Czwartek, 23 marca 2017 r. | imieniny: Oktawiana, Pelagii
Telewizja Tarnowska.tv: Inwestycje Gminy Borzęcin

Telewizja Tarnowska.tv: Inwestycje Gminy Borzęcin

Gmina Borzęcin zamknęła rok 2016 z nadwyżką budżetową rzędu ponad milion złotych. Tych pieniędzy jeszcze nie rozdysponowano. Jednak – jeszcze…

Radio Kraków: Ponad 40 miejsc pracy czeka w centrum rehabilitacji w Borzęcinie

Radio Kraków: Ponad 40 miejsc pracy czeka w centrum rehabilitacji w Borzęcinie

Ponad 40 miejsc pracy czeka w nowym Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w podtarnowskim Borzęcinie. Poszukiwane są pielęgniarki, opiekunki,…

Telewizja Tarnowska.tv: 115 lat OSP w Borzęcinie Dolnym

Telewizja Tarnowska.tv: 115 lat OSP w Borzęcinie Dolnym

W sobotę, 11 marca br. w Borzęcinie Dolnym odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP. Jednostka w roku bieżącym obchodzi 115-lecie istnienia.…

Portal informatorbrzeski.pl: Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie

Portal informatorbrzeski.pl: Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie

Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie,Nową propozycją kulturalną organizowaną w tym roku w Borzęcinie będzie Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej. Imprezę…

"Borzęcińska Dycha"

"Borzęcińska Dycha"

Ruszyły przygotowania do Borzęcińskiej Dychy, imprezy biegowej na dystansie 10 km organizowanej już po raz drugi na Stadionie Victorii Bielcza.…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O Forum Samorządowym w Warszawie i proteście przeciwko łamaniu zasad demokracji w samorządach, konieczności dialogu na linii rząd - samorząd, złym stanie technicznym drogi powiatowej Borzęcin Borek - Łazy i planach jej modernizacji, przygotowywanym przez gminę projekcie budowy kolejnej drogi odciążającej drogi gminne i powiatowe w zakresie ruchu samochodów ciężarowych, planie utworzenia Muzeum Sławomira Mrożka w Borzęcinie, zmniejszającym się zadłużeniu gminy oraz wypracowanej nadwyżce z wykonania budżetu 2016 roku, zapełniającym się Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie i miesięcznych kosztach pobytu pensjonariusza z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała Dorota Kunc.Share/Save/Bookmark
 
Tygodnik Miasto i Ludzie: Budżet Borzęcina 2016 - z naciskiem na spłatę zadłużenia
Tygodnik Miasto i Ludzie: Budżet Borzęcina 2016 - z naciskiem na spłatę zadłużenia. miasto i ludzieGmina Borzęcin pozyskała najwięcej pieniędzy zewnętrznych do budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dopiero na drugim miejscu było Dębno, a na trzecim Szczurowa. Rok 2016, podobnie jak w innych samorządach Małopolski, był czasem mniejszej aktywności inwestycyjnej w gminie Borzęcin. Po zakończeniu realizacji zadań przy udziale środków finansowych z budżetu UE 2007-2013, skupiono się na przygotowaniu projektów służących realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie Borzęcin, celem aplikowania o dofinansowanie w ogłaszanych naborach.

W ramach prowadzonej polityki rozwoju, wyznajemy zasadę w myśl której, kluczowe inwestycje w gminie prowadzone są przy udziale i z pomocą funduszy zewnętrznych – mówi wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak. – Przejawiamy szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych dla realizowanych przedsięwzięć i jesteśmy w tym zakresie jednym z liderów w regionie, gdyż mamy świadomość, że to czego nie zrobimy dzisiaj, po wyczerpaniu możliwości wsparcia z zewnątrz będziemy musieli realizować „za swoje", czyli drożej i dłużej.

Budżet Gminy Borzęcin na 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 919 097,21 złotych (przy planowanej - 2 870 000,00 złotych). Dochody gminy wykonano w kwocie 32 340 435,55 złotych, a wydatki w wysokości 28 421 335,34 złotych. Zaciągnięte w ubiegłych latach na wkład własny do realizowanych inwestycji kredyty spłacono w ramach budżetu 2016 roku w wysokości 4 miliony 350 tysięcy złotych.

