Czwartek, 26 listopada 2020 r. | imieniny: Delfiny, Lechosława

Podziękowania dla Firmy BKF WARSZAWA
Podziękowania dla Firmy BKF WARSZAWA.

image006 Wójt Gminy Borzęcin składa Serdeczne Podziękowania Firmie BKF WARSZAWA za bezinteresownie okazaną pomoc w formie przekazania 540 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni wraz z jego zaopatrzeniem logistycznym. Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej w gminie Borzęcin, w tym: DPS pod nazwą Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, Placówek Szkolno-Przedszkolnych, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

Zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne w dobie pandemii koronawirusa jest ogromne. Ciągły dostęp do nich jest niezwykle potrzebny, a zarazem z różnych względów, w tym ekonomicznych utrudniony, dlatego środki dezynfekcyjne przekazane przez Firmę BKF WARSZAWA są wspaniałym gestem pomocy i wsparcia, który pomoże wymienionym podmiotom, ich Pracownikom oraz Mieszkańcom zadbać o bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Napiszą test w ramach I rundy Ekoszkoły
Napiszą test w ramach I rundy Ekoszkoły .

test wiedzyWe wtorek 9 czerwca br. uczniowie szkół podstawowych napiszą próbny test wiedzy w ramach I etapu Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego - Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2020. Właściwy test zaplanowano dzień później.

– Okres pandemii nie sprzyja organizacji podobnych konkursów – dość powiedzieć, że od prawie 3 miesięcy szkoły są zamknięte, a nauczyciele i uczniowie pracują w domu. Trudne warunki zmusiły nas do zmiany harmonogramu działań, ale napływające zgłoszenia do Projektu przekonały o jego organizacji mimo problemów z pandemią Covid-19 – informuje Piotr Kania z Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, przygotowującego konkurs z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Przedsięwzięciu patronuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Do testu wiedzy, który w tym roku zostanie przeprowadzony zdalnie przystąpi (w dwóch kategoriach wiekowych) 33 uczniów z kilkunastu małopolskich szkół. Uczniowie najpierw – we wtorek – napiszą test próbny, by dzień później, w środę 10 czerwca br. o godz. 10:00 napisać test właściwy.

Lista szkół zgłoszonych do I rundy Projektu Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2020:

Kategoria 1 (klasy IV – VI):

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej;
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym;
 • Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie;
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej;
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Radłowskiej;
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie;
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej.

Kategoria 2 (klasy VII – VIII):

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej;
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie;
 • Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie;
 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej;
 • Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie;
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym;
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Radłowskiej;
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej;
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Koczanowie.
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Terytorialsi wznowili szkolenie i szukają specjalistów
Terytorialsi wznowili szkolenie i szukają specjalistów.

2Po trzech miesiącach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) wznawiają szkolenie i przygotowują się do przyjęcia nowych ochotników. Szukają także wysoko wykwalifikowanych specjalistów w określonych specjalnościach.

Szkolenie

Pierwsze szkolenia w tym roku dla przyszłych żołnierzy 11 MBOT miały się odbyć już w marcu. Sytuacja epidemiologiczna, która zapanowała w kraju spowodowała zmianę modelu funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Po niemal 100 dniach działań przeciwko COVID-19 małopolska Brygada wznawia szkolenia rotacyjne oraz przygotowuje się do szkolenia podstawowego dla osób, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej oraz szkolenia wyrównawczego, w którym uczestniczą żołnierze rezerwy, którzy postanowili wrócić do czynnej służby wojskowej. W trakcie szkoleń przyszli żołnierze nabywają wiedzę i umiejętności z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm). Przed przysięgą na „terytorialsów” czeka spore wyzwanie - tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

Kim jesteśmy?

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiej Brygady? Psycholożka, kolekcjoner broni, instruktorka cross-fitu, sędzia piłkarski, drifterka, pracownik Resortu Obrony Narodowej, logistyk, instruktor spadochronowy, instruktor saperski, płetwonurek, siatkarz, kontroler lotów, kustosz muzeum, zawodnik MMA. To osoby, które wywodzą się z różnych środowisk i reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, zawsze cenne kompetencje. Łączy ich gotowość do tego, aby oddać części swojego czasu, energii i umiejętności ojczyźnie i lokalnym społecznościom.

Kogo szukamy?

