Sobota, 23 czerwca 2018 r. | imieniny: Wandy, Zenona

UWAGA! Informacja w sprawie dystrybucji darmowych jabłek
UWAGA! Informacja w sprawie dystrybucji darmowych jabłek.

Jablko1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla osób z Gminy Borzęcin, które wcześniej korzystały z żywności w ramach Podprogramu 2017, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD) pozyskano darmowe jabłka.

Po ich odbiór należy się zgłaszać w dniu 26 czerwca 2018 roku (tj. wtorek) w godzinach 10.00- 14.00 na plac przy kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym (Dom Duszpasterski).

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: Wybudowano chodnik w Przyborowie
Kurier Borzęcki: Wybudowano chodnik w Przyborowie.

DSC 0410Nowy odcinek chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości  420 metrów wybudowano w ciągu drogi powiatowej K1431 „Przez wieś” w Przyborowie. To kontynuacja prac realizowanych w ubiegłym roku, mających na celu wybudowanie ciągu pieszego w kierunku Końca, w zwartej zabudowie miejscowości. Celem budowy chodników przy drogach powiatowych, gmina Borzęcin udzieliła pomocy finansowej powiatowi brzeskiemu w kwocie 300 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 50% wartości zadań. Poza miejscowością Przyborów, nowe chodniki powstaną w Borzęcinie Górnym i Bielczy. Łączna wartość nakładów na te inwestycje zamyka się kwotą 600 tysięcy złotych.

– Budowa chodnika w Przyborowie jest ważną inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo pieszych. Droga przebiegająca przez tę miejscowość jest jedną z najbardziej obciążonych komunikacyjnie dróg w gminie. W centrum miejscowości znajduje się Zespół Szkół i Przedszkola, kościół parafialny i obiekt wielofunkcyjny z biblioteką i świetlicą Ośrodka Kultury oraz market. Chodnik z pewnością poprawi komfort przemieszczania się – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt budowy chodnika w Przyborowie zamyka się kwotą 290 tysięcy złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie laureatem Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie laureatem Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

35405312 220964931964947 532528060113616896 nMałopolski projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, który ma na celu przygotowanie uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, patronat honorowy sprawują: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Od 2007 r. zrealizowano dziesięć edycji konkursu, w których uczestniczyło ponad 40 000 uczniów z całej Małopolski.

Do XI edycji Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym przystąpiło z projektem pod nazwą „Misjonarze św. Jana Pawła II”. Poprzednie szkolne projekty nosiły nazwę: Posłańcy Jana Pawła II – 2009, Otwarte serca – 2010, Gwardia Jana Pawła II – 2011, Uczniowie Jana Pawła II – Sługami Miłosierdzia - 2015, Świadkowie Miłosierdzia – 2016 oraz Wstańmy z kanapy z Ojcem św. - 2017. Opiekunem pierwszych projektów była pani Teresa Boraca, której zespoły dwukrotnie zakwalifikowały się do etapu rejonowego w Tarnowie.

Udział w projekcie zakładał przygotowanie planu działań charytatywnych, jego całoroczną realizację oraz sporządzenie sprawozdania i przesłanie go do Komisji Oceniającej w Tarnowie w terminie do 30 kwietnia. Adresatami projektu byli: niepełnosprawni rówieśnicy, chorzy i samotni z miejscowości Borzęcin oraz dzieci głodujące w Afryce. Wolontariusze przeprowadzili szereg akcji i zbiórek, których celem było wsparcie finansowe osób potrzebujących. Młodzież przygotowała także wiele imprez na rzecz podopiecznych Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W działania zaangażowani byli nie tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu ale także wszyscy wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, którzy pracowali pod okiem opiekunek Haliny Pudełko i Joanny Bodzioch.

W dniu 17 maja 2018 r. wybrane przez komisję zespoły zaprezentowały swoje działania na spotkaniu rejonowym w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Spośród ośmiu szkół projekt ZSP w Borzęcinie został oceniony najwyżej i tym samym uplasował się na I miejscu w rejonie. Podczas gali wręczenia nagród w Krakowie 28 maja 2018 r. laureaci z poszczególnych rejonów po raz kolejny zaprezentowali swoje działania, po czym otrzymali z rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza nagrodę główną - bilety do Rzymu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jubileuszowy Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym
Jubileuszowy Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym.