Zadłużenie gminy Borzęcin na koniec grudnia 2015 roku wynosiło 29 628 953,72 złotych. W ciągu kolejnych 13 miesięcy zmniejszyło się o kwotę ponad 7 milionów złotych. Stan zadłużenia Gminy Borzęcin z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2016 roku wynosił 25 278 953,72 złotych, a na koniec stycznia 2017 roku, po spłacie kolejnych zobowiązań wynosił 22 623 953,72 złotych.
Dzięki przeprowadzonym w ostatnich trzech miesiącach działaniom restrukturyzacyjnym koszty obsługi pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia zostały zmniejszone o 3 193 270 złotych.

Gmina Borzęcin optymalnie wykorzystuje okres przejściowy celem poprawy kondycji budżetu, z myślą o realizacji kolejnych inwestycji w ramach bieżącej perspektywy finansowej – podkreśla wójt Janusz Kwaśniak. Na realizowane inwestycje wydatkowano w 2016 toku 1 059 802,31 złotych, czyli niespełna 4% budżetu. Wartość majątku gminy na koniec 2016 roku (tj. grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i inne), po odliczeniu amortyzacji stanowi kwotę 8o milionów 216 tysięcy złotych.

– Warto wspomnieć, że w chwili kiedy przed 18-laty obejmowałem urząd wójta gminy Borzęcin, tj. 31 grudnia 1998 roku majątek gminy Borzęcin stanowił równowartość 2 milionów 810 tysięcy złotych
– podkreśla z dumą wójt Janusz Kwaśniak. – Pod koniec 2007 roku była to kwota 24 milionów 150 tysięcy złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tygodnik Miasto i Ludzie: Na co pójdą pieniądze z budżetu Borzęcina
Tygodnik Miasto i Ludzie: Na co pójdą pieniądze z budżetu Borzęcina. miasto i ludzieRada Gminy Borzęcin już pod koniec 2016 roku uchwaliła budżet na 2017 rok. Po stronie dochodów zamyka się on kwotą 35 516 228,68 złotych, a po stronie wydatków kwotą 35 126 228,68 złotych. Na inwestycje zaplanowano kwotę 5 069 249 złotych, co stanowi 14,43% budżetu gminy.

To nie jest mało, zważywszy że wiele gmin od lat na rozwój przeznacza zaledwie kilka procent budżetu, ale też stosownie do uwarunkowań i naszej polityki rozwoju, która zakłada inwestowanie przy udziale środków zewnętrznych, a nie za „swoje" – mówi Janusz Kwaśniak. – W projekcie budżetu założyliśmy realizację zadań, w ramach których złożyliśmy wnioski o dofinansowanie i mamy określoną pewność na rychłe ich rozstrzygnięcie i sfinalizowanie.

Mowa o takich projektach, jak: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I i II", w ramach którego gmina chce wybudować w Warysiu, Borzęcinie i Łazach infrastrukturę służącą wypoczynkowi i rekreacji, „Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Przedgórza", który umożliwi powstanie niezbędnej infrastruktury dla obsługi turystyki rowerowej w gminie Borzęcin, czy wreszcie najważniejszy z projektów turystycznych „Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego „Pojezierze Tarnowskie". Wodny Park Kulturowy w Szczurowej i Borzęcinie – etap I", zakłada zagospodarowanie akwenów pożwirowych w Jagniówce i Dołędze pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Z początkiem roku domknęliśmy już sprawy związane z wyposażeniem Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie – mówi wójt Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: 50 – lecie pracy twórczej Józefa Barana
Portal informatorbrzeski.pl: 50 – lecie pracy twórczej Józefa Barana. altW tym roku Józef Baran, poeta z Borzęcina, obchodzi pięćdziesięciolecie pracy twórczej. W związku z tym borzęciński GOK wraz z innymi instytucjami kultury zaplanowały kilka wydarzeń.
Już po raz trzynasty zostanie zorganizowany konkurs recytatorski poezji Józefa Barana.
– W dotychczasowych dwunastu edycjach naszego konkursu uczestniczyło ponad tysiąc osób – mówi dyrektor GOK Piotr Kania. – Staramy się tę poezję promować wśród młodzieży wszystkich rodzajów szkół. Oprócz konkursu chcemy także zorganizować benefis poety. Tutaj w Borzęcinie. To byłoby to prostsze działanie. Trudniejszym zapewne będzie zorganizowanie podobnego spotkania w Krakowie. Jak pewnie niektórzy z czytelników wiedzą Józef Baran część czasu w ciągu roku spędza w Borzęcinie, a część w Krakowie. W związku z tym związany jest i z jednym i drugim miejscem. Dlatego uważam, że oba środowiska bardzo chętnie Józefa Barana zobaczą i posłuchają – kończy wypowiedź Piotr Kania.