W Brygadzie służą żołnierze wielu specjalności. Na obecnym etapie funkcjonowania małopolska Brygada dysponuje wolnymi miejscami dla żołnierzy rezerwy wyrażających chęć służby jako żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową. Specyfika działań 11 MBOT sprawia, że Brygada poszukuje najlepszych ochotników m.in. w specjalnościach, które dostępne są tylko dla nielicznych. To eksperci w swoich obszarach działalności. Stanowiska o jakie można się ubiegać to lekarz, psycholog, pielęgniarka, ratownik medyczny oraz kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C oraz C+E. Pierwszy krok do służby to wizyta w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Na terenie województwa małopolskiego można się zgłaszać do WKU w Krakowie, Oświęcimiu, Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów.
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów. .

WIOSW związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość powstawania nielegalnych miejsc magazynowania odpadów. Na terenie kraju cały czas wzrasta liczba zatrzymanych nielegalnych transportów odpadów, których miejscem przeznaczenia są nielegalne miejsca magazynowania tych odpadów. Nakłaniam do inicjatyw zwiększających zainteresowanie lokalnych społeczności problemem nielegalnych transportów odpadów oraz ich magazynowania. Proszę o regularne sprawdzanie miejsc opuszczonych, niezamieszkałych, w szczególności o dużej powierzchni, które mogą stać się miejscem porzucenia odpadów.

O dostrzeżonych nieprawidłowościach proszę sygnalizować właściwe miejscowo organy samorządowe, tj. Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast. Przestrzegam właścicieli budynków i posesji przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością. Gdy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany, bądź też jest niewypłacalny, zgodnie z obowiązującym prawem koszt utylizacji tych odpadów będzie spoczywał na właścicielu terenu, a to może przekraczać jego możliwości finansowe.
W takich sytuacjach pozostałe koszty ponosi gmina.

Opisane powyżej działania prewencyjne poprawią skuteczność walki z przestępczością związaną z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami, ale również zabezpieczą interesy gmin i miast oraz ich mieszkańców.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem.

b5da7a5e-d199-42f7-a342-ba3747fd73651Zjawisko/ stopień: burze z gradem – 1 stopień.
Przebieg: prognozuje się wystapienie burz z opadami deszczu - miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
Obszar: województwo małopolskie, powiat brzeski.
Ważność ostrzeżenia: od godziny 12:00 dnia 08.06.2020 roku do godz. 23:00 dnia 08.06.2020 roku.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW – PIB.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
WAŻNE!!! Informacja w sprawie funkcjonowania przedszkoli
WAŻNE!!! Informacja w sprawie funkcjonowania przedszkoli.

unnamed copyPo rozeznaniu zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców w zakresie przywrócenia opieki przedszkolnej przeprowadzonego przez Dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Borzęcin uprzejmie informuję, że od dnia 8 czerwca 2020 r. uruchomiona zastaje opieka w Publicznym Przedszkolu w Borzęcinie Górnym.

Pozostałe Przedszkola w związku z niskim zainteresowanie ze strony rodziców pozostają nadal zamknięte. Nie zostaną również uruchomione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w klasach I-III we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Borzęcin.

Z poważaniem
Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kampania "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"
Kampania "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI" .

Produkt PolskiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.
W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wszystkie ręce na klawiatury... Głosujemy na Gminę Borzęcin...
Wszystkie ręce na klawiatury... Głosujemy na Gminę Borzęcin... .

Trwa I Plebiscyt na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski 2020 organizowany przez portal https://mjakmalopolska.pl/. Celem plebiscytu jest docenienie niezwykłych zakątków Małopolski. Zachęcamy do codziennego głosowania na Gminę Borzęcin, która bierze udział w eliminacjach. Głos można oddać w bardzo szybki i prosty sposób. Po wejściu na stronę: https://mjakmalopolska.pl/2020/06/01/najpiekniejsza-gmina-wiejska-malopolski-region-5-powiaty-bochenski-brzeski/ i wybraniu gminy Borzęcin wystarczy nacisnąć „zagłosuj” i gotowe! (oddawanie głosów nie wymaga rejestracji). Głosować można codziennie (możemy oddać jeden głos raz na 24 godziny) do poniedziałku 8 czerwca, godz. 20.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Liczy się każdy głos!. Organizator przygotował nagrody dla czytelników, a zwycięska gmina otrzyma między innymi roczną kampanię reklamową na łamach portalu https://mjakmalopolska.pl/.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych dla gospodarstw domowych na 20 tysięcy przydomowych retencji
Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych dla gospodarstw domowych na 20 tysięcy przydomowych retencji.

Woda1Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

- Chciałbym, aby powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. Z programu „Moja Woda” będzie można uzyskać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany klimatu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce.

- Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – poinformował minister klimatu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jak walczyć z problemem suszy...
Jak walczyć z problemem suszy....

susza3

susza1susza2

Share/Save/Bookmark
 
Klub Fightman - zobacz wideoklip promocyjny
Klub Fightman - zobacz wideoklip promocyjny.

