Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. | imieniny: Jerzego, Wojciecha
Ruszyły zapisy do Ogólnopolskich Konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Polska od kuchni informacje o nagrodachPiętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku

Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

Konkurs Artystyczny

To kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/ wez-udzial-w-konkursach-s6069

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 2

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g ł a s z a szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1. 4017/25 o powierzchni 0,1168 ha,
2. 4017/26 o powierzchni 0,1045 ha,
3. 4017/27 o powierzchni 0,1039 ha,
4. 4017/28 o powierzchni 0,1039 ha,
5. 4017/29 o powierzchni 0,1011 ha,
6. 4017/30 o powierzchni 0,1109 ha,
7. 4017/31 o powierzchni 0,1005 ha,
8. 4017/32 o powierzchni 0,1016 ha,
9. 4017/33 o powierzchni 0,1013 ha,
10. 4017/34 o powierzchni 0,1028 ha,
11. 4017/35 o powierzchni 0,1025 ha,
12. 4017/36 o powierzchni 0,1034 ha,

stanowiącą własność gminy Borzęcin, położoną w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Podgląd w geoportalu dostępny TUTAJ

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno 23 września 2019 r., 26 listopada 2019 r., 17 kwietnia 2020 r., oraz 10 czerwca 2020 r. i 29 października 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1005 m2 do 1168 m2. Zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do Rudy Rysie z której urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 1

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g ł a s z a szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1. 4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
2. 4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
3. 4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
4. 4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
5. 4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
6. 4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
7. 4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,

stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Podgląd w geoportalu dostępny TUTAJ

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno 23 września 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 15 kwietnia 2020 r., 8 czerwca 2020 r. oraz 27 października 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 829 m2 do 1552 m2. Zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do Rudy Rysie z której urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Remont w budynku OPS

DSC 0715Remont budynku wielofunkcyjnego w Borzęcinie, w części zajmowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dobiega końca. Dzięki przeprowadzonemu liftingowi pomieszczenia zajmowane przez GOPS zyskają na estetyce, co pozwoli nie tylko poprawić ich wizerunek, ale zwiększyć komfort pracy. Termin zakończenia zadania upływa wraz z końcem marca bieżącego roku.

Realizowane roboty obejmują: malowanie korytarzy i klatki schodowej, modernizację instalacji elektrycznej na korytarzach i klatce schodowej wraz z wymianą i uzupełnieniem lamp, wykonanie posadzki z płytek w korytarzu na I piętrze, wykonanie podjazdu łączącego starą i nową część i umożliwiającego komunikację dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych na II piętrze, wymianę drzwi drewnianych na stalowe EI 30 do pomieszczenia kotłowni, likwidację kraty stalowej, ścianki drewnianej i drzwi wahadłowych oraz instalację w miejscu demontażu drzwi aluminiowych wraz z zabudową pozostałej powierzchni ścianką z płyt gipsowo-kartonowych.

Wartość realizowanych prac zamyka się kwotą blisko 50 tysięcy złotych brutto.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku dotyczącym wystąpienia dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim oraz apelem do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

pdfApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii749.2 KB

pdfPIW Brzesko pismo HPAI79.79 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Ograniczenia pracy Urzędu Gminy Borzęcin. Punkt Obsługi Interesanta dostępny dla petentów w sprawach pilnych

urzadUprzejmie informuję, że od dnia 23 marca br. tj. wtorek do odwołania wprowadza się ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Borzęcin. Punkt Obsługi Interesanta (POI) będzie przyjmował strony w sprawach pilnych z zachowaniem reżimu sanitarnego DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka), przy czym w pomieszczeniu będzie mogło znajdować się nie więcej niż 3 osoby.

Zaleca się, aby wszelkie dokumenty i wnioski w okresie lockdownu spowodowanego wzrostem zachorowań na COVID-19, składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , platformy e-PUAP (Urząd Gminy w Borzęcinie 1vs0f46ttb/SkrytkaESP) - formularz dostępny TUTAJ lub skrzynki podawczej wystawionej w godzinach pracy Urzędu (przy wejściu do UG).