DSC 5932 CopyW niedzielę, 10 czerwca br. przy pięknej słonecznej pogodzie na stadionie sportowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym odbył się Piknik Rodzinny. Tegoroczna impreza oparta była o hasło 125 – lecia powstania Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Borzęcin Pan Janusz Kwaśniak, Gminy Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym oraz Parafia w Borzęcinie Dolnym. Organizatorów wspierała Ochotnicza Straż Pożarna z Borzęcina Dolnego i Jagniówki.

Na Piknik przybyła liczna rzesza uczestników zarówno z Gminy Borzęcin, jak i z innych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Adam Kwaśniak - Radny Województwa Małopolskiego, Pan Janusz Kwaśniak - Wójt Gminy Borzęcin, Pan Tadeusz Żurek - Zastępca Wójta Gminy Borzęcin, Pan Piotr Kania - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Pan Czesław Małek - Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Pan Grzegorz Małek - Komendant Gminny OSP, Pan Czesław Czaja - Sołtys Borzęcina Dolnego, Pan Szczepan Pudełko - Naczelnik Ochotniczej Staży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym, Pan Marek Maklas - Sołtys, a zarazem Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniówce, Ksiądz Prałat Marek Obrzut - Proboszcz Parafii w Borzęcinie Dolnym. Uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W ramach cegiełek na rzecz rozwoju szkoły można było nabyć: ciasta domowe, kawę lub herbatę, zimne napoje, lody, potrawy z grilla, frytki, koreczki owocowe, bigos, lody, zimne desery.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal redemptor.pl: O. prof. Andrzej Wodka CSsR prezesem AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego
Portal redemptor.pl: O. prof. Andrzej Wodka CSsR prezesem AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego.

Wodka-Andrzej-5Polski redemptorysta, o. prof. Andrzej Wodka, został mianowany 19 czerwca 2018 r. prezesem AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. O. Wodka jest także od 2013 r. prezesem Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie oraz pełni inne odpowiedzialne funkcje w życiu akademickim Wiecznego Miasta. Gratulujemy!

W Watykanie została ogłoszona wiadomość o nominacji o. Andrzeja Wodki CSsR, Prezesa Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie na stanowisko prezydenta AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uczelni Kościelnych. Krótko po ogłoszeniu tej wiadomości, rozmowę z Nominatem przeprowadził o. Janusz Sok CSsR, Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

- Ojcze Andrzeju, ogłoszony dziś komunikat mówi, że został ojciec mianowany Prezydentem AVEPRO. Czy było to dla Ojca zaskoczeniem?

-
Tak, wiadomość jest dość zaskakująca. Dla mnie samego i może dla wielu innych. Jestem przecież w trakcie drugiej tury rektorowania na naszej Akademii teologii moralnej i pozostał mi jeszcze rok tej posługi. Minione pięć lat pracy w prowadzeniu istniejącej od 70-ciu lat placówki naukowej (od 1949 r.), w zasadzie jedynej w swoim rodzaju na świecie, wprowadziło mnie w szerszy świat odpowiedzialności za papieską edukację wyższą w Rzymie. Być może dlatego skierowano na mnie oczy, w szukaniu nowego odpowiedzialnego za AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uczelni Kościelnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przebudowano drogę Bielcza Biedacz – Biadoliny
Przebudowano drogę Bielcza Biedacz – Biadoliny.

DSC 0432O nową nawierzchnię bitumiczną wzbogaciła się droga gminna nr K250014 „Biedacz – Biadoliny” w Bielczy, gmina Borzęcin. Prace związane z przebudową drogi prowadzono na odcinku 650 metrów, do granicy z gminą Wojnicz. W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, remont dwóch przepustów pod drogą, oczyszczenie rowów z namułu oraz uzupełnienie poboczy.

– Droga przebiega przez teren leśny i stanowi ważny skrót dla mieszkańców przysiółka Biedacz podróżujących w kierunku Wojnicza i Tarnowa. Stąd działanie zmierzające do wykonaniu nawierzchni bitumicznej, która poprawiła komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym. Atrakcyjne położenie drogi z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie nią miłośników dwóch kółek, ze względu na niskie obciążenie drogi ruchem samochodowym – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 126 tysięcy 969 złotych, z czego kwota 4 tysiące 790 złotych to koszty nadzoru inwestorskiego oraz geodezyjnego ustalenia granic.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Janusz Kwaśniak z 20-tym absolutorium
Wójt Janusz Kwaśniak z 20-tym absolutorium.

