Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. | imieniny: Laury, Alberta

Turniej „Kocham Cię, Ziemio!” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym
Turniej „Kocham Cię, Ziemio!” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.

DSC 0160Zgodnie z kalendarzem działań ekologicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym, 15 marca 2019 r. odbył się międzyklasowy turniej „Kocham Cię, Ziemio!”. Program przygotowali i prowadzili uczniowie klasy VIII pod opieką wychowawcy. Do rywalizacji stanęły dwie drużyny, których kapitanami były: Julita i Paulina z klasy VII. Każdy zespół składał się z pięciu osób, którego członkowie (za wyjątkiem kapitanów) zmieniają się w kolejnych edycjach. Pierwszy- „Dziki z lasu” tworzyli: Anna, Dominika, Mateusz, Szymon. Natomiast po przeciwnej stronie ukonstytuowała się drużyna „Ruskich pierogów” z Gabrielą, Martyną, Krzysztofem i Kacprem. Międzyklasowe ekipy walczyły ze sobą w różnych kategoriach dotyczących kwestii przyrodniczych, geograficznych, ekologicznych. Aż siedem rund dzieliło zespoły od zwycięstwa, a były to następujące: głuchy telefon, zakazane słowa, urodziny, kto jest kim, licytacje, polszczyzna oraz finał. Wszyscy uczestnicy wykazali się kompetencjami, refleksem, zaś kolejne etapy przebiegały na podobnym poziomie. O końcowym wyniku zmagań zdecydował emocjonujący finał. Tu więcej szczęścia miały „Dziki z lasu” i one zostały drużyną zwycięską. Spotkanie dostarczyło interesującej dawki wiedzy, było także doskonałą okazją na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pani Dyrektor, Cecylia Czaja podziękowała ósmoklasistom i wychowawcy za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju, zaś wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

W ramach działań ekologicznych uczniowie klasy VIII redagowali również (pisane odręcznie) listy dla Ziemi. To zadanie polegające na pisaniu wypowiedzi otwartych zachęcających do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności czystości powietrza. Dzięki akcji młodzież ma możliwość zapoznania się z właściwymi postawami proekologicznymi, a także mobilizowania najbliższych osób (krewnych, sąsiadów) do dbałości o trwałość i czystość środowiska.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
„Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”
„Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

DSC 014713 marca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym odbyło się spotkanie z przedstawicielką Placówki Terenowej KRUS w Brzesku. Celem wizyty było zaznajomienie uczniów z zasadami konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegentka omówiła zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, przestrzegła dzieci przed zabawą w pobliżu maszyn oraz zaprezentowała uczniom film edukacyjny. Szczególne zainteresowanie wzbudził quiz dostępny do rozwiązania na stronie internetowej w/w placówki. Wszystkich uczniów zachęcono do udziału w konkursie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przystąp do programu i usuń wyroby zawierające azbest - ankieta
Przystąp do programu i usuń wyroby zawierające azbest - ankieta.

W związku z przystąpieniem do uczestnictwa w projekcie partnerskim, którego celem będzie redukcja i usunięcie azbestu z terenu gminy Borzęcin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytetu 5. OCHRONA ŚRODOWISKA, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, Wójt Gminy Borzęcin informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Borzęcin można składać deklaracje na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych m. in. z gospodarstw indywidualnych, przy czym koszty z tym związane pokryje Gmina.

Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy - pok. 24, na stronie internetowej www.borzecin.pl oraz u Sołtysów poszczególnych Sołectw.

pdfDeklaracja wersja PDF856.21 KB

docxDeklaracja wersja DOCX181.91 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wybory Sołeckie 2019. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzęcinie o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów
Wybory Sołeckie 2019. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzęcinie o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów.

O B W I E S Z C Z E N I E
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BORZĘCINIE
z dnia 22 marca 2019 roku
o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów
w wyborach sołeckich zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2019 roku.

Gminna Komisja Wyborcza w Borzęcinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów.