Podstawowy sposób kontaktu z pracownikami to poczta elektroniczna lub rozmowa telefoniczna. W razie konieczności kontaktu z pracownikiem bezpośrednio na stanowisku pracy w sprawach pilnych np. odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie zgonu lub inne, należy uprzednio skontaktować się telefonicznie za pośrednictwem centrali telefonicznej - numery telefonu poniżej.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo oraz konieczność stosowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa proszę o stosowanie się do powyższych wskazówek i zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Borzęcin:
Sekretariat (centrala): tel. 14 68 46 370, 14 67 40 370, 14 67 40 371,
fax: 14 68 46 372, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wójt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Z-ca Wójta: 146846007, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretarz: 146846107, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Skarbnik: 146846106, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Urząd Stanu Cywilnego: tel. 14 6846370 w.11, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych: 146846109, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: tel. 14 6846109, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej: 146740373, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Referat Inwestycji, Drogownictwa, Zamówień Publicznych i Gospodarki Mienia Komunalnego: 146846104, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z pozostałymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy Borzęcin za pośrednictwem centrali.

Z poważaniem
Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Akcja dystrybucji ulotek promujących szczepienia przeciw Covid-19

SKM C22721032210180Uprzejmie informujemy, że do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borzęcin trafiły ulotki informacyjne Narodowego Programu Szczepień. Niebawem druhowie OSP rozpoczną ich dystrybucję do Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Od 22 marca (poniedziałek) strażacy - ochotnicy będą dostarczać do skrzynek pocztowych w Państwa gospodarstwach domowych na terenie wszystkich sołectw, ulotki informacyjne dotyczące procedury rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w ramach akcji „#SZCZEPIMYSIE”. Akcja rozpowszechniania ulotek potrwa do końca miesiąca.

Broszury rządowe zawierają najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki oraz szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i możliwości uzyskania pomocy w transporcie do punktu szczepień. Ulotki wcześniej zostały spersonalizowane tzn. oznakowane numerem telefonu do właściwego koordynatora odpowiedzialnego za szczepienia w Naszej Gminie.

SKM C22721032210190Ulotka wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia ma na celu poinformowanie mieszkańców, a zwłaszcza osoby starsze, o kanałach rejestracji na szczepienie. W ten sposób strażacy dostarczą informację osobom wykluczonym cyfrowo, które nie korzystają z internetu, są samotne lub nie radzą sobie z obsługą urządzeń elektronicznych. Przedsięwzięcie kolportażu broszur prowadzone jest we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Przypominamy, że Mieszkańcy napotykający trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogli skorzystać z transportu zorganizowanego przez gminę.

Transport przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Jednocześnie informujemy, że numer telefonu kontaktowego do koordynatora szczepień w Gminie Borzęcin to: (14) 68 46 109, czynny w godzinach pracy Urzędu.

Na terenie Gminy Borzęcin wyznaczony został jeden punkt szczepień – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ReMed” 32-825 Borzęcin 87b. Zapisy na szczepienia w placówce przyjmowane są pod numerem telefonu: (14) 68 46 009.

Rejestracji można dokonać także za pośrednictwem:

1. Całodobowej i bezpłatnej infolinii rządowej – 989;
2. Platformy on-line: pacjent.gov.pl;
3. Wiadomości SMS o treści SZCZEPIMY SIE na numer 880 333 333.

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/szczepimysie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zalecenia GDOŚ i RDOŚ w Krakowie w sprawie sytuacji problemowych powodowanych przez wilki

FotoMWilkiZ uwagi na możliwe zaniepokojenie mieszkańców lokalnych społeczności związane z obecnością wilków, zostały opracowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zalecenia dotyczące postępowania w takich przypadkach.

Aspekty formalno-prawne dotyczące zadań i możliwości podejmowania działań w odniesieniu do wilka, jako gatunku chronionego, zgodnie z kompetencjami posiadanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie są kompleksowo omówione w załączonych materiałach. Zachęcamy to zapoznania się z ich treścią.

Załączniki:
Prezentacja - wilk.pdf (pdf, 962.29KB)
Zalecane działania.pdf (pdf, 268.88KB)

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Uchwała antysmogowa dla Małopolski. Nie przegap tych terminów!