Jest także pomysł, aby zrealizować audycję radiową o poecie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tygodnik Miasto i Ludzie: Muzeum Mrożka powstanie w Borzęcinie. Marszałek chce przekazać sto tysięcy na koncepcję
Tygodnik Miasto i Ludzie: Muzeum Mrożka powstanie w Borzęcinie. Marszałek chce przekazać sto tysięcy na koncepcję. miasto i ludzieJest szansa, że w Borzęcinie powstanie Muzeum Sławomira Mrożka. A wszystko dzięki staraniom radnego wojewódzkiego Adama Kwaśniaka. Radny Adam Kwaśniak mówił o tym pomyśle podczas konferencji rocznej w Borzęcinie. W ten sposób powstałoby miejsce, które byłoby rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przy-pomnijmy, że znany polski dramaturg pochodził z Borzęcina. Potem mieszkał i pracował w Krakowie. I to właśnie Krakusy mocno zabiegały w sejmiku małopolskim o to, aby Muzeum Mrożka utworzyć w Krakowie.
Radny Adam Kwaśniak jest jednak zdania, że Kraków ma u siebie tak wiele atrakcji, że kolejna nie jest mu do szczęścia potrzebna, aby miasto świetnie funkcjonowało i przyciągało turystów. W Borzęcinie Muzeum Mrożka byłoby natomiast znaczącą atrakcją dla miejscowości i dla regionu. - Moim zdaniem, nie ma obaw, że turyści i miłośnicy literatury nie będą przyjeżdżali do Borzęcina, aby odwiedzić Muzeum Sławomira Mrożka - mówi Adam Kwaśniak. - Wręcz przeciwnie, Muzeum dramaturga światowej klasy będzie przyciągało turystów nie tylko z Polski, ale z całego świata. Będą mogli odwiedzić nasze muzeum przy okazji na przykład wizyty w pobliskiej Dołędze. Na stworzenie Muzeum Sławomira Mrożka Urząd Marszałkowski chce sięgnąć po pieniądze unijne. Miałoby ono swoją siedzibę w dawnym szpitalu w Borzęcinie, którego budynek zostałby dzięki temu wyremontowany, a pilnie wymaga on remontu. Cała inwestycja zamknęłaby się kwotą czterech milionów zł.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal zgwrp.pl: Nie ma wolności bez samorządności. Echa Forum Samorządowego
Portal zgwrp.pl: Nie ma wolności bez samorządności. Echa Forum Samorządowego. altSamorządowcy z całego kraju zgromadzili się w czwartek 16 marca 2017r. w Warszawie na Forum Samorządowym, zwołanym pod hasłem "Twój los w Twoich rękach". Powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęli "Kartę Samorządności", w której zawarli „konstytucyjne zasady ustroju państwa", domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo. W spotkaniu brało udział ponad 1600 osób.
W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec "wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym". Zaapelowali o „obronę samorządności terytorialnej w Polsce".
"Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej" – głosi apel. Jego sygnatariusze podkreślili, że pozostaje to w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzi do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień. Przedstawiciele samorządów zaapelowali, by w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji RP oraz wiążące Polskę prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego.
Pod apelem podpisały się: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich 1990, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
List Prezesa KRUS: Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
List Prezesa KRUS: Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. altSzanowni Rolnicy...
Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych. Wykorzystującwswoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

