Sobota, 23 Czerwca 2018 r. Imieniny obchodzą: Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon, Zenona.
aaa
aaaa
aaaa
Inne instytucje
 
 
 
 Wybory Sołeckie 2007Związek Powiatów PolskichCyfrowy Urząd

 
Kurier Borzęcki: II Dzień Katyński w Borzęcinie - W duchu patriotyczno-historycznym

    
W sobotę 15 sierpnia br. przed budynkiem Domu Ludowego w Borzęcinie odbyły się obchody II Dnia Katyńskiego, podczas którego przybliżono postać pochodzącego z Borzęcina żołnierza Wojska Polskiego Majora Tadeusza Wiktora Badowskiego, który w kwietniu 1940 roku w lasach katyńskich k/Koziej Góry został rozstrzelany przez NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKPB z 5 marca 1940 roku. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości reprezentujących władze samorządowe powiatu brzeskiego i gminy Borzęcin, przedstawiciele władz wojskowych i Policji, kombatanci, a przede wszystkim liczna rodzina Tadeusza Wiktora Badowskiego, rozsiana po całej Polsce. Imprezie towarzyszyła wystawa katyńska przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej opowiadająca historię Polaków zamordowanych w lesie katyńskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed Pomnikiem Poległych 1939-1945 w Borzęcinie. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje samorządu gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, delegacja kombatantów, delegacja Wojskowej Komisji Uzupełnień w Bochni i powiatowej Policji w Brzesku oraz delegacja rodziny Badowskich. Okolicznościową modlitwę odmówił proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym ks. Czesław Paszyński. Wszystkich zgromadzonych powitał prowadzący imprezę dyrektor ośrodka kultury w Borzęcinie, Piotr Kania. Na uroczystości zjawili się: Adam Kwaśniak oraz Stanisław Handzlik - radni województwa Małopolskiego, reprezentujący powiat brzeski starosta Ryszard Ożóg oraz wicestarosta Stanisław Pacura, ppłk Włodzimierz Żera – komendant WKU w Bochni, Roman Gurgul - zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, Janusz Kwaśniak - wójt gminy Borzęcin oraz Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin, Czesław Małek - przewodniczącego Rady Gminy w Borzęcinie, radni Rady Gminy w Borzęcinie oraz radni powiatu brzeskiego, ks. Czesław Paszyński - proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym, ks. Marek Obrzut - proboszcz parafii w Borzęcinie Dolnym, Iwona Dojka przedstawicielka Jana Musiała – posła na Sejm RP, kombatanci z Borzęcina i Szczurowej, Józef Ducinowski – komendant Gminny OSP, dyrektorzy i kierownicy instytucji gminy Borzęcin oraz przedstawiciele mediów.
Montaż słowno muzyczny przybliżający ideę Katynia oraz koncert pieśni patriotycznych w doskonałym wykonaniu zaprezentowali członkowie zespołu XVI Pułk z Tarnowa. Podczas koncertu głos zabrać miała wnuczka Wiktora Tadeusza Badowskiego. Ze względu na ogromne wzruszenie poprosiła o to Ryszarda Badowskiego, który mówił:
- Spełnia się dzisiaj moje wieloletnie marzenie, by przez dziesięciolecia skrywana tajemnica rodzinna, ujrzała światło dzienne. (...) Wiktor Tadeusz Badowski – mój stryj – był postacią nietuzinkową, choć jak każdy z nas kochał życie, dążył ku lepszemu, miał swoje pasje. Gdy jednak przyszła taka potrzeba, to za lepsze życie, za tą lepszą Polskę, w której dzisiaj żyjemy  - bez wahania oddał życie. (…) Stryj miał 3 wielkie pasje: miłość do Ojczyzny, wojsko i konie. Dla Ojczyzny walczył i oddał życie, dla wojska porzucił karierę cywilną i studia na UJ w Krakowie, a dla koni poświęcił cały swój wolny czas.
Ryszard Badowski przybliżył zebranym historię rodu Badowskich. Odniósł się także do Dnia Wojska Polskiego i rocznicy bitwy warszawskiej w 1920, jakie w tym dniu właśnie przypadały. Przypomniał także w skrócie historię zwycięskich potyczek wojsk polskich na przestrzeni wieków. Na koniec powiedział: - Niech ta dzisiejsza uroczystość ku pamięci stryja Tadeusza stanie się chociaż w części symboliczną uroczystością pogrzebową, której pozbawił go haniebny, okrutny i zbrodniczy sowiecki okupant. W imieniu swoim i rodziny składam podziękowanie władzom samorządowym gminy Borzęcin za zorganizowanie uroczystości. Składam je na ręce wójta gminy pana Janusza Kwaśniaka i pana Piotra Kani – redaktora Kuriera Borzęckiego, dyrektora GOK Borzęcin, którzy osobiście zaangażowali się w jej przygotowanie.