Przechwytywanie

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal brzesko.com.pl: Borzęcin. Poselskie dyżury

Poseł Stanisław Bukowiec będzie spotykał się z mieszkańcami gminy Borzęcin. To tutaj, w budynku wielofunkcyjnym, będzie pełnił poselskie dyżury. Pierwszy zaplanowano na kwiecień 2021 roku, zaraz po Świętach Wielkanocnych. Do tej pory wielu mieszkańców gminy Borzęcin jeździło do Biura Posła Stanisława Bukowca w Bochni. – Po rozmowie z wójtem gminy Borzęcin, Januszem Kwaśniakiem postanowiłem, że będą spotykał się z mieszkańcami tej części powiatu brzeskiego na miejscu. Zapraszam na te spotkania nie tylko mieszkańców Borzęcina, ale także sąsiednich gmin: Szczurowej, Wierzchosławic, Radłowa czy Dębna. Informacja o tym kiedy będę pełnił te dyżury znajdzie się na stronie internetowej gminy Borzęcin: www.borzecin.pl oraz na moich fanpage na Facebooku – mówi redakcji Przeglądu Regionalnego poseł Stanisław Bukowiec.

Zdaniem wójta Janusza Kwaśniaka to doskonałe rozwiązanie. – Z tego co wiem, już w kilkunastu przypadkach osób z naszej gminy, poseł Stanisław Bukowiec podjął konkretne działania. Pewnie z roku na rok tych spraw, tych problemów będzie przybywało. Cenna zatem jest inicjatywa pana posła, by spotkania, najprawdopodobniej raz w miesiącu, odbywały się na miejscu, u nas w Borzęcinie. Za to parlamentarzyście z Porozumienia Jarosława Gowina, posłowi Zjednoczonej Prawicy, serdecznie dziękuję – dodaje wójt Janusz Kwaśniak.

Włodarz gminy nie ukrywa, że przy okazji dyżurów poselskich będzie chciał polobbować za sprawami samorządu. Są już tego wymierne efekty: chociażby dwie odsłony Tarczy Antykryzysowej dla Samorządu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal ohp.pl: Wizyta w Borzęcinie

Wizyta Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Jan Hućko w Borzęcinie była okazją do przedyskutowania bieżących zagadnień ekonomiczno-inwestycyjnych gminy Borzęcin, w kontekście współpracy z administracją rządową i samorządową województwa małopolskiego. Komendant Małopolskiej WK OHP spotkał się tam m.in. z Posłem na Sejm RP Stanisławem Bukowcem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Tomaszem Urynowiczem oraz Wójtem Gminy Borzęcin Januszem Kwaśniakiem.

Komendant Jan Hućko przedstawił możliwości pomocy dla młodzieży w wieku 15-25 lat, która jest zagrożona wykluczeniem, w tym z powodu ubóstwa. Zaproponowana została współpraca OHP z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzęcinie, a jednocześnie rozmawiano o możliwościach i potrzebie utworzenia grupy wychowawczej w Brzesku.

Funkcjonujący na terenie dwóch powiatów (Bochnia i Brzesko) Hufiec Pracy w Bochni zabezpiecza standardowe usługi dla młodzieży w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji. Uczestnicy OHP mają zapewnione warunki do podwyższenia poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

– Uczestnicy naszej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu u 62 pracodawców, którzy nie są obojętni na problemy młodzieży. Oferują nie tylko miejsca nauki zawodu, ale także wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych, często też po ukończeniu szkolenia proponują absolwentom OHP pracę. Nasze działania oprócz kształcenia związane są z opieką, wychowaniem oraz szeroko rozumianą pomocą młodym ludziom w celu wspierania prawidłowego i wszechstronnego rozwoju – informuje Jan Hućko, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie. Młodzieży, która jest w wieku 15-18 lat hufiec oferuje uzupełnienie wykształcenia i zdobycie kwalifikacji w zawodach: sprzedawcy, kucharza, fryzjera, elektryka, elektromechanika, stolarza, lakiernika samochodowego, blacharza samochodowego, piekarza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Tarnowski: Wicemarszałek Urynowicz z roboczą wizytą w Ryglicach i Borzęcinie

W piątek, 12 marca br. poseł Stanisław Bukowiec wraz z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Tomaszem Urynowiczem odwiedzili gminę Ryglice oraz Gminę Borzęcin.

