pierwszym piętrze brzeskiego szpitala. Z zaplanowanych w nim bezpłatnych zajęć mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Koniecznym warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.
- Często po przebytej chorobie pacjenci mają problem z funkcjonowaniem w życiu codziennym. W DDOM nauczymy ich na nowo żyć, pokażemy jak wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne. Pacjent będzie pod opieką lekarzy specjalistów, nie bez znaczenia jest też fakt, że placówka mieści się w szpitalu – mówi Elżbieta Adamska.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego.

WSA 6599Ponad sześćdziesiąt pacjentek wykonało bezpłatne przesiewowe badania prenatalne w ramach projektu, który jest realizowany w brzeskim szpitalu. – Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, kobiety są zadowolone, doceniają to, że badania są wykonywane bezpłatnie – mówi Anna Macioszek z Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Do tej pory tego typu badania były wykonywane w dużych ośrodkach medycznych. Od października są one możliwe także w brzeskim szpitalu. I co ważne są bezpłatne. Badanie prenatalne pozwala wykryć we wczesnym stadium ciąży poważne wady płodu. Współczesna medycyna daje możliwość ich leczenie już w łonie matki.
Badania są wykonywane w oddziale Ginekologiczno-Położniczym brzeskiego szpitala. Wykonuje je dr n. med. Artur Czekański, który specjalizuje się w tego typu badaniach.
Zapisy na badania nadal są przyjmowane. Projekt: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”, który będzie realizowany przez trzy lata, zakłada bowiem przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku życia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Będzie drożej - informacja w sprawie zmiany taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów
Będzie drożej - informacja w sprawie zmiany taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów.

wodaW dniu 16 listopada br. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów na najbliższe 3 lata. W związku z powyższym wzrasta cena opłat za m3 wody ponoszonych przez odbiorców w tych miejscowościach do wysokości:

• w okresie od 1 do 12 miesiąca - 5,85 zł/m3 netto,

• w okresie od 13 do 24 miesiąca - 5,85 zł/m3 netto,

• w okresie od 25 do 36 miesiąca - 5,88 zł/m3 netto.

• opłata stała abonamentowa w okresie od 1 do 36 miesiąca wynosi netto 4 zł/odb/1 m-c.

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 8%.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 października 2018 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Stawki podatku na 2019 rok minimalnie w górę
Gmina Borzęcin. Stawki podatku na 2019 rok minimalnie w górę.

Resize of DSC 0046Na ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 14 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Radni, kierując się interesem mieszkańców zdecydowali o minimalnym wzroście podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, gruntów pod wodami, gruntów pozostałych i objętych rewitalizacją, budynków mieszkalnych, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz budynków pozostałych. Nieznaczne wzrośnie również stawka podatku rolnego, co ma związek z wyższą średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe stawki podatkowe pozostają bez zmian.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z kwoty 0,87 zł do 0,89 zł od m², a więc o dwa grosze co stanowi wzrost o 2,29 %. Stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie z kwoty 4,54 zł do kwoty 4,71 zł za hektar, co stanowi wzrost o 3,74 %. Zmianie ulegnie również podatek od gruntów pozostałych, który wzrośnie z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,22 zł za m², czyli o 10 %. Ponadto o 3,69 %, z kwoty 2,98 zł w 2018 roku do kwoty 3,09 zł w 2019 roku wzrośnie podatek od gruntów objętych rewitalizacją, o 2,85 % z kwoty 0,70 zł do kwoty 0,72 zł za m² od budynków mieszkalnych, o 3,68 % z kwoty 10,59 zł do kwoty 10,98 zł za m² od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, o 3,68 % z kwoty 4,61 zł do kwoty 4,78 zł za m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz o 0,84 % z kwoty 3,55 zł do kwoty 3,58 zł za m² od budynków pozostałych. Stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą i budowli pozostaje bez zmian.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Projekt budżetu z perspektywami
Gmina Borzęcin. Projekt budżetu z perspektywami.

DSC 0098W dniu 15 listopada br. wójt gminy Janusz Kwaśniak przedłożył Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu gminy Borzęcin na 2019. Aktualnie komisje Rady Gminy pracują nad jego ostatecznym kształtem. Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 38 milionów 305 tysięcy 730 złotych, a po stronie wydatków kwotą 36 milionów 899 tysięcy 674 złotych. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1 milion 406 tysięcy 56 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Na inwestycje zapisano w projekcie budżetu kwotę 4 milionów 212 tysięcy 539 złotych, co stanowi 11,42 % wydatków budżetu ogółem.