Obwód głosowania nr 1 – sołectwo Borzęcin Górny

1. PILARSKA Maria Jadwiga zam. Borzęcin, lat 56, zawód: rolnik

Obwód głosowania nr 2 – sołectwo Borzęcin Dolny

1. CZAJA Czesław Stefan zam. Borzęcin, lat 63, zawód: rolnik

Obwód głosowania nr 3 – sołectwo Bielcza

1. CHOCZYŃSKA Anna Agnieszka zam. Bielcza, lat 58, zawód: emeryt

Obwód głosowania nr 4 – sołectwo Przyborów

1. LATOCHA Stanisław zam. Przyborów, lat 69, zawód: ślusarz

2. PIOTROWSKI Paweł Michał zam. Przyborów, lat 45,

zawód: pracownik biurowy

Obwód głosowania nr 5 – sołectwo Łęki

1. KAMYSZ Maria Magdalena zam. Łęki, lat 35,

zawód: technolog żywności

2. KOCZWARA Anna Maria zam. Łęki, lat 58, zawód: nauczyciel-emeryt

Obwód głosowania nr 6 – sołectwo Waryś

1. ROGÓŻ Piotr Józef zam. Warys, lat 42, zawód: technik-leśnik

Obwód głosowania nr 7 – sołectwo Jagniówka

1. MAKLAS Mateusz Piotr zam. Borzęcin, lat 25, zawód: tapicer

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wybory Sołeckie 2019. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzęcinie o zarejestrowanych listach kandydatów do rad sołeckich
Wybory Sołeckie 2019. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzęcinie o zarejestrowanych listach kandydatów do rad sołeckich.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BORZĘCINIE
z dnia 22 marca 2019 roku
o zarejestrowanych listach kandydatów do rad sołeckich w wyborach sołeckich zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku.

Gminna Komisja Wyborcza w Borzęcinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów do rad sołeckich.


Obwód głosowania nr 1 – sołectwo Borzęcin Górny

 1. CIOCHOŃ Józef Franciszek zam. Borzęcin, lat 56, zawód: rolnik
 2. KANIA Dariusz Sławomir zam. Borzęcin, lat 25, zawód: mechanik
 3. MAŁEK Franciszek Jan zam. Borzęcin, lat 60, zawód: rolnik
 4. SIUDUT Tomasz zam. Borzęcin, lat 38, zawód: technik stolarz
 5. WÓJCIK Grzegorz zam. Borzęcin, lat 42, zawód: rolnik

Obwód głosowania nr 2 – sołectwo Borzęcin Dolny

 1. CURYŁO Marian Tadeusz zam. Borzęcin, lat 63, zawód: rolnik
 2. KICZKA Józef Adam zam. Borzęcin, lat 46, zawód: kierowca
 3. MUSIAŁ Marek Jan zam. Borzęcin, lat 57, zawód: rolnik

Obwód głosowania nr 3 – sołectwo Bielcza

 1. DUDA Bolesław Stanisław zam. Bielcza, lat 63, zawód: emeryt
 2. FLORCZAK Stanisława Agata zam. Bielcza, lat 48, zawód:pielęgniarka
 3. KILIAN Józef zam. Bielcza, lat 63, zawód: emeryt
 4. NOWAK Grażyna zam. Bielcza, lat 61, zawód: emeryt
 5. WIĘCEK Robert zam. Bielcza, lat 51, zawód: emeryt

Obwód głosowania nr 4 – sołectwo Przyborów

 1. BIAŁEK Jadwiga zam. Przyborów, lat 51, zawód: rolnik
 2. BOROWIEC Monika Magdalena zam. Przyborów, lat 36, zawód: technik żywności
 3. ŁOBODA Andrzej zam. Przyborów, lat 61, zawód: emeryt
 4. KOKOSZKA Lucyna zam. Przyborów, lat 53, zawód: sprzedawca
 5. PASULA Renata zam. Przyborów, lat 52, zawód: sprzedawca
 6. CISAK Tomasz zam. Przyborów, lat 44, zawód: listonosz
 7. NOGA Irena zam. Przyborów, lat 54, zawód: nauczyciel
 8. PŁAWECKI Mateusz zam. Przyborów, lat 39, zawód: elektryk