Zobacz klip promujący Klub Fightman, prowadzący od wielu lat sekcję sportów walki m.in. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium" w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV”
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium" w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV”.

Z obwieszczeniem o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” można zapoznać się TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych informuje...
Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych informuje....

Agro-Market24Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym  w znalezieniu odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA ROLNICY! Dla rolników w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych
UWAGA ROLNICY! Dla rolników w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych.

Mlodosc nie trwa wiecznieDla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

Mała i duża modernizacja

Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 czerwca można ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych, inwestycje poprawiające efektywność produkcji czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może liczyć na premie w wysokości 60 tys. zł, duże nawet na pół miliona. Te, które zdecyduję się zainwestować w nawodnienie, otrzymają maksymalnie 100 tys. zł. Z wnioskiem muszą zdążyć do 20 lipca..

Wniosek o doplaty wyslij internetem eWniosek juz od 15 marca Zgloszenie zwierzat zrob przez internet portal IRZPLus42

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Program stypendiów pomostowych 2020/2021 - XIX edycja
Program stypendiów pomostowych 2020/2021 - XIX edycja.

osrodek wsparcia rolnictwaProgram stypendiów pomostowych 2020/2021 XIX edycja realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

 Współpraca organizacyjna – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

 Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ruszył I Plebiscyt na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020
Ruszył I Plebiscyt na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020.

indeks copyRuszył I Plebiscyt na Najpiękniejszą Gminę Małopolski 2020 organizowany przez portal https://mjakmalopolska.pl/. Celem plebiscytu jest docenienie niezwykłych zakątków, jakie znajdują się w województwie małopolskim. Gmina Borzęcin również bierze udział w eliminacjach, które odbywają się poprzez głosowanie.

Głos na Naszą Gminę można oddać w bardzo szybki i prosty sposób. Po wybraniu gminy wystarczy nacisnąć „zagłosuj” i gotowe! (oddawanie głosów nie wymaga rejestracji). Głosować można codziennie (możemy oddać jeden głos raz na 24 godziny) do poniedziałku 8 czerwca, godz. 20..

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w głosowaniu - organizator przygotował nagrody dla czytelników, a zwycięska gmina otrzyma między innymi roczną kampanię reklamową na łamach portalu https://mjakmalopolska.pl/.

Głos można oddać klikając na link poniżej lub przechodząc na stronę: https://mjakmalopolska.pl/...najpiekniejsza-gmina-wiejska-malopolski

Zachęcamy do Głosowania!!!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
ZSP w Borzęcinie Dolnym: Laurka na Dzień Matki
ZSP w Borzęcinie Dolnym: Laurka na Dzień Matki.

Każdego roku „Dzień Matki” był wielkim świętem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. W tym roku szkolnym epidemia zmieniła plan pracy dydaktyczno – wychowawczej. Aby uczcić to święto w skromniejszej formie społeczność szkoły i przedszkola z Borzęcina Dolnego przygotowała piękne upominki, które zostały zebrane w formie prezentacji multimedialnej pod nazwą: „LAURKA DLA MAMY”. Zachęcając do obejrzenia prezentacji, życzę wszystkim Mamom: długich lat w zdrowiu, szczęścia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, samych radosnych chwil w życiu oraz dumy ze swoich pociech.

pdfLaurka dla Mamy.pdf12.6 MB

Cecylia Czaja
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. Bł. Karoliny Kózkówny
w Borzęcinie Dolnym

Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Patryk Rogóż będzie walczył na Gali Babilon MMA / 29 maja 2020 r.
Portal informatorbrzeski.pl: Patryk Rogóż będzie walczył na Gali Babilon MMA / 29 maja 2020 r..

W piątek 29. maja 2020 roku pochodzący z Borzęcina Patryk Rogóż (Turas) stanie w szranki na Gali Babilon MMA w Radomiu. Powracający po 2 latach i 10 miesiącach przerwy do MMA 24-letni Patryk Rogóż (10-4) zastąpi kontuzjowanego Łukasza Sudolskiego. Patryk Rogóż zmierzy się z Piotrem Kalenikiem (7-4) z Valetudo Białystok.

Gala będzie transmitowana od godz. 19:00 na antenie Polsat Sport Fight, a od godz. 20:00 na kanale Polsat Sport Extra. Walka Patryka poprzedzi walkę wieczoru, w której w wadze ciężkiej zmierzy się krakowianin Łukasz Brzeski z aktualnym Mistrzem Europy w ju-jitsu Michałem „Piwo” Piwowarskim.

– Zachęcam wszystkich do wspólnego oglądania relacji z Gali i kibicowania „Turasowi” – zachęca na swoim profilu Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin.