- Projekt budżetu na 2019 rok zakłada realizację szeregu inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy. Został tak skonstruowany, aby zapewnić zrównoważony rozwój. Stąd niemal w każdej miejscowości planowana jest realizacja mniejszych, czy większych inwestycji. Kwota wydatków majątkowych nie jest ostateczna, gdyż już dzisiaj wiemy, że gmina otrzyma z budżetu państwa dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę drogi gminnej „Zagórze” w kwocie 3 miliony złotych. Spodziewamy się również wiosną 2019 roku promesy na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zapowiadając, że to będzie bardzo dobry pod względem inwestycji rok. - W konsekwencji pozyskanych dotacji ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe przekroczą w trakcie przyszłego roku budżetowego kwotę 10 milionów złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność
Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność.

IMG 4806W Kleszczowie, najbogatszej gminie w Polsce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „28 Lat Samorządowej Polski”, która była okazją do podsumowania osiągnięć odrodzonego w 1990 roku samorządu terytorialnego. Na to wydarzenie zaproszono nie tylko wielokadencyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale również przedstawicieli gmin – liderów rozwoju w poszczególnych regionach kraju. W trakcie debaty dyskutowano o sukcesach i porażkach samorządów oraz o granicach finansowania przez gminy, z kieszeni mieszkańców zadań leżących w obowiązkach Państwa.

Konferencja była okazją do wyróżnienia wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy swoją funkcję pełnią od wielu kadencji. Wójt Janusz Kwaśniak, który sprawuje swój mandat nieprzerwanie od 1998 roku został wyróżniony srebrnym medalem za wielokadencyjność.

- Medal ten dedykuję mieszkańcom gminy Borzęcin, którzy nieprzerwanie od 1998 roku w kolejnych wyborach samorządowych powierzają mi stery kierowania gminą. Ten wyraz zaufania jest dla mnie nie tylko powodem do satysfakcji, ale również potwierdzeniem, że właściwie wywiązuję się ze swoich obowiązków – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.
W gronie wyróżnionych znaleźli się ci włodarze gminy, którzy swoją funkcję pełnili przez kilka kadencji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Zmodernizowano kolejną drogę dojazdową do pól
Borzęcin. Zmodernizowano kolejną drogę dojazdową do pól.

Resize of Foto droga dojazdowa do pol 1Kolejną odcinek drogi transportu rolniczego zmodernizowała gmina Borzęcin w 2018 roku. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków dotacyjnych z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych. Modernizacji poddano 450 – metrowy odcinek drogi „Stucze” w Borzęcinie.

- W ramach realizowanych prac na szerokości jezdni 3,5 metra wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z klińca kamiennego – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 52 tysięcy 129 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Bezpieczna Małopolska 2018" - uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia dla OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów
"Bezpieczna Małopolska 2018" - uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia dla OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów.

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018". Uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia odbyło się we wtorek, 11 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego OSP Bielcza wzbogaciła się o motopompę szlamową Honda WTX 30 1200/l oraz zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera, OSP Borzęcin Górny otrzymała dwa radiotelefony z zestawem podhełmowym, wytwornicę pianową oraz ubranie specjalne, a OSP Przyborów dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Koszt zakupu sprzętu zamknął się kwotą 32 605,12 złotych, w tym dofinansowanie budżetu województwa małopolskiego w kwocie 15 473 złotych oraz wkład własny gminy Borzęcin w wysokości 17 132,12 złotych. OSP Przyborów na wkład własny zabezpieczyła środki będące w dyspozycji jednostki.

Poniżej obszerna z wręczenia sprzętu.
Fot. Romek Rechul

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej
Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej.

Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej. Gratulujemy!
Zobacz występ starszej grupy (2 miejsce): https://www.youtube.com/watch… Zobacz występ grupy młodszej (3 miejsce): https://www.youtube.com/watch…

Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej. Wielkie...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Bielczy - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl
Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Bielczy - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl.

W sobotę, 15 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbyło się Spotkanie Opłatkowe Seniorów. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl z tego wydarzenia >>>

W sobotę, 15 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbyło się Spotkanie Opłatkowe Seniorów.

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Przyborów. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej nr 768
Przyborów. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej nr 768.
Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 216
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information