Obwód głosowania nr 5 – sołectwo Łęki

 1. CIURUŚ Stanisław zam. Łęki, lat 74, zawód: emeryt
 2. LATOCHA Władysław zam. Łęki, lat 71, zawód: emeryt
 3. WĄSIK Józef Michał zam. Łęki , lat 72, zawód: emeryt
 4. GŁADYSZ Agnieszka Jadwiga zam. Łęki, lat 31, zawód: handlowiec
 5. MARUNIAK Katarzyna zam. Łęki, lat 31, zawód:ekonomista
 6. WOJAS Krzysztof Adam zam. Łęki, lat 52, zawód:technik budowlaniec

Obwód głosowania nr 6 – sołectwo Waryś

 1. ADAMSKA Joanna Agnieszka zam. Warys, lat 39, zawód:księgowy
 2. RĘBACZ Halina Anna zam. Warys, lat 61, zawód: rolnik
 3. WESOŁOWSKI Bogdan Lucjan zam. Warys, lat 43, zawód:rolnik

Obwód głosowania nr 7 – sołectwo Jagniówka

 1. BYLICA Eugeniusz zam. Borzęcin, lat 54, zawód: rolnik
 2. MAJ Zbigniew zam. Borzęcin, lat 48, zawód: rolnik
 3. RZEPKA Paulina Ewa zam. Borzęcin, lat 30, zawód: bez zawodu

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Przekrętałki, Niedorzeczki, Niedorymki, Odpałeczki..." – Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Joanny Papuzińskiej
"Przekrętałki, Niedorzeczki, Niedorymki, Odpałeczki..." – Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Joanny Papuzińskiej.

DSC 8790Wyróżnienia i III miejsce dla uczestników z Gminy Borzęcin w Powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji Joanny Papuzińskiej.
28 marca 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku odbył się kolejny etap Konkursu Recytatorskiego poezji Joanny Papuzińskiej zorganizowany z okazji 80 urodzin poetki. W konkursie wzięło udział 32 uczniów ze szkół podstawowych z powiatu brzeskiego.
Po wysłuchaniu wszystkich występów jury wyłoniło laureatów wśród których III miejsce przyznano Wojciechowi Żurkowi (ZS w Borzęcinie).
Komisja przyznała także sześć wyróżnień, które otrzymali m.in.: Amelia Florczak (ZS w Bielczy) oraz Zofia Winczakiewicz (ZS w Borzęcinie).
Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
Elżbieta Kwaśniewska

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
ZAPROSZENIE NA BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN
ZAPROSZENIE NA BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN.

Borzęciński Tytan Run - 21.07.2019 - Bielcza. Wymagająca leśna trasa ok. 5 km. 20 profesjonalnych przeszkód. Bieg z przeszkodami dla dorosłych i dla dzieci. Bogate pakiety startowe i atrakcyjne nagrody!

Zapisy: https://kepasport.pl/wydarzenie/borzecinski-tytan-run

Borzęciński Tytan Run - 21.07.2019

Gotowi na wyzwanie tego lata? Borzęciński Tytan Run - 21.07.2019 - Bielcza Zapisy: https://kepasport.pl/wydarzenie/borzecinski-tytan-run Wymagająca leśna trasa ok 5km, 20 profesjonalnych przeszkód. Bieg z przeszkodami dla dorosłych i dla dzieci. Bogate pakiety startowe i atrakcyjne nagrody! Szumny OCR - Osobista Cząstka Relatywistyczna Black Jack OCR - Evil Kingdom Husaria Tarnów Gmina Borzęcin

Opublikowany przez Kępa Sport Sobota, 30 marca 2019
Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin. Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Borzęcin. Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Borzęcin. Ładnie będzie Gmina Borzęcin #borzęcin