Jak powiedział w wywiadzie Patryk Rogóż, odpoczął od MMA i zamierza na dobre powrócić do walk. Przerwa spowodowana była sprawami prywatnymi i nie miał w pełni czasu by trenować do zawodowych walk. Rogóż w tym czasie dwukrotnie wystąpił w walkach na zasadach K-1. Raz wygrał z Jakubem Pokorskim na Zagłębiowskim Horror Show 1 i raz uległ doświadczonemu Kiryłowi Lenowi.

W latach 2012 do 2014 podopieczny Tomasza Knapa był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Jego pasmo zwycięstw przerwał w 9 starciu Jacek Kreft na gali Fight Exclusive Night 4. Ważna rzecz, że ostatni występ Rogóża miał miejsce w kategorii średniej (84 kg) a najbliższy odbędzie się w wadze półciężkiej (93 kg). Aktualnie Rogóż poza rodzinnym Fightmanem Bochnia trenuje w klubie Grappling Kraków pod okiem trenera Rafała „Spinki” Lasoty.

O Gali Babilon MMA w Radomiu

– Organizowałem gale 125 metrów pod ziemią w Kopalni Soli Wieliczka czy na plaży w Amfiteatrze w Międzyzdrojach, a w czasie pandemii koronawirusa zapraszam na Babilon MMA do studia telewizyjnego. Wiem, że kibice czekają na świetne walki i są spragnieni wielkich sportowych emocji. Nasza organizacja jako pierwsza w Polsce wraca i gwarantuje znakomite widowisko w sportach walki – zaprasza Tomasz Babiloński.

Źródło: https://www.informatorbrzeski.pl/patryk-rogoz-bedzie-walczyl-na-gali-babilon-mma-29-maja-2020-r/

Share/Save/Bookmark
 
Uwaga!!! Konkurs. Pochwal się swoim ogrodem
Uwaga!!! Konkurs. Pochwal się swoim ogrodem.

Za oknem wiosna w pełni. W tym roku, wykorzystując okres pandemii i ograniczenia w przemieszczaniu się, wiele osób znalazło więcej czasu, aby w przydomowych ogrodach zrobiło się jeszcze ładniej, niż zazwyczaj. Dla wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować efekty swojej pracy, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz świetlica GOK w Przyborowie (Katarzyna Żurek) przygotowali konkurs pt. „W moim ogrodzie”. Patronat nad nim objął Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Wspierają go także sponsorzy.

plakat v5

Konkurs składa się z dwóch części. Zgłoszenie do obu z nich następuje poprzez zamieszczenie w formie komentarza fotografii ogrodu pod postem z plakatem konkursowym pt. „W moim ogrodzie” na profilu Gminnego Ośrodka Kultury pod adresem: facebook.com/borzecingok

W pierwszej części oceniane będą tylko fotografie opublikowane zgodnie z konkursowym regulaminem. Etap ten trwa do 21 czerwca br., a każdy uczestnik może zgłosić jeden ogród poprzez zamieszczenie maksymalnie trzech zdjęć. Komisja konkursowa wyłoni laureatów biorąc pod uwagę: ujęcie, kompozycję i oryginalność nadesłanych fotografii. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 czerwca, a wręczenie nagród kilka dni później.

W części drugiej komisja – na podstawie opublikowanych wcześniej fotografii – wybierze te ogrody, które zostaną ocenione podczas wizytacji. Do tego etapu zostanie wybranych 15 najwyżej ocenionych zgłoszeń, a oceny ogrodów odbywać się będą w terminie od 22 czerwca do 10 lipca 2020r. Komisja dokona oceny biorąc pod uwagę: pomysłowość i oryginalność ogrodu, dobór roślin zdobiących obiekt (różnorodność form i gatunków), budowle ogrodowe i obiekty małej architektury, trawniki i ich utrzymanie oraz ogólne wrażenie estetyczne. Rozstrzygnięcie nastąpi 20 lipca.

Przewidziano nagrody za miejsca i wyróżnienia zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej, przy czym wyniki obu nie sumują się. Niezależnie od oceny komisji w pierwszym etapie przyznana zostanie „nagroda publiczności” na podstawie największej liczby polubień/reakcji danego zdjęcia. Fundatorami nagród są: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Sklep Ogrodniczy AURA Sebastian Pacura z Brzeska, FHU Ogród Marta Bilińska z Brzeska, Tomaszek Mirosław Szkółka roślin ozdobnych z Jagniówki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Organizatorzy zapraszają do współpracy także kolejne firmy, które chcą wesprzeć przedsięwzięcie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2020/2021 - zobacz spot
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2020/2021 - zobacz spot.

 

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 272
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information