pdfPełna treść listu dostępna TUTAJ115.66 KB

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: IV liga: Sokół Borzęcin wygrywa w Jadownikach
Radio RDN Małopolska: IV liga: Sokół Borzęcin wygrywa w Jadownikach. altPo kilku miesięcznej przerwie piłkarze czwartej ligi małopolskiej rozpoczęli rundę wiosenną. Już w pierwszy weekend nie brakło niespodzianek. W sobotnich spotkaniach Klub Sportowy Tymbark bezbramkowo zremisował z Popradem Rytro. Taki samy wynik padł w spotkaniu lidera – Barciczanki z Wolanią Wola Rzędzińska. Podopieczni trenera Romana Ciochonia w tym spotkaniu mieli kilka sytuacji, w których mogli wywieźć z Sądecczyzny komplet punktów.
Wicelider Limanovia skorzystał z potknięcia zespołu z Barcic i wygrał w Drwini z miejscowym GKSem 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Sebastian Jacak, który w przerwie zimowej przeniósł się do Limanowej z Bochni.
Z kolei Bocheński Klub Sportowy mimo sporego osłabienia kadrowego na inaugurację zapisał na swoim koncie trzy punkty po wygranej z Watrą Białka Tatrzańska 1:0. Zwycięską bramkę zdobył w 17 minucie Sławomir Zubel.
Orkan Szczyrzyc uległ na własnym stadionie Popradowi Muszyna 0:2. W Gorlicach Glinik zremisował z Tarnovią 1:1. Tarnowianie prowadzili po 30 minutach gry dzięki trafieniu Łukasza Nogi. Remis dla Glinika uratował Rafał Gadzina.
Natomiast w Jadownikach miejscowa Jadowniczanka podejmowała borykający się z problemami kadrowymi zespół Sokoła Borzęcin. Mimo tego w pierwszej połowie dominowali gości, którzy udokumentowali to dwoma trafieniami. Najpierw w 12 minucie uczynił to Przemysław Bury, zaś w 24 Andrzej Mika.
Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataku, ale nadziali się na kontrę z której w 62 minucie Mariusz Zabiegała pokonał bramkarza Jadowniczanki. Kolejne dziesięć minut gry wstrząsnęło ławką rezerwowych i graczami z Borzęcina. Dwukrotnie do bramki Sokoła trafił Tomasz Mól i wszystko w tym spotkaniu było jeszcze możliwe. Jednak w 83 minucie grę zespołu z Borzęcina uspokoił Daniel Policht, który zdobył czwartą bramkę na wagę zwycięstwa. Tym samym Jadowniczanka uległa zespołowi z Borzęcina 2:4.

-Przespaliśmy pierwszą połowę – uważa trener Jadowniczanki Artur Prokop.-Widać że przełamaliśmy się i nie ma już kłopotów w naszej drużynie – podkreśla grający trener Sokoła Borzęcin Mariusz Zabiegała.Galeria dostępna TUTAJ
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal brzesko.dlawas.info: Jaka jest skuteczność naszych samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych
Portal brzesko.dlawas.info: Jaka jest skuteczność naszych samorządów w pozyskiwaniu środków unijnych.

altUrząd Marszałkowski opublikował zestawienie samorządów naszego województwa pod kątem skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych za lata 2007-2013 i zaangażowanych na ich terenie środków. Raport ten obejmuje wszystkie fundusze europejskie, jakie zostały wykorzystane w naszym województwie. Można się z niego dowiedzieć, na co i w jakiej wysokości wydatkowano środki europejskie w podziale na powiaty i gminy. Na podstawie tych informacji możemy ocenić m.in. aktywność poszczególnych samorządów.

- W pełni wykorzystaliśmy szansę, jaką otworzyły przed nami fundusze unijne poprzedniej perspektywy 2007–2013. Efekty są widoczne niemal na każdym kroku. To nowe drogi, odnowione centra miast i wsi, nowoczesne hale sportowe czy obiekty kulturalne. To też inwestycje w opiekę zdrowotną, edukację i znaczące wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości. Jeszcze większe zmiany dokonały się w sferze mentalnej i społecznej. Dziś Małopolanie są bardziej świadomi swoich potrzeb i celów oraz zdecydowani, by je zrealizować - ocenia Marszałek Województwa Małopolskiego Jerzy Krupa.

alt

W powiecie brzeskim, w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwyżej uplasowała się gmina Borzęcin z wartością projektów w kwocie 26 544 złotych, przy pozyskanych środkach z UE na zadania realizowane w gminie w wysokości 73,4 mln złotych. Całkowita wartość dofinansowanych na terenie gminy Borzęcin inwestycji zamknęła się kwotą 222,9 mln złotych.
Na drugim miejscu sklasyfikowano gminę Dębno, z wartością projektów w przeliczeniu na mieszkańca w kwocie 14 607 złotych, przy dofinansowaniu z UE w wysokości 73 mln złotych i nakładach na zrealizowane projekty rzędu 213,4 mln złotych, a na trzecim gminę Szczurowa – 13 492 złotych na mieszkańca, przy dofinansowaniu z UE - 98,9 mln i wartości zrealizowanych projektów w wysokości 130,4 mln złotych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się gmina Brzesko, Czchów, Gnojnik i Iwkowa.