Opublikowany przez Informator Brzeski Piątek, 29 marca 2019
Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Ochrona zabytków Małopolski 2019. Parafia NNMP w Borzęcinie Górnym z dofinansowaniem
Portal informatorbrzeski.pl: Ochrona zabytków Małopolski 2019. Parafia NNMP w Borzęcinie Górnym z dofinansowaniem.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na remonty i konserwacje zabytków w naszym województwie. Parafia pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym otrzymała 68 tysięcy 900 złotych na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza św. Józefa (1930-31) i rzeźby św. Sebastiana (II poł. XIX). Do 15 grudnia 2018 r. złożonych zostało 161 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 15 571 750,13 zł. Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację 83 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w łącznej kwocie 4 960 900,00 zł. Na liście beneficjentów z terenu Powiatu Brzeskiego znalazło się 5 parafii, którym przyznano łącznie 335 322 zł dotacji.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
2. kolejka rundy wiosennej tarnowskiej klasy "A" - zwycięstwo Sokoła i porażka Victorii Bielcza
2. kolejka rundy wiosennej tarnowskiej klasy "A" - zwycięstwo Sokoła i porażka Victorii Bielcza.

W drugiej kolejce rundy wiosennej tarnowskiej klasy "A" grupa II (Brzesko) Sokół Borzęcin w meczu rozegranym w sobotę, 30 marca br. pokonał na własnym obiekcie Pogórze Gwoździec 6:1 (4:0). W drugim meczu klasy "A" Victoria Bielcza uległa na własnym stadionie Victorii Porąbka Uszewska 0:3.

Sokół Borzęcin vs Pogórze Gwoździec 6-1(4-0)

Opublikowany przez Sokół Borzęcin Sobota, 30 marca 2019
Share/Save/Bookmark
 
Portal z Życia Brzeska: Podsumowanie Projektu "Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw Przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości”
Portal z Życia Brzeska: Podsumowanie Projektu "Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw Przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości”.

Dnia 23 marca 2019 roku w Zespole Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się koncert pieśni i piosenek legionowych „Z pieśnią na ustach dla Niepodległej”. Było to już trzecie działanie realizowane w ramach projektu "Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw Przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości".

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Poszukiwał Grażyny Kuliszewskiej – spotkała go fala hejtu
Portal informatorbrzeski.pl: Poszukiwał Grażyny Kuliszewskiej – spotkała go fala hejtu.

Paweł Futiakiewicz przewodnik psa do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na prośbę bliskich Grażyny Kuliszewskiej pomagał w poszukiwaniach zaginionej kobiety. 20 marca 2019 r. zamieścił na swoim profilu facebookowym bardzo emocjonujący wpis (jego treść poniżej). Rozgoryczony mężczyzna deklaruje wręcz rezygnację ze swojej działalności poszukiwawczej. Jak widać jego ciężka praca nie została doceniona – wręcz stał się obiektem agresji ze strony samozwańczych anonimowych „poszukiwaczy”. Niezidentyfikowana na razie osoba rozsyłała do jego znajomych, firm z którymi współpracuje lub współpracował anonimowych maili z pomówieniami pod moim adresem. Futiakiewicz nie wyklucza również wejścia na drogę sądową z autorem/autorami pomówień adresowanych pod jego adresem.

Od samego początku sprawa zaginięcia Grażyny Kuliszewskiej budziła wiele emocji, niektóre z nich przybrały wręcz niewiarygodną formę ingerowania w życie prywatne osób zaangażowanych w pomoc rodzinie tragicznie zmarłej kobiety.

Pełna treść materiału dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna
UWAGA! Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna.

20190328 140611Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że posiada do sprzedaży drewno liściaste, opałowe pochodzące z wycinki drzew pod budowę drogi gminnej "Zagórze" w Przyborowie. Drzewo przeznaczone do sprzedaży jest złożone na placu "byłego GS-u", gdzie można dokonać oględzin w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani zakupem mieszkańcy proszeni są o wystąpienie do tut. Urzędu z wnioskiem, w którym należy określić ilość drewna w metrach przestrzennych (mp) oraz ewentualnie gatunek drewna. Sprzedaż drewna będzie dokonywana wg kolejności złożonych wniosków. Ogranicza się zakup drewna do 5 mp na gospodarstwo domowe. Ustala się cenę zbytu: 

1) drewno grube - 110,00 + podatek VAT 8% = 118,80 złotych
2) drewno cienkie - 90,00 + podatek VAT 8% = 97,20 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do projektu "Pole Działania"
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do projektu "Pole Działania".