2018.05.30 XXXVIII sesja rady gminy 0030Na ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w środę, 30 maja br. wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak otrzymał kolejne absolutorium z tytułu wykonania budżetu, tym razem za 2017 rok. Udzielenie przez Radę Gminy absolutorium poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie udzielenia absolutorium.

– Realizacja budżetu 2017 roku stanowi powód do satysfakcji. Wykonaliśmy kolejny dobry budżet, który być może nie obfitował w jakieś spektakularne inwestycje, ale pozwolił w pełni zrealizować przyjęte w nim założenia – mówi wójt Janusz Kwaśniak. – Na zaplanowane zadania wydatkowano 35 milionów 661 tysięcy 156 złotych, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 5 milionów 509 tysięcy 289 złotych, co stanowi 15,45 % wydatków budżetu ogółem. Kilka z projektów, które oczekiwały na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym UE otrzymało pozytywne decyzje. Nie inaczej jest w roku bieżącym, gdzie prowadzimy procedury przetargowe, celem wyłonienia wykonawców, ważnych z punktu widzenia gminy Borzęcin inwestycji. Stąd w zakresie robót zarówno kubaturowych, jak i drogowych będzie w najbliższym czasie wiele się działo – zapowiada.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rodzina 500+. Informacja w sprawie wniosków na okres 2018/2019
Rodzina 500+. Informacja w sprawie wniosków na okres 2018/2019.

Resize of rodzina-500-programKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie informuje, że wnioski w sprawie wypłaty świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą internetową od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r.                                
Obowiązuje dochód za rok 2017 r.
Mieszkańcy Gminy Borzęcin wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą pobierać i składać wnioski w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie, pod numerem tel. 146846075, 146846373 lub ze strony internetowej: http://www.borzecin.naszops.pl/

Informacje o realizacji programów znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

Wzory wniosków do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Szachowa rywalizacja w Borzęcinie
Telewizja Tarnowska.tv: Szachowa rywalizacja w Borzęcinie.

Za nami Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P - 15. Areną zmagań stała się w sobotę, 16 czerwca br. sala Domu Ludowego w Borzęcinie. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 53 szachistów. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.
Przypomnijmy, że organizatorami mistrzostw byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Małopolski Związek Szachowy w Krakowie.Share/Save/Bookmark
 
Znamy zwycięzców wojewódzkiego projektu Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2018
Znamy zwycięzców wojewódzkiego projektu Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2018.

Resize of 2018.05.29 ekoszkola tarnow podsumowanie 0295W Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie miało miejsce rozstrzygnięcie i podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2018. W organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym konkursie startują placówki oświatowe z całego województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest w pięciu etapach: cztery z nich adresowane są do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Są to: pisemny test wiedzy, film ekologiczny prezentujący modę ekologiczną z surowców wtórnych, prezentacja multimedialna w której szkoły chwalą się z przebiegu działań ekologicznych na swoim terenie oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości w okresie ostatnich dwóch lat. Piątym etapem Projektu, adresowanym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jest plakat o tematyce ekologicznej.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z kilkunastu powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego, oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
W kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowej tytuł Ekoszkoły 2018 wywalczyła Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki), a w kategorii klasy VII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i gimnazja – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Chojniku (gmina Gromnik, powiat tarnowski). W kategorii – przedszkola/oddziały przedszkolne tytuł Ekoprzedszkole 2018 otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy (gmina Borzęcin, powiat brzeski).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Dobry start" - wsparcie dla uczniów
"Dobry start" - wsparcie dla uczniów.