W Ryglicach razem z burmistrzem Pawłem Augustynem oraz radnymi Poseł Bukowiec i marszałek Urynowicz rozmawiali o rozwoju gminy, szczególnie w kontekście projektów związanych ze sprawami ochrony środowiska czy turystyki. Ważnym punktem było omówienie budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, do której przystąpiła gmina Ryglice.

Natomiast w Borzęcinie wójt Janusz Kwaśniak zaprezentował przybyłym gościom najważniejsze informacje dotyczące rozwoju gminy Borzęcin oraz zamierzeń samorządu. Na koniec posłowi i marszałkowi zaprezentowano postępy prac przy remoncie sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Są pieniądze na promocję Przedgórza i zachowanie lokalnego dziedzictwa w gminach: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów

Do końca tygodnia Stowarzyszenie “Kwartet na Przedgórzu” z siedzibą w Warysiu przyjmuje wnioski o przyznanie grantów na projekty związane z tymi zadaniami. - Dotacja na promocję to 8 tys. zł, a na projekty edukacyjne 6 tys. zł. Możliwy jest zwrot nawet całości poniesionych kosztów – tłumaczy prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Mogą to być na przykład opracowania dotyczące historii Przedgórza, ale również jednostki straży, jakichś organizacji społecznych. Mogą to być również wydawnictwa, imprezy związane z promocją obszaru. Coś, co może zainteresować mieszkańca tego obszaru. Ale nie tylko, może też być ciekawe również dla ludzi spoza.

“Kwartet na Przedgórzu” chce zachęcić do składania wniosków nie tylko stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale też niewielkie, organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak koła gospodyń wiejskich. Wnioski mogą składać także jednostki sektora finansów publicznych.

W sumie stowarzyszenie zamierza pomóc w realizacji co najmniej 10 przedsięwzięć promocyjnych i 12 inicjatyw edukacyjnych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Lucjan Kołodziejski: Epidemie w Borzęcinie 1714 – 1918

luc-epidemieEpidemia koronawirusa nie jest pierwszą która zaatakowała mieszkańców Borzęcina. Od jego powstania w 1364 r. do 1918 r. epidemie wielokrotnie zbierały śmiertelne żniwo. Często były skutkiem katastrofalnych klęsk nieurodzaju, a szczególnie powodzi, gdy pozbawiona jakichkolwiek obwałowań Uszwica powodowała zniszczenie plonów, a w konsekwencji także głód. Zanieczyszczenie ujęć wody odchodami ludzkimi i zwierząt w wyniku powodzi oraz złe warunki sanitarno-higieniczne były bezpośrednią przyczyną wielu epidemii zakaźnych chorób bakteryjnych, takich jak dur brzuszny (tyfus), cholera oraz czerwonka. Inne epidemie, takie jak hiszpanka czy ospa prawdziwa docierały do Borzęcina przetaczając się przez całą Europę. Wysoka śmiertelność wynikała z braku w ówczesnych czasach wiedzy na ten temat przyczyn zachorowania, a co za tym idzie braku skutecznych metod leczenia. Głód potęgował migrację ludności, która przenosiła zarazy na kolejne tereny. W 1831 r. epidemię spowodowało wojsko rosyjskie, a latach 1914-1918 działania wojenne I wojny światowej. Celem artykułu jest zarówno prezentacja kolejnych fal epidemii jak też oszacowanie liczby zmarłych mieszkańców Borzęcina z ich powodu. W krótkim artykule nie sposób wymienić z nazwiska i imienia 1912 mieszkańców Borzęcina.