Idziesz do szkoły. Mijasz pusty budynek. Kiedyś była w nim świetlica. Pojawia się myśl: „A gdyby tak założyć w nim klub miłośników planszówek?”. Jeśli wpadasz na takie pomysły, ale nie wiesz, jak je zrealizować albo chciałbyś/chciałabyś robić to lepiej, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie "Pole Działania".CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?

W ramach "Pola Działania" weźmiesz udział w trzydniowym warsztacie, który odbędzie się 11 – 13 października 2019 r. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. W jego trakcie poszerzysz wiedzę o działaniu dla siebie i innych oraz poznasz wielu młodzieżowych aktywistów z całej Polski. Będzie też czas na integrację i zabawę. To nie wszystko. Będziesz mieć duży wpływ na kształt programu warsztatu, ale o tym w punkcie drugim.
Czego będziesz mógł/a się nauczyć? Zanim spotkamy się w październiku, zaprosimy Ciebie i innych młodych aktywistów na jedno z trzech weekendowych spotkań regionalnych, które odbędą się od maja do czerwca 2019 r. W ich trakcie będziemy chcieli poznać Wasze doświadczenia z podejmowanej dotąd aktywności społecznej oraz poznać Wasze pomysły na działania. To pomoże nam, czyli Wam oraz organizatorom projektu, zaplanować program październikowego warsztatu. Wspólnie zdecydujemy, czy bardziej skupimy się np. na kwestii promowania działań czy zawierania partnerstw. Być może w trakcie naszych spotkań lub po nich wpadniesz na pomysł, żeby zrobić coś w Twojej okolicy. Możesz liczyć na nasze wsparcie mentorskie. Ocenimy Twój projekt i podpowiemy, co zmienić lub jak go udoskonalić. Jeśli dołączysz do naszej zamkniętej grupy na Facebooku (o tym poniżej), będziesz mógł także zrekrutować ludzi z okolicy do Twojego zespołu.

W wyłowieniu Waszych doświadczeń z pracy społecznej i wyzwań w Waszej okolicy pomogą nam doświadczeni moderatorzy, którzy poprowadzą spotkania. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego działacie, z jakimi barierami się stykacie oraz co pomogłoby Wam działać sprawniej. Uzyskane od Was informacje wykorzystamy do zaplanowania programu spotkania głównego, które odbędzie się w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim (Hotel Centrum Molo).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zachęcamy do głosowania na OSP Borzęcin Górny w Plebiscycie Gazety Krakowskiej "Jednostka OSP Roku 2019"
Zachęcamy do głosowania na OSP Borzęcin Górny w Plebiscycie Gazety Krakowskiej "Jednostka OSP Roku 2019".

OSP Borzecin

Share/Save/Bookmark
 
Uwaga!!! W nocy z dnia 30/31.03.2019 może występować obniżone ciśnienie w sieci lub chwilowe braki wody w Bielczy, Łękach i Przyborowie
Uwaga!!! W nocy z dnia 30/31.03.2019 może występować obniżone ciśnienie w sieci lub chwilowe braki wody w Bielczy, Łękach i Przyborowie.

Przechwytywanie copy copy copy copy

Share/Save/Bookmark
 
Światowy Dzień Poezji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie
Światowy Dzień Poezji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie.

Resize of DSC 0167Z okazji Światowego Dnia Poezji przypadającego 21 marca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Joanny Papuzińskiej– profesora nauk humanistycznych, poetki, autorki bajek i wierszy dla dzieci, która w tym roku obchodzi 80. rocznicę urodzin.
W konkursie pod hasłem „Przekrętałki, Niedorzeczki, Niedorymki, Odpałeczki...” wzięły udział dzieci z klas I – III z terenu gminy Borzęcin. Myślą przewodnią konkursu było rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej, popularyzowanie twórczości Joanny Papuzińskiej oraz krzewienie i doskonalenie języka polskiego.
Każda Szkoła wytypowała 3 zwycięzców, którzy wzięli udział w konkursie gminnym. Należało przygotować 2 dowolnie wybrane wiersze Joanny Papuzińskiej.
Poziom konkursu był wysoki, dzieci bardzo ładnie recytowały. Najczęściej prezentowane wiersze to: „Smutna Baba - Jaga”, „Najeżony dziadek”, „Czerwony stragan”, „Mój samochód”, „Piosenka śpiocha”, „Czarna nocka”, „Tygryski”, „Jabłkowe dzieci”, „Mały księżyc”, „Góra”, „Jesienne liście”. Jury oceniało dobór i rozumienie tekstu, interpretację, dykcję oraz opanowanie tekstu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal tarnow.gosc.pl: Dwóch braci - biskupa warmińskiego i misjonarza Japonii - wspominano w niedzielę w Borzęcinie Dolnym
Portal tarnow.gosc.pl: Dwóch braci - biskupa warmińskiego i misjonarza Japonii - wspominano w niedzielę w Borzęcinie Dolnym.