W podsumowaniu ujęto środki dostępne w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.alt

Share/Save/Bookmark
 
Portal miastoiludzie.pl: Adam Kwaśniak o wsparciu wydarzeń kulturalnych i budżecie województwa małopolskiego
Portal miastoiludzie.pl: Adam Kwaśniak o wsparciu wydarzeń kulturalnych i budżecie województwa małopolskiego. O zasadach przyjęcia do Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, Małopolskim Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie, Małopolskim Konkursie Literackim "Źródło" oraz inwestycjach wojewódzkich w regionie poinformował na Rocznej Konferencji Prasowej Gminy Borzęcin Adam Kwaśniak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.Share/Save/Bookmark
 
Portal miastoiludzie.pl: Piotr Kania o planowanych wydarzeniach kulturalnych w gminie Borzęcin
Portal miastoiludzie.pl: Piotr Kania o planowanych wydarzeniach kulturalnych w gminie Borzęcin. O planowanych wydarzeniach kulturalnych, w tym imprezach plenerowych w gminie Borzęcin poinformował na Rocznej Konferencji Prasowej Gminy Borzęcin Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.Share/Save/Bookmark
 
Portal sportomaks.pl: IV liga. Sokół odskoczył Jadowniczance
Portal sportomaks.pl: IV liga. Sokół odskoczył Jadowniczance. altJadowniczanka Jadowniki – Sokół Borzęcin 2-4 (0-2)
Bramki: Tomasz Mól 68′, Rafał Chudoba 72′ – Przemysław Bury 12′, Andrzej Mika 24′, Mariusz Zabiegała 62′, Daniel Policht 83′.
Żółta kartka: Kulig (Sokół)
Jadowniczanka: Mateusz Kleśny – Michał Kulig (79′ Łukasz Sieliwiak), Rufin Wójtowicz, Tomasz Mól, Piotr Szczygiełek – Rafał Chudoba, Filip Grzesik, Piotr Rojkowicz, Nikodem Kamieniecki (68′ Sławomir Rydz), Michał Żak – Andrzej Stec.
Sokół: Bartłomiej Obłąk – Tomasz Moneta (70′ Jacek Sasak), Paweł Knap, Daniel Policht, Dawid Mularz – Przemysław Bury (90′ Mateusz Obłąk), Sergiusz Kostecki, Mateusz Wawryka, Andrzej Mika – Mariusz Łyduch, Mariusz Zabiegała (64′ Igor Kwaśniak).

Udanie piłkarską wiosnę rozpoczęli piłkarze Sokoła Borzęcin. Drużyna grającego trenera Mariusza Zabiegały pokonała na wyjeździe Jadowniczankę 2-4. Bramki w tym spotkaniu strzelali: Tomasz Mól 68', Rafał Chudoba 72' - Przemysław Bury 12', Andrzej Mika 24', Mariusz Zabiegała 62', Daniel Policht 83'. Borzęcinianie awansowali na 11. pozycję, gospodarze pozostają na przedostatnim miejscu w tabeli.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
TVP Kraków - Kronika: NOWY DPS W BORZĘCINIE - PROFESJONALNA OP...
TVP Kraków - Kronika: NOWY DPS W BORZĘCINIE - PROFESJONALNA OP....
TVP Kraków - Kronika: NOWY DPS W BORZĘCINIE - PROFESJONALNA OP...

100 osób starszych i niepełnosprawnych znajdzie pomoc w otwartym w Borzęcinie Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Docelowo w budynku, który ma blisko 5 tys. metrów kwadratowych, zostaną otwarte sale rehabilitacyjne, gdzie do zdrowia będą wracać pacjenci po wypadkach, udarach mózgu czy wylewach.

Opublikowany przez Gmina Borzęcin na 18 marca 2017
Share/Save/Bookmark
 
Gazeta Krakowska: Mamy najnowocześniejszy Dom Pomocy Społecznej w regionie
Gazeta Krakowska: Mamy najnowocześniejszy Dom Pomocy Społecznej w regionie. polska the times gazeta krakowskaZ Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin rozmawia Małgorzata Więcek-Cebula

- Gmina Borzęcin jest chyba jedyna, która posiada Dom Pomocy Społecznej...
- Nie jest jedyną, znam kilka gmin, w których takie placówki funkcjonują.

- Skąd pomysł, by wybudować taki olbrzymi obiekt?
- Kilkanaście lat temu zastanawialiśmy się nad zagospodarowaniem budynku domu parafialnego, który stał bezużytecznie. Wtedy narodziła się myśl, by stworzyć w tym miejscu DPS. Dom dla osób starszych i schorowanych

- Ale przecież dom parafialny nie byt obiektem gminy...
- Nie był, należał do parafii, która zdecydowała się nam go przekazać na ten właśnie cel.