Wójt Kwaśniak w słowie okolicznościowym skierowanym do zebranych podkreślał znaczenie dnia 15 sierpnia oraz symbolikę Katynia. - Spotykamy się w dniu szczególnym, w Dniu Chwały Oręża Polskiego, aby uczcić Pamięć o tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę. Dzisiaj w Borzęcinie II Dzień Katyński i wspomnienie kolejnego, obok Józefa Piękosza bohatera borzęcińskiej ziemi. (…) Katyń, Charków, Twer to niektóre znane miejsca kaźni polskich żołnierzy, policjantów, urzędników i obywateli. Tam przelała się niewinna krew polskich bohaterów. Przelała się też borzęcińska krew. Prawda o tych miejscach podwójnie boli. Szczególnie rodziny pomordowanych, które nie tylko utraciły najbliższych, ale przez wiele lat, aż do kresu lat 80 – tych XX wieku zmuszane były do milczenia, zastraszane i represjonowane. Władza komunistyczna ukrywała przed narodem prawdę. Zafałszowanie historii uniemożliwiało zadośćuczynienie i oddanie honoru naszym bohaterskim Rodakom. Dziś w wolnej Polsce możemy o Katyniu mówić bez przeszkód. Mamy obowiązek pielęgnować pamięć o tych, którzy walczyli z sowieckim agresorem i tych, którzy zdradziecko ginęli z jego rąk. (…) Oświęcim, Majdanek, Dachau są miejscami, w których piekło wypłynęło na ziemię, Warszawa, Tobruk, Monte Cassino są miejscami śmierci, batalii, bohaterstwa, Katyń zaś to nie tylko symbol ludobójstwa, ale i wielokrotnie powtarzanego kłamstwa. Oto pamięć II wojny światowej.

Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie w swoim przemówieniu zwracał uwagę, że w czasie gdy w Katyniu mordowano Kwiat Nardu Polskiego, do Kazachstanu wysyłano ich rodziny, żony, dzieci, stwarzając im warunki głodu, nędzy i tułaczy los po nieludzkiej ziemi. - W słowie Katyń zawarta jest cała groza potwornego zła, stworzonego przez bolszewickich oprawców. Zbrodnia katyńska jest ludobójstwem. Władze PRL aż do 1990 roku podtrzymywały bolszewicką, kłamliwą wersję zbrodni katyńskiej, że to Niemcy jej dokonali. Mówienie o Katyniu kończyło się szykanami komunistycznej partii oraz prześladowaniami przez SB. 13 kwietnia 1990 roku władze rosyjskie oficjalnie przyznały się do odpowiedzialności za wymordowanie polskich oficerów. W 1992 roku polska otrzymała kopię decyzji Berii z 25 marca 1940 roku o rozstrzelaniu 25700 polskich obywateli.

Swoje listy skierowali także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz Prezes Kancelarii Rady Ministrów Premier Donald Tusk. Stosowny list w imieniu posła RP Jana Musiała odczytała Iwona Dojka z biura posła. List wystosowany przez marszałka województwa małopolskiego Marka Nawarę odczytał radny wojewódzki Adam Kwaśniak. Podobny list w imieniu zarządu województwa przesłał na ręce wójta gminy Borzęcin Leszek Zegzda, wicemarszałek województwa małopolskiego. - Zbrodnia katyńska była bezprzykładnym ludobójczym mordem, dokonanym na bezbronnych jeńcach wojennych, z pogwałceniem najbardziej elementarnych zasad prawa i moralności. Mord ten był częścią straszliwego planu zniszczenia Polski przez eksterminację jej najbardziej wartościowych obywateli. Krzyże Katynia, Miednoje i Charkowa są dla całego naszego narodu, także dla młodszych i następnych pokoleń, zobowiązaniem do pamięci – pisał w swoim liście skierowanym do wójta gminy Borzęcin marszałek województwa małopolskiego, Marek Nawara deklarując, że pamięć o bohaterskich i tragicznych losach Polaków na wschodzie pozostanie na małopolskiej ziemi zawsze żywa.