 

pdfPełna treść dostępna TUTAJ1.36 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Aktywnie inwestować w rozwój

DSC 0540O bieżących działaniach ekonomiczno-inwestycyjnych w gminie Borzęcin oraz planach na przyszłość dyskutowano podczas roboczej wizyty Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza. Wójt Janusz Kwaśniak przedstawiając osiągnięcia gminy z ostatnich lat zwracał uwagę na potrzeby samorządu i samych mieszkańców chcących z pomocą funduszy krajowych i europejskich zmieniać i unowocześniać swoje miejscowości oraz gospodarstwa domowe.

Wizytę rozpoczęto od prezentacji, w której gospodarz gminy w kilkunastu punktach przybliżył najważniejsze działania inwestycyjne. Wspomniał o ukończonej jesienią ubiegłego roku kosztem ponad 2,3 mln złotych przebudowie i rozbudowie budynku OSP w Borzęcinie zwiększającej jego kubaturę niemal 2,5 krotnie, programie wymiany kotłów, z którego skorzystało już ponad 120 osób, powstającej za prawie 5 mln złotych Strefie Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku, gdzie pozyskani zostali już inwestorzy czy modernizowanym – dzięki wsparciu dwóch funduszy unijnych – Domu Ludowym w Borzęcinie, siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło też planów.

– Oczekujemy na podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania rozbudowy i przebudowy budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt zadania to ponad 4,1 mln zł, z czego wkład własny gminy to 12% wartości inwestycji. Resztę pokryją fundusze europejskie i rządowe – informował Janusz Kwaśniak. – Sporo obiecujemy sobie także po podpisanym niedawno porozumieniu dotyczącym utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i budowie z funduszy rządowych w miejscowości Łęki kilkunastu mieszkań dostępnych na preferencyjnych warunkach, przede wszystkim dla ludzi młodych.

Poseł Bukowiec pogratulował wójtowi Kwaśniakowi, iż mimo trudnego roku i pandemii udało się go zamknąć z sukcesami ekonomicznymi i gospodarczymi. – Przygotowywane przez gminę Borzęcin wnioski doskonale wpisują się w rządowe i samorządowe programy wsparcia. Sukcesem jest pospinanie rożnych źródeł finansowania w taki sposób, aby zadania inwestycyjne realizowane były z jak najmniejszym obciążeniem gminnego budżetu. Przekazana informacja, że w ubiegłym roku udało się zrestrukturyzować gminne zadłużenie oszczędzając tym samym ponad 1,2 mln złotych i do tego zamknąć budżet nadwyżką ponad 3 mln złotych świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu gminą – przyznał Stanisław Bukowiec, deklarując chęć dalszej pomocy w realizowanych inicjatywach.

W trakcie spotkania wójt Borzęcina zaprezentował wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby dotyczące wsparcia w formie dotacji inwestycji realizowanych w gospodarstwach domowych w zakresie: wymiany niskosprawnych źródła ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, likwidacji azbestu, termomodernizacji budynków mieszkalnych, budowy przydomowych instalacji OZE.

Zdaniem wicemarszałka Urynowicza, większość zgłaszanych postulatów, przy zaangażowaniu samorządu gminy Borzęcin, będzie możliwa do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. – Gmina Borzęcin jest przykładem dobrego rozwoju i aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jestem pewny, że ta przebojowość, dobre pomysły, aktywność wójta i dobra współpraca z radą gminy pozwoli na przygotowanie dobrych wniosków i realizację wielu zadań ważnych z punktu widzenia samorządu i wszystkich mieszkańców – mówił Tomasz Urynowicz.

Na zakończenie spotkania uczestnicy odwiedzili plac budowy modernizowanego obiektu Domu Ludowego w Borzęcinie, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal brzesko.com.pl: Wicemarszałek i Poseł w Borzęcinie