- Nie bał się pan tego olbrzymiego zadania. Inwestycja była realizowana przez wiele lat...
- Wsparł nas Urząd Marszałkowski, przekazując na inwestycję 4,2 mln złotych. Pomogło nam też starostwo powiatowe w Brzesku. Zresztą poradziliśmy sobie sami, wykorzystując na ten cel środki budżetowe. W sumie cała inwestycja pochłonęła około 13 mln złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: W Borzęcinie robią niezwykłe pisanki
Telewizja Tarnowska.tv: W Borzęcinie robią niezwykłe pisanki . Dzieci z Borzęcina pod okiem instruktorów uczyły się wykonywać kraszanki, czyli pisanki barwione w łupkach cebuli, na których "wydrapywały" przeróżne wzory. O takim sposobie ozdabiania jaj, która jest nazywana metodą rytowniczą, opowiada Katarzyna Żurek, instruktor GOK Borzęcin, która wielokrotnie była nagradzana w konkursach regionalnych na pisankę ludową.
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Małopolski Festiwal Innowacji
Zaproszenie na Małopolski Festiwal Innowacji. MFIBądź częścią największego święta innowacji – zostań partnerem MFI 2017!
15-21 maja 2017 roku odbędzie się siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Ten największy w kraju festiwal innowacji to tydzień spotkań zarówno z kreatorami nowoczesnych rozwiązań, jak i instytucjami wspierającymi prekursorów od strony finansowej, prawnej, jak i merytorycznej. Teraz także Ty możesz być jego częścią. Właśnie trwa nabór Partnerów!
W 2016 roku 43 partnerów przygotowało 100 wydarzeń! Skala i sukces MFI to efekt wspólnej pracy Województwa Małopolskiego i Partnerów, którzy poprzez swoje zaangażowanie zapewniają uczestnikom szeroką wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Spotkania przygotowane przez nich doskonale pokazują nowatorskie rozwiązania, rolę współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, skuteczne modele biznesowe i kreatywnych ludzi, którzy inicjują innowacyjne działania.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Janusz Kwaśniak - mnożymy majątek Gminy
Telewizja Tarnowska.tv: Janusz Kwaśniak - mnożymy majątek Gminy. O nadwyżce z wykonania budżetu gminy Borzęcin za 2016 rok, zmniejszającym się zadłużeniu gminy i kosztach jego obsługi, wysokim miejscu gminy Borzęcin w rankingu wykorzystania środków unijnych w perspektywie 2007-2013, wzrastającej wartości majątku gminy, wnioskach złożonych o dofinansowanie w ramach funduszy UE i projektowanych inwestycjach, planowanych na sezon letni 2017 imprezach plenerowych oraz uruchomieniu Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w Studio Urszulańska 6 Telewizji Tarnowska.tv rozmawiał Zbigniew Filar.Share/Save/Bookmark
 
Radio Kraków: Ponad 40 miejsc pracy czeka w centrum rehabilitacji w Borzęcinie
Radio Kraków: Ponad 40 miejsc pracy czeka w centrum rehabilitacji w Borzęcinie.

altPonad 40 miejsc pracy czeka w nowym Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w podtarnowskim Borzęcinie. Poszukiwane są pielęgniarki, opiekunki, kucharz, pracownicy administracyjni oraz osoby do prostych zadań w pralni czy prasowalni.Jolanta Zajączkowska, dyrektor ośrodka podkreśla, że poszukuje osób mobilnych i multifunkcyjnych. - Teraz zatrudniłam 16 osób. Ośrodek jest na rozruchu. Im więcej będzie mieszkańców, tym więcej będziemy potrzebowali kadry. Docelowo będzie 60 osób - dodaje.

Centrum czeka również na mieszkańców. Przyjmowane są osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: "Borzęcińska Dycha" po raz drugi
Telewizja Tarnowska.tv: "Borzęcińska Dycha" po raz drugi . Ruszyły przygotowania do Borzęcińskiej Dychy, imprezy biegowej na dystansie 10 km organizowanej już po raz drugi na Stadionie Victorii Bielcza. W zeszłym roku impreza przyciągnęła na stadion w Bielczy blisko 500 uczestników.Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Tarnowska.tv: 115 lat OSP w Borzęcinie Dolnym
Telewizja Tarnowska.tv: 115 lat OSP w Borzęcinie Dolnym . W sobotę, 11 marca br. w Borzęcinie Dolnym odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP. Jednostka w roku bieżącym obchodzi 115-lecie istnienia. W lipcu br. wzbogaci się o nowy średni wóz ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo.Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 157
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information