Resize of Dobry Start 300 dla ucznia CMYKKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie informuje, że wnioski w sprawie wypłaty świadczenia w ramach programu "Dobry start" będzie można składać drogą internetową od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast wnioski papierowe będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r. Wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 2018-11-30.
W przypadku, gdy wniosek wpłynie do Ośrodka do dnia 2018-08-31 świadczenie zostanie wpłacone do dnia 2018-09-30.
Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 300,00 zł jednorazowo.
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Borzęcinie, pod nr telefonu 14 68 46 075 lub 14 68 46 373 lub ze strony internetowej: http://www.borzecin.naszops.pl/
Informacje o realizacji programu oraz wzór wniosku do pobrania znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin .

O pasji biegania i przygotowaniach do "Borzęcińskiej Dychy", rozpoczynającej się budowie boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym i wyższych niż zakładano kosztach inwestycji, debacie oświatowej w Borzęcinie poświęconej kierunkowi rozwoju edukacji w gminie Borzęcin w myśleniu o uczniu XXI wieku, strukturze zatrudnienia w placówkach oświatowych, działalności Wód Polskich, stanie wałów i zagrożeniu powodziowym, przerwaniu grobli na Łowisku "Zbyszko" w Przyborowie i szkodach wyrządzanych przez bobry, przystąpieniu przez gminę Borzęcin do programu Małopolski Tele-Anioł i korzyściach jakie z tego wynikają, potrzebie zwiększenia miejsc dla podopiecznych w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, miejscach pracy na terenie gminy Borzęcin i poszukiwaniu pracowników wykwalifikowanych, budowie nowego dworca kolejowego w Sterkowcu, zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie eksploatacji kruszywa w złożu "Przyborów" i dyskusji publicznej w tym zakresie, zbliżających się imprezach plenerowych w gminie Borzęcin oraz organizowanym w sobotę, 16 czerwca br. Pikniku Rodzinnym w Brzesku-Słotwinie, na który Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej Serdecznie Zaprasza z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała redaktor Ewa Biedroń.Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Borzęcin. Praca szuka ludzi
Radio RDN Małopolska: Borzęcin. Praca szuka ludzi.

Tak jest w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Janusz Kwaśniak wójt gminy Borzęcin powiedział w programie Słowo za słowo, że na rynku jest problem z pracownikami. Dotyczy on także tej placówki.– Mówimy o pracownikach wykwalifikowanych, jak pielęgniarki czy opiekuni medyczni, tutaj jest największy problem, chociaż pojawiają się też inne oferty, jak księgowa, także polecam śledzić nasz biuletyn, tam jest więcej informacji – zachęca wójt.Duże jest zainteresowanie Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Trwają starania, aby miejsc dla podopiecznych było więcej. – Na chwilę obecną mamy jeszcze 3 miejsca, bo mamy zgodę na 56 podopiecznych. Rozpisaliśmy już przetargi, które zostały rozstrzygnięte. Powstaną kolejne miejsca, będzie ich dodatkowo 26 i one będą oczekiwały na kolejnych mieszkańców – mówi.

Wójt dodaje, że stanie się to niebawem i powinno to rozwiązać problem dostępności miejsc w tej placówce.

Share/Save/Bookmark
 
Portal tarnow.gosc.pl: Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokonał zmian personalnych w diecezji
Portal tarnow.gosc.pl: Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokonał zmian personalnych w diecezji.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokonał zmian personalnych w diecezji. W domu biskupów tarnowskich odbyło się spotkanie kapłanów z bp. Andrzejem Jeżem.

- Przez sakrament święceń jesteśmy wpisani w rytm Bożego posłania, które ukazuje się najpierw w tajemnicy Trójcy Świętej. Bóg Ojciec posyła na świat Syna, Ojciec i Syn posyłają swojemu Kościołowi Ducha Świętego, aby stworzony i odkupiony człowiek został doprowadzony do świętości. To jest także nasze zadanie. Jesteśmy posłani, aby urzeczywistniać ten plan zbawienia, troszcząc się o zbawienie ludzi - mówił do kapłanów bp Jeż.