Ponad 3,5 miliona złotych nadwyżki budżetowej miała w tym roku gmina Borzęcin. – W 2020 roku, kiedy świat został sparaliżowany pandemią koronawirusa, ostrożnie, podobnie jak inne gminy w Polsce, podeszliśmy do kwestii wydatków. Baliśmy się o wpływy z podatku PIT, ale także o wpływy z podatków i opłat lokalnych. W sukurs samorządom przyszedł nasz rząd, który przekazał nam środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - mówił podczas spotkania w rozbudowanym i zmodernizowanym budynku OSP w Borzęcinie, wójt Janusz Kwaśniak. Włodarz gminy prezentował osiągnięcia samorządu wicemarszałkowi Małopolski Tomaszowi Urynowiczowi oraz Posłowi Stanisławowi Bukowcowi. Obaj z podziwem wyrażali się o sukcesach tutejszego samorządu. Gratulowali wójtowi Januszowi Kwaśniakowi, ale także radnym na czele z przewodniczącym Czesławem Małkiem. – Gmina Borzęcin jest doskonałym przykładem samorządu, który sporo inwestuje, wykorzystując środki krajowe i unijne. Wiedziałem, że sporo się tutaj dzieje, ale nie sądziłem, że aż tak wiele – mówił poseł Stanisław Bukowiec. Podobnego zdania był wicemarszałek Tomasz Urynowicz. – Cóż tutaj komentować. Fakty mówią same za siebie. Ze swojej strony deklaruję wsparcie i pomoc – mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Budynek wielofunkcyjny w Borzęcinie Górnym

Niedawno zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Roboty rozpoczęto w maju 2019r., a zakończono w październiku 2020r. W ramach projektu wykonano rozbiórkę budynku byłego sklepu oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, która polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część istniejąca zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin - Centrum. Przebudowa części istniejącej polegała na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika panoramicznego dla osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w powiązaniu z projektowanym podnośnikiem oraz wykonaniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 126 tysięcy 342 złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 173 tysiące 283 złote. Ponadto projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 606 tysięcy 522 złotych. Wkład własny gminy do realizacji zadania wyniósł 461 tysięcy 16 złotych.

Strefa Aktywności Gospodarczej

Pod koniec września 2020 roku w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Borzęcin podpisała umowę na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku. Przedmiotem zamówienia realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym SAG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, zamyka się kwotą 4 miliony 902 tysiące 547 złotych brutto, a termin jego wykonania upływa 31 maja 2022 roku. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulic oraz słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz 2 pylonów informacyjnych. - To priorytetowa inwestycja dla samorządu gminy Borzęcin w bieżącej kadencji. Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej stworzy warunki do realizacji inwestycji związanych z budową zakładów produkcyjno – usługowych przez zainteresowanych przedsiębiorców. W konsekwencji tych działań powstaną nowe miejsca pracy, a budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody z tytułu podatków lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Warto dodać, że wszystkie działki inwestycyjne w SAG Borzęcin znalazły już swoich nabywców, a 8 przedsiębiorców przygotowuje się do realizacji swoich inwestycji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: Zmiany w gminie Borzęcin poprawią jakość życia mieszkańców. Będą nowe mieszkania i kolejne inwestycje

W gminie Borzęcin rok 2021 zwiastuje szereg nowych inwestycji przy udziale środków zewnętrznych zarówno z funduszy Unii Europejskiej jak i krajowych. W planach Strefa Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku, gdzie pozyskani zostali już inwestorzy, modernizacja Domu Ludowego w Borzęcinie, gdzie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, oraz mieszkania dla młodych. Perspektywy rozwoju gminy na dzisiejszym spotkaniu omawiał wójt Janusz Kwaśniak.

Priorytetową inwestycją dla samorządu gminy Borzęcin jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej. Samorząd na ten cel uzyskał wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Gmina Borzęcin znalazła się w grupie 13 gmin Małopolski, które 6 marca podpisały porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Dzięki wsparciu inwestycji środkami zewnętrznymi szacuje się, że dzięki temu wartość mieszkań będzie niższa o ok. 40%.

Zdaniem posła Stanisława Bukowca, Borzęcin znajduje się wśród gmin, które bardzo dobrze realizują swoje programy w oparciu, o różne źródła dofinansowań, w tym środki rządowe. Poseł oferuje również późniejsze wsparcie samorządu w dalszych działaniach.

