Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. | imieniny: Włodzimierza, Henryka
Zawiadomienie o III–ej Sesji Rady Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email

herb nUprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2024r., poz.609/ zwołuję III–ą Sesję Rady Gminy Borzęcin na dzień 26 czerwca 2024 r. godz. 900 / środa / w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4) Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5) Raport o stanie Gminy za rok 2023:

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzęcin wotum zaufania za 2023 rok.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2023 rok,

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2023 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borzęcin za 2023 rok,

7) Absolutorium dla Wójta Gminy Borzęcin za rok 2023:

a) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Borzęcin,
b) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie absolutorium, dla Wójta Gminy Borzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcino wykonaniu budżetu Gminy Borzęcin za 2023 rok,
c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2023 rok.

8) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian do Statutu Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
b) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borzęcin,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
d) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Borzęcin do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
e) zmiany Uchwały Nr XLV/378/2023 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Borzęcin, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
f) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borzęcin lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
g) zmiany uchwały Nr L/413/2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,
h) zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2024-2037.

9) Wnioski i oświadczenia radnych.
10) Zamknięcie obrad sesji.

Stosownie do art. 25 ust.3 w/w ustawy pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin jest załączony jako dokument pdf w pkt 3 porządku obrad w eSesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kossoń

docxInformacja_dla_mieszkancow.docx13.31 KB

docxzgloszenie.docx14.24 KB

 

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information