Pasterz diecezji dokonał zmian personalnych w 19 parafiach, mianując 18 nowych proboszczów. Dotychczasowy dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ks. prał. Jacek Miszczak został mianowany proboszczem w par. św. Jana Chrzciciela w Łącku. Odchodzący z probostwa w Łącku ks. dr Janusz Paciorek otrzymał nominację na proboszcza w par. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.
Zmiana nastąpiła w par. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Odchodzącego na emeryturę ks. prał. Kazimierza Markowicza zastąpi ks. prał. Czesław Paszyński, który do tej pory był proboszczem w par. Narodzenia NMP w Borzęcinie. Ks. Paszyńskiego zastąpi w Borzęcinie ks. Mikołaj Piec, dotychczasowy proboszcz w par. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Mistrzowskie zmagania szachowe już w sobotę. Zapraszamy!!!
Mistrzowskie zmagania szachowe już w sobotę. Zapraszamy!!!.

Resize of plakat szachy Mistrzostwa

Już w najbliższą sobotę 16 czerwca 2018 r. od godziny 10 w Sali Imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie odbywać się będą Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15. Organizatorami turnieju są: Małopolski Związek Szachowy w Krakowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Patronat sprawuje wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.
Prawo gry w zawodach posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubową i miejsce zamieszkania. – Zachęcamy wszystkich, którzy grają w szachy, do zmierzenia się w tym turnieju, dorosłych, jak i dzieci. System szwajcarski daje możliwość rywalizacji zarówno z arcymistrzami, jak i osobami o mniejszym dorobku szachowym. Partie szachowe rozgrywane będą w systemie szwajcarskim na dystansie 11 rund. Na najlepszych czekają nagrody finansowe oraz okazały puchar – mówi Piotr Kania, z GOK Borzęcin.
Zgłoszenia telefoniczne do mistrzostw przyjmuje Wiesław Kasperek tel. 14 690-85-81 lub Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie tel. 14 684-60-13. Można zgłosić się także bezpośrednio przed turniejem.
Przewidziano wiele nagród. Dla najlepszych szachistów organizatorzy przygotowali nagrody pieniężne wynoszące odpowiednio: za I miejsce – 500 zł, za II miejsce – 400 zł, za III miejsce – 300 zł, za IV miejsce 250 zł, za V miejsce – 200 zł, za VI miejsce – 150 zł, za VII miejsce – 100 zł, za VIII miejsce – 50 zł. Dodatkowo zaplanowano nagrody dla najlepszych pań, zawodników w II i III kategorii szachowej, seniorów, juniorów do lat 18, juniorów młodszych do lat 12 oraz zawodników z gminy Borzęcin.
Zapraszamy!

Poniżej Regulamin Otwartych Mistrzostw Małopolski w Szachach Szybkich P-15

pdfregulamin_MistrzostwaMalopolski_2018.pdf442.62 KB

Share/Save/Bookmark
 
Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin
Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin.

GLY 2426Gmina Borzęcin przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W dniu 6 czerwca br. list intencyjny wyrażający wolę współpracy podpisali wspólnie w imieniu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a w imieniu Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek – Zastępca Wójta Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Rodzinny i Jubileuszowy Piknik w Borzęcinie Dolnym
Telewizja Tarnowska.tv: Rodzinny i Jubileuszowy Piknik w Borzęcinie Dolnym.

W niedzielę, 10 czerwca br. na boisku sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym zorganizowano po raz trzeci piknik rodzinny. Było wesoło, rodzinnie i sportowo. Impreza odbywała się również pod znakiem Jubileuszu, gdyż placówka oświatowa w tej miejscowości w tym roku obchodzi Jubileusz 125-lecia powstania...

Share/Save/Bookmark
 
Piknikw Borzęcinie Dolnym w obiektywie portalu www.informatorbrzeski.pl - zobacz zdjęcia
Piknikw Borzęcinie Dolnym w obiektywie portalu www.informatorbrzeski.pl - zobacz zdjęcia.

Przy dobrej pogodzie i znakomitych nastrojach licznie przybyłych mieszkańców Borzęcina i Okolic odbył się, w niedzielę 10 czerwca br. Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak 10 czerwca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym
Piknik Rodzinny w Borzęcinie Dolnym.

W niedzielę, 10 czerwca br. na obiekcie sportowym w Borzęcinie Dolnym odbył się doroczny Piknik Rodzinny, który...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak 11 czerwca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” po raz drugi
Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” po raz drugi.

resize of psr 1609Jeszcze do 15 czerwca br. można zgłosić swój udział w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.
Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Prace konkursowe oceni Jury Konkursu Poetyckiego w składzie: Józef Baran, prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 192
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information