 

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: SIM w gminie Borzęcin. Będą nowe mieszkania

2021-03-12Włodarze 13 samorządów z regionu podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Dokument parafowano w obecności Jarosława Gowina – Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Anny Korneckiej – Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca. Na jego mocy, powołana w ten sposób spółka (SIM) dzięki wsparciu finansowemu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości wybuduje w 13 gminach łącznie blisko 900 mieszkań, dostępnych na preferencyjnych warunkach, przede wszystkim dla ludzi młodych. Oprócz gminy Borzęcin zainteresowanie inicjatywą wyraziło: miasto Bochnia, Proszowice, Dąbrowa Tarnowska, Tuchów, Ryglice, Zakliczyn, Gnojnik, Trzciana, Jodłowa, Korzenna, Stary Sącza i Wierzchosławice. Jak zapowiada wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, w gminie Borzęcin inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy, zlokalizowanych w miejscowości Łęki.

Według Jarosława Gowina, najważniejsza zasada w tym projekcie, to współdziałanie: państwo-przedsiębiorcy-samorząd. Koszty realizacji zadania po stronie gmin ograniczają się zaledwie do wniesienia aportem do powstającej spółki działek pod budowę budynków wielorodzinnych, a także kwoty 3 milionów złotych, którą miasta i gminy otrzymają z budżetu państwa. Za wniesiony do spółki wkład, gminy obejmą udziały.

Wicepremier Jarosław Gowin zwrócił uwagę, że choć rynek mieszkaniowy rozwija się bardzo prężnie i w 2020 roku w Polsce oddano ponad 220 tys. nowych mieszkań (najwięcej od 1979 r.), to ciągle jest ich za mało. – Owszem mieszkania powstają, ale głównie w dużych miastach i najczęściej są to przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym. Brakuje ich zwłaszcza dla młodych rodzin, ludzi pracujących, wychowujących dzieci, których stać na opłacenie czynszu, ale już nie stać na kredyt mieszkaniowy. W Polsce około 45 proc. Polaków od 25. do 34. roku życia ciągle mieszka z rodzicami. Brak mieszkań jest podstawową przyczyną kryzysu demograficznego – podkreślał podczas spotkania Jarosław Gowin.

Utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przewiduje także, że lokatorom przysługiwać będą rządowe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Ich wysokość będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego, miesięcznie może wynieść do 300-400 zł; niższy czynsz będzie można płacić przez 15 lat i będzie on średnio o ponad 50% niższy od czynszu rynkowego. Lokatorzy mieszkań mogą z czasem stać się ich właścicielami poprzez spłatę wartości mieszkania. Dzięki wsparciu inwestycji środkami zewnętrznymi szacuje się, że wartość mieszkań będzie niższa o ok. 40% od cen mieszkań w ofercie komercyjnej.

Zdaniem Premiera Gowina Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to tylko jeden z elementów szerokiego pakietu mieszkaniowego. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o Społecznych Agencjach Najmu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin

kowr copyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne, niezabudowane, położone w obrębie Borzęcin.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

pdfTreść ogłoszenia dostępna TUTAJ2.54 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Informacja dla rolników w sprawie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z/S W KARNIOWICACH, POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BRZESKU ORAZ URZĄD GMINY W BORZĘCINIE

INFORMUJĄ

ŻE, W TERMINIE OD 15 MARCA 2021 r. DO 17 MAJA 2021 r. MOŻNA SKŁADAĆ DO ARIMR WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE.

1) W 2021 roku nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku 2020 więc każdy rolnik, który chce się ubiegać o przyznanie płatności musi wypełnić wniosek elektroniczny.

2) W 2021 roku, niezależnie od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie, wszyscy rolnicy (również ci którzy uczestniczą w systemie małych gospodarstw) są zobowiązani do zadeklarowania gatunku rośliny uprawnej, którą faktycznie użytkują na danej działce.

3) W 2021 dla odmiany - Finola konopi włóknistych nie przysługują dopłaty zarówno w zakresie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych jak również w zakresie jednolitej płatności obszarowej JPO.

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW OBSZAROWYCH ORAZ ROLNOŚRODOWISKOWYCH MOŻLIWA BĘDZIE W DNIACH: WTOREK, ŚRODA – W GODZ. 8.30-14.30 W BUDYNKU BYŁEGO KOMISARIATU POLICJI W BORZĘCINIE GÓRNYM

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 następna > ostatnia >>

Strona 74 z 78
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information