Imprezę zakończyło uroczyste posadzenie dębu pamięci w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Dokonali tego członkowie rodziny Badowskich. Drzewko posadzono obok Zespołu Szkół w Borzęcinie. Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym podobne drzewko posadzono by upamiętnić postać Józefa Piękosza.
Po godzinie 20 odbył się na olbrzymim ekranie plenerowy pokaz filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy, na który oprócz gości przybyli także mieszkańcy gminy Borzęcin.

Komentarze po zakończeniu imprezy, jakie można przeczytać na brzeskich forach internetowych, jak i te, plenerowe, pojawiające się w dyskusji po uroczystości, jednoznacznie potwierdzają, że to wzruszające wydarzenie miało bardzo wysoki poziom artystyczny. Jak podkreśla w jednym z wywiadów Alicja Badowska-Wójcik wnuczka mjr Tadeusza Wiktora Badowskiego „w tej małej ojczyźnie (w Borzęcinie przyp.red), małej miejscowości wyrasta coś ogromnego, a poprzez rocznice cudu nad Wisłą, 15 sierpnia, metafizycznie łączy się z historią”.
Uroczystość rozpoczęła ośmiodniowe obchody I Dni Gminy Borzęcin.

Piotr Kania


Wiktor Tadeusz Badowski
urodził się 20 lutego 1902 roku w Borzęcinie, jako  syn Stanisława i Katarzyny z domu Czuj. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Borzęcinie, szkołę średnią ukończył w Tarnowie, uczęszczając do Liceum im. Generała Józefa Bema. Wychowany w duchu patriotyczno - niepodległościowym, wstąpił do ochotniczych formacji Legionów brygadiera Józefa Piłsudskiego, biorąc udział w walkach z bolszewikami i Ukraińcamibył żołnierzem Legionów Józefa Piłsudskiego, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Za męstwo w wojnie polsko – bolszewickiej z rąk Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczony Krzyżem Walecznych na Polu Chwały oraz Orderem za udział w Wojnie 20 – lecia. Wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Artylerii Konnej w Toruniu. W trakcie oficerskiej kariery zawodowej w Wojsku Polskim służy w Wojskowej Szkole Łączności w Zegrzu, w garnizonach w Brześciu, Próżanie i Koszarce na Podlasiu. W 1935 roku przeniesiony do Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole” w Czortkowie gdzie pełni funkcję Zastępcy Dowódcy Brygady. Po odejściu ze stanowiska Dowódcy Brygady Generała Stefana Grota Roweckiego zostaje Dowódcą Brygady KOP „Podole”. 17 września po wkroczeniu do Polski sowietów spieszy na pomoc polskim oddziałom walczącym z nawałą sowiecką pod Tarnopolem. Trafia do niewoli sowieckiej i obozu jenieckiego w Kozielsku, a w kwietniu 1940 roku w lasach katyńskich k/Koziej Góry rozstrzelany przez NKWD.

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 


Najnowsze komentarze
VII Borzęckie Swięto Grzyba w ...
Ile kosztuje bilet wstępu? Bo nie znalazłem tej informacji n...
10/08/11 20:15 Więcej...
dodano przez Profesor88

RDN Małopolska: Nowy plac zaba...
plac zabaw
Super, że w gminie tyle się dzieje.Jest coraz więcej miejsc ...
09/08/11 09:44 Więcej...
dodano przez VVVVVVVVVV

Zaproszenie na Piknik Strażack...
Dobra zabawa na pikniku.
A dla kogo był ten piknik:? Bo sądząc po frekwencji to ch...
08/08/11 13:59 Więcej...
dodano przez Penelope

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Powitanie Mrożka w Borzęcinie
Bardzo dziękuję Pani za te informacje. Rzeczywiście mogłem u...
03/08/11 16:14 Więcej...
dodano przez Józef Olchawa

TEMI - Galicyjski Magazyn Info...
Wątpliwości
Byłam na imprezie i pamiętam jak sobowtóra powitał chlebem J...
03/08/11 12:42 Więcej...
dodano przez Mieszkanka i uczestniczka impr

 
 
Sonda
Skąd jesteś?
 

Gminy Partnerskie

Bannery


Biuletyn informacji publicznej (BIP)


Foto Borzęcin w PigułceAktualna PrognozaPogoda w Borzęcinie

W obiektywie
Centrum BorzęcinaSponsor imprez w Gminie Borzęcin


  Wykonanie:
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.