W uroczystości, której przewodniczył jezuita o. Andrzej Migacz, rektor krakowskiego kolegium, uczestniczył także rodak borzęciński ks. Jerzy Czuj i ks. Krzysztof Kamieński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Na zdjęciu także proboszcz w Borzęcinie Dolnym ks. Marek Obrzut.

W kościele w Borzęcinie Dolnym 24 marca odbyła się uroczystość odsłonięcia i błogosławieństwa tablicy poświęconej dwóm braciom - biskupowi warmińskiemu Janowi Obłąkowi i o. Tadeuszowi Obłąkowi, jezuicie, który przez 50 lat pracował na misjach w Japonii. Przewodniczył jej o. Andrzej Migacz SI, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie.

- To dla nas wielki zaszczyt, że z tak małej miejscowości pochodzą tak wybitne postaci zasłużone dla Kościoła w Polsce i na świecie. Bp Jan Obłąk konsekrował nasz kościół. Bywał tu częściej niż o. Tadeusz, ale na krótko. Z kolei jego brat, misjonarz Japonii, przyjeżdżał rzadziej, ale na dłużej, spędzał tu każdy urlop - mówi ks. Marek Obrzut, miejscowy proboszcz.

Obaj urodzili się w Borzęcinie Dolnym. Starszy Jan w 1913 roku, a Tadeusz w 1922 jako czwarte z siedmiorga dzieci.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Inauguracja rozgrywek na szczeblu klasy "A" TOZPN - porażka Sokoła Borzęcin i zwycięstwo Victorii Bielcza
Inauguracja rozgrywek na szczeblu klasy "A" TOZPN - porażka Sokoła Borzęcin i zwycięstwo Victorii Bielcza.

Nieudanie zainaugurował rundę wiosenną sezonu 2018/2019 występujący tarnowskiej klasie "A" grupa II (Brzesko) Sokół Borzęcin, który w meczu wyjazdowym przegrał z LKS Poręba Spytkowska 2:1 tracąc na rzecz Korony Niedzieliska, wypracowaną w rundzie jesiennej pozycję lidera grupy.
W drugim meczu klasy "A" swoją rosnącą formę potwierdziła Victoria Bielcza pokonując na własnym obiekcie zdecydowanie wyżej notowaną Ivę Iwkowa 2:0.

 

Mecz-LKS Poręba Spytkowska vs Sokół Borzęcin Górny ll poł.

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 23 marca 2019
Share/Save/Bookmark
 
Kartka do Powstańca - podziękowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie
Kartka do Powstańca - podziękowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie.

kartkaZespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym przystąpił do realizacji projektu "Bohater w Twojej Szkole". Jego celem było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej. Uczniowie otrzymali kartkę pocztową celem jej wypełnienia. Wypełnione przez uczestników projektu kartki zostały przesłane do biura organizatorów, którzy następnie przekazali je do wskazanych powstańców. Każdy nadawca kartki stał się uczestnikiem projektu z chwilą jej napisania. Akcja uzyskała uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod patronatem której prowadzone były też działania edukacyjne. W dniu 21 marca 2019 roku wpłynęło oficjalne podziękowanie dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym za udział w tej szlachetnej akcji.

Szkolny Koordynator Programu
mgr Lucjan Kołodziejski